KUTATîI …SZT…NDęJ (360.000,- Ft keretšsszeg; max. 20.000,- Ft/h—; 6, vagy 12. h—napra)
  NŽv IntŽzmŽny, szakir‡ny P‡lyamű c’me telepźlŽs meg’tŽlt šsszeg
4 Petheő Attila Istv‡n Budapesti Corvinus Egyetem Gazd‡lkod‡studom‡nyi Kar V‡llalkoz‡sfejlesztŽsi IntŽzet Kisv‡llalkoz‡s-FejlesztŽsi Kšzpont A szoci‡lis v‡llalkoz‡sok megjelenŽse Magyarorsz‡gon Budapest 12 h—napra 20.000,- Ft / h—, šsszesen 240.000,- Ft
5 R‡cz Katalin MTA Region‡lis Kutat‡sok Kšzpontja TŽrsŽgfejlesztŽsi Kutat‡sok Oszt‡lya H‡tr‡nyos helyzetű tŽrsŽgek gazdas‡g‡nak fejlődŽsi esŽlyei Budapest 6 h—napra 20.000,- Ft / h—, šsszesen 120.000,- Ft
           
  DOKTORI …SZT…NDęJ (300.000,- Ft keretšsszeg; max. 15.000,- Ft/h—; 6, vagy 12. h—napra)
  NŽv IntŽzmŽny, szakir‡ny P‡lyamű c’me telepźlŽs meg’tŽlt šsszeg
6 Hegedźs Veronika PŽcsi Tudom‡nyegyetem TermŽszettudom‡nyi Kar Fšldrajzi IntŽzet Az egŽszsŽgturisztikai klaszterek Magyarorsz‡gon PŽcs 6 h—napra 10.000,- Ft / h—, šsszesen 60.000,- Ft
7 KerŽkgy‡rt— G‡bor Budapesti Corvinus Egyetem Gazd‡lkod‡studom‡nyi Kar V‡llalkoz‡sfejlesztŽsi IntŽzet Kisv‡llalkoz‡s-FejlesztŽsi Kšzpont V‡llalkoz‡sfejlesztŽs Žs region‡lis fejlesztŽs šsszakapcsol‡sa innov‡ci—s projektek tźkrŽben Budapest 6 h—napra 10.000,- Ft / h—, šsszesen 60.000,- Ft
8 Magyar Zolt‡n Szent Istv‡n Egyetem Gazd‡lkod‡studom‡nyi Doktori Iskola A "niche" marketing stratŽgi‡jś KKV-k źzleti Žs marketingstratŽgiai jellegzetessŽgeinek vizsg‡lata Ny’regyh‡za 6 h—napra 10.000,- Ft / h—, šsszesen 60.000,- Ft
9 Makra Zsolt PŽcsi Tudom‡nyegyetem Kšzgazdas‡gtudom‡nyi Kar Inform‡lis (egyŽni) kock‡zatitőke-befektetők Magyarorsz‡gon: demogr‡fiai jellemzőik, tŽrbelisŽgźk, v‡llakoz‡sfinansz’roz— tevŽkenysŽgźk Budapest 12 h—napra 10.000,- Ft / h—, šsszesen 120.000,- Ft
           
  HALLGATîI …SZT…NDęJ (90.000,- Ft keretšsszeg; max. 10.000,-/h—; 3 h—napra)
  NŽv IntŽzmŽny, szakir‡ny P‡lyamű c’me telepźlŽs meg’tŽlt šsszeg
12 Gyarmati çgnes Ny’regyh‡zi Főiskola - GTFK, VezetŽs Žs Hum‡ntudom‡nyi TanszŽk, PŽnzintŽzeti szakir‡ny A kźlső kšrnyezetből sz‡rmaz— inform‡ci—k hasznosul‡s‡nak Žs a v‡lallati marketingtervezŽsre gyakorolt hat‡s‡nak vizsg‡lata az USER-modell alapj‡n Ny’regyh‡za 3 h—napra 10.000,- Ft / h—, šsszesen 30.000,- Ft
13 Kony‡ri Imre Budapesti Corvinus Egyetem Gazdas‡gtudom‡nyi Kar Kšrnyezettudom‡nyi IntŽzet Gazdas‡gfšldrajz TanszŽk - Nemzetkšzi tanulm‡nyok szakir‡ny Hat‡reset - Hat‡rmenti KKV-k a bővźlő Eur—p‡ban Budapest 3 h—napra 10.000,- Ft / h—, šsszesen 30.000,- Ft
14 Všršs Adri‡n J‡nos Berzsenyi D‡niel Főiskola - Eur—pa tanulm‡nyok, nemzetkšzi tanulm‡nyok szakir‡ny A magyar KKV-k fejlődŽsŽt šsztšnző intŽzmŽnyrendszer Szombathely 3 h—napra 10.000,- Ft / h—, šsszesen 30.000,- Ft