home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Czech-CAC

UD_Czech-CLTT

UD_Czech-FicTree

UD_Czech-PDT

UD_Czech-PUD

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 24709 sentences, 493306 tokens and 494383 syntactic words.
 • This corpus contains 1125 sentences, 35084 tokens and 35630 syntactic words.
 • This corpus contains 12760 sentences, 166432 tokens and 167056 syntactic words.
 • This corpus contains 87913 sentences, 1503732 tokens and 1506484 syntactic words.
 • This corpus contains 1000 sentences, 18565 tokens and 18610 syntactic words.
 • This corpus contains 57992 tokens (12%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 3477 tokens (10%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 31659 tokens (19%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 216384 tokens (14%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 2634 tokens (14%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 10 types of words with spaces. Examples: 10 000, 100 000, 12 000, 15 001, 16 500, 19 999, 25 000, 330 000, 35 000, 600 000
 • This corpus does not contain words that contain both letters and punctuation.
 • This corpus contains 437 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: a), b), c), d), e), f), h), není-li, g), je-li, i), jsou-li, j), jde-li, nestanoví-li, t​e​c​h​n​i​c​k​o​-​e​k​o​n​o​m​i​c​k​ý​m, §_25_odst._3, *​_​F​i​n​a​n​č​n​í​_​v​ý​s​l​e​d​e​k​_​h​o​s​p​o​d​a​ř​e​n​í, *​_​P​r​o​v​o​z​n​í​_​v​ý​s​l​e​d​e​k​_​h​o​s​p​o​d​a​ř​e​n​í, B​.​I​I​.​9​.​_​O​c​e​ň​o​v​a​c​í​_​r​o​z​d​í​l​_​k​_​n​a​b​y​t​é​m​u​_​m​a​j​e​t​k​u, X​I​I​I​.​_​M​i​m​o​ř​á​d​n​é​_​v​ý​n​o​s​y, nevznikla-li, §_1_odst._2_písm._b), §​_​1​_​o​d​s​t​.​_​2​_​p​í​s​m​.​_​d​)​_​a​ž​_​h​), §_4_odst._10, A​.​I​I​.​6​.​_​R​o​z​d​í​l​y​_​z​_​o​c​e​n​ě​n​í​_​p​ř​i​_​p​ř​e​m​ě​n​á​c​h​_​s​p​o​l​e​č​n​o​s​t​í, B​.​I​I​.​3​.​_​S​a​m​o​s​t​a​t​n​é​_​m​o​v​i​t​é​_​v​ě​c​i​_​a​_​s​o​u​b​o​r​y​_​m​o​v​i​t​ý​c​h​_​v​ě​c​í, B​.​I​I​.​5​.​_​D​o​s​p​ě​l​á​_​z​v​í​ř​a​t​a​_​a​_​j​e​j​i​c​h​_​s​k​u​p​i​n​y, R._Mimořádné_náklady, a)_a_b), k), nejsou-li, písm._a), z​á​k​o​n​a​_​č​.​_​5​6​3​/​1​9​9​1​_​S​b​., §_18_odst._1, §_1_odst._2_písm._a), §​_​2​0​_​o​d​s​t​.​_​1​_​p​í​s​m​.​_​a​)​_​b​o​d​u​_​1, §_26_odst._3, §_31_odst._2, §_4_odst._8, *​*​_​V​ý​s​l​e​d​e​k​_​h​o​s​p​o​d​a​ř​e​n​í​_​z​a​_​b​ě​ž​n​o​u​_​č​i​n​n​o​s​t, *​_​M​i​m​o​ř​á​d​n​ý​_​v​ý​s​l​e​d​e​k​_​h​o​s​p​o​d​a​ř​e​n​í, B​.​I​.​_​D​l​o​u​h​o​d​o​b​ý​_​n​e​h​m​o​t​n​ý​_​m​a​j​e​t​e​k, B​.​I​I​.​3​.​_​Z​á​v​a​z​k​y​_​-​_​p​o​d​s​t​a​t​n​ý​_​v​l​i​v, B​.​I​I​.​4​.​_​Z​á​v​a​z​k​y​_​k​e​_​s​p​o​l​e​č​n​í​k​ů​m​,​_​č​l​e​n​ů​m​_​d​r​u​ž​s​t​v​a​_​a​_​k​_​ú​č​a​s​t​n​í​k​ů​m​_​s​d​r​u​ž​e​n​í, C​.​I​I​.​4​.​_​P​o​h​l​e​d​á​v​k​y​_​z​a​_​s​p​o​l​e​č​n​í​k​y​,​_​č​l​e​n​y​_​d​r​u​ž​s​t​v​a​_​a​_​z​a​_​ú​č​a​s​t​n​í​k​y​_​s​d​r​u​ž​e​n​í, C​.​I​I​I​.​4​.​_​P​o​h​l​e​d​á​v​k​y​_​z​a​_​s​p​o​l​e​č​n​í​k​y​,​_​č​l​e​n​y​_​d​r​u​ž​s​t​v​a​_​a​_​z​a​_​ú​č​a​s​t​n​í​k​y​_​s​d​r​u​ž​e​n​í, M._Mimořádné_náklady, T​.​_​P​ř​e​v​o​d​_​p​o​d​í​l​u​_​n​a​_​v​ý​s​l​e​d​k​u​_​h​o​s​p​o​d​a​ř​e​n​í​_​s​p​o​l​e​č​n​í​k​ů​m, X._Mimořádné_výnosy
 • This corpus contains 11 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: Ha-vel, O-po-nu, pr-chá, A-ano, Cutter's, D-dobře, J-já, Ji-jistě, Za-pla-tit, bytí-na-zemi, t-tento
 • This corpus contains 4 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: Preud'homma, Preud'homme, Ze'ev, nemusej'
 • This corpus contains 9 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: e-maily, sci-fi, B-29, Ce-sü, Chu-nan, Chu-pej, Harley-Davidson, Šen-čenu, š’
 • This corpus contains 1077 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 14 types of multi-word tokens. Examples: aby, abychom, kdyby, abyste, kdybychom, abych, oč, kdybych, zač, Abys, Kdybyste, kdybys, nač, sis.
 • This corpus contains 281 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.94 syntactic words.
 • There are 179 types of multi-word tokens. Examples: aby, "​*​_​F​i​n​a​n​č​n​í​_​v​ý​s​l​e​d​e​k​_​h​o​s​p​o​d​a​ř​e​n​í​", "​*​_​P​r​o​v​o​z​n​í​_​v​ý​s​l​e​d​e​k​_​h​o​s​p​o​d​a​ř​e​n​í​", "​B​.​I​I​.​9​.​_​O​c​e​ň​o​v​a​c​í​_​r​o​z​d​í​l​_​k​_​n​a​b​y​t​é​m​u​_​m​a​j​e​t​k​u​", "​X​I​I​I​.​_​M​i​m​o​ř​á​d​n​é​_​v​ý​n​o​s​y​", "​A​.​I​I​.​6​.​_​R​o​z​d​í​l​y​_​z​_​o​c​e​n​ě​n​í​_​p​ř​i​_​p​ř​e​m​ě​n​á​c​h​_​s​p​o​l​e​č​n​o​s​t​í​", "​B​.​I​I​.​3​.​_​S​a​m​o​s​t​a​t​n​é​_​m​o​v​i​t​é​_​v​ě​c​i​_​a​_​s​o​u​b​o​r​y​_​m​o​v​i​t​ý​c​h​_​v​ě​c​í​", "​B​.​I​I​.​5​.​_​D​o​s​p​ě​l​á​_​z​v​í​ř​a​t​a​_​a​_​j​e​j​i​c​h​_​s​k​u​p​i​n​y​", "​R​.​_​M​i​m​o​ř​á​d​n​é​_​n​á​k​l​a​d​y​", "​*​*​_​V​ý​s​l​e​d​e​k​_​h​o​s​p​o​d​a​ř​e​n​í​_​z​a​_​b​ě​ž​n​o​u​_​č​i​n​n​o​s​t​", "​*​_​M​i​m​o​ř​á​d​n​ý​_​v​ý​s​l​e​d​e​k​_​h​o​s​p​o​d​a​ř​e​n​í​", "​B​.​I​.​_​D​l​o​u​h​o​d​o​b​ý​_​n​e​h​m​o​t​n​ý​_​m​a​j​e​t​e​k​", "​B​.​I​I​.​3​.​_​Z​á​v​a​z​k​y​_​-​_​p​o​d​s​t​a​t​n​ý​_​v​l​i​v​", "​B​.​I​I​.​4​.​_​Z​á​v​a​z​k​y​_​k​e​_​s​p​o​l​e​č​n​í​k​ů​m​,​_​č​l​e​n​ů​m​_​d​r​u​ž​s​t​v​a​_​a​_​k​_​ú​č​a​s​t​n​í​k​ů​m​_​s​d​r​u​ž​e​n​í​", "​C​.​I​I​.​4​.​_​P​o​h​l​e​d​á​v​k​y​_​z​a​_​s​p​o​l​e​č​n​í​k​y​,​_​č​l​e​n​y​_​d​r​u​ž​s​t​v​a​_​a​_​z​a​_​ú​č​a​s​t​n​í​k​y​_​s​d​r​u​ž​e​n​í​", "​C​.​I​I​I​.​4​.​_​P​o​h​l​e​d​á​v​k​y​_​z​a​_​s​p​o​l​e​č​n​í​k​y​,​_​č​l​e​n​y​_​d​r​u​ž​s​t​v​a​_​a​_​z​a​_​ú​č​a​s​t​n​í​k​y​_​s​d​r​u​ž​e​n​í​", "​M​.​_​M​i​m​o​ř​á​d​n​é​_​n​á​k​l​a​d​y​", "​T​.​_​P​ř​e​v​o​d​_​p​o​d​í​l​u​_​n​a​_​v​ý​s​l​e​d​k​u​_​h​o​s​p​o​d​a​ř​e​n​í​_​s​p​o​l​e​č​n​í​k​ů​m​", "​X​.​_​M​i​m​o​ř​á​d​n​é​_​v​ý​n​o​s​y​", "+_Obchodní_marže", "​A​.​I​V​.​3​.​_​J​i​n​ý​_​v​ý​s​l​e​d​e​k​_​h​o​s​p​o​d​a​ř​e​n​í​_​m​i​n​u​l​ý​c​h​_​l​e​t​", "​B​.​I​.​1​.​_​Z​ř​i​z​o​v​a​c​í​_​v​ý​d​a​j​e​", "​B​.​I​.​3​.​_​R​e​z​e​r​v​a​_​n​a​_​d​a​ň​_​z​_​p​ř​í​j​m​ů​", "​B​.​I​.​8​.​_​P​o​s​k​y​t​n​u​t​é​_​z​á​l​o​h​y​_​n​a​_​d​l​o​u​h​o​d​o​b​ý​_​n​e​h​m​o​t​n​ý​_​m​a​j​e​t​e​k​", "​B​.​I​I​.​1​.​_​Z​á​v​a​z​k​y​_​z​_​o​b​c​h​o​d​n​í​c​h​_​v​z​t​a​h​ů​", "B.II.2._Stavby", "​B​.​I​I​.​2​.​_​Z​á​v​a​z​k​y​_​-​_​o​v​l​á​d​a​n​á​_​n​e​b​o​_​o​v​l​á​d​a​j​í​c​í​_​o​s​o​b​a​", "​B​.​I​I​.​6​.​_​J​i​n​ý​_​d​l​o​u​h​o​d​o​b​ý​_​h​m​o​t​n​ý​_​m​a​j​e​t​e​k​", "​B​.​I​I​.​6​.​_​V​y​d​a​n​é​_​d​l​u​h​o​p​i​s​y​", "​B​.​I​I​.​8​.​_​D​o​h​a​d​n​é​_​ú​č​t​y​_​p​a​s​i​v​n​í​", "​B​.​I​I​.​8​.​_​P​o​s​k​y​t​n​u​t​é​_​z​á​l​o​h​y​_​n​a​_​d​l​o​u​h​o​d​o​b​ý​_​h​m​o​t​n​ý​_​m​a​j​e​t​e​k​", "​B​.​I​I​.​_​D​l​o​u​h​o​d​o​b​ý​_​h​m​o​t​n​ý​_​m​a​j​e​t​e​k​", "​B​.​I​I​I​.​4​.​_​P​ů​j​č​k​y​_​a​_​ú​v​ě​r​y​_​-​_​o​v​l​á​d​a​n​á​_​n​e​b​o​_​o​v​l​á​d​a​j​í​c​í​_​o​s​o​b​a​,​_​p​o​d​s​t​a​t​n​ý​_​v​l​i​v​", "​B​.​I​I​I​.​7​.​_​P​o​s​k​y​t​n​u​t​é​_​z​á​l​o​h​y​_​n​a​_​d​l​o​u​h​o​d​o​b​ý​_​f​i​n​a​n​č​n​í​_​m​a​j​e​t​e​k​", "C.I.1._Materiál", "​C​.​I​.​4​.​_​M​l​a​d​á​_​a​_​o​s​t​a​t​n​í​_​z​v​í​ř​a​t​a​_​a​_​j​e​j​i​c​h​_​s​k​u​p​i​n​y​", "C.I.5._Zboží", "​C​.​I​.​6​.​_​P​o​s​k​y​t​n​u​t​é​_​z​á​l​o​h​y​_​n​a​_​z​á​s​o​b​y​", "​C​.​I​I​.​1​.​_​P​o​h​l​e​d​á​v​k​y​_​z​_​o​b​c​h​o​d​n​í​c​h​_​v​z​t​a​h​ů​", "​C​.​I​I​.​2​.​_​P​o​h​l​e​d​á​v​k​y​_​-​_​o​v​l​á​d​a​n​á​_​n​e​b​o​_​o​v​l​á​d​a​j​í​c​í​_​o​s​o​b​a​", "​C​.​I​I​.​3​.​_​P​o​h​l​e​d​á​v​k​y​_​-​_​p​o​d​s​t​a​t​n​ý​_​v​l​i​v​", "​C​.​I​I​.​5​.​_​D​l​o​u​h​o​d​o​b​é​_​p​o​s​k​y​t​n​u​t​é​_​z​á​l​o​h​y​", "​C​.​I​I​.​6​.​_​D​o​h​a​d​n​é​_​ú​č​t​y​_​a​k​t​i​v​n​í​", "​C​.​I​I​.​7​.​_​J​i​n​é​_​p​o​h​l​e​d​á​v​k​y​", "​C​.​I​I​I​.​2​.​_​P​o​h​l​e​d​á​v​k​y​_​-​_​o​v​l​á​d​a​n​á​_​n​e​b​o​_​o​v​l​á​d​a​j​í​c​í​_​o​s​o​b​a​", "​C​.​I​I​I​.​3​.​_​P​o​h​l​e​d​á​v​k​y​_​-​_​p​o​d​s​t​a​t​n​ý​_​v​l​i​v​", "​C​.​I​I​I​.​6​.​_​S​t​á​t​_​-​_​d​a​ň​o​v​é​_​p​o​h​l​e​d​á​v​k​y​", "​C​.​I​I​I​.​7​.​_​K​r​á​t​k​o​d​o​b​é​_​p​o​s​k​y​t​n​u​t​é​_​z​á​l​o​h​y​", "II._Výkony", "​K​.​_​N​á​k​l​a​d​y​_​z​_​f​i​n​a​n​č​n​í​h​o​_​m​a​j​e​t​k​u​".
 • This corpus contains 624 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 22 types of multi-word tokens. Examples: aby, abych, kdyby, kdybych, abys, abychom, ses, sis, abyste, kdybyste, kdybys, Tys, kdybychom, cos, oč, Dostalas, Nač, Slyšelas, Vždyťs, dovolils, pustils, zač.
 • This corpus contains 2752 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 10 types of multi-word tokens. Examples: aby, kdyby, abychom, abych, kdybychom, kdybych, abyste, kdybyste, Kdybys, Neníť.
 • This corpus contains 45 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 5 types of multi-word tokens. Examples: aby, kdyby, abych, abychom, abyste.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 44 word types tagged as particles (PART): Al, Anti, Copak, Cožpak, Jakby, La, Le, Nazdar, Nu, ahoj, ano, arciť, asi, ať, až, ba, bohdá, bohužel, co, das, des, el, fakt, jen, jenom, jo, kdoví, li, natož, ne, nechť, nejen, no, non, ovšem, prý, quo, s, takříkajíc, to, tož, viď, viďte, Žel
 • This corpus contains 6 word types tagged as particles (PART): až, brutto, jen, ne, netto, nikoliv
 • This corpus contains 124 word types tagged as particles (PART): A-ano, Což, Dobře, Díky, Fakt, Jestlipak, Ji-jistě, Neee, Nejenomže, Náhodou, Pardon, Pozor, Príma, ahoj, ale, alespoň, ani, ano, asi, aspoň, ať, až, ba, bezesporu, beztak, bohužel, budiž, bůhví, celkem, co, copak, div, dobrá, dokonce, doopravdy, dozajista, hned, i, jasně, jednoduše, jen, jenom, ještě, jistě, již, jo, kdepak, kdoví, když, klidně, koneckonců, konečně, kupodivu, kéž, leda, možná, nakonec, naneštěstí, naopak, například, natož, ne, nejen, nejenže, nejspíš, nepochybně, nesporně, nicméně, nikoli, nikoliv, no, opravdu, ostatně, ovšem, patrně, pochopitelně, prakticky, pravděpodobně, prej, prostě, právě, prý, přece, přeci, především, přesně, přímo, rozhodně, samozřejmě, sbohem, skoro, skutečně, snad, sotva, spíš, spíše, stejně, tak, takříkajíc, teda, tedy, teprve, to, totiž, třeba, určitě, už, viď, viďte, vlastně, vážně, však, vůbec, vždyť, zajisté, zas, zase, zejména, zkrátka, zrovna, zvláště, zvlášť, zřejmě, že
 • This corpus contains 82 word types tagged as particles (PART): Achtung, Bah, Bienvenue, CA, Což, Cožpak, Dobrá, L, Mnohem, Naneštěstí, Nejenomže, Nu, On, Please, Sic, So, Vot, Zaplaťpánbůh, ahoj, al, ano, anti, arciť, asi, at, ať, až, ba, bene, bohužel, by, bůhsuď, bůhví, ciao, co, copak, džambo, el, gala, hele, hop, ja, jen, jenom, jo, ka, kdoví, kéž, leda, li, n, natož, ne, nechť, nejen, netto, neřkuli, než, nie, no, non, not, nuže, off, oui, ovšem, ovšemže, pozor, právěže, prý, s, sbohem, sorry, t, takříkajíc, to, tož, viva, viďte, we, zaplaťpánbu, žel
 • This corpus contains 12 word types tagged as particles (PART): Bohužel, Koneckonců, asi, ať, až, jen, jenom, ne, no, ovšem, snad, vůbec
 • This corpus contains 36 lemmas tagged as pronouns (PRON): Tous, co, cokoliv, copak, cosi, což, eo, er, ipso, jenž, já, kdekdo, kdo, kdokoli, kdokoliv, kdopak, kdosi, kdovíco, leccos, leckdo, ledacos, málokdo, nic, nikdo, nízko, něco, někdo, on, qua, samý, se, they, ty, veškerý, všecek, všechno
 • This corpus contains 4 lemmas tagged as pronouns (PRON): jenž, on, se, veškerý
 • This corpus contains 32 lemmas tagged as pronouns (PRON): být, bůhvíco, co, cokoli, copak, cosi, což, cože, jenž, já, kdeco, kdekdo, kdo, kdokoli, kdopak, kdosi, leccos, ledaco, my, málokdo, nic, nikdo, něco, někdo, on, samy, samý, se, ty, veškerý, von, všecek
 • This corpus contains 53 lemmas tagged as pronouns (PRON): Everything, I, all, bůhvíco, co, cokoliv, copak, cosi, což, gdo, he, it, ja, jenž, já, kdeco, kdekdo, kdo, kdokoliv, kdopak, kdosi, lecco, leccos, leckdo, ledacos, ledasco, man, máloco, málokdo, nic, nihil, nikdo, nothing, něco, někdo, on, ourselves, q, sa, samý, se, sotvakdo, ty, veškerý, von, vy, všecek, všechno, was, we, who, you, čo
 • This corpus contains 18 lemmas tagged as pronouns (PRON): I, co, což, jenž, já, kdo, kdokoli, nic, nikdo, něco, někdo, on, samý, se, ten, ty, veškerý, you
 • This corpus contains 50 lemmas tagged as determiners (DET): hoc, jaký, jakýkoli, jakýkoliv, jakýpak, jakýsi, jeho, jenž, každý, kdejaký, kdovíkolik, kolik, kolikátý, které, který, kterýkoli, kterýkoliv, kterýžto, leckterý, mnoho, málo, málokterý, můj, nejeden, nemálo, nějaký, několik, některý, něčí, onen, pražádný, quem, sui, svůj, sám, takový, takovýhle, takovýto, ten, tenhle, tenhleten, tento, tentýž, tolik, tvůj, týž, všechen, všelijaký, čí, žádný
 • This corpus contains 18 lemmas tagged as determiners (DET): jaký, jakýkoliv, jeho, jenž, každý, který, kterýkoliv, několik, některý, svůj, sám, takový, takovýto, ten, tento, týž, všechen, žádný
 • This corpus contains 53 lemmas tagged as determiners (DET): bůhvíkolik, hodně, jaký, jakýkoli, jakýpak, jakýs, jakýsi, jeho, jenž, každý, kdekterý, kdovíjaký, kolik, které, který, lecjaký, leckterý, mnoho, moc, my, málo, méně, můj, nijaký, nějaký, několik, některý, něčí, onen, pražádný, svůj, sám, takový, takovýhle, takovýto, takýs, tamhleten, tamten, ten, tenhle, tenhleten, tento, tentýž, to, tolik, tvůj, týž, víc, více, všechen, všelijaký, čí, žádný
 • This corpus contains 71 lemmas tagged as determiners (DET): Notre, Your, bůhvíjaký, c, ce, cui, hodně, jaký, jakýkoliv, jakýpak, jakýs, jakýsi, jeho, jenž, každý, kdejaký, kdovíjaký, kolik, který, kterýkoliv, kterýžto, ktorý, lecjaký, leckterý, ledajaký, mio, mnoho, moc, my, málo, málokterý, míň, móóc, můj, nejeden, nemnoho, nemálo, nespočet, nějaký, několik, několikátý, některý, něčí, onen, pranic, přemnoho, some, suus, svůj, sám, takový, takovýhle, takovýto, taký, takýs, ten, tenhle, tenhleten, tento, tentýž, that, this, tolik, toť, tvůj, týž, více, všechen, všelijaký, čí, žádný
 • This corpus contains 26 lemmas tagged as determiners (DET): jaký, jakýkoli, jeho, jenž, každý, kolik, který, kterýkoli, mnoho, málo, můj, nějaký, několik, některý, onen, svůj, sám, takový, ten, tenhle, tento, tentýž, tolik, tvůj, všechen, žádný
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: jenž
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: jenž
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: jenž, my
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: jenž
 • Out of the above, 2 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: jenž, ten
 • This corpus contains 8 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): být, bývat, moci, muset, mít, pěstovat, připadat, vyžadovat
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): být
 • This corpus contains 4 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): být, bývat, jít, stát
 • This corpus contains 6 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): být, bývat, bývávat, moci, mít, stát
 • This corpus contains 2 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): být, bývat
 • Out of the above, 8 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: být, bývat, moci, muset, mít, pěstovat, připadat, vyžadovat
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: být
 • Out of the above, 4 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: být, bývat, jít, stát
 • Out of the above, 6 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: být, bývat, bývávat, moci, mít, stát
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: být
 • Conv
  • AUX: byvše, jsouc, jsouce
  • VERB: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, říkajíc, Chráníce, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče
 • Conv
  • VERB: počínaje
 • Conv
  • AUX: jsouc
  • VERB: chtěje, hledajíc, netuše, Divě, Jda, Nechtíc, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc
 • Conv
  • AUX: jsouce, jsa, jsouc
  • VERB: počínaje, nemluvě, vlastně, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, nehledě, nepočítaje
 • Conv
  • VERB: Počínaje, nedbajíce, redukujíc
 • Fin
  • AUX: je, by, jsou, bude, jsme, není, jsem, budou, bychom, nejsou
  • VERB: je, má, mají, musí, může, jde, lze, jsou, mohou, můžeme
 • Fin
  • AUX: je, jsou, nejsou, není, by, bude, budou
  • VERB: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
 • Fin
  • AUX: jsem, by, je, bych, jsme, bude, jsou, jste, jsi, není
  • VERB: je, má, mám, může, nevím, jsi, musí, není, mají, musím
 • Fin
  • AUX: je, by, jsou, bude, jsem, jsme, není, budou, bychom, bych
  • VERB: má, je, může, mají, musí, jde, jsou, lze, mohou, říká
 • Fin
  • AUX: je, by, jsou, bude, jsem, není, jsme, budou, nebude, budeme
  • VERB: má, je, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje
 • Inf
  • AUX: být, býti, pěstovat, vyžadovat
  • VERB: mít, být, zajistit, říci, vidět, dělat, řešit, věnovat, použít, provádět
 • Inf
  • AUX: být
  • VERB: vést, použít, mít, účtovat, odpisovat, uvést, sestavit, zajistit, provést, určit
 • Inf
  • AUX: být, nebýt, stát
  • VERB: dělat, mít, říct, vidět, být, jít, udělat, žít, stát, dát
 • Inf
  • AUX: být, býti, nebýt
  • VERB: mít, získat, stát, být, hrát, říci, platit, muset, dělat, dostat
 • Inf
  • AUX: být
  • VERB: mít, vidět, získat, najít, opustit, pokračovat, stát, vést, dělat, muset
 • Part
  • ADJ: pracujících, rozhodující, pracující, vedoucí, řečeno, dosaženo, odpovídající, následující, věnována, řídící
  • AUX: byl, bylo, byla, byly, byli, nebylo, nebyl, nebyla, nebyly, býval
  • VERB: měl, měla, bylo, mohli, došlo, mohl, měli, byl, měly, mělo
 • Part
  • ADJ: konsolidující, zanikající, stanoveno, následujícího, související, předcházejícímu, týkající, přejímající, sestavena, zahrnuty
  • AUX: byly, byl, bylo, nebyly, byla, nebyla, nebyl
  • VERB: došlo, přestaly, nabyla, určila, nastaly, staly, překročila, sestavila, stanovila, trvalo
 • Part
  • ADJ: přesvědčen, řečeno, oblečena, uspořádány, následující, rozhodující, třesoucí, napsáno, nastávající, obklopen
  • AUX: byl, byla, bylo, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, býval, bývala
  • VERB: řekl, měl, bylo, měla, řekla, mohl, chtěl, byl, byla, chtěla
 • Part
  • ADJ: rozhodující, řečeno, vedoucí, následující, přesvědčen, připravena, připraven, vynikající, týkající, otevřena
  • AUX: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, nebyly, nebyli
  • VERB: řekl, měl, měla, uvedl, měli, mělo, mohl, měly, bylo, prohlásil
 • Part
  • ADJ: řečeno, propuštěn, vedoucí, nabídnuto, následující, označen, poražena, používán, považováno, považovány
  • AUX: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyly, nebyla, nebyl, nebylo
  • VERB: řekl, mohl, měl, stal, stala, uvedla, vedl, bylo, mohla, pracoval

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: pracovní, socialistické, nové, další, první, základní, současné, druhé, společenské, celé
  • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, odpovídající, týkající, řídící, rostoucí, následující, pracující, vládnoucí, vyplývající
  • DET: které, která, této, své, naší, tato, svou, tyto, kterou, tuto
  • NOUN: práce, práci, oblasti, době, společnosti, činnosti, výroby, teorie, organizace, strany
  • NUM: jedné, jednu, jedna, jednou, třetinu, třetina, třetiny, čtvrtiny, dvanáctinu, třetinou
  • PRON: ji, všechny, níž, ní, jí, jež, ni, veškeré, jíž, veškerou
  • PROPN: KSČ, Praze, Praha, ČSAV, ČSSR, SSM, Škoda, Prahy, ČSR, NDR
 • Fem
  • ADJ: účetní, účetních, konsolidované, konsolidující, výroční, reálnou, finanční, pořizovací, českou, uvedené
  • ADJ-Part: konsolidující, zanikající, týkající, odpovídající, doplňujících, ověřenu, předcházející, související, týkajících, vztahující
  • DET: které, této, která, tato, tyto, kterou, tuto, její, své, všechny
  • NOUN: jednotky, jednotka, položka, závěrky, jednotek, společnosti, položek, informace, položky, závěrku
  • NUM: jedné, jednou, jednu
  • PRON: jí, ji, ní, níž, veškeré, jež, niž
 • Fem
  • ADJ: celou, poslední, první, ráda, celá, další, malá, hlavní, velké, malou
  • ADJ-Part: oblečena, uspořádány, hořící, klečící, povznášející, rozhodující, sedící, stojící, tající, truchlící
  • AUX-Conv: jsouc
  • AUX-Part: byla, byly, nebyla, bývala
  • DET: která, jeho, té, které, tu, ta, své, svou, kterou, její
  • NOUN: chvíli, oči, dívka, ruce, dveře, paní, děti, Kůra, práce, žena
  • NUM: dvě, jedna, jednu, jedné, tři, obě, jednou, dvou, čtyři, obou
  • PRON: ji, jí, ní, ona, je, ni, nich, níž, ně, jich
  • PROPN: Valentýna, Alžběta, Veronika, Alice, Praze, Prahy, Čáslavi, Janičku, Magda, Máša
  • VERB-Conv: hledajíc, Nechtíc, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc, lechtajíc, nedbajíc, nespouštějíc, netroufajíc, nevšímajíc
  • VERB-Part: měla, řekla, byla, chtěla, mohla, vzala, přišla, začala, dala, neměla
 • Fem
  • ADJ: české, první, druhé, další, česká, nové, státní, poslední, vlastní, národní
  • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, následující, týkající, vládnoucí, odpovídající, rostoucí, vynikající, pokračující, související
  • DET: která, které, této, své, svou, kterou, tato, tuto, naší, její
  • NOUN: korun, strany, společnosti, době, firmy, Kč, práce, vláda, země, vlády
  • NUM: jedné, jedna, jednu, jednou, třetiny, třetinu, třetina, třetině, čtvrtinu, čtvrtina
  • PRON: ji, ní, níž, jí, jež, ni, ona, veškeré, jíž, niž
  • PROPN: Praha, ČR, Praze, LN, ODS, OSN, Evropy, Prahy, ODA, ČSFR
  • VERB-Part: Were
 • Fem
  • ADJ: první, nové, druhé, jižní, další, severní, velká, velké, vlastní, východní
  • ADJ-Part: probíhající, dospívající, dívající, ležící, milující, nadcházejících, pocházející, poskytující, postupující, pronásledující
  • AUX-Part: byla
  • DET: která, které, své, svou, této, té, tato, její, kterou, tuto
  • NOUN: době, oblasti, války, společnosti, země, policie, část, části, strany, říše
  • NUM: jedné, jedna, jednu, jednou, una
  • PRON: ní, jí, ji, níž, veškeré, jež, niž, ona, veškerou
  • PROPN: Čína, Francie, Albánie, BBC, Británii, Clintonové, Evropě, Itálii, Ameriky, Asii
  • VERB-Part: začala, řekla
 • Fem,Masc
  • ADJ: uvedeny, určeny, splněny, provedeny, spojeny, stanoveny, připraveny, vytvořeny, umístěny, charakterizovány
  • ADJ-Part: uvedeny, určeny, splněny, provedeny, spojeny, stanoveny, připraveny, vytvořeny, umístěny, charakterizovány
  • AUX-Part: byly, nebyly, bývaly, mohly
  • VERB-Part: měly, mohly, byly, staly, vznikly, začaly, vytvořily, vedly, dosáhly, neměly
 • Fem,Masc
  • ADJ: povinny, zahrnuty, obchodovány, uvedeny, vykázány, účtovány, uzavřeny, vyjádřeny, známy, ověřeny
  • ADJ-Part: zahrnuty, obchodovány, uvedeny, vykázány, účtovány, uzavřeny, vyjádřeny, ověřeny, použity, zaúčtovány
  • AUX-Part: byly, nebyly
  • VERB-Part: přestaly, nastaly, staly, dosáhly, existovaly, překročily, rozhodly, navazovaly, neprošly, nepřevýšily
 • Fem,Masc
  • ADJ: uvedeny, připraveny, známy, určeny, uzavřeny, nalezeny, považovány, schopny, stanoveny, uloženy
  • ADJ-Part: uvedeny, připraveny, určeny, uzavřeny, nalezeny, považovány, stanoveny, uloženy, zastoupeny, zrušeny
  • AUX-Part: byly, nebyly, bývaly, bývávaly
  • VERB-Part: měly, mohly, byly, začaly, objevily, dosáhly, získaly, neměly, staly, vedly
 • Fem,Masc
  • ADJ: považovány, aktivovány, budovány, diskutovány, exponovány, legalizovány, odváty, otevřeny, ovlivněny, podloženy
  • ADJ-Part: považovány, aktivovány, budovány, diskutovány, exponovány, legalizovány, odváty, otevřeny, ovlivněny, podloženy
  • AUX-Part: byly, nebyly
  • VERB-Part: měly, vypadaly, začaly, mohly, používaly, umožnily, vedly, vyvíjely, Následovaly, Podávaly
 • Fem,Neut
  • ADJ: věnována, dána, provedena, určena, zahájena, povinna, založena, dokončena, stanovena, vybudována
  • ADJ-Part: věnována, dána, provedena, určena, zahájena, založena, dokončena, stanovena, vybudována, spojena
  • AUX-Conv: jsouc
  • AUX-Part: byla, nebyla, měla
  • DET: naše, moje, vaše, tvoje
  • NUM: dvě, obě
  • VERB-Conv: říkajíc, Počínajíc, chtíc, nechtíc, ponechávajíc, přejímajíc
  • VERB-Part: měla, byla, mohla, stala, začala, dosáhla, vznikla, dala, zůstala, objevila
 • Fem,Neut
  • ADJ: povinna, sestavena, zavedena, uvedena, známa, dotčena, oprávněna, schopna, vyhlášena, vykazována
  • ADJ-Part: sestavena, zavedena, uvedena, dotčena, oprávněna, vyhlášena, vykazována, zahrnuta, aktivována, odepsána
  • AUX-Part: byla, nebyla
  • NUM: dvě, obě
  • VERB-Part: nabyla, určila, překročila, sestavila, stanovila, podávala, provedla, dospěla, mohla, měla
 • Fem,Neut
  • ADJ: připravena, schopna, otevřena, uzavřena, založena, zahájena, stanovena, určena, podepsána, ráda
  • ADJ-Part: připravena, otevřena, uzavřena, založena, zahájena, stanovena, určena, podepsána, považována, uvedena
  • AUX-Conv: jsouc
  • AUX-Part: byla, nebyla, bývala, nebývala
  • DET: naše, moje, vaše, mio
  • NUM: dvě, obě
  • VERB-Conv: říkajíc, Jsouc, chtíc, držíc, hynouc, nechtíc, opírajíc, pokračujíc, vsouvajíc
  • VERB-Part: měla, mohla, byla, stala, začala, získala, musela, vznikla, oznámila, rozhodla
 • Fem,Neut
  • ADJ: poražena, vytvořena, založena, chráněna, definována, dána, hlášena, kritizována, obviněna, odstraněna
  • ADJ-Part: poražena, vytvořena, založena, chráněna, definována, dána, hlášena, kritizována, obviněna, odstraněna
  • AUX-Part: byla, nebyla
  • DET: naše, Moje
  • NUM: dvě
  • VERB-Conv: redukujíc
  • VERB-Part: stala, uvedla, mohla, vedla, měla, ukázala, vydala, začala, řekla, umožnila
 • Masc
  • ADJ: další, jednotlivých, první, základní, pracovní, dalších, velký, celý, pracujících, nové
  • ADJ-Part: pracujících, pracující, rozhodující, vedoucí, dán, splněn, schválen, určen, pracujícího, uveden
  • AUX-Part: byl, byli, nebyl, býval, nebyli, měl, Mohl
  • DET: který, které, kteří, tento, každý, tyto, sám, některé, svůj, ten
  • NOUN: roce, roku, pracovníků, úkolů, výsledky, jazyka, procesu, lidí, člověka, úkoly
  • NUM: jeden, dva, oba, jednoho
  • PRON: všechny, všichni, kdo, někdo, nikdo, jeho, jenž, on, oni, veškeré
  • PROPN: SSSR, ÚJČ, Fučík, Erben, TIBA, Karel, Horálek, OV, USA, VÚM
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, dožívaje, klusaje, konče, nepočítaje, používaje, počítaje, přetvářeje
  • VERB-Part: měl, mohli, mohl, měli, byl, řekl, chtěl, stal, ukázal, dostal
 • Masc
  • ADJ: účetní, účetních, účetního, obchodního, právních, peněžních, právní, zvláštního, právního, zvláštních
  • ADJ-Part: související, přejímající, předcházejícímu, řídících, následujícímu, konsolidující, oprávněn, souvisejících, upravujícího, následujícího
  • AUX-Part: byl, nebyl
  • DET: které, který, tento, tyto, všechny, každého, každý, svůj, takový, její
  • NOUN: majetku, dni, závazků, odstavce, dne, majetek, případě, náklady, závazky, zisku
  • NUM: jeden, dva
  • PRON: jenž, veškeré
  • VERB-Conv: počínaje
  • VERB-Part: Dal, dozvěděl, mohl, nepožádali, nezahájil, přesáhl, rovnal, schválili, stal, stanovil
 • Masc
  • ADJ: celý, rád, další, první, malý, druhý, starý, jediný, ostatní, mladý
  • ADJ-Part: přesvědčen, obklopen, poslán, pozván, dopřán, hledajících, milován, milujících, nastávající, natočen
  • AUX-Part: byl, byli, nebyl, byly, býval, nebyly, nebyli, bývali
  • DET: který, ten, jeho, sám, každý, můj, svého, všichni, kteří, svůj
  • NOUN: život, den, člověk, plod, profesor, mistr, čas, muž, lidé, mladík
  • NUM: jeden, dva, jednoho, oba, tři, čtyři, jedním, dvěma, tisíc, dvou
  • PRON: ho, mu, kdo, je, on, nikdo, něj, někdo, ním, jim
  • PROPN: Láďa, Leoš, Eduard, Havel, Flajšman, Havlena, Filip, Honza, K, Němci
  • VERB-Conv: chtěje, netuše, Divě, Jda, Opíraje, doufajíce, drže, dívaje, klouzaje, kroutě
  • VERB-Part: řekl, měl, mohl, chtěl, byl, viděl, začal, přišel, vzal, zeptal
 • Masc
  • ADJ: další, první, nový, český, českého, dalších, celý, nového, druhý, velký
  • ADJ-Part: přesvědčen, připraven, vedoucí, rozhodující, zvolen, odsouzen, kupující, obviněn, považován, vynikající
  • AUX-Conv: jsa
  • AUX-Part: byl, byli, nebyl, nebyli, býval, bývali, nemohl, stal, stali
  • DET: který, kteří, které, tento, ten, svůj, každý, své, všechny, sám
  • NOUN: roku, roce, případě, zákona, lidí, rok, ministr, světa, předseda, trhu
  • NUM: dva, jeden, oba, jednoho
  • PRON: kdo, nikdo, někdo, on, jenž, oni, koho, komu, někoho, nikoho
  • PROPN: USA, Jiří, J, Jan, Václav, Petr, Pavel, Josef, M, Vladimír
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, vlastně, konče, Mluvě, soudě, maje, nehledě, nepočítaje, nevyjímaje
  • VERB-Part: řekl, měl, uvedl, měli, mohl, prohlásil, stal, mohli, byl, dodal
 • Masc
  • ADJ: další, každý, Spojených, nové, nový, první, schopen, vládní, americké, dalších
  • ADJ-Part: propuštěn, Vedoucí, označen, používán, prodán, studujících, uveden, vyslán, vytvořen, zvolen
  • AUX-Part: byl, byli, nebyl
  • DET: který, kteří, které, tento, svůj, své, ten, někteří, tyto, ty
  • NOUN: roce, roku, l, lidí, rok, případě, dolarů, důsledku, film, den
  • NUM: dva, jeden, oba
  • PRON: kdo, jenž, někdo, on, kdokoli, kdokoliv, koho, nikdo, nikoho, nikým
  • PROPN: USA, Trump, Trumpa, Donald, Mišima, Peking, Richarda, Seagal, Winstone, Wright
  • VERB-Conv: Počínaje
  • VERB-Part: řekl, mohl, měl, stal, vedl, pracoval, rozhodl, uvedl, vrátil, začal
 • Masc,Neut
  • DET: tím, tom, toho, tomu, tohoto, tomto, našeho, svého, našem, svým
  • NUM: jednoho, jedním, jednom, jednomu
  • PRON: mu, ho, němž, jej, něm, něho, ním, něj, něhož, všeho
 • Masc,Neut
  • DET: tohoto, kterém, kterému, tomto, kterým, tímto, kterého, jejího, tím, jejím
  • NUM: jednoho, jednom, jednomu, jedním
  • PRON: němž, jej, němuž, jehož, nějž, něj, veškerého, ho, jemu, jímž
 • Masc,Neut
  • DET: tím, tom, tomu, toho, tohoto, tomto, svého, svém, svým, našeho
  • NUM: jednoho, jedním, jednom, jednomu
  • PRON: mu, ho, něj, jej, něm, němž, jehož, ním, něho, něhož
 • Masc,Neut
  • DET: toho, tím, tohoto, n, svého, tomu, její, tom, svém, svým
  • NUM: jedním, jednoho, jednom
  • PRON: ho, mu, něj, ním, něm, jím, něhož, jehož, něho, němu
 • Neut
  • ADJ: možno, možné, nutno, nutné, národního, další, posledních, jiné, řečeno, vědeckého
  • ADJ-Part: řečeno, dosaženo, uvedeno, použito, spojeno, určeno, dodáno, provedeno, stanoveno, rozhodující
  • AUX-Part: bylo, nebylo, bývalo
  • DET: to, které, toto, která, své, tato, každé, takové, některá, její
  • NOUN: let, hlediska, období, prostředí, zařízení, řešení, plnění, množství, poznání, století
  • NUM: jedno
  • PRON: všechno, vše, je, všechna, jež, ně, co, ono, veškeré, všecko
  • PROPN: ROH, Československa, GŘ, Brně, Slovensku, Československu, MZVŽ, Brno, RVHP, Ústí
  • VERB-Part: bylo, došlo, mělo, podařilo, mohlo, stalo, nebylo, ukázalo, šlo, začalo
 • Neut
  • ADJ: účetního, účetní, účetním, obsahové, jiných, stanoveno, technické, účetních, minulé, účinném
  • ADJ-Part: stanoveno, následujícího, předcházejícímu, předcházejícího, následujícím, týkající, počínajících, předcházející, vztahující, účtováno
  • AUX-Part: bylo
  • DET: to, které, která, toto, všechna, její, některá, každé, samo, takové
  • NOUN: období, ocenění, účetnictví, ustanovení, vymezení, sestavení, účtování, uspořádání, použití, hospodaření
  • NUM: jedno
  • PRON: veškeré
  • VERB-Part: došlo, trvalo, započalo, mohlo, přešlo, uzavřelo
 • Neut
  • ADJ: jiného, jasné, možné, jiná, malé, celé, první, druhé, lepší, těžké
  • ADJ-Part: řečeno, napsáno, zakázáno, ztraceno, Rozhodující, blížícího, bušícím, dovoleno, míněno, namířeno
  • AUX-Part: bylo, nebylo, byla, bývalo, nebyla, nebývalo, šlo
  • DET: to, všechno, tom, tím, toho, tomu, tohle, které, jeho, své
  • NOUN: dítě, let, slova, září, místo, tělo, srdce, okna, štěstí, léta
  • NUM: jedno, dvě, jednom, tři, jednoho, obě, jedním, půl, čtyř, čtyři
  • PRON: je, ho, všecko, ně, něj, něm, co, jež, mu, ono
  • PROPN: Československu, Německa, zoo, Československa, C, Japonska, Německu, Ruska, Angeles, Gobi
  • VERB-Conv: říkajíc
  • VERB-Part: bylo, stalo, zdálo, napadlo, nebylo, mělo, začalo, šlo, mohlo, podařilo
 • Neut
  • ADJ: možné, třeba, jiné, další, prvním, posledních, životního, nutné, první, možno
  • ADJ-Part: řečeno, rozhodnuto, uvedeno, dosaženo, vyloučeno, zraněno, určeno, dáno, zahájeno, připraveno
  • AUX-Part: bylo, nebylo, bývalo, nebývalo, stalo
  • DET: to, které, toto, vše, své, všechno, která, tato, takové, žádné
  • NOUN: let, procent, jednání, letech, zahraničí, září, prostředí, ministerstva, vedení, zboží
  • NUM: jedno
  • PRON: je, jež, ono, ně, veškeré, it, něž, veškerá, všecko, All
  • PROPN: Brno, Německu, Německa, Brně, Rusko, Slovensku, Slovensko, Německo, NATO, HZDS
  • VERB-Part: mělo, bylo, podařilo, došlo, mohlo, šlo, stalo, začalo, ukázalo, přišlo
 • Neut
  • ADJ: posledních, další, jasné, možné, řečeno, jiné, šedesátých, Karibské, Severního, britského
  • ADJ-Part: řečeno, nabídnuto, považováno, provedeno, psáno, rozděleno, zamítnuto, citováno, dobyto, dovoleno
  • AUX-Part: bylo, nebylo
  • DET: to, toto, které, která, své, tohle, některá, tato, všechno, žádná
  • NOUN: let, století, letech, území, období, moře, místo, eur, města, omezení
  • NUM: jedno
  • PRON: je, samé
  • PROPN: CNN, Mongolsko, Německo, Řecko, Brisbane, Mexiko, Nizozemí, Norsku, Ontaria, Rusku
  • VERB-Part: bylo, mohlo, mělo, začalo, došlo, konalo, podařilo, poskytovalo, vedlo, vyšlo
 • Anim
  • ADJ: pracujících, mladých, pracující, mladí, další, rádi, mnozí, ostatní, mladý, vedoucí
  • ADJ-Part: pracujících, pracující, vedoucí, vedoucích, pracujícím, připraveni, nuceni, pracujícími, zabezpečeni, cestující
  • AUX-Part: byli, nebyli
  • DET: kteří, každý, sami, každého, ti, někteří, naši, svého, každému, tito
  • NOUN: pracovníků, lidí, člověka, člověk, lidé, pracovník, členů, vedoucí, ředitel, pracovníci
  • NUM: jednoho
  • PRON: všichni, kdo, někdo, nikdo, oni, někomu, nikoho, jehož, kdož, koho
  • PROPN: Fučík, Erben, Karel, Horálek, Němec, Julius, Václav, Lenin, Karla, Jaroslav
  • VERB-Part: mohli, měli, byli, začali, dali, chtěli, dosáhli, viděli, pracovali, přišli
 • Anim
  • ADJ: přejímající, následujícímu, předcházejícímu, řídících, konsolidující, prvním, přejímajícího, přejímajícím, vysvětlujících, držených
  • ADJ-Part: přejímající, následujícímu, předcházejícímu, řídících, konsolidující, přejímajícího, přejímajícím, vysvětlujících, souvisejících, držící
  • DET: ty, každý
  • NOUN: auditorem, členům, společník, společníka, zaměstnanců, účastníky, společníkům, emitentem, společníkem, společníky
  • VERB-Part: nepožádali, schválili
 • Anim
  • ADJ: rád, mladý, ostatní, starý, malý, rádi, bohatý, druhý, první, další
  • ADJ-Part: přesvědčen, obklopen, pozván, hledajících, milován, milujících, nastávající, nucen, oblečen, obtížen
  • AUX-Part: byl, byli, nebyl, býval, nebyli, bývali
  • DET: který, sám, ten, všichni, kteří, můj, svého, každý, ti, toho
  • NOUN: člověk, profesor, mistr, muž, lidé, mladík, otec, primář, lidí, pán
  • NUM: jeden, dva, oba, jednoho, čtyři, tři, dvěma, jedním, jednomu, tří
  • PRON: mu, ho, kdo, on, nikdo, někdo, jim, ním, něj, je
  • PROPN: Láďa, Leoš, Eduard, Havel, Flajšman, Havlena, Filip, Honza, K, Němci
  • VERB-Conv: chtěje, netuše, Jda, Opíraje, doufajíce, drže, dívaje, kroutě, nadýmaje, nedbaje
  • VERB-Part: řekl, měl, chtěl, mohl, viděl, byl, vzal, zeptal, měli, přišel
 • Anim
  • ADJ: další, bývalý, mnozí, domácí, první, generální, český, americký, českých, dalších
  • ADJ-Part: kupující, vedoucí, přesvědčeni, žijící, připraveni, cestujících, nuceni, vynikající, prodávající, prodávajícího
  • AUX-Part: byli, nebyli, bývali, stali
  • DET: kteří, všichni, každý, ti, někteří, sami, naši, svého, každého, kterého
  • NOUN: lidí, ministr, předseda, lidé, ředitel, prezident, trenér, ministra, prezidenta, premiér
  • NUM: jednoho
  • PRON: kdo, nikdo, někdo, oni, koho, komu, někoho, nikoho, nikomu, někomu
  • PROPN: Jiří, J, Jan, Václav, Petr, Pavel, Josef, M, Vladimír, V
  • VERB-Part: měli, mohli, chtěli, začali, museli, dostali, získali, byli, rozhodli, přišli
 • Anim
  • ADJ: každý, další, Islámští, Vedoucí, australští, dalšími, egyptský, generální, generálního, jistý
  • ADJ-Part: Vedoucí, studujících, dosluhující, navštěvující, nazýváni, oblečeni, osvobozeni, ozbrojeni, pohnuti, poraženi
  • AUX-Part: byli
  • DET: kteří, někteří, všichni, kterého, sami, svého, ty
  • NOUN: lidí, lidé, obyvatel, prezident, člověk, investoři, král, lidi, muži, studenti
  • PRON: kdo, někdo, kdokoli, kdokoliv, koho, nikdo, nikoho, nikým, někoho, oni
  • PROPN: Trump, Trumpa, Donald, Mišima, Richarda, Seagal, Winstone, Wright, Šen, Aldrin
  • VERB-Part: mohli, měli, rozhodli, bavili, dostali, neměli, potřebovali, požádali, stáli, tvořili
 • Inan
  • ADJ: jednotlivých, další, základní, pracovní, celý, první, velký, nové, nový, dalších
  • ADJ-Part: rozhodující, uvedeny, určeny, splněny, provedeny, spojeny, stanoveny, připraveny, pracujícího, vytvořeny
  • AUX-Part: byly, nebyly, bývaly, mohly
  • DET: které, tyto, který, tento, svůj, každý, některé, ty, každém, její
  • NOUN: roce, roku, úkolů, výsledky, jazyka, procesu, úkoly, podniku, života, základě
  • NUM: jeden
  • PRON: co, všechny, čím, čem, čeho, copak, veškeré, čemu, samý, veškerý
  • PROPN: SSSR, ÚJČ, TIBA, OV, USA, VÚM, KNV, Vietnamu, Hradci, Klatovech
  • VERB-Part: měly, mohly, byly, staly, vznikly, začaly, vytvořily, vedly, dosáhly, neměly
 • Inan
  • ADJ: účetní, účetních, povinny, účetního, obchodního, právních, peněžních, právní, zvláštního, právního
  • ADJ-Part: související, zahrnuty, obchodovány, uvedeny, upravujícího, vykázány, účtovány, následujícího, uzavřeny, vyjádřeny
  • AUX-Part: byly, nebyly
  • DET: které, tyto, který, tento, každého, svůj, takový, její, každý, takové
  • NOUN: majetku, dni, závazků, odstavce, dne, majetek, případě, náklady, závazky, zisku
  • NUM: jeden
  • PRON: veškeré
  • VERB-Part: přestaly, nastaly, staly, dosáhly, existovaly, překročily, rozhodly, navazovaly, neprošly, nepřevýšily
 • Inan
  • ADJ: celý, další, první, druhý, malý, jediný, nový, plný, dobrý, velký
  • ADJ-Part: dopřán, natočen, následující, následujícím, ochmýřeny, poslán, prosvítající, rostoucím, táhnoucím, uspořádány
  • AUX-Part: byl, byly, nebyl, nebyly, býval
  • DET: ten, který, jeho, svůj, které, každý, tom, svého, nějaký, její
  • NOUN: život, den, plod, čas, života, životě, dne, pohled, domu, dům
  • NUM: dva, jeden, jednoho, tři, čtyři, tisíc, dvou, jedním, dvěma, jednom
  • PRON: co, ho, je, čím, něm, něj, čem, nich, ním, jich
  • PROPN: Poděbradech, Poděbrad, Amadeus, Kolína, Kolíně, Mánes, Neurol, Náchoda, Náchodě, Sudety
  • VERB-Conv: klouzaje
  • VERB-Part: byl, stál, nebyl, mohl, měl, ozval, začal, zdál, byly, ujel
 • Inan
  • ADJ: další, první, nový, českého, celý, český, velký, letošního, státního, minulý
  • ADJ-Part: rozhodující, následující, uvedeny, připraveny, určeny, ležící, následujícím, rozhodujícím, uzavřeny, nalezeny
  • AUX-Part: byly, nebyly, bývaly, bývávaly
  • DET: které, svůj, který, tento, tyto, každý, ty, některé, ten, všechny
  • NOUN: roku, roce, případě, zákona, rok, světa, trhu, zákon, zájem, státu
  • NUM: jeden
  • PRON: co, čím, čem, čeho, jež, čemu, veškeré, veškerý, ony, WAS
  • PROPN: USA, York, Zlín, Liberec, FNM, SSSR, Hradec, Izrael, Londýn, Yorku
  • VERB-Part: měly, mohly, byly, začaly, objevily, dosáhly, získaly, neměly, staly, vedly
 • Inan
  • ADJ: Spojených, nové, další, nový, první, vládní, dalších, dalším, hlavní, každý
  • ADJ-Part: považovány, aktivovány, budovány, diskutovány, dospívajícího, exponovány, hanobící, legalizovány, měnícím, následující
  • AUX-Part: byly, nebyly
  • DET: které, svůj, který, tento, tyto, ty, její, každý, naše, náš
  • NOUN: roce, roku, l, rok, případě, dolarů, důsledku, film, den, stát
  • PRON: co, samý, čím
  • PROPN: USA, Peking, Abbotsfordu, Egypta, Endurance, Facebooku, Ford, Glasgow, Hill, Hongkong
  • VERB-Part: měly, vypadaly, začaly, mohly, používaly, umožnily, vedly, vyvíjely, Následovaly, Podávaly
 • Dual
  • ADJ: holýma, jinýma, otevřenýma, plnýma, radostnýma, velkýma, zadníma
  • DET: mýma, našima, těma
  • NOUN: očima, rukama, nohama, ušima
  • NUM: dvěma, oběma
 • Dual
  • ADJ: holýma, Moravskýma, velkýma, otevřenýma, složenýma, černýma, andělskýma, bystrýma, dětskýma, inteligentníma
  • DET: svýma, jejich, jeho, mýma
  • NOUN: očima, nohama, rukama, nožičkama, ručičkama, ušima
  • NUM: oběma
 • Dual
  • ADJ: zavřenýma, otevřenýma, Sudetoněmeckýma, dlouhýma, filmovýma, holýma, odřenýma, oteklýma, plnýma, prázdnýma
  • ADJ-Part: svítícíma
  • DET: jejíma, svýma, těma
  • NOUN: očima, rukama, nohama, ušima
  • NUM: oběma, dvěma, čtyřma
 • Dual
  • ADJ: nastraženýma
  • NOUN: ušima
 • Plur
  • ADJ: jednotlivých, různých, dalších, další, jiných, nové, výrobních, různé, nových, základních
  • ADJ-Part: pracujících, pracující, uvedeny, určeny, splněny, vedoucí, týkající, vedoucích, následující, provedeny
  • AUX-Conv: byvše, jsouce
  • AUX-Fin: jsou, jsme, budou, bychom, nejsou, budeme, jste, byste, nebudou, bývají
  • AUX-Part: byly, byli, nebyly, nebyli, bývaly, mohly
  • DET: které, těchto, tyto, kteří, některých, některé, svých, své, našich, ty
  • NOUN: let, pracovníků, úkolů, výsledky, lidí, úkoly, podmínky, letech, lidé, práce
  • NUM: dvou, dvě, tři, dva, obou, dvěma, tří, čtyři, oba, obě
  • PRON: všech, nás, je, všechny, nám, nich, nichž, jim, jež, všichni
  • PROPN: Čechách, Klatovech, Pardubice, horách, Bubny, Holešovice, Čech, Holešovic, Karpaty, Klatovy
  • VERB-Conv: Chráníce, nehodíce, plníce, stavíce, toulajíce, upínajíce, vydávajíce, vytvářejíce
  • VERB-Fin: mají, jsou, mohou, můžeme, máme, musíme, musí, tvoří, chceme, nemají
  • VERB-Part: mohli, měli, měly, mohly, byly, byli, začali, dali, chtěli, staly
 • Plur
  • ADJ: účetní, účetních, povinny, jiných, peněžních, uvedených, právních, účetními, ostatní, uvedené
  • ADJ-Part: konsolidující, související, zahrnuty, obchodovány, souvisejících, uvedeny, řídících, týkající, vykázány, účtovány
  • AUX-Fin: jsou, nejsou, budou
  • AUX-Part: byly, nebyly
  • DET: které, těchto, tyto, kterých, všech, která, kterým, všechny, všechna, takové
  • NOUN: jednotky, jednotek, závazků, položek, náklady, závazky, nákladů, informace, položky, záznamy
  • NUM: tří, dvě, dvanácti, obě, dvou, dvěma, dva, obou, pěti, čtyři
  • PRON: nichž, je, jim, jimiž, nich, veškeré, jimi, nimi, ně, veškerých
  • VERB-Fin: mohou, použijí, sestavují, mají, účtují, nastanou, týkají, uvádějí, nepoužijí, považují
  • VERB-Part: přestaly, nastaly, staly, dosáhly, existovaly, překročily, rozhodly, navazovaly, nepožádali, neprošly
 • Plur
  • ADJ: další, ostatní, celé, jiná, rádi, jiné, malé, velké, bílé, staré
  • ADJ-Part: uspořádány, hledajících, milujících, ochmýřeny, odpovídající, prosvítající, třesoucí, ubíhající, umístěny, visících
  • AUX-Fin: jsme, jsou, jste, byste, bychom, budou, nejsou, budeme, budete, bývají
  • AUX-Part: byly, byli, byla, nebyly, nebyli, bývali, nebyla
  • DET: které, jeho, ty, všichni, všechny, kteří, těch, svých, své, všech
  • NOUN: oči, let, dveře, děti, lidé, slova, ruce, lidí, dveří, vlasy
  • NUM: dva, dvě, tři, oba, čtyři, dvou, obě, dvěma, pár, pěti
  • PRON: je, nás, nám, nich, jim, vás, vám, vy, my, nimi
  • PROPN: Němci, Poděbradech, Poděbrad, vánoce, Sudety, USA, Čechách, Američani, Čech, Čechy
  • VERB-Conv: doufajíce, očekávajíce, provádějíce, ubezpečujíce
  • VERB-Fin: mají, jsou, víte, máte, máme, nevíte, chcete, musíme, můžeme, můžete
  • VERB-Part: měli, byli, mohli, byly, chtěli, šli, museli, neměli, seděli, začali
 • Plur
  • ADJ: další, dalších, českých, posledních, nové, jiných, nových, jednotlivých, různých, zahraničních
  • ADJ-Part: vedoucí, následujících, týkající, zbývajících, přesvědčeni, rozhodujících, uvedeny, následující, připraveni, připraveny
  • AUX-Conv: jsouce
  • AUX-Fin: jsou, jsme, budou, bychom, nejsou, jste, budeme, nebudou, byste, nebudeme
  • AUX-Part: byly, byli, nebyly, nebyli, bývaly, bývávaly, bývali, stali
  • DET: které, kteří, všechny, všech, těchto, své, tyto, svých, některé, některých
  • NOUN: korun, let, procent, lidí, letech, lidé, milionů, miliónů, zemí, dolarů
  • NUM: dva, tři, dvě, dvou, čtyři, obou, oba, tří, pěti, obě
  • PRON: nás, je, nám, nich, jim, nichž, my, jich, nimi, ně
  • PROPN: LN, USA, Čechách, Němci, Čech, Češi, ČEZ, Němců, Vítkovice, Budějovice
  • VERB-Conv: chtějíce, dodávajíce, mluvíce, následujíce, poukazujíce, používajíce, poznajíce, provázejíce, přikládajíce, semnuvše
  • VERB-Fin: mají, jsou, mohou, máme, můžeme, nemají, chtějí, musíme, musí, patří
  • VERB-Part: měli, měly, mohli, mohly, chtěli, začali, museli, dostali, byly, získali
 • Plur
  • ADJ: další, nové, posledních, Spojených, různých, dalších, jiných, malé, nových, první
  • ADJ-Part: Vedoucí, považovány, studujících, aktivovány, budovány, diskutovány, dívající, exponovány, legalizovány, ležící
  • AUX-Fin: jsou, jsme, budou, budeme, jste, nebudou, nejsou, Nejsme, bychom, byste
  • AUX-Part: byly, byli, nebyly
  • DET: které, kteří, své, tyto, svých, ty, těchto, která, někteří, všech
  • NOUN: let, letech, lidí, dolarů, eur, liber, lidé, voleb, obyvatel, dat
  • NUM: dva, čtyři, dvou, dvě, dvěma, tři, oba, obou, šesti, deseti
  • PRON: nich, jim, nimi, nás, je, nichž, nám, jich, ně, jež
  • PROPN: USA, Alpy, Andy, Australané, Mayové, News, Číňanů, Řekové, Židů, Aboriginci
  • VERB-Conv: nedbajíce
  • VERB-Fin: mohou, mají, existují, jsou, musíme, musíte, můžou, poskytují, používají, představují
  • VERB-Part: měly, mohli, měli, rozhodli, vypadaly, začaly, bavili, dostali, mohly, neměli
 • Plur,Sing
  • ADJ: věnována, dána, provedena, určena, zahájena, povinna, založena, dokončena, stanovena, vybudována
  • ADJ-Part: věnována, dána, provedena, určena, zahájena, založena, dokončena, stanovena, vybudována, spojena
  • AUX-Part: byla, nebyla, měla
  • VERB-Part: měla, byla, mohla, stala, začala, dosáhla, vznikla, dala, zůstala, objevila
 • Plur,Sing
  • ADJ: povinna, sestavena, zavedena, uvedena, známa, dotčena, oprávněna, schopna, vyhlášena, vykazována
  • ADJ-Part: sestavena, zavedena, uvedena, dotčena, oprávněna, vyhlášena, vykazována, zahrnuta, aktivována, odepsána
  • AUX-Part: byla, nebyla
  • VERB-Part: nabyla, určila, překročila, sestavila, stanovila, podávala, provedla, dospěla, mohla, měla
 • Plur,Sing
  • ADJ: připravena, schopna, otevřena, uzavřena, založena, zahájena, stanovena, určena, podepsána, ráda
  • ADJ-Part: připravena, otevřena, uzavřena, založena, zahájena, stanovena, určena, podepsána, považována, uvedena
  • AUX-Part: byla, nebyla, bývala, nebývala
  • VERB-Part: měla, mohla, byla, stala, začala, získala, musela, vznikla, oznámila, rozhodla
 • Plur,Sing
  • ADJ: poražena, vytvořena, založena, chráněna, definována, dána, hlášena, kritizována, obviněna, odstraněna
  • ADJ-Part: poražena, vytvořena, založena, chráněna, definována, dána, hlášena, kritizována, obviněna, odstraněna
  • AUX-Part: byla, nebyla
  • VERB-Part: stala, uvedla, mohla, vedla, měla, ukázala, vydala, začala, řekla, umožnila
 • Sing
  • ADJ: pracovní, první, možno, další, socialistické, druhé, základní, vlastní, národního, větší
  • ADJ-Part: rozhodující, řečeno, dosaženo, vedoucí, odpovídající, řídící, pracující, uvedeno, dán, splněn
  • AUX-Conv: jsouc
  • AUX-Fin: je, bude, není, jsem, bych, bývá, nebude, budu, jsi, buď
  • AUX-Part: byl, bylo, nebylo, nebyl, býval, bývalo, měl, Mohl
  • DET: to, který, která, tím, této, tom, toho, tento, tohoto, tomu
  • NOUN: práce, roce, práci, roku, době, společnosti, oblasti, hlediska, činnosti, výroby
  • NUM: jeden, jedné, jednoho, jedním, jednu, jedna, pět, jednom, jedno, tisíc
  • PRON: ji, mu, ho, níž, všechno, němž, ní, jej, mi, já
  • PROPN: Praze, Praha, Škoda, Prahy, Fučík, Erben, Československa, Karel, Horálek, Země
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, říkajíc, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče, nechtíc
  • VERB-Fin: je, má, může, jde, lze, musí, nelze, znamená, nemůže, není
  • VERB-Part: měl, bylo, došlo, mohl, byl, mělo, řekl, podařilo, chtěl, stal
 • Sing
  • ADJ: účetní, účetního, konsolidované, finanční, konsolidující, výroční, účetním, právní, reálnou, obchodního
  • ADJ-Part: konsolidující, stanoveno, zanikající, následujícího, předcházejícímu, přejímající, následujícímu, vztahující, odpovídající, oprávněn
  • AUX-Fin: je, není, bude
  • AUX-Part: byl, bylo, nebyl
  • DET: této, která, tohoto, který, to, které, tato, tento, kterém, kterému
  • NOUN: jednotka, majetku, období, ocenění, účetnictví, položka, dni, závěrky, jednotky, společnosti
  • NUM: jeden, jedné, dvanáct, jedno, jednoho, jednou, pět, deset, jednom, jednomu
  • PRON: němž, jej, němuž, jí, jehož, ji, ní, níž, nějž, jenž
  • VERB-Conv: počínaje
  • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, stanoví, účtuje, lze, musí, má, použije
  • VERB-Part: došlo, trvalo, započalo, Dal, dozvěděl, mohl, mohlo, nezahájil, přesáhl, přešlo
 • Sing
  • ADJ: celý, první, rád, jiného, poslední, další, celou, malý, druhý, hlavní
  • ADJ-Part: přesvědčen, řečeno, oblečena, rozhodující, napsáno, nastávající, následující, obklopen, poslán, povznášející
  • AUX-Conv: jsouc
  • AUX-Fin: jsem, je, bych, bude, jsi, není, bys, budu, budeš, nebude
  • AUX-Part: byl, byla, bylo, nebyl, nebylo, nebyla, býval, bývala, bývalo, nebývalo
  • DET: to, jeho, který, ten, tom, všechno, která, toho, tím, té
  • NOUN: chvíli, život, dítě, den, člověk, plod, dívka, profesor, mistr, paní
  • NUM: jeden, pár, jednoho, jedna, jednu, jedné, deset, jedno, dvacet, jedním
  • PRON: mi, mě, ho, já, mu, ji, jí, ní, ti, mně
  • PROPN: Láďa, Leoš, Valentýna, Eduard, Havel, Alžběta, Flajšman, Veronika, Havlena, Filip
  • VERB-Conv: chtěje, hledajíc, netuše, Divě, Jda, Nechtíc, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc
  • VERB-Fin: je, má, mám, může, nevím, jsi, není, musí, musím, vím
  • VERB-Part: řekl, měl, bylo, měla, řekla, mohl, chtěl, byl, byla, chtěla
 • Sing
  • ADJ: první, české, další, druhé, poslední, státní, možné, třeba, česká, vlastní
  • ADJ-Part: řečeno, rozhodující, vedoucí, přesvědčen, připraven, následující, rozhodnuto, zvolen, uvedeno, vynikající
  • AUX-Conv: jsa, jsouc
  • AUX-Fin: je, bude, jsem, není, bych, nebude, bývá, budu, nejsem, buď
  • AUX-Part: byl, bylo, nebyl, nebylo, býval, bývalo, nebývalo, nemohl, stal, stalo
  • DET: to, který, která, tím, tom, této, které, tomu, tento, své
  • NOUN: roku, roce, době, případě, společnosti, zákona, rok, ministr, vláda, strany
  • NUM: jeden, tisíc, pět, jednoho, jedné, jedna, jednu, deset, jedním, šest
  • PRON: mu, ji, ho, mi, ní, něj, jej, níž, já, mě
  • PROPN: Praha, Praze, Jiří, Jan, Evropy, Brno, Prahy, Václav, Jana, Petr
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, vlastně, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, nehledě, nepočítaje
  • VERB-Fin: má, je, může, jde, musí, lze, říká, chce, není, nelze
  • VERB-Part: řekl, měl, uvedl, mělo, mohl, bylo, prohlásil, stal, podařilo, došlo
 • Sing
  • ADJ: první, druhé, jižní, severní, další, hlavní, velká, každý, větší, nové
  • ADJ-Part: řečeno, propuštěn, nabídnuto, následující, označen, používán, považováno, probíhající, prodán, provedeno
  • AUX-Fin: je, bude, jsem, není, nebude, budu, bych, bývá, nebudu
  • AUX-Part: byl, bylo, nebyl, nebylo, byla
  • CCONJ: i
  • DET: to, který, která, toho, tím, její, tento, tohoto, své, toto
  • NOUN: roce, roku, století, době, oblasti, l, moře, války, území, místo
  • NUM: jedné, jeden, deset, jedna, jedním, jedno, jednoho, jednu, šest, devět
  • PRON: ho, ní, jí, mu, mě, ji, něj, ním, jenž, níž
  • PROPN: Čína, Francie, Albánie, Británii, Clintonové, Evropě, Itálii, Trump, Trumpa, Ameriky
  • VERB-Conv: Počínaje, redukujíc
  • VERB-Fin: má, je, může, říká, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje, nelze, stojí
  • VERB-Part: řekl, mohl, měl, stal, vedl, bylo, pracoval, rozhodl, uvedl, vrátil
 • Acc
  • ADJ: další, základní, první, pracovní, nové, jiné, různé, vlastní, celou, větší
  • ADJ-Part: rozhodující, pracující, odpovídající, týkající, vyplývající, vedoucí, řídící, následující, vynikající, vznikající
  • ADP: na, pro, o, za, v, přes, po, mimo, mezi, ve
  • DET: to, které, své, tuto, kterou, tyto, svou, který, tento, několik
  • NOUN: práci, dobu, rok, význam, podmínky, úkoly, činnost, pozornost, rozvoj, řadu
  • NUM: jeden, tři, dva, dvě, jednu, pět, čtyři, jedno, půl, deset
  • PRON: se, je, ji, co, ho, všechny, nás, jej, sebe, ně
  • PROPN: Slovensko, Fučíka, Prahu, Karpaty, Josefa, Lužnici, Miroslava, Pepíčka, Jeana, Marxe
 • Acc
  • ADJ: účetní, výroční, českou, konsolidovanou, finanční, konsolidační, minulé, poskytnuté, dlouhodobé, dílčí
  • ADJ-Part: předcházející, konsolidující, týkající, vztahující, ověřenu, plynoucí, související, přejímajícího, nesoucí, následující
  • ADP: na, pro, za, o, po, v, ve, mimo, mezi, pod
  • DET: to, které, tuto, kterou, tyto, všechny, který, její, každou, tento
  • NOUN: závěrku, závazky, období, účetnictví, informace, položky, účely, ocenění, majetek, dobu
  • NUM: jeden, dvanáct, jedno, pět, dva, jednu, obě, čtyři
  • PRON: se, jej, je, ji, nějž, ně, veškeré, něj, ho, jež
 • Acc
  • ADJ: celý, další, celou, první, celé, vlastní, malou, poslední, druhý, malé
  • ADJ-Part: následující, ubíhající, blížící, chladnoucí, chybějící, cvrčící, doplňující, hovořící, kralující, kroutící
  • ADP: na, za, o, pro, v, přes, po, před, pod, ve
  • DET: to, tu, všechno, kterou, které, své, ten, svou, jeho, svůj
  • NOUN: chvíli, den, oči, život, hlavu, ruku, čas, dveře, dítě, ruce
  • NUM: pár, dva, tři, dvě, jednu, jeden, deset, čtyři, třicet, jednoho
  • PRON: se, mě, ho, co, ji, je, nic, něco, nás, tě
  • PROPN: Janičku, Alžbětu, Valentýnu, Láďu, Havla, Oscara, Veroniku, Flajšmana, Filipa, Ajaxe
 • Acc
  • ADJ: další, první, jiné, vlastní, nové, větší, příští, poslední, celou, základní
  • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, týkající, následující, odpovídající, vynikající, související, rostoucí, umožňující, nadcházející
  • ADP: na, pro, o, za, v, přes, ve, po, mimo, mezi
  • DET: to, které, své, kterou, svou, svůj, který, tuto, tento, všechny
  • NOUN: rok, dobu, cenu, týden, možnost, místo, den, zájem, peníze, návrh
  • NUM: tři, dva, dvě, jednu, pět, čtyři, jeden, deset, šest, dvacet
  • PRON: se, je, co, ji, ho, nás, nic, jej, něco, mě
  • PROPN: Slovensko, Evropu, Prahu, Němce, Německo, Václava, Klause, Jiřího, Josefa, Čechy
 • Acc
  • ADJ: další, první, vlastní, jiné, novou, nové, hlavní, dlouhé, druhou, nový
  • ADJ-Part: sestávající, hanobící, následující, oddělující, omezující, pronásledující, představujícího, přistávající, rozhodující, splňující
  • ADP: na, pro, za, o, v, po, mimo, přes, ve, mezi
  • DET: to, své, svůj, svou, které, několik, který, kterou, mnoho, toto
  • NOUN: místo, den, rok, část, roky, většinu, dluhopisy, lidi, možnost, měsíc
  • NUM: dva, deset, dvě, čtyři, tři, jedno, jednu, šest, osm, jeden
  • PRON: se, ho, co, ji, mě, je, nás, něco, nic, ně
  • PROPN: Německo, Richarda, Trumpa, Abakumova, Aljašku, Alvareze, Andre, Anglii, Annu, Antarktidu
 • Dat
  • ADJ: dalšímu, jiným, ostatním, národnímu, jednotlivým, různým, socialistickému, Slovenskému, plánovaným, určitému
  • ADJ-Part: pracujícím, pracujícímu, cestujícím, charakterizujícím, následujícím, následujícímu, předcházejícímu, soutěžícím, vedoucím, zaostávajícím
  • ADP: k, ke, proti, naproti, vůči, díky, oproti, kvůli, dík, vstříc
  • DET: tomu, tomuto, této, kterým, těmto, svému, těm, každému, některým, jejímu
  • NOUN: pracovníkům, práci, dispozici, výročí, lidem, řešení, dětem, rozvoji, zlepšení, skutečnosti
  • NUM: jednomu, oběma, jedné, dvěma, třetině, šestině, jedenácti, osmi, pár, pěti
  • PRON: si, nám, jim, mu, mi, vám, všem, nim, jí, sobě
  • PROPN: Erbenovi, Karlu, Pasákovi, Vietnamu, Zemi, Františku, Fučíkovi, Ivo, Janu, Křikavové
 • Dat
  • ADJ: rozvahovému, předcházejícímu, rozhodnému, jinému, účetním, účetnímu, nabytému, prvnímu, poslednímu, účetní
  • ADJ-Part: předcházejícímu, následujícímu, ovládajícím, uplatňujícím, blížícímu, konsolidující, předcházející, vážícím
  • ADP: k, ke, oproti, vůči, proti
  • DET: kterému, kterým, této, tomu, takovému, jejímu, které, tomuto, téže, těmto
  • NOUN: dni, obchodování, okamžiku, konci, majetku, užívání, osobám, členům, jednotce, jednotkám
  • NUM: jednomu
  • PRON: němuž, jim, jí, jemu, nim, nimž, ní, si, sobě
 • Dat
  • ADJ: druhému, ostatním, Máchovu, jinému, neznámému, vlastním, dalšímu, malé, malému, staré
  • ADJ-Part: umírajícímu, bdícímu, hledajícímu, osvobozujícímu, pochybujícímu, přijíždějícím, sedícím, stárnoucímu, stříkajícím, vedoucím
  • ADP: k, ke, kvůli, proti, vůči, díky, naproti, navzdory, vstříc, blíž
  • DET: tomu, svému, své, jeho, svým, té, všem, které, kterým, mému
  • NOUN: otci, dívce, dveřím, ženě, mladíkovi, oknu, synovi, člověku, ženám, domu
  • NUM: jednomu, oběma, dvěma, jedné, třem, pár, čtyřem
  • PRON: si, mi, mu, jí, ti, nám, jim, vám, mně, sobě
  • PROPN: Havlovi, Valentýně, Alžbětě, Leošovi, Janičce, Eduardovi, Flajšmanovi, Havlenovi, Ježíškovi, Láďovi
 • Dat
  • ADJ: české, dalším, českým, dalšímu, jiným, zahraničním, českému, jinému, novému, ostatním
  • ADJ-Part: prodávajícímu, vedoucím, vládnoucí, pokračujícímu, blížícímu, neslyšícím, následujícím, pokračující, žijícím, blížící
  • ADP: k, proti, ke, vůči, díky, kvůli, oproti, naproti, ku, vstříc
  • DET: tomu, tomuto, všem, svým, kterým, svému, těm, této, kterému, své
  • NOUN: dispozici, vládě, lidem, firmě, společnosti, státu, dětem, veřejnosti, novinářům, občanům
  • NUM: dvěma, oběma, jedné, jednomu, třem, deseti, čtyřem, pěti, osmi, šesti
  • PRON: si, nám, mu, jim, mi, jí, vám, nim, němu, sobě
  • PROPN: Slovensku, Rusku, Německu, Jiřímu, Němcům, Spartě, Čechům, Evropě, Václavu, Klausovi
 • Dat
  • ADJ: Osmanské, Spojeným, nížinné, obecné, větší, Alexandrově, Druhé, Mrtvým, Parmské, Starší
  • ADJ-Part: rozdělujícímu, zhoršujícímu, žijící
  • ADP: k, proti, ke, kvůli, díky, vůči, navzdory, oproti
  • DET: tomu, svým, kterému, své, těm, těmto, jakékoliv, jejím, kterým, svému
  • NOUN: dispozici, podnebí, říši, dívkám, konci, obchodu, obsahu, radě, státům, většině
  • NUM: oběma, dvěma
  • PRON: si, mu, jí, jim, nám, mi, čemuž, nimž, němu, něčemu
  • PROPN: Evropě, Itálii, Roně, Rusku, Andymu, Benoîtovi, Britům, Churchillovi, Disneyovi, Francii
 • Gen
  • ADJ: jednotlivých, národního, socialistické, výrobních, dalších, různých, jiných, nových, základních, pracovní
  • ADJ-Part: pracujících, vedoucích, pracujícího, vedoucí, existujících, rozhodujících, týkajících, vyplývajících, řídících, žijících
  • ADP: z, do, u, od, podle, ze, bez, za, kolem, kromě
  • DET: toho, tohoto, těchto, této, našeho, naší, některých, svého, našich, své
  • NOUN: práce, let, roku, hlediska, společnosti, výroby, pracovníků, úkolů, jazyka, lidí
  • NUM: dvou, jednoho, obou, tří, tisíc, jedné, čtyř, pěti, půl, šesti
  • PRON: všech, nás, nich, nichž, sebe, jich, něho, níž, ní, něhož
  • PROPN: Prahy, Československa, Země, Evropy, Karla, Gottwalda, Jana, Vltavy, Fermiho, Klementa
 • Gen
  • ADJ: účetní, účetních, účetního, konsolidované, jiných, obchodního, právních, zvláštního, dlouhodobého, právního
  • ADJ-Part: následujícího, konsolidující, zanikající, řídících, souvisejících, předcházejícího, upravujícího, doplňujících, vysvětlujících, odpovídající
  • ADP: podle, do, z, u, od, včetně, ze, bez, za, ode
  • DET: tohoto, této, těchto, všech, kterých, kterého, jejího, které, toho, své
  • NOUN: majetku, závěrky, jednotky, období, jednotek, závazků, společnosti, položek, dne, odstavce
  • NUM: jedné, tří, dvanácti, jednoho, dvou, obou, pěti
  • PRON: nichž, jehož, nich, ní, veškerého, veškerých
 • Gen
  • ADJ: jiného, velkého, celého, nového, prvního, druhé, starých, první, jediného, jiných
  • ADJ-Part: blížícího, hledajících, hořící, tající, vzrušujícího, bzučících, dospívajících, dupajících, jsoucího, klesající
  • ADP: do, z, od, u, ze, kolem, bez, vedle, podle, za
  • DET: toho, svého, jeho, té, těch, svých, všech, mého, své, jejich
  • NOUN: let, života, dne, školy, práce, lidí, času, dveří, domu, hodin
  • NUM: jednoho, jedné, tisíc, dvou, čtyř, tří, obou, pěti, set, třiceti
  • PRON: mě, nich, sebe, ní, něj, nás, ho, jich, něho, jí
  • PROPN: Prahy, Poděbrad, Čáslavi, Boleslava, Kolína, Krásné, Moravy, Náchoda, Německa, Československa
 • Gen
  • ADJ: české, dalších, českého, českých, nového, nových, druhé, národního, jiných, státního
  • ADJ-Part: zbývajících, žijících, cestujících, vedoucích, rozhodujících, následujícího, prodávajícího, neslyšících, týkajících, pracujících
  • ADP: z, do, podle, od, u, ze, bez, kolem, za, během
  • DET: toho, tohoto, této, svého, všech, těchto, svých, své, některých, našich
  • NOUN: korun, roku, let, procent, zákona, lidí, strany, světa, vlády, společnosti
  • NUM: tisíc, dvou, obou, tří, jednoho, jedné, pěti, čtyř, šesti, deseti
  • PRON: nás, nich, jich, něj, jehož, nichž, ní, něho, sebe, něhož
  • PROPN: Evropy, Prahy, Německa, Jana, Ruska, Slovenska, Jiřího, Československa, Králové, Čech
 • Gen
  • ADJ: jiných, nových, prvního, Spojených, amerického, dalších, druhé, nové, první, různých
  • ADJ-Part: studujících, dospívající, dospívajícího, obklopujícího, probíhající, související, stojících, svíjejících, vedoucích, věřících
  • ADP: z, do, od, ze, během, podle, u, kolem, bez, kromě
  • DET: toho, tohoto, svého, svých, těchto, své, mnoha, té, všech, jejích
  • NOUN: roku, let, století, války, lidí, dolarů, společnosti, doby, eur, liber
  • NUM: jedné, dvou, deseti, jednoho, tří, šesti, obou, osmdesáti, padesáti, sedmi
  • PRON: nich, ní, něj, jich, nichž, mě, něhož, sebe, jehož, jí
  • PROPN: Clintonové, Albánie, Ameriky, Afriky, Burgoyna, Disneyho, Donalda, Duffyho, Egypta, Francie
 • Ins
  • ADJ: jinými, hlavním, ostatními, základním, různými, velkým, elektrickým, dalším, určitým, novým
  • ADJ-Part: rozhodující, rozhodujícím, pracujícími, vedoucí, vnímajícím, rostoucí, vedoucím, vynikajícím, odpovídajícím, postupující
  • ADP: s, se, mezi, před, pod, nad, za, přede, nade
  • DET: tím, svým, svou, tímto, svými, touto, těmito, jakým, kterým, kterými
  • NOUN: způsobem, součástí, vodou, cílem, lety, lidmi, prostřednictvím, formou, prací, výsledkem
  • NUM: jedním, dvěma, jednou, oběma, třemi, čtyřmi, pěti, dvaceti, sto, třiceti
  • PRON: nimi, sebou, ním, čím, jimiž, jimi, všemi, čímž, nimiž, jím
  • PROPN: Labem, Bečvou, Václavem, Karlem, Prahou, Alpami, Karpatami, Sázavou, Cidlinou, Honzou
 • Ins
  • ADJ: účetní, reálnou, účetními, pořizovací, podstatným, společným, právními, účetním, právnickou, vlastní
  • ADJ-Part: konsolidující, přejímajícím, ovládající, zaručujícím, jednajícími, nespadajícím, odpovídajícím, odpovídajícími, ovládajícími, plynoucími
  • ADP: s, mezi, se, pod, před, za, nad, přede
  • DET: kterým, tímto, tím, touto, kterou, kterými, jejím, jejímž, několika, svým
  • NOUN: jednotkou, hodnotou, výjimkou, způsobem, dnem, vlivem, auditorem, cenou, součástí, osobou
  • NUM: jednou, dvěma, jedním
  • PRON: jimiž, jimi, nimi, sebou, veškerými, jí, jímž, ním, nímž
 • Ins
  • ADJ: ostatními, stejnou, druhým, celým, dlouhou, největší, pravou, velkým, celou, dlouhými
  • ADJ-Part: bušícím, rostoucím, blížícím, končící, letící, nadcházejícím, nastávající, naříkajícími, neustávajícím, následujícím
  • ADP: s, před, se, za, nad, pod, mezi, přede, nade, pode
  • DET: tím, svým, svou, svými, jeho, mým, tou, kterým, kterou, všemi
  • NOUN: očima, hlavou, rukou, směrem, cestou, oknem, rameny, hlasem, nohama, rukama
  • NUM: jedním, dvěma, jednou, pár, pěti, deseti, oběma, čtyřiceti, čtyřmi, dvanácti
  • PRON: ním, sebou, mnou, ní, nimi, čím, námi, tebou, vámi, něčím
  • PROPN: Leošem, Valentýnou, Janičkou, Alicí, Eduardem, Alžbětou, Filipem, Láďou, Veronikou, Amadeem
 • Ins
  • ADJ: hlavním, dalšími, o, dalším, jinými, jediným, českou, prvním, největším, jiným
  • ADJ-Part: rozhodujícím, rostoucím, rozhodující, následujícím, vedoucí, blížícím, kupujícím, prodávajícím, vynikajícím, blížícími
  • ADP: s, se, před, mezi, nad, pod, za, n, přede, př
  • DET: tím, svým, tímto, svou, svými, kterým, několika, jakým, touto, jejím
  • NOUN: způsobem, lety, koncem, cílem, prostřednictvím, součástí, časem, rokem, zákonem, důvodem
  • NUM: jedním, jednou, dvěma, třemi, oběma, čtyřmi, pěti, šesti, deseti, osmi
  • PRON: nimi, ním, čím, sebou, námi, ní, jím, nimiž, čímž, jímž
  • PROPN: Labem, Ruskem, Německem, Izraelem, Slovenskem, Václavem, Klausem, Spartou, Srby, Polskem
 • Ins
  • ADJ: americkou, dalším, velkou, dalšími, hlavním, hongkongským, nejvyšším, největším, politickou, první
  • ADJ-Part: podporujícím, poskytující, postupující, rostoucí, rozvíjejícím, studujícím, vedoucími, vyskytujícími, zakládajícím, zvyšujícími
  • ADP: s, mezi, před, se, pod, př, nad, za
  • DET: tím, n, svým, jakým, jejím, mnoha, svou, tou, tímto, těmi
  • NOUN: l, lety, rokem, autorem, cílem, nedostatkem, nemovitostmi, prezidentem, soudem, vedením
  • NUM: dvěma, jedním, dvaceti, jednou, osmi, třemi
  • PRON: ním, nimi, jím, čímž, nikým, ničím, ní, něčím, sebou, čím
  • PROPN: Albánií, Bogdgegénem, Kristem, Markem, Alvarezem, Anglií, Asií, Averym, Benátkami, Brantem
 • Loc
  • ADJ: současné, druhé, různých, jednotlivých, dalších, jiných, celé, pracovní, celém, posledních
  • ADJ-Part: následujících, následujícím, krátícím, odpovídajících, rozhodující, nastávajícím, odpovídající, rostoucí, rostoucím, rovnající
  • ADP: v, na, ve, o, při, po, in, Pro, a, ex
  • DET: tom, tomto, této, našem, své, těchto, svém, některých, svých, naší
  • NOUN: roce, době, oblasti, základě, případě, straně, letech, rámci, práci, smyslu
  • NUM: jedné, jednom, dvou, obou, třech, čtyřech, deseti, osmi, pěti, sedmi
  • PRON: němž, všech, nichž, něm, níž, nich, sobě, ní, čem, všem
  • PROPN: Praze, Čechách, Brně, Slovensku, Československu, Evropě, Paříži, Hradci, Moskvě, Klatovech
 • Loc
  • ADJ: účetní, účetních, účetním, peněžních, zjednodušeném, technické, vlastním, regulovaném, účtové, konsolidované
  • ADJ-Part: následujícím, jdoucích, konsolidující, obsahující, vztahující, následujících, obsahujících, předcházejícím, souvisejících, týkajících
  • ADP: v, o, ve, na, při, po
  • DET: kterém, tomto, kterých, které, těchto, této, jejím, tom, jakém, své
  • NOUN: případě, období, případech, příloze, závěrce, rozsahu, formě, přeměně, účetnictví, ocenění
  • NUM: jednom
  • PRON: němž, nichž, níž, sobě, nich, ní, veškerých
 • Loc
  • ADJ: prvním, druhém, poslední, druhé, malém, celé, jiném, spodní, velké, velkém
  • ADJ-Part: milujících, táhnoucím, visících, bojujících, hnisajících, jiskřícím, následujícím, osvobozujícím, plujících, poletující
  • ADP: v, na, po, ve, o, při
  • DET: tom, té, svém, jeho, své, kterém, svých, jejím, tomto, které
  • NOUN: životě, září, chvíli, době, ruce, světě, domě, pokoji, straně, schodech
  • NUM: jedné, jednom, dvou, dvaceti, pár, půl, deseti, třech, osmnácti, čtyřiceti
  • PRON: něm, sobě, mně, nich, ní, čem, níž, němž, nichž, něčem
  • PROPN: Praze, Poděbradech, Čáslavi, Československu, Kolíně, Náchodě, Čechách, Berlíně, Slaném, Valentýně
 • Loc
  • ADJ: druhé, české, prvním, současné, posledních, první, poslední, pražském, druhém, českém
  • ADJ-Part: následujících, následujícím, nadcházejících, předcházejícím, rozhodujících, rozhodující, vedoucí, nadcházejícím, probíhající, rozhodujícím
  • ADP: v, na, ve, o, po, při, w, za
  • DET: tom, tomto, této, svém, své, těchto, všech, svých, našem, kterém
  • NOUN: roce, době, případě, letech, straně, světě, trhu, oblasti, místě, základě
  • NUM: dvou, jedné, jednom, třech, obou, pěti, čtyřech, třetině, šesti, deseti
  • PRON: něm, němž, nich, ní, níž, nichž, sobě, čem, nás, mně
  • PROPN: Praze, Evropě, Německu, Brně, Slovensku, Čechách, Ostravě, Francii, Moravě, Bosně
 • Loc
  • ADJ: druhé, posledních, Velké, jižní, první, Nové, Severní, Spojených, bronzové, celém
  • ADJ-Part: milující, měnícím, nadcházejících, následujícím, začínajících
  • ADP: v, na, ve, po, o, při, a
  • DET: této, tom, svém, té, kterém, tomto, kterých, některých, své, svých
  • NOUN: roce, letech, době, případě, důsledku, oblasti, světě, městě, období, polovině
  • NUM: dvou, jedné, obou, sedmi, šesti, dvaceti, jedenácti, jednom, pěti, sedmnácti
  • PRON: níž, ní, něm, nich, nichž, něčem, sobě, veškeré
  • PROPN: Británii, Asii, Africe, Americe, Evropě, Facebooku, Glasgow, Itálii, Norsku, Papui
 • Nom
  • ADJ: další, první, možné, nutné, nové, základní, pracovní, větší, různé, ostatní
  • ADJ-Part: pracující, rozhodující, vedoucí, následující, odpovídající, řídící, týkající, určující, vycházející, vynikající
  • ADP: de, kontra
  • DET: to, které, která, který, kteří, tato, tyto, tento, každý, naše
  • NOUN: práce, člověk, lidé, doba, výsledky, pracovník, počet, teorie, organizace, část
  • NUM: jeden, dvě, dva, jedna, tři, oba, obě, čtyři, pět, jedno
  • PRON: jež, všechny, což, co, všichni, kdo, já, my, všechno, nic
  • PROPN: Praha, Škoda, Fučík, Erben, Karel, Horálek, Knappová, Němec, Těšitelová, Brno
 • Nom
  • ADJ: účetní, konsolidující, ostatní, právní, obsahové, uvedené, konsolidovaná, zvláštní, cenné, dlouhodobý
  • ADJ-Part: konsolidující, související, přejímající, zanikající, týkající, jednající, opravující, rozhodující, doplňující, držící
  • DET: které, která, který, tyto, tato, tento, to, toto, její, všechna
  • NOUN: jednotka, jednotky, položka, ustanovení, závěrka, majetek, vymezení, náklady, informace, záznam
  • NUM: jeden, dvě, obě, deset
  • PRON: jenž, veškeré, jež
 • Nom
  • ADJ: první, celá, jasné, starý, malá, další, celý, možné, jediný, mladý
  • ADJ-Part: rozhodující, stojící, třesoucí, klečící, nastávající, následující, tančící, vracející, zbývající, Dmoucí
  • ADP: de
  • DET: to, který, která, ten, jeho, které, ta, sám, moje, všechno
  • NOUN: člověk, plod, dívka, profesor, mistr, dítě, muž, Kůra, lidé, mladík
  • NUM: jeden, dva, jedna, oba, dvě, pár, jedno, tři, čtyři, deset
  • PRON: já, co, kdo, on, nikdo, ty, někdo, nic, ona, vy
  • PROPN: Láďa, Leoš, Valentýna, Eduard, Havel, Alžběta, Flajšman, Veronika, Havlena, Filip
 • Nom
  • ADJ: další, první, možné, česká, český, nový, státní, nová, nové, hlavní
  • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, následující, kupující, vynikající, žijící, ležící, prodávající, zbývající, odpovídající
  • ADP: de, versus, ad, kontra, a, v, des, ala, à
  • DET: to, který, které, která, kteří, tato, tento, ten, každý, její
  • NOUN: ministr, vláda, předseda, lidé, společnost, ředitel, prezident, firma, trenér, zákon
  • NUM: jeden, dva, tři, jedna, oba, dvě, obě, čtyři, pět, jedno
  • PRON: co, kdo, což, nikdo, já, jež, my, někdo, nic, on
  • PROPN: Praha, Jiří, Jan, Brno, Václav, Petr, Pavel, Josef, Vladimír, Klaus
 • Nom
  • ADJ: další, první, velká, severní, každý, poslední, jasné, jižní, každá, možné
  • ADJ-Part: Vedoucí, dosluhující, dívající, ležící, navštěvující, následující, pocházející, probíhající, příslušející, sledující
  • ADP: de
  • DET: to, který, která, které, kteří, mnoho, tento, její, toto, tato
  • NOUN: film, lidé, společnost, vláda, moře, policie, prezident, stát, systém, člověk
  • NUM: jeden, jedna, čtyři, dva, dvě, oba, devět, jedno, pět, sedmnáct
  • PRON: což, co, kdo, jenž, někdo, já, nic, on, jež, kdokoli
  • PROPN: Čína, Trump, Bluntová, Británie, Donald, Francie, Mišima, Seagal, Winstone, Wright
 • Voc
  • ADJ: vážený, vážení, vážená, vážené, dolarovej, drahej, mladí, podnikový
  • NOUN: soudruhu, soudruzi, řediteli, náměstku, soudružko, soudružky, doktore, kamaráde, mámo, pane
  • PRON: ty
  • PROPN: Mirku, Dosoudile, Falto, Franto, Hrabale, Jiří, Jiříku, Ladislave, Lubo, Luboši
 • Voc
  • ADJ: milá, milý, Milí, urozený, drahá, drazí, vzácný, vážený, zlatá, Dobrá
  • DET: má, můj, Vaše, moje, náš
  • NOUN: pane, tatínku, primáři, paní, dědečku, doktore, pánové, mistře, slečno, Obušku
  • NUM: jeden
  • PRON: vy, ty
  • PROPN: Simono, Láďo, Alžběto, Alžbětko, Havle, Alice, Filipe, Flajšmánku, Miloši, Valentýno
 • Voc
  • ADJ: vážení, Svatý, Vážený, Milí, drahá, milý, rudá, Drahý, DŮSTOJNÝ, Laskavý
  • DET: má, můj, Vaše, mio, moje, náš
  • NOUN: pane, čtenáři, pánové, doktore, bože, generále, Soudruhu, děti, kolego, paní
  • PRON: ty
  • PROPN: Johne, Petře, Rusko, Václave, krávo, Apfelbaume, Baryku, Bětko, Filko, Ivane
 • Voc
  • NOUN: přátelé
 • Npr
  • PRON: jež, jimiž, jenž, jehož, jímž, jichž, jíž, jemuž, jimž, již
 • Npr
  • PRON: jimiž, jehož, jenž, jež, jímž
 • Npr
  • PRON: jež, jenž, jehož, jemuž, jíž, již, jímž, jimiž, jimž, jejž
 • Npr
  • PRON: jež, jehož, jenž, jemuž, jímž, jimž, jimiž, jichž, jíž, již
 • Npr
  • PRON: jenž, jež, jehož
 • Pre
  • PRON: nich, nichž, níž, němž, ní, ně, něm, nimi, něho, ním
 • Pre
  • PRON: nichž, němž, němuž, nich, ní, níž, nějž, nimi, ně, něj
 • Pre
  • PRON: ní, něj, nich, ním, něho, něm, ni, němu, nimi, ně
 • Pre
  • PRON: nich, ní, něj, nichž, níž, něm, němž, ně, nimi, ním
 • Pre
  • PRON: nich, ní, něj, ním, nimi, nichž, níž, ně, něm, něhož

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: větší, vyšší, menší, starší, nižší, lepší, delší, vyšších, větších, složitější
  • ADV: více, dále, méně, později, dříve, víc, spíše, lépe, dál, výše
 • Cmp
  • ADJ: delší, vyšší, kratší, nižší, pozdějších, podrobnější, menší, nižším, bližší, bližších
  • ADV: více, později, nejméně, nejpozději, výše, nejvýše, dále, méně, dříve, nejblíže
 • Cmp
  • ADJ: starší, lepší, větší, mladší, menší, vyšší, delší, horší, hezčí, silnější
  • ADV: víc, později, dřív, dál, dříve, méně, raději, lépe, více, hůř
 • Cmp
  • ADJ: větší, vyšší, nižší, lepší, menší, delší, starší, horší, vyšších, levnější
  • ADV: více, méně, spíše, později, dříve, víc, lépe, spíš, raději, dále
 • Cmp
  • ADJ: větší, vyšší, menší, Starší, afričtějšího, bezpečnější, horším, jemnější, jistější, lepší
  • ADV: více, víc, později, dříve, méně, Přesněji, dál, lépe, raději, radši
 • Pos
  • ADJ: další, pracovní, jednotlivých, základní, nové, socialistické, různých, dalších, jiné, vlastní
  • ADV: tedy, často, stále, dobře, přímo, současně, stejně, hlavně, postupně, vlastně
  • DET: každý, každé, každého, každá, každém, každou, každým, každému, každých, každej
 • Pos
  • ADJ: účetní, účetních, účetního, konsolidované, finanční, účetním, výroční, právní, jiných, ostatní
  • ADV: obdobně, případně, samostatně, bezprostředně, přímo, odděleně, bezúplatně, přiměřeně, současně, výhradně
  • DET: každou, každé, každého, každý, Každá
 • Pos
  • ADJ: celý, další, jiného, poslední, malé, celé, celou, velké, vlastní, celá
  • ADV: dobře, často, dlouho, konečně, rychle, brzy, stejně, náhle, úplně, vždy
  • DET: každý, každou, každé, každá, každým, každého, každém, každému
  • NOUN: hospodský
 • Pos
  • ADJ: další, české, nové, poslední, státní, dalších, možné, vlastní, jiné, velké
  • ADV: stejně, zřejmě, často, dobře, přesto, samozřejmě, skutečně, přímo, hlavně, údajně
  • DET: každý, každé, každého, každém, každá, každou, každému, každým, každých
 • Pos
  • ADJ: další, nové, jižní, severní, hlavní, velká, velké, vlastní, poslední, jiné
  • ADV: stejně, často, pravděpodobně, původně, samozřejmě, dobře, přibližně, společně, úplně, krátce
 • Sup
  • ADJ: největší, nejlepší, nejvyšší, nejdůležitější, nejmenší, nejbližší, nejlepším, nejrůznějších, největším, nejlepších
  • ADV: nejméně, nejlépe, nejvíce, nejdříve, nejčastěji, nejpozději, nejvíc, nejvýše, nejdéle, nejrychleji
 • Sup
  • ADJ: nejvyšší, nejvyšším, nejvyššího
  • ADV: nejpozději, nejméně, nejdříve
 • Sup
  • ADJ: nejlepší, největší, nejbližší, nejrychlejší, největším, nejkrásnější, nejmladší, nejbohatší, nejsladší, nejstarší
  • ADV: nejvíc, nejdřív, nejméně, nejraději, nejrychleji, nejdál, nejlépe, nejvíce, nejdéle, nejmíň
 • Sup
  • ADJ: největší, nejlepší, nejvyšší, největším, nejbližší, nejnižší, největších, nejlepším, nejdůležitější, nejrůznějších
  • ADV: nejvíce, nejméně, nejdříve, nejlépe, nejčastěji, nejvíc, nejpozději, nejvýše, nejspíš, nejrychleji
 • Sup
  • ADJ: nejvyšší, největší, Nejnovější, nejdůležitější, nejhorších, nejlepších, nejvyšším, největším, Nejrozšířenější, Nejstarší
  • ADV: nejlépe, nejvíce, nejméně, nejpozději, nejpravděpodobněji
 • Neg
  • ADJ: nezbytné, neposlední, neželezných, nedávné, nežádoucí, nevhodné, nezbytnou, nezbytná, nebezpečné, nemalou
  • ADJ-Part: nevyhovující, nedostačující, neexistující, nepřesahující, nerezavějící, nespokojeni, nevyhovujících, nezměněno, nezměněny, nedeprimováni
  • ADV: neustále, nezřídka, neméně, neobyčejně, nesmírně, nesporně, nepřímo, nepochybně, nezávisle, nedostatečně
  • AUX-Fin: není, nejsou, nebude, nebudou, nebudeme, nejsme, nebudu, nebývá, nebudete, nejsem
  • AUX-Part: nebylo, nebyl, nebyla, nebyly, nebyli
  • NOUN: nepřítomnosti, nezbytnost, nezávislosti, nedůslednost, neplnění, nepochopení, nepřítomnost, neschopnosti, nespokojenost, nezávislost
  • VERB-Conv: nemluvě, nevyjímaje, nechtíc, nehodíce, nepočítaje
  • VERB-Fin: nelze, nemůže, není, nemá, nesmí, nejde, nemají, nemůžeme, nemohou, nestačí
  • VERB-Inf: nebýt, nedovolit, nedělat, nemluvit, neomezovat, nespokojovat, neusnout, nevidět, nevyhazovat, Nekrmit
  • VERB-Part: nebylo, nemohl, neměl, neměli, nepodařilo, nechtěl, nedošlo, neměla, nebyl, nemohli
 • Neg
  • ADJ: nehmotného, nehmotný, nepeněžní, nezbytné, nevyhrazeného, nehmotným, nepřímých, neupraveném, neauditorské, nebytové
  • ADJ-Part: nepostačující, nespadajícím, nezměněno
  • ADV: nepřetržitě, nepřímo, nedostatečně, nezaměnitelně, nezávisle
  • AUX-Fin: nejsou
  • AUX-Part: nebyly, nebyla, nebyl
  • NOUN: nezahrnutí, nejednoznačnost, nemovitostem, nepotřebnost, neprůkaznosti, nepřehlednosti, nesestavení, nesprávnosti, nesrozumitelnosti, neuvedení
  • VERB-Fin: nelze, nemusí, nepoužije, nemá, nepoužijí, nesestaví, nesmí, nestanoví, nevztahuje, neúčtuje
  • VERB-Inf: neúčtovat
  • VERB-Part: neměla, neobsahovala, nepožádali, neprošly, nepřevýšily, nesplnily, nevedly, nezahájil, nezískala, neúčtovala
 • Neg
  • ADJ: nerad, nebezpečné, neznámý, nerada, nedaleké, nekonečnou, nekonečné, nepříjemné, neznámému, nešťastná
  • ADJ-Part: nedotčena, neexistujícího, nejsoucí, nepoškozeno, nepřejícího, neustávající, neustávajícím
  • ADV: nenápadně, nechápavě, netrpělivě, nesměle, nejistě, nerozhodně, nebezpečně, neochotně, nedůvěřivě, nevzrušeně
  • AUX-Fin: není, nebude, nebudu, nejsem, nejsou, nebudeš, Nebývají, nejsme, nejste, Nebuď
  • AUX-Inf: nebýt
  • AUX-Part: nebyl, nebylo, nebyla, nebyly, nebyli, nebývalo
  • NOUN: nemožnosti, nevinnost, nedar, nepřejícnost, neznalost, Nezávislost, necudnost, nekrása, nemravnost, neodpovědnosti
  • VERB-Conv: netuše, Nechtíc, nedbaje, nedbajíc, nespouštějíc, netroufajíc, nevěda, nevšímajíc
  • VERB-Fin: nevím, není, nemám, nemá, nechci, nemůže, nemůžu, nevíte, nechce, nemáš
  • VERB-Inf: nebýt, nedívat, Neposuzovat, Nespat, nebrat, nedráždit, nedávat, nehovořit, nejíst, nekazit
  • VERB-Part: nemohl, neměl, nevěděl, nebyl, neměla, nebylo, nechtěl, nemohla, nechtěla, nevěděla
 • Neg
  • ADJ: nedávné, nezbytné, necelých, nezávislých, nebezpečné, neautorizovaný, nezávislé, neznámý, nedostatečné, nemožné
  • ADJ-Part: neslyšící, neslyšících, nevyhovující, neexistující, nedostačující, neodpovídající, neuveden, neexistujících, nekončící, neobsazeno
  • ADV: nezávisle, nedaleko, nesmírně, neúměrně, neméně, nepřímo, nesporně, nezřídka, nekonečně, neuvěřitelně
  • AUX-Fin: není, nebude, nejsou, nebudou, nejsem, nebudeme, nejsme, nebudu, nebývá, nejste
  • AUX-Inf: nebýt
  • AUX-Part: nebyl, nebylo, nebyla, nebyly, nebyli, nebývalo, nebývala, nemohl
  • NOUN: nezávislost, nezávislosti, neschopnost, nemožnost, nedodržení, neznalost, nepochopení, nespokojenost, neplnění, neznalosti
  • VERB-Conv: nemluvě, nehledě, nepočítaje, nevyjímaje, nechtíc, nemaje, nespočet
  • VERB-Fin: není, nelze, nemá, nemůže, nemají, nemusí, nejde, nemohou, nevím, nesmí
  • VERB-Inf: nebýt, nevidět, nenechat, nedat, nesouhlasit, nebrat, nevzpomenout, Neprodávat, nebát, neklást
  • VERB-Part: neměl, nemohl, neměli, neměla, nemělo, nepodařilo, nebylo, nedošlo, nemohli, nebyl
 • Neg
  • ADJ: neuvěřitelný, nevhodné, nezávislé, Nedávným, Nedávnými, Nezávislého, nedobrovolnými, nedobytné, nedávná, nedávného
  • ADV: Nedlouho, nedaleko, nenapodobitelně, nenápadně, neoprávněně, neskutečně, nezbytně, nezávisle
  • AUX-Fin: není, nebude, nebudou, nejsou, Nejsme, nebudu
  • AUX-Part: nebyly, nebyla, nebyl, nebylo, byl
  • NOUN: nezávislost, nedokončenost, nejednotnost, nesmrtelnost, nespokojenost, nezávislosti
  • VERB-Conv: nedbajíce
  • VERB-Fin: nelze, nemá, Nevím, nebude, nechce, nemají, nemusí, nemůžeme, není, Neznám
  • VERB-Inf: nezobrazit
  • VERB-Part: neměl, neměla, neměli, Nemohli, nedopřál, nedoznaly, nedošlo, neexistovalo, nekomunikoval, nekomunikovala
 • Pos
  • ADJ: další, pracovní, jednotlivých, základní, nové, možno, socialistické, různých, dalších, větší
  • ADJ-Part: pracujících, rozhodující, pracující, vedoucí, řečeno, dosaženo, odpovídající, následující, věnována, řídící
  • ADV: tedy, více, dále, často, stále, dobře, přímo, současně, stejně, hlavně
  • AUX-Conv: byvše, jsouc, jsouce
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsme, jsem, budou, budeme, jste, bývá, bývají
  • AUX-Inf: být, býti, pěstovat, vyžadovat
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, býval, bývalo, měl, Mohl, bývaly
  • DET: každý, každé, každého, každá, každém, každou, každým, každému, každých, každej
  • NOUN: práce, roce, let, práci, roku, oblasti, době, společnosti, hlediska, činnosti
  • PROPN: KSČ, ROH, Praze, SSSR, ÚJČ, SSM, Praha, ČSAV, ČSSR, Škoda
  • VERB-Conv: počínaje, říkajíc, Chráníce, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče, plníce, ponechávajíc
  • VERB-Fin: je, má, mají, musí, může, jde, lze, jsou, mohou, můžeme
  • VERB-Inf: mít, být, zajistit, říci, vidět, dělat, řešit, věnovat, použít, provádět
  • VERB-Part: měl, měla, bylo, mohli, došlo, mohl, měli, byl, měly, mělo
 • Pos
  • ADJ: účetní, účetních, účetního, konsolidované, konsolidující, finanční, účetním, povinny, výroční, právní
  • ADJ-Part: konsolidující, zanikající, stanoveno, následujícího, související, předcházejícímu, týkající, přejímající, sestavena, zahrnuty
  • ADV: více, obdobně, případně, nejméně, později, nejpozději, samostatně, bezprostředně, přímo, odděleně
  • AUX-Fin: je, jsou, není, bude, budou
  • AUX-Inf: být
  • AUX-Part: byly, byl, bylo, byla
  • DET: každou, každé, každého, každý, Každá
  • NOUN: jednotky, jednotka, majetku, období, ocenění, účetnictví, položka, závěrky, dni, ustanovení
  • VERB-Conv: počínaje
  • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
  • VERB-Inf: vést, použít, mít, účtovat, odpisovat, uvést, sestavit, zajistit, provést, určit
  • VERB-Part: došlo, přestaly, nabyla, určila, nastaly, staly, překročila, sestavila, stanovila, trvalo
 • Pos
  • ADJ: celý, rád, další, jiného, poslední, malé, celé, celou, velké, vlastní
  • ADJ-Part: přesvědčen, řečeno, oblečena, uspořádány, následující, rozhodující, třesoucí, napsáno, nastávající, obklopen
  • ADV: vždycky, dobře, často, víc, dlouho, konečně, rychle, brzy, stejně, náhle
  • AUX-Conv: jsouc
  • AUX-Fin: jsem, je, jsme, bude, jsou, jste, jsi, budu, budeš, budou
  • AUX-Inf: být, stát
  • AUX-Part: byl, byla, bylo, byly, byli, býval, bývala, bývali, bývalo, šlo
  • DET: každý, každou, každé, každá, každým, každého, každém, každému
  • NOUN: chvíli, život, oči, dítě, den, člověk, plod, dívka, profesor, ruce
  • PROPN: Láďa, Leoš, Valentýna, Eduard, Havel, Alžběta, Flajšman, Veronika, Havlena, Filip
  • VERB-Conv: chtěje, hledajíc, Divě, Jda, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc, doufajíce, drže
  • VERB-Fin: je, má, mám, může, jsi, musí, mají, musím, vím, stojí
  • VERB-Inf: dělat, mít, říct, vidět, být, jít, udělat, žít, stát, dát
  • VERB-Part: řekl, měl, bylo, měla, řekla, mohl, chtěl, byl, byla, chtěla
 • Pos
  • ADJ: další, české, nové, poslední, státní, dalších, možné, vlastní, jiné, velké
  • ADJ-Part: rozhodující, řečeno, vedoucí, následující, přesvědčen, připravena, připraven, vynikající, týkající, otevřena
  • ADV: více, stejně, zřejmě, často, méně, spíše, dobře, později, přesto, samozřejmě
  • AUX-Conv: jsouce, jsa, jsouc
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, jsme, budou, jste, budeme, bývá, budu
  • AUX-Inf: být, býti
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, býval, bývala, bývalo, bývaly, bývávaly
  • DET: každý, každé, každého, každém, každá, každou, každému, každým, každých
  • NOUN: roku, korun, let, roce, strany, procent, společnosti, době, případě, firmy
  • PROPN: Praha, ČR, Praze, LN, ODS, USA, J, Jiří, Jan, OSN
  • VERB-Conv: počínaje, vlastně, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, Jsouc, žena, PRA
  • VERB-Fin: má, je, může, mají, musí, jde, jsou, lze, mohou, říká
  • VERB-Inf: mít, získat, stát, být, hrát, říci, platit, muset, dělat, dostat
  • VERB-Part: řekl, měl, měla, uvedl, měli, mělo, mohl, měly, bylo, prohlásil
 • Pos
  • ADJ: další, nové, jižní, severní, hlavní, velká, velké, vlastní, poslední, jiné
  • ADJ-Part: řečeno, propuštěn, vedoucí, nabídnuto, následující, označen, poražena, používán, považováno, považovány
  • ADV: více, stejně, víc, často, později, pravděpodobně, původně, samozřejmě, dobře, dříve
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, jsme, budou, budeme, budu, jste, bývají
  • AUX-Inf: být
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli
  • DET: tohoto
  • NOUN: roce, roku, let, století, letech, době, území, období, oblasti, l
  • PROPN: Čína, Francie, USA, Čching, Albánie, BBC, Británii, Clintonové, Danevirke, Evropě
  • VERB-Conv: Počínaje, redukujíc
  • VERB-Fin: má, je, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje
  • VERB-Inf: mít, vidět, získat, najít, opustit, pokračovat, stát, vést, dělat, muset
  • VERB-Part: řekl, mohl, měl, stal, stala, uvedla, vedl, bylo, mohla, pracoval
 • Short
  • ADJ: možno, nutno, povinen, řečeno, dosaženo, známo, rád, rádi, věnována, dána
  • ADJ-Part: řečeno, dosaženo, věnována, dána, provedena, uvedeny, určena, určeny, splněny, zahájena
  • PRON: se, si, mu, ho, mi, mě, ti, tě, mně
 • Short
  • ADJ: povinny, povinna, stanoveno, sestavena, možno, zahrnuty, obchodovány, uvedeny, zavedena, oprávněn
  • ADJ-Part: stanoveno, sestavena, zahrnuty, obchodovány, uvedeny, zavedena, oprávněn, uvedena, vykázány, účtovány
  • PRON: se, ho, si
 • Short
  • ADJ: rád, ráda, rádi, přesvědčen, jist, možno, nerad, vinen, řečeno, oblečena
  • ADJ-Part: přesvědčen, řečeno, oblečena, uspořádány, napsáno, obklopen, poslán, pozván, zakázáno, ztraceno
  • PRON: se, si, mi, mě, ho, mu, ti, tě
 • Short
  • ADJ: třeba, možno, rád, řečeno, schopen, nutno, schopni, známo, přesvědčen, připravena
  • ADJ-Part: řečeno, přesvědčen, připravena, připraven, otevřena, rozhodnuto, zvolen, uzavřena, uvedeno, založena
  • PRON: se, si, mu, ho, mi, mě, tě, ti, sa
 • Short
  • ADJ: schopen, řečeno, propuštěn, rád, nabídnuto, označen, poražena, používán, považováno, považovány
  • ADJ-Part: řečeno, propuštěn, nabídnuto, označen, poražena, používán, považováno, považovány, prodán, provedeno
  • PRON: se, si, ho, mu, mě, mi

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • ADJ-Part: pracujících, rozhodující, pracující, vedoucí, odpovídající, následující, věnována, řídící, týkající, vyplývající
  • AUX-Conv: jsouc, jsouce
  • AUX-Fin: bývá, bývají, nebývá, nebývají, připadá
  • AUX-Inf: pěstovat, vyžadovat
  • AUX-Part: býval, bývalo, bývaly
  • CCONJ: buď
  • NOUN: tváří
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, říkajíc, Chráníce, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče
  • VERB-Fin: patří, tvoří, znamená, odpovídá, stává, mění, představuje, dochází, ukazuje, říká
  • VERB-Inf: dělat, řešit, věnovat, provádět, pracovat, sledovat, používat, rozvíjet, vytvářet, považovat
  • VERB-Part: zabýval, pracoval, pracovali, konal, pracovalo, snažili, hovořil, pokračovalo, sloužila, znamenalo
 • Imp
  • ADJ-Part: konsolidující, zanikající, následujícího, související, předcházejícímu, týkající, přejímající, předcházející, souvisejících, řídících
  • VERB-Conv: počínaje
 • Imp
  • ADJ-Part: následující, rozhodující, třesoucí, nastávající, povznášející, stojící, vynikající, zbývající, blížícího, bušícím
  • AUX-Conv: jsouc
  • VERB-Conv: chtěje, hledajíc, netuše, Divě, Jda, Nechtíc, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc
 • Imp
  • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, následující, vynikající, týkající, odpovídající, rostoucí, žijící, kupující, považován
  • ADP: Nehledě
  • AUX-Conv: jsouce, jsa, jsouc
  • AUX-Fin: bývá, bývají, nebývá, nebývají
  • AUX-Part: býval, bývala, bývalo, bývaly, bývávaly, nebývalo, bývali, nebývala
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, vlastně, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, nehledě, nepočítaje
  • VERB-Fin: říká, patří, znamená, tvrdí, tvoří, představuje, uvádí, považuje, snaží, existuje
  • VERB-Inf: dělat, pokračovat, jednat, řešit, očekávat, pracovat, prodávat, hledat, počítat, zabývat
  • VERB-Part: znamenalo, činil, jednal, nechal, pracoval, hovořil, reagoval, činila, hovořili, jednalo
 • Imp
  • ADJ-Part: vedoucí, následující, používán, považováno, považovány, probíhající, sestávající, studujících, aktivovány, budovány
  • AUX-Fin: bývají, bývá
  • AUX-Part: byl
  • VERB-Conv: Počínaje, nedbajíce
  • VERB-Fin: říká, obsahuje, pomáhá, ukazuje, existují, patří, tvrdí, nachází, naznačuje, poskytují
  • VERB-Inf: pokračovat, dělat, sledovat, vybírat, měnit, objevovat, posílat, používat, předvídat, tvořit
  • VERB-Part: pracoval, režíroval, snažil, varoval, vládl, vypadaly, bavili, fungoval, konalo, miloval
 • Perf
  • ADJ-Part: splněny, zahájena, založena, splněn, stanovena, spojeno, spojeny, stanoveny, vybudována, připraveny
  • AUX-Conv: byvše
  • NOUN: oprav, vyhovění
  • VERB-Conv: vyměně
  • VERB-Fin: stanoví, viz, objeví, zajistí, vytvoří, umožní, uskuteční, spotřebuje, připraví, vznikne
  • VERB-Inf: zajistit, vytvořit, vyjádřit, vysvětlit, získat, splnit, odstranit, poskytnout, udělat, zabezpečit
  • VERB-Part: podařilo, vznikl, zdůraznil, vznikly, projevilo, zúčastnilo, postavili, vznikla, objevil, získal
 • Perf
  • VERB-Conv: připomenuv, vrhnuv, vzdychnuv
 • Perf
  • ADJ-Part: řečeno, přesvědčen, připravena, připraven, rozhodnuto, zvolen, založena, zahájena, obviněn, stanovena
  • NOUN: rozlišení, vyhovění
  • VERB-Conv: nespočet, poznajíce, semnuvše, vzpomenuv
  • VERB-Fin: viz, rozhodne, zaplatí, uskuteční, podaří, zvýší, získá, objeví, nastoupí, skončí
  • VERB-Inf: získat, říci, vytvořit, udělat, zvýšit, prodat, zaplatit, koupit, změnit, představit
  • VERB-Part: řekl, prohlásil, podařilo, dodal, sdělil, získal, oznámil, označil, rozhodl, zdůraznil
 • Perf
  • ADJ-Part: nabídnuto, označen, prodán, rozděleno, vytvořen, vytvořena, založena, zamítnuto, zvolen, dovoleno
  • VERB-Conv: redukujíc
  • VERB-Fin: Polož, Skončíte, Zhodnotíme, koupím, naučí, navrhnu, navštíví, nedovolí, neobjeví, nerozvodní
  • VERB-Inf: opustit, získat, udělat, vytvořit, zrušit, naučit, odhalit, překročit, vrátit, zajistit
  • VERB-Part: rozhodl, vrátil, objevil, vydala, navštívil, rozhodli, setkal, umožnila, vyhlásil, vytvořil
 • Cnd
  • AUX-Fin: by, bychom, bych, byste, bys
 • Cnd
  • AUX-Fin: by
 • Cnd
  • AUX-Fin: by, bych, byste, bys, bychom, bysme
  • VERB-Fin: by, bych, bys
 • Cnd
  • AUX-Fin: by, bychom, bych, byste, bys
  • VERB-Fin: by, bych, bychom, bysem, bysme, bysom
 • Cnd
  • AUX-Fin: by, bych, bychom, byste
  • VERB-Fin: by
 • Imp
  • AUX-Fin: buď, budiž, buďme, buďte, Nebuď
  • VERB-Fin: viz, překonej, připomeňme, uveďme, nechte, pověste, vraťme, žehlete, nezapomeňte, perte
 • Imp
  • AUX-Fin: buď, buďte, Buďme, Nebuď
  • VERB-Fin: řekni, dej, nech, pojď, podívej, počkej, neboj, vezmi, vrať, vzpomeňte
 • Imp
  • AUX-Fin: buď, buďte, budiž, Buďme, Nebuďte
  • VERB-Fin: viz, řekněme, dejme, připomeňme, doufejme, vraťme, dodejme, Ponechme, podívejme, předpokládejme
 • Imp
  • VERB-Fin: Polož, Řekněme
 • Ind
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsme, není, jsem, budou, nejsou, budeme, jste
  • VERB-Fin: je, má, mají, musí, může, jde, lze, jsou, mohou, můžeme
 • Ind
  • AUX-Fin: je, jsou, nejsou, není, bude, budou
  • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
 • Ind
  • AUX-Fin: jsem, je, jsme, bude, jsou, jste, jsi, není, budu, budeš
  • VERB-Fin: je, má, mám, může, nevím, jsi, musí, není, mají, musím
 • Ind
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, jsme, není, budou, nebude, nejsou, jste
  • VERB-Fin: má, je, může, mají, musí, jde, jsou, lze, mohou, říká
 • Ind
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, není, jsme, budou, nebude, budeme, budu
  • VERB-Fin: má, je, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje
 • Fut
  • AUX-Fin: bude, budou, budeme, nebude, nebudou, budu, budete, nebudeme, nebudu, nebudete
  • VERB-Fin: bude, půjde, budou, nebude, budu, pojedu, půjdou, Nepůjde, Pojede, nebudu
 • Fut
  • AUX-Fin: bude, budou
  • VERB-Fin: bude
 • Fut
  • AUX-Fin: bude, budu, budeš, budou, nebude, nebudu, budeme, budete, nebudeš, nebudeme
  • VERB-Fin: bude, nepůjde, nepůjdu, nebude, půjde, půjdeme, půjdu, budou, nebudu, pojedeme
 • Fut
  • AUX-Fin: bude, budou, nebude, budeme, nebudou, budu, nebudeme, budete, nebudu, nebudete
  • VERB-Fin: bude, půjde, budou, nebude, nepůjde, pojede, nebudou, půjdou, pojedou, ponese
 • Fut
  • AUX-Fin: bude, budou, nebude, budeme, budu, nebudou, nebudu
  • VERB-Fin: nebude, půjde, bude, neporoste
 • Past
  • ADJ-Part: nastoupivšími, rozpadnuvší
  • AUX-Conv: byvše
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebylo, nebyl, nebyla, nebyly, býval
  • VERB-Conv: vyměně
  • VERB-Part: měl, měla, bylo, mohli, došlo, mohl, měli, byl, měly, mělo
 • Past
  • AUX-Part: byly, byl, bylo, nebyly, byla, nebyla, nebyl
  • VERB-Part: došlo, přestaly, nabyla, určila, nastaly, staly, překročila, sestavila, stanovila, trvalo
 • Past
  • AUX-Part: byl, byla, bylo, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, býval, bývala
  • VERB-Conv: připomenuv, vrhnuv, vzdychnuv
  • VERB-Part: řekl, měl, bylo, měla, řekla, mohl, chtěl, byl, byla, chtěla
 • Past
  • ADJ-Part: odstoupivšího, byvší, doloživší, nastavší, ocitnuvšího, odstoupivších, provinivšího, předčivší, přeživšího, vyskytnuvší
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, nebyly, nebyli
  • VERB-Conv: nespočet, poznajíce, semnuvše, vzpomenuv
  • VERB-Part: řekl, měl, měla, uvedl, měli, mělo, mohl, měly, bylo, prohlásil
 • Past
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyly, nebyla, nebyl, nebylo
  • VERB-Conv: redukujíc
  • VERB-Part: řekl, mohl, měl, stal, stala, uvedla, vedl, bylo, mohla, pracoval
 • Pres
  • ADJ-Part: pracujících, rozhodující, pracující, vedoucí, odpovídající, následující, řídící, týkající, vyplývající, rostoucí
  • AUX-Conv: jsouc, jsouce
  • AUX-Fin: je, jsou, jsme, není, jsem, nejsou, jste, bývá, bývají, jsi
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, říkajíc, Chráníce, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče
  • VERB-Fin: je, má, mají, musí, může, jde, lze, jsou, mohou, můžeme
 • Pres
  • ADJ-Part: konsolidující, zanikající, následujícího, související, předcházejícímu, týkající, přejímající, předcházející, souvisejících, řídících
  • AUX-Fin: je, jsou, nejsou, není
  • VERB-Conv: počínaje
  • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
 • Pres
  • ADJ-Part: následující, rozhodující, třesoucí, nastávající, povznášející, stojící, vynikající, zbývající, blížícího, bušícím
  • AUX-Conv: jsouc
  • AUX-Fin: jsem, je, jsme, jsou, jste, jsi, není, nejsem, nejsou, bývá
  • VERB-Conv: chtěje, hledajíc, netuše, Divě, Jda, Nechtíc, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc
  • VERB-Fin: je, má, mám, může, nevím, jsi, musí, není, mají, musím
 • Pres
  • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, následující, vynikající, týkající, odpovídající, rostoucí, žijící, kupující, následujících
  • AUX-Conv: jsouce, jsa, jsouc
  • AUX-Fin: je, jsou, jsem, jsme, není, nejsou, jste, bývá, nejsem, bývají
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, vlastně, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, nehledě, nepočítaje
  • VERB-Fin: má, je, může, mají, musí, jde, jsou, lze, mohou, říká
 • Pres
  • ADJ-Part: vedoucí, následující, probíhající, sestávající, studujících, dosluhující, dospívající, dospívajícího, dívající, hanobící
  • AUX-Fin: je, jsou, jsem, není, jsme, jste, nejsou, Nejsme, bývají, bývá
  • VERB-Conv: Počínaje, nedbajíce
  • VERB-Fin: má, je, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje
 • Act
  • ADJ-Part: pracujících, rozhodující, pracující, vedoucí, odpovídající, následující, řídící, týkající, vyplývající, rostoucí
  • AUX-Conv: byvše, jsouc, jsouce
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsme, není, jsem, budou, nejsou, budeme, jste
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebylo, nebyl, nebyla, nebyly, býval
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, nevyjímaje, říkajíc, Chráníce, Počínajíc, chtíc, dožívaje, klusaje, konče
  • VERB-Fin: je, má, mají, musí, může, jde, lze, jsou, mohou, můžeme
  • VERB-Part: měl, měla, bylo, mohli, došlo, mohl, měli, byl, měly, mělo
 • Act
  • ADJ-Part: konsolidující, zanikající, následujícího, související, předcházejícímu, týkající, přejímající, předcházející, souvisejících, řídících
  • AUX-Fin: je, jsou, nejsou, není, bude, budou
  • AUX-Part: byly, byl, bylo, nebyly, byla, nebyla, nebyl
  • VERB-Conv: počínaje
  • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
  • VERB-Part: došlo, přestaly, nabyla, určila, nastaly, staly, překročila, sestavila, stanovila, trvalo
 • Act
  • ADJ-Part: následující, rozhodující, třesoucí, nastávající, povznášející, stojící, vynikající, zbývající, blížícího, bušícím
  • AUX-Conv: jsouc
  • AUX-Fin: jsem, je, jsme, bude, jsou, jste, jsi, není, budu, budeš
  • AUX-Part: byl, byla, bylo, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, býval, bývala
  • VERB-Conv: chtěje, hledajíc, netuše, Divě, Jda, Nechtíc, Opíraje, Pronášejíc, Třesouc, domnívajíc
  • VERB-Fin: je, má, mám, může, nevím, jsi, musí, není, mají, musím
  • VERB-Part: řekl, měl, bylo, měla, řekla, mohl, chtěl, byl, byla, chtěla
 • Act
  • ADJ-Part: rozhodující, vedoucí, následující, vynikající, týkající, odpovídající, rostoucí, žijící, kupující, následujících
  • AUX-Conv: jsouce, jsa, jsouc
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, jsme, není, budou, nebude, nejsou, jste
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyl, nebylo, nebyla, nebyly, nebyli
  • VERB-Conv: počínaje, nemluvě, vlastně, konče, Mluvě, soudě, říkajíc, maje, nehledě, nepočítaje
  • VERB-Fin: má, je, může, mají, musí, jde, jsou, lze, mohou, říká
  • VERB-Part: řekl, měl, měla, uvedl, měli, mělo, mohl, měly, bylo, prohlásil
 • Act
  • ADJ-Part: vedoucí, následující, probíhající, sestávající, studujících, dosluhující, dospívající, dospívajícího, dívající, hanobící
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, jsem, není, jsme, budou, nebude, budeme, budu
  • AUX-Part: byl, bylo, byla, byly, byli, nebyly, nebyla, nebyl, nebylo
  • VERB-Conv: Počínaje, nedbajíce, redukujíc
  • VERB-Fin: má, je, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje
  • VERB-Inf: překonat
  • VERB-Part: řekl, mohl, měl, stal, stala, uvedla, vedl, bylo, mohla, pracoval
 • Pass
  • ADJ-Part: řečeno, dosaženo, věnována, dána, provedena, uvedeny, určena, určeny, splněny, zahájena
 • Pass
  • ADJ-Part: stanoveno, sestavena, zahrnuty, obchodovány, uvedeny, zavedena, oprávněn, uvedena, vykázány, účtovány
 • Pass
  • ADJ-Part: přesvědčen, řečeno, oblečena, uspořádány, napsáno, obklopen, poslán, pozván, zakázáno, ztraceno
 • Pass
  • ADJ-Part: řečeno, přesvědčen, připravena, připraven, otevřena, rozhodnuto, zvolen, uzavřena, uvedeno, založena
 • Pass
  • ADJ-Part: řečeno, propuštěn, nabídnuto, označen, poražena, používán, považováno, považovány, prodán, provedeno

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • ADV: tak, zde, tam, tu, dosud, nyní, tehdy, tady, teď, odtud
  • DET: to, tím, této, těchto, tyto, tom, toho, tento, tohoto, tomu
 • Dem
  • ADV: tak, dosud, tehdy, Tam, zde
  • DET: této, tohoto, to, těchto, tyto, tato, tento, tomto, tímto, tuto
 • Dem
  • ADV: tak, tam, teď, tu, tady, tehdy, proto, nyní, dosud, tentokrát
  • DET: to, ten, tom, toho, tím, té, ta, tu, tomu, tohle
 • Dem
  • ADV: tak, nyní, dosud, zde, tam, tu, tehdy, teď, proto, tady
  • DET: to, tím, tom, této, tomu, tento, toho, tohoto, tato, těchto
 • Dem
  • ADV: tak, tam, teď, nyní, tentokrát, to, tu, zde, dosud, tady
  • DET: to, toho, tím, tento, tohoto, toto, této, tomu, tyto, tato
 • Dem,Ind
  • ADV: nesčetněkrát
 • Emp
  • DET: sám, sama, sami, samo, samy, samu
 • Emp
  • DET: sama, samo, samy
 • Emp
  • DET: sám, sama, sami, samo, samy, samu
 • Emp
  • DET: sám, sama, sami, samy, samo, samu, samého
 • Emp
  • DET: sama, sám, sami, samo
 • Ind
  • ADV: někdy, někde, kdysi, nějak, několikrát, někam, jaksi, jakkoli, jakkoliv, kdykoliv
  • DET: některé, některých, několik, mnoho, několika, mnoha, někteří, nějaké, některá, nějakou
  • PRON: něco, někdo, někomu, něčeho, něčemu, kdekdo, cosi, ledacos, málokdo, někoho
 • Ind
  • ADV: kdykoli
  • DET: NĚKTERÝCH, několika, některá, některé, jakékoli, jakýchkoliv, kterýkoli, některý
 • Ind
  • ADV: někdy, nějak, kdysi, někde, někam, jaksi, několikrát, málokdy, kdykoli, mnohokrát
  • DET: několik, nějaký, nějaké, nějakou, několika, mnoho, hodně, moc, víc, málo
  • PRON: něco, někdo, někoho, cosi, někomu, cokoli, něčím, kdosi, něčem, kdekdo
 • Ind
  • ADV: někdy, někde, kdysi, nějak, několikrát, jakkoli, jaksi, kdykoliv, kdykoli, někam
  • DET: několik, některé, některých, několika, mnoho, někteří, mnoha, nějaké, nějaký, málo
  • PRON: něco, někdo, někoho, cosi, něčeho, cokoli, něčím, někomu, málokdo, něčem
 • Ind
  • ADV: někdy, kdykoli, málokdy, několikrát, mnohokrát
  • DET: mnoho, několik, mnoha, někteří, některé, některých, několika, některá, jakoukoli, jakoukoliv
  • PRON: něco, někdo, kdokoli, kdokoliv, někoho, něčem, něčemu, něčím
 • Int,Rel
  • ADV: jak, kde, kdy, proč, kam, odkud, kolikrát, kudy, dokdy, kdes
  • DET: které, který, která, kteří, kterou, jaké, kterých, kterým, kolik, kterém
  • PRON: co, kdo, čím, čem, čeho, copak, kdož, koho, čemu, komu
 • Int,Rel
  • ADV: kdy, jak, kde, kam
  • DET: které, která, který, kterým, kterých, kterém, kterému, kterou, kterého, jakém
 • Int,Rel
  • ADV: jak, proč, kde, kdy, kam, odkud, kolikrát, kudy, Jaks
  • DET: který, které, která, kterou, kteří, kolik, jaké, kterého, kterým, jakou
  • PRON: co, kdo, čím, čem, koho, čeho, čemu, komu, kým, copak
 • Int,Rel
  • ADV: jak, kdy, kde, proč, kam, odkud, kudy, kolikrát, Odkdy
  • DET: které, který, která, kteří, kterou, jaké, kterým, kolik, kterých, kterého
  • PRON: co, kdo, čím, čem, koho, komu, čeho, čemu, kým, kdož
 • Int,Rel
  • ADV: jak, kde, kdy, proč, odkud, kam
  • DET: který, které, která, kteří, kterou, kterého, kterém, kterých, jaké, jakým
  • PRON: co, kdo, koho, čím
 • Neg
  • ADV: nikdy, nijak, nikde, nikam
  • DET: žádné, žádný, žádná, žádnou, žádném, žádných, žádným, žádného, žádnému, pražádnou
  • PRON: nic, nikdo, nikoho, ničím, nikomu, ničeho, ničemu, nikým, ničem
 • Neg
  • DET: žádná, žádném, žádnou, žádný
 • Neg
  • ADV: nikdy, nijak, nikde, nikam
  • DET: žádný, žádné, žádnou, žádná, žádném, žádného, žádnej, nijaké, pražádný, žádnému
  • PRON: nic, nikdo, nikoho, nikomu, ničeho, ničemu, nikým, ničím, ničem
 • Neg
  • ADV: nikdy, nijak, nikde, nikam, odnikud
  • DET: žádné, žádný, žádná, žádnou, žádném, žádným, žádného, žádnému, žádných, žádnými
  • PRON: nic, nikdo, nikoho, nikomu, ničím, ničem, ničemu, nikým, ničeho, nihil
 • Neg
  • ADV: nikdy
  • DET: žádná, žádné, žádný, žádném, žádným
  • PRON: nic, nikdo, nikoho, nikým, ničím
 • Prs
  • DET: jejich, jeho, své, její, naší, svou, naše, našeho, svých, našich
  • PRON: se, si, je, nás, nám, nich, ji, jim, mu, sebe
 • Prs
  • DET: jejich, jeho, její, své, jejího, jejím, svého, svých, svůj, svoji
  • PRON: se, jej, je, jim, jí, ji, nich, ní, sobě, jimi
 • Prs
  • DET: jeho, své, její, jejich, moje, svou, svého, můj, svým, svůj
  • PRON: se, si, mi, mě, ho, já, mu, ji, je, jí
 • Prs
  • DET: jeho, jejich, své, její, svou, svého, svých, svůj, naše, svým
  • PRON: se, si, nás, je, nám, nich, mu, ji, ho, jim
 • Prs
  • DET: jeho, jejich, své, její, n, svou, svého, svůj, svých, svým
  • PRON: se, si, ho, nich, ní, jí, mu, mě, ji, něj
 • Rel
  • DET: jehož, jejichž, jejíž, jejímž, jejímuž, jejíchž, kterážto
  • PRON: jež, nichž, což, níž, němž, jimiž, něhož, čímž, jenž, nimiž
 • Rel
  • DET: jejichž, jehož, jejímž, jejíž
  • PRON: nichž, němž, němuž, jimiž, jehož, níž, nějž, jenž, jež, jímž
 • Rel
  • DET: jehož, jejichž, jejíž, jejímž
  • PRON: což, níž, jež, nichž, němž, jenž, nímž, nimiž, něhož, jehož
 • Rel
  • DET: jejichž, jehož, jejíž, jejímž, jejíchž, jejíhož, jejímiž, jejímuž, kterážto
  • PRON: což, nichž, jež, níž, němž, jehož, jenž, něhož, něž, jemuž
 • Rel
  • DET: jejichž, jehož, jejíž
  • PRON: což, jenž, nichž, níž, jež, něhož, čemuž, čímž, jehož, nimž
 • Tot
  • ADV: vždy, všude, odjakživa, navždy, odevždy
  • DET: každý, každé, každého, všechny, každá, každém, každou, každým, každému, všechno
  • PRON: všech, všechny, všechno, všichni, všem, vše, veškeré, všechna, všemi, všeho
 • Tot
  • ADV: vždy
  • DET: všech, všechny, každou, každé, všechna, každého, každý, Každá, všemi
  • PRON: veškeré, veškerého, veškerých, veškerými
 • Tot
  • ADV: všude, vždy, navždy, odevšad, odjakživa
  • DET: všechno, každý, všichni, všechny, všech, každou, vše, každé, všeho, všem
  • PRON: všecko, samé, veškeré, samá, veškerá, samého, samých, samým, veškeru, veškerý
 • Tot
  • ADV: vždy, všude, navždy, odjakživa, všudy, odevšad
  • DET: všechny, všech, každý, vše, všichni, všechno, každé, každého, všem, každém
  • PRON: veškeré, samého, veškerou, veškerý, samé, samém, veškerá, veškerého, veškerých, samí
 • Tot
  • ADV: vždy
  • DET: všech, všechny, každý, všechno, všichni, všeho, všemu
  • PRON: veškeré, samé, samého, samý, veškerou
 • Card
  • DET: několik, mnoho, několika, mnoha, kolik, tolik, málo, nejeden, mála, nejednom
  • NUM: #, dvou, jeden, dvě, tři, dva, obou, jedné, jednoho, jedním
 • Card
  • DET: několika
  • NUM: 1, 3, 2, 4, jeden, 5, 41, 7, jedné, tří
 • Card
  • DET: několik, tolik, kolik, několika, mnoho, hodně, moc, víc, málo, mnoha
  • NUM: pár, jeden, dva, dvě, jednoho, tři, jedna, jednu, oba, čtyři
 • Card
  • DET: několik, několika, mnoho, mnoha, kolik, tolik, málo, moc, mála, nemálo
  • NUM: 1, 2, 3, dva, tři, 4, jeden, 6, dvě, tisíc
 • Card
  • DET: mnoho, několik, mnoha, několika, tolik, kolika, mála, málo
  • NUM: dva, čtyři, dvou, dvě, jedné, 1, 3, jeden, 20, dvěma
 • Frac
  • NUM: třetinu, třetina, třetiny, čtvrtiny, dvanáctinu, třetinou, třetině, šestině, desetin, desetinu
 • Frac
  • NUM: desetin, čtvrtiny, třetinu
 • Frac
  • NUM: třetiny, třetinu, třetina, třetině, čtvrtinu, čtvrtina, desetinu, čtvrtiny, pětinu, desetina
 • Mult
  • ADV: dvakrát, nejednou, několikrát, třikrát, mnohokrát, kolikrát, desetkrát, stokrát, čtyřikrát, dvanáctkrát
 • Mult
  • ADV: jednou
 • Mult
  • ADV: jednou, dvakrát, kolikrát, několikrát, třikrát, párkrát, mnohokrát, tolikrát, pětkrát, stokrát
 • Mult
  • ADV: dvakrát, jednou, třikrát, několikrát, pětkrát, desetkrát, čtyřikrát, nejednou, šestkrát, mnohokrát
 • Mult
  • ADV: třikrát, dvakrát, jednou, několikrát, mnohokrát
 • Mult,Sets
  • ADJ: dvojí, obojí, dvojím, trojí, dvojího, trojím, dvojímu, oboje, obojího, obojím
 • Mult,Sets
  • ADJ: Obojí, dvojí, dvojím, oboje, obého
 • Mult,Sets
  • ADJ: dvojí, obojí, dvojím, dvojího, dvoje, obojím, trojí, oboje, dvojími, obé
 • Ord
  • ADJ: první, prvním, třetí, prvních, prvního, šedesátých, třetího, třicátých, dvacátých, páté
  • ADV: poprvé, podruhé, potřetí, potřinácté
  • DET: Kolikátý, kolikátá, kolikátém
 • Ord
  • ADJ: prvním, prvnímu, prvního, první, třetí, PÁTÁ, ČTVRTÁ, ŠESTÁ, SEDMÁ, druhé
  • ADV: poprvé
 • Ord
  • ADJ: první, druhý, druhé, třetí, prvním, druhou, druhá, druhém, druhého, prvního
  • ADV: poprvé, podruhé, popáté, potřetí, popadesáté, posté, potisící
 • Ord
  • ADJ: první, druhé, prvním, třetí, druhý, druhou, prvních, prvního, druhá, druhém
  • ADV: poprvé, podruhé, potřetí, počtvrté, pošesté, podvanácté, popáté, Pošestnácté, podesáté, podvaadvacáté
  • DET: několikáté, několikátý
 • Ord
  • ADJ: první, druhé, prvního, třetí, druhou, šedesátých, druhý, dvacátého, padesátých, prvních
  • ADV: poprvé, podruhé
 • Sets
  • ADJ: jedněch, jedni, jedny
 • Sets
  • ADJ: jedny, jedněch
 • Sets
  • ADJ: jedny, jedni, jedněch, jedněm, jedněmi
 • Sets
  • ADJ: jedni
 • Yes
  • ADJ: Karlovy, Erbenových, Erbenovy, Fučíkova, Mohorovičićovy, Bohrův, Fučíkovy, Erbenova, Erbenově, Fučíkův
  • DET: jejich, jeho, své, její, naší, svou, naše, našeho, svých, našich
 • Yes
  • ADJ: vlastníkovi
  • DET: jejich, jeho, její, jejichž, své, jejího, jehož, jejím, svého, svých
 • Yes
  • ADJ: Alžbětina, Havlovo, Láďova, Máchovo, Máchovu, Mašínovi, Valentýnina, Valentýniny, Valentýnině, doktorčin
  • DET: jeho, své, její, jejich, moje, svou, svého, můj, svým, svůj
 • Yes
  • ADJ: Karlovy, Karlových, Nobelovy, Milíčova, Masarykově, Karlova, Karlově, prezidentův, Benešových, Nobelovu
  • DET: jeho, jejich, své, její, svou, svého, svých, svůj, naše, svým
 • Yes
  • ADJ: achaimenovské, Achaimenovskou, Achaimenovská, Alexandrově, Bergeronova, Berijovo, Blochových, Caesarovi, Carangiina, Cottonovy
  • DET: jeho, jejich, své, její, n, svou, svého, svůj, svých, svým
 • Yes
  • DET: své, svou, svých, svého, svým, svůj, svém, svými, svému, svoje
  • PRON: se, si, sebe, sobě, sebou
 • Yes
  • DET: své, svého, svých, svůj, svoji, svým, svou
  • PRON: se, sobě, sebou, si
 • Yes
  • DET: své, svou, svého, svým, svůj, svých, svém, svoji, svoje, svému
  • PRON: se, si, sebe, sobě, sebou
 • Yes
  • DET: své, svou, svého, svých, svůj, svým, svém, svými, svoji, svému
  • PRON: se, si, sebe, sobě, sebou, sa
 • Yes
  • DET: své, svou, svého, svůj, svých, svým, svém, svoje, svému, svými
  • PRON: se, si, sebe, sobě, sebou
 • 1
  • AUX-Fin: jsme, jsem, bychom, budeme, bych, budu, nebudeme, nejsme, nebudu, nejsem
  • DET: naší, naše, našeho, našich, našem, naši, náš, naším, mého, můj
  • PRON: nás, nám, mi, já, my, mě, mne, mně, námi, mnou
  • VERB-Fin: můžeme, máme, musíme, chceme, mám, nemůžeme, známe, myslím, nazýváme, vidíme
 • 1
  • AUX-Fin: jsem, bych, jsme, bychom, budu, nebudu, nejsem, budeme, bysme, nejsme
  • DET: moje, můj, naše, mého, náš, mé, mých, mým, mojí, moji
  • PRON: mi, mě, já, nás, mně, nám, mnou, mne, my, námi
  • VERB-Fin: mám, nevím, musím, vím, nemám, chci, nechci, prosím, ptám, mohu
 • 1
  • AUX-Fin: jsem, jsme, bychom, bych, budeme, budu, nejsem, nebudeme, nejsme, nebudu
  • DET: naše, naší, našich, náš, našeho, naši, našem, můj, mého, moje
  • PRON: nás, nám, mi, já, mě, my, mne, námi, mně, mnou
  • VERB-Fin: máme, mám, můžeme, myslím, musíme, chceme, musím, nevím, víme, jsme
 • 1
  • AUX-Fin: jsem, jsme, budeme, budu, bych, Nejsme, bychom, nebudu
  • DET: n, naše, mých, Moje, mé, můj, naší, naším, náš
  • PRON: mě, nás, nám, já, mi, me
  • VERB-Fin: musíme, Myslím, Nevím, hraju, máme, nemůžeme, Jdeme, Musím, Míjíme, Navštěvuji
 • 2
  • AUX-Fin: jste, byste, budete, jsi, buď, nebudete, bys, budeš, buďte, Nebuď
  • DET: vaše, vaší, vašeho, vaši, váš, vašich, vašem, vašemu, Vašimi, tvoje
  • PRON: vám, vás, vy, ti, tě, ty, vámi, tebe, tebou
  • VERB-Fin: viz, můžete, máte, víte, najdete, překonej, nechte, nemáte, znáte, chcete
 • 2
  • AUX-Fin: jste, jsi, byste, bys, budeš, budete, nebudeš, si, buď, buďte
  • DET: vaše, tvůj, tvoje, tvé, váš, vaší, tvou, tvá, tvojí, tvého
  • PRON: ti, ty, tě, vás, vám, vy, tebe, tebou, tobě, vámi
  • VERB-Fin: jsi, víš, máš, víte, chceš, můžeš, máte, řekni, myslíš, musíš
 • 2
  • AUX-Fin: jste, byste, buď, budete, buďte, jsi, nejste, nebudete, budeš, bys
  • DET: vaše, vaší, váš, vašeho, vaši, vašich, vašem, vašimi, vaším, Your
  • PRON: vám, vás, vy, vámi, ty, tě, ti, you, tobě, tebe
  • VERB-Fin: viz, můžete, máte, chcete, myslíte, najdete, potřebujete, vidíte, víte, musíte
  • VERB-Part: Were
 • 2
  • AUX-Fin: jste, byste
  • DET: vašich
  • PRON: Tebe, You, vám, vás
  • VERB-Fin: musíte, Hádáte, Polož, Skončíte, máte, víte, čekáte
 • 3
  • AUX-Fin: je, by, jsou, bude, není, budou, nejsou, bývá, nebude, nebudou
  • DET: jejich, jeho, její, jehož, jejichž, jejíž, jejím, jejího, jejích, jejímž
  • PRON: je, nich, ji, jim, mu, ho, ní, jej, ně, něm
  • VERB-Fin: je, má, mají, musí, může, jde, lze, jsou, mohou, patří
 • 3
  • AUX-Fin: je, jsou, nejsou, není, by, bude, budou
  • DET: jejich, jeho, její, jejichž, jejího, jehož, jejím, jejímž, jejích, jejími
  • PRON: jej, je, jim, jí, ji, nich, ní, jimi, nimi, ně
  • VERB-Fin: obsahuje, rozumí, může, uvede, mohou, použijí, stanoví, musí, účtuje, lze
 • 3
  • AUX-Fin: je, by, bude, jsou, není, budou, nebude, nejsou, bývá, bývají
  • DET: jeho, její, jejich, jejím, jejího, jejích, jehož, jejímu, jejichž, jejíž
  • PRON: ho, mu, ji, je, jí, ní, on, něj, nich, jim
  • VERB-Fin: je, má, může, musí, není, mají, stojí, jde, jsou, bude
 • 3
  • AUX-Fin: je, jsou, bude, by, není, budou, nebude, nejsou, nebudou, bývá
  • DET: jeho, jejich, její, jejichž, jehož, jejím, jejíž, jejího, jejích, jejímž
  • PRON: je, nich, mu, ji, ho, jim, ní, něj, jej, jí
  • VERB-Fin: má, je, může, mají, musí, jde, jsou, lze, mohou, říká
 • 3
  • AUX-Fin: je, by, jsou, bude, není, budou, nebude, nebudou, nejsou, bývají
  • DET: jeho, jejich, její, jejichž, jejím, jehož, jejích, jejího, jejíž
  • PRON: ho, nich, ní, jí, mu, ji, něj, jim, ním, je
  • VERB-Fin: má, je, může, říká, mohou, mají, lze, obsahuje, pomáhá, ukazuje
 • Fem
  • ADJ: královnina, Angelino, Ariadnin, Isoldinu, Mariina, maminčin, manželčin, matčin, matčiny, mámin
  • DET: její, jejíž, jejím, jejího, jejích, jejímž, jejímu, jejími, jejímuž, jejíchž
 • Fem
  • DET: její, jejího, jejím, jejímž, jejích, jejími, jejímu, jejíž
 • Fem
  • ADJ: Alžbětina, Valentýnina, Valentýniny, Valentýnině, doktorčin, dívčina, dívčiny, Alžbětin, Valentýnin, doktorčina
  • DET: její, jejich, jejím, jejího, jejích, jejímu, jejíž, jejímž, jejichž
 • Fem
  • ADJ: babiččiny, Desdemonina, Pandořinu, královnino, Alžbětina, Amintiny, Artemidina, Bystrouščina, Dianino, Ilanina
  • DET: její, jejím, jejíž, jejího, jejích, jejímž, jejímu, jejími, jejíchž, jejíhož
 • Fem
  • ADJ: Carangiina, Germaininých
  • DET: její, jejím, jejích, jejího, jejíž
 • Masc
  • ADJ: Karlovy, Erbenových, Erbenovy, Fučíkova, Mohorovičićovy, Bohrův, Fučíkovy, Erbenova, Erbenově, Fučíkův
 • Masc
  • ADJ: vlastníkovi
 • Masc
  • ADJ: Havlovo, Láďova, Máchovo, Máchovu, Mašínovi, otcova, primářova, primářově, přítelova, Flajšmanova
  • DET: jeho, jejich, jehož, jejichž
 • Masc
  • ADJ: Karlovy, Karlových, Nobelovy, Milíčova, Masarykově, Karlova, Karlově, prezidentův, Benešových, Nobelovu
 • Masc
  • ADJ: achaimenovské, Achaimenovskou, Achaimenovská, Alexandrově, Bergeronova, Berijovo, Blochových, Caesarovi, Cottonovy, Césarovo
 • Masc,Neut
  • DET: jeho, jehož
 • Masc,Neut
  • DET: jeho, jehož
 • Masc,Neut
  • DET: jeho, jehož
 • Masc,Neut
  • DET: jeho, jehož
 • Neut
  • DET: jeho, jejich
 • Plur
  • DET: jejich, naší, naše, našeho, našich, jejichž, našem, naši, náš, naším
 • Plur
  • DET: jejich, jejichž
 • Plur
  • DET: jejich, naše, náš, vaše, naší, naši, našem, našeho, našich, váš
 • Plur
  • DET: jejich, naše, naší, našich, jejichž, náš, našeho, naši, našem, vaše
 • Plur
  • DET: jejich, n, naše, jejichž, naší, naším, náš, vašich
 • Sing
  • DET: jeho, její, jehož, jejíž, jejím, jejího, jejích, mého, jejímž, jejímu
 • Sing
  • DET: jeho, její, jejího, jehož, jejím, jejímž, jejích, jejími, jejímu, jejíž
 • Sing
  • DET: jeho, její, moje, můj, mého, mé, mých, mým, mojí, tvůj
 • Sing
  • DET: jeho, její, jehož, jejím, jejíž, můj, jejího, jejích, mého, moje
 • Sing
  • DET: jeho, její, jejím, jehož, jejích, mých, Moje, jejího, jejíž, mé

Other Features

Other Features

Other Features

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: TH, jč, HT, LP, PE, Rh
   • ADV: kt
   • NOUN: ÚV, ZV, ZO, JZD, Kčs, ONV, ÚR, MěstNV, BSP, BP
   • PROPN: KSČ, ROH, SSSR, ÚJČ, SSM, ČSAV, ČSSR, ČSR, TIBA, NDR
   • PUNCT: ?
   • SYM: *
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: něm
   • ADV: něm
   • DET: t
   • NOUN: Kč, USD, m, m2, ha, t, ČSSR
 • Abbr
  • Yes
   • ADV: apod
   • NOUN: dr, elektro, prof
   • PROPN: K, M, L, T, V, A, C, J, E, F
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: tzv, a, čs, o, sv, RM, US, Č, n, k
   • ADP: n, v, př, P, m, vč
   • ADV: např, mj, apod, atd, resp, atp, popř, cca, ap, kupř
   • CCONJ: tj, n
   • DET: t, n, mn, vš
   • NOUN: r, s, tel, m, č, km, MS, mil, Kčs, cm
   • PART: CA
   • PROPN: ČR, LN, ODS, J, OSN, ODA, M, ČSFR, V, A
   • VERB-Fin: tzn, j, srov
   • X: A, H, M, S
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: sv, tzv
   • ADP: př
   • ADV: cca
   • DET: n
   • NOUN: l, DNA, GCA, MPS, m, A, AIDS, APK, BK, CGI
   • PROPN: USA, BBC, CNN, EU, OSN, RECO, AP, BA, BID, CBC
 • AdpType
  • Comprep
   • ADP: vzhledem, nehledě
  • Prep
   • ADP: v, na, s, z, o, k, pro, do, za, při
  • Voc
   • ADP: ve, ze, se, ke, beze, ode, přede, ku, skrze, nade
 • AdpType
  • Comprep
   • ADP: vzhledem
  • Prep
   • ADP: v, podle, na, o, k, s, do, za, z, pro
  • Voc
   • ADP: ve, ke, se, ze, ode, beze, přede
 • AdpType
  • Comprep
   • ADP: vzhledem
  • Prep
   • ADP: na, v, do, s, z, k, o, za, po, pro
  • Voc
   • ADP: ve, ze, se, ke, beze, ode, přede, nade, pode, skrze
 • AdpType
  • Comprep
   • ADP: vzhledem, nehledě, narozdíl
  • Prep
   • ADP: v, na, o, z, s, do, k, pro, za, po
  • Voc
   • ADP: ve, se, ze, ke, ode, beze, ku, skrze, přede, nade
 • AdpType
  • Comprep
   • ADP: vzhledem
  • Prep
   • ADP: v, na, z, s, do, o, k, pro, za, po
  • Voc
   • ADP: ve, ze, se, ke, skrze, za
 • ConjType
  • Oper
   • CCONJ: krát, plus, minus, kráte
   • SYM: x
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: online, signifiant, super, la, Jazykovedným, New, Telephone, Tonkünstler, ferenda, fit
   • ADJ-Part: data
   • ADP: de, in, a, ad, cross, of, par, Pro, ante, aus
   • ADV: priori, explicite, quo, defacto, expost, innuce, ipsofacto, memoriam, theory
   • CCONJ: et, and
   • DET: sui, hoc, quem
   • NOUN: luxe, vitro, generis, nepusto, pusto, excellence, homo, lege, peeling, Buch
   • PART: La, das, des, non, Le, el, quo, Al
   • PRON: eo, ipso, Tous, er, qua, they
   • PROPN: Combi, Kombi, Manche, Orchester, Bell, Böhmen, Corriere, Fruit, Gaudeamus, George
   • VERB-Fin: are, formo, singt
   • VERB-Inf: movere, savoir, singen, vivre
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: New, the, open, US, Pink, la, Le, Deutsche, die, United
   • ADJ-Part: vu
   • ADP: de, of, di, van, in, von, versus, ad, Pro, to
   • ADV: cca, priori, Today, live, Here, Only, Sic, Very, dove, echt
   • CCONJ: and, et, und, As, or, ma, So, e, n
   • DET: Some, My, That, This, Your, sua, C, Notre, These, ce
   • INTJ: O, propos, Bang, Boom, Crash
   • NOUN: play, managementu, management, CD, s, facto, st, o, homo, neem
   • NUM: Four, Twenty, Seven, Six, one, Five, Three, Tre, Tri, seděm
   • PART: off, džambo, not, t, oui, Bienvenue, So, ne, sorry, viva
   • PRON: it, All, you, I, Me, We, Us, She, WAS, ja
   • PROPN: HZDS, IRA, Floyd, Nature, International, Science, Sinn, Fein, Times, Cup
   • SCONJ: as, If, When, ak, ako, gdyž, kak
   • VERB-Fin: is, est, transit, Habent, Want, Wish, Won, are, ist, need
   • VERB-Inf: Be, can, Check, Come, Keep, Porter, Talk, Believe, Change, Dance
   • VERB-Part: Were, bolo, Said, dostal, kam, naháňali, polučil, pričinili, wasn
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: The, National, New, Saint, a, American, Canadian, Cottonovy, Dareiův, Die
   • ADP: de, Von, of, Di, On
   • ADV: cca
   • CCONJ: and, If
   • NOUN: brexitu, e-maily, Blood, Breaking, Buck, Business, CGI, CTV, City, Consumer
   • PRON: You, me
   • PROPN: USA, Danevirke, CNN, Aviva, Company, George, Investors, Joseph, Mount, Multi
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: elektro, marxisticko, Karpatsko, teoreticko, rakousko, československo, dodavatelsko, Koh, francouzsko, hospodářsko
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: do, od, pod
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: marx, dvou, troj, tří, československo
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: česko, izraelsko, německo, rusko, srbsko, americko, matematicko, polsko, maďarsko, anglo
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: Indo, francouzsko
 • NameType
  • Com
   • ADJ: Koh, i, Telephone, Tonkünstler, Červeného, Deutscher, Jazykovedným, Povážské, Pražská, United
   • ADP: Pro, pour
   • CCONJ: and
   • PRON: Tous
   • PROPN: KSČ, ROH, ÚJČ, SSM, ČSAV, TIBA, NF, OV, GŘ, VÚM
  • Com,Geo
   • PROPN: Böhmen, Prag
  • Com,Giv
   • PROPN: Konstruktiva
  • Com,Pro
   • ADJ: Verein
   • PROPN: Dermacol, Gambrinus, Prazdroj
  • Com,Sur
   • PROPN: Bell, Bramsch, Ventura
  • Geo
   • ADJ: Králové, Kutná, Kašperských, Lužických, České, Mariánských, Nové, Vrátné, Bassa, Janské
   • PART: el, La
   • PROPN: Praze, SSSR, Praha, ČSSR, Prahy, ČSR, Československa, NDR, Země, USA
  • Geo,Giv
   • ADJ: Karlovy, Josefův, Karlových, Františkových, Jindřichova, Konstantinovy
   • PROPN: Boleslav, Mořici, Kuby, Louis, Lucie, Mořice
  • Geo,Oth
   • PROPN: Österreich
  • Geo,Sur
   • ADJ: Gottwaldově, Vančurově, Jiráskova, Melantrichova, Alšově, Chotkově, Engelsových, Fučíkovy, Fučíkově, Gottwaldovy
   • PROPN: Pavlov, Hejná, Tigridem, Blatná, Hlinka, Hracholusk, Janského, Lachaise, Lhota, Lhotu
  • Giv
   • ADJ: Karlovy, Karlův, Karlově, Angelino, Anglický, Ariadnin, Bozděchovy, Božetěchově, Buridanův, Chefrenovy
   • PROPN: Karel, Julius, Václav, Jana, Karla, Jaroslav, Josef, Jiří, Zdeněk, Klement
  • Giv,Oth
   • PROPN: Lucii
  • Giv,Pro
   • PROPN: Claudio, Othelo, Pascal, Pascalu, Radka, Raduna, Sandy, Zora
  • Giv,Sur
   • PROPN: Ariadna, Kosmy, Perry, Joy, Dante, Dantem, Eliot, Figara, James, Jamese
  • Nat
   • PROPN: Adygejci, Pražané, Angličan, Egypťané, Keltové, Afričanů, Američana, Američané, Američanů, Asyřané
  • Nat,Sur
   • PROPN: Srba
  • Oth
   • ADJ: Santa
   • ADP: aus
   • PART: Al
   • PROPN: SNP, Opeplatis, Plastex, Rena, Erotissimo, Gaudeamus, Intermóda, Invex, Luna, Musikbuch
  • Pro
   • ADJ: Rudého, Illustrierte, Mladé, Prague, Rouge, Schweizer, Super, Touring, Tourist, linguistique
   • ADP: della
   • PROPN: Škoda, Merkur, Duha, Octavia, FSČ, Klad, Romatic, SAPO, SaS, Tatramat
  • Pro,Sur
   • PROPN: Baracchi, Burda, Mendoza
  • Sur
   • ADJ: Erbenových, Erbenovy, Fučíkova, Mohorovičićovy, Bohrův, Erbenova, Erbenově, Fučíkovy, Fučíkův, Fučíkovo
   • PROPN: Fučík, Erben, Horálek, Knappová, Němec, Těšitelová, Lenin, Záveský, Kraus, Fučíka
 • NameType
  • Com
   • PROPN: Rut, Slavia, Vikárky, Pribina, RUT, Sparta, Vikárka, Vitana
  • Geo
   • PROPN: Praze, Prahy, Čáslavi, Čáslav, Krásné, Kanada, Moravy, Čechách, Bystrice, Evropu
  • Giv
   • PROPN: Láďa, Leoš, Valentýna, Eduard, Alžběta, Veronika, Filip, Alice, Honza, Janičku
  • Nat
   • PROPN: Němci, Němec, Žid, Američani, Francouz, Japonci, Němců, Němcům, Římané, Američané
  • Sur
   • PROPN: Havel, Flajšman, Havlena, Havla, Havlovi, Mourková, Flajšmana, Jahoda, Frejka, Krista
 • NameType
  • Com
   • ADJ: RM, Pink, K, J, Deutsche, United, Die, I, U, British
   • ADP: Pro, PRO, dei, des, po
   • ADV: More, Nahoru, dolů, achšav
   • CCONJ: und
   • INTJ: Halo
   • NUM: Four, Seven, Twenty, Six, Tre
   • PART: Non, we
   • PRON: All
   • PROPN: ODS, OSN, ODA, ČSSD, NATO, Sparta, ČT, HZDS, EU, FS
   • VERB-Inf: Can, Dance
  • Com,Geo
   • ADJ: York, Covent, Abbey, Amsterdam, Bradford, Brooklyn, Louis, New, Oak, Ridge
   • PROPN: Chelsea, Bergen, Europe, Kladno, Prague, Aral, Bay, California, Canada, Deutschland
  • Com,Giv
   • ADJ: Konrád
   • PROPN: KOVO, Kovo, Konstruktiva, Poldi, Fiorentina, Michael, Ringo, Světozor, Kovohutě, Nšoči
  • Com,Giv,Sur
   • PROPN: Winston
  • Com,Nat
   • PROPN: Jihlavanu, Jihlavan
  • Com,Oth
   • ADJ: Al, Black, Box, Mute
  • Com,Pro
   • ADJ: Apple, Microsoft
   • PROPN: Bild, Canon, Fiat, Honda, Fiatu, Canonu, Hondy, CANON, Fiaty, HONDA
  • Com,Pro,Sur
   • ADJ: Sun
  • Com,Sur
   • ADJ: Gordon, Binder, Cocteau, Goethe, Mandel, Rambert, Random, Warner, Wellesley
   • PROPN: Benetton, Benettonu, Mates, Winston, Maxwell, Biederstein, Bradstreet, Daimler, Dohme, Dun
  • Geo
   • ADJ: New, Č, Flushing, Los, San, Tchaj, Horní, Devils, Twin, Buenos
   • ADP: Unter, del, Átha
   • PROPN: Praha, ČR, Praze, USA, Evropy, Brno, Prahy, ČSFR, Evropě, Německu
  • Geo,Giv
   • ADJ: Karl, Karlovy
   • PROPN: Amos, Gyula, Gyuly, Karin, Alma, AMOS, Amosem, Gyulu, José, Josému
  • Geo,Giv,Sur
   • ADP: di
   • PROPN: Butrus, Butruse, Keith, Kozák
  • Geo,Oth
   • ADJ: Salem
   • PROPN: Saturn
  • Geo,Pro
   • ADJ: York, Denver, Washington
   • PROPN: Mountain, RENOVA
  • Geo,Sur
   • ADJ: Marx, Špindlerově, Lounských, Powellovo, Powellovy, Powellových, Santa, Spenglerův, Wallisově
   • PROPN: Breda, Paisley, Petrov, Wallis, Powell, Bihače, Wallise, Warren, Lichtenbergu, Lom
  • Giv
   • ADJ: Karlovy, Karlových, Karlova, Karlově, Heinrichovy, Janova, Jindřichově, Heinrichových, Jindřichův, Ježíšova
   • PROPN: J, Jiří, Jan, Václav, Jana, Petr, M, Josef, Pavel, Vladimír
  • Giv,Nat
   • PROPN: Hun
  • Giv,Oth
   • PROPN: Miranda, David, John, MIRANDY
  • Giv,Pro
   • PROPN: Pascal
  • Giv,Pro,Sur
   • PROPN: Figaro
  • Giv,Sur
   • ADJ: Eukleidových, Eukleidovy, Damoklův, Heřmanův, Alláhovým, Berijova, Eukleidova, Eukleidově, Franckův, Hésiodovy
   • PROPN: Perry, Perryho, Charlie, Diega, Othello, Diego, Ricardo, Rút, Heřman, Johan
  • Nat
   • ADJ: Američanovy, Američanův, Australanovo, Brazilcovy, Florenťanův, Indian, Irův, Němcův, Pražákovo, Taliánův
   • PROPN: Němci, Češi, Němců, Američané, američan, Slováci, Srbové, Rusové, Srby, Čechů
  • Nat,Sur
   • PROPN: Uher, Maye, UHER
  • Oth
   • ADJ: US, New, Made, Sex, al, Australian, French, Miranda, Inspiral, Mute
   • ADP: for, Into, Pour, Pro, To
   • ADV: COSI, Down, How, Live, So, Up, Why
   • DET: Notre, This
   • INTJ: Bang, Boom, Crash
   • PART: L, Not, at, el, t
   • PRON: All, Everything, You
   • PROPN: PVP, Prix, Tour, ECU, Garden, München, line, Rapaportu, VC, Age
   • VERB-Fin: Can, Comes, FAN, Feels, Takes, Want
   • VERB-Inf: Porter
   • VERB-Part: Said
  • Oth,Sur
   • ADJ: Shea
  • Pro
   • ADJ: Financial, coca, Super, Chem, Eng, Prágai, Wyborcza, der, pepsi, Magyar
   • ADP: ex, della, Quantum
   • ADV: Ahead, Inside, Live, Today, Weekly
   • DET: Your
   • PRON: Ty, It, man
   • PROPN: LN, MF, PC, Škoda, mercedes, favorit, Mir, ford, polo, Welt
   • VERB-Inf: Check, Lean
  • Pro,Sur
   • PROPN: Kozel, Stock, Burda, Johnnie, Hornet, Walker, Walkerem
  • Sur
   • ADJ: Milíčova, Masarykově, Benešových, Schrödingerova, Casimirův, Klausův, Masarykova, Mečiarova, Benešovy, Janáčkovy
   • ADP: zum
   • PART: ka
   • PROPN: Klaus, Havel, Klause, Svoboda, Mečiar, Havla, Jelcin, John, Zeman, Němec
 • NameType
  • Com
   • ADJ: National, American, Die
   • PROPN: USA, Čching, BBC, CNN, EU, Aviva, Company, Facebooku, Investors, Multi
  • Com,Geo
   • PROPN: Scotland
  • Com,Pro
   • PROPN: Ford, GM
  • Geo
   • ADJ: New, San, Beverly, Kapského, Los, Pearl, Severní, Silicon, South, Wall
   • PROPN: Čína, Francie, Albánie, Británii, Danevirke, Evropě, Itálii, Ameriky, Asii, Británie
  • Geo,Giv
   • PROPN: Thrákie, Thrákii, Thrákií
  • Geo,Giv,Sur
   • ADP: Di
  • Giv
   • ADJ: Saint, Alexandrově, Caesarovi, Cottonovy, Césarovo, Dareiův, Edgarovy, Germaininých, Kimově
   • PROPN: Donald, Richarda, Augustus, Donalda, František, George, González, Jasmína, Ježíše, Joseph
  • Giv,Sur
   • PROPN: James, Michael, Michala, Stephen, Štěpán
  • Nat
   • PROPN: Australané, Mayové, Číňanů, Řekové, Židů, Aboriginci, Achájů, Američan, Američané, Athéňanů
  • Oth
   • PROPN: Cup, Cupu
  • Pro
   • ADJ: El, World
   • PROPN: Endurance, Dead, Greco, Loving, MahaNakhon, Mate, Nectar, Select, Simple, Slack
  • Sur
   • ADJ: achaimenovské, Achaimenovskou, Achaimenovská, Bergeronova, Berijovo, Blochových, Carangiina, Dossovy, Erdoganovu, Graftonova
   • PROPN: Clintonové, Trump, Trumpa, Bluntová, Mišima, Seagal, Winstone, Wright, Šen, Aldrin
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: #
  • Word
   • NUM: dvou, jeden, dvě, tři, dva, obou, jedné, jednoho, jedním, dvěma
 • NumForm
  • Roman
   • NUM: 1, 3, 2, 4, 5, 41, 7, 10, 2004, 2008
  • Word
   • NUM: jeden, jedné, tří, dvanáct, dvě, dvanácti, jedno, jednoho, jednou, obě
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 1, 1942, 1948, 1953, 11, 1945, 20, 10, 1938, 1943
  • Word
   • NUM: pár, jeden, dva, dvě, jednoho, tři, jedna, jednu, oba, čtyři
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 1, 2, 3, 4, 6, 5, 1992, 10, 1994, 1993
  • Roman
   • NUM: II, I, III, IV, V, VI, XX, D, C, IX
  • Word
   • NUM: dva, tři, jeden, dvě, tisíc, dvou, pět, čtyři, obou, jednoho
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 1, 3, 20, 2014, 2015, 5, 10, 100, 1492, 2010
  • Roman
   • NUM: I, III, II, IV, V, VI, X
  • Word
   • NUM: dva, čtyři, dvou, dvě, jedné, jeden, dvěma, deset, jedna, jedním
 • NumValue
  • 1
   • ADJ: jedněch, jedni, jedny
  • 1,2,3
   • NUM: dvou, jeden, dvě, tři, dva, obou, jedné, jednoho, jedním, dvěma
 • NumValue
  • 1,2,3
   • NUM: jeden, jedné, tří, dvě, jedno, jednoho, jednou, obě, dvou, dvěma
 • NumValue
  • 1
   • ADJ: jedny, jedněch
  • 1,2,3
   • NUM: jeden, dva, dvě, jednoho, tři, jedna, jednu, oba, čtyři, jedné
 • NumValue
  • 1
   • ADJ: jedny, jedni, jedněch, jedněm, jedněmi
  • 1,2,3
   • NUM: dva, tři, jeden, dvě, tisíc, dvou, čtyři, obou, jednoho, jedné
 • NumValue
  • 1
   • ADJ: jedni
  • 1,2,3
   • NUM: dva, čtyři, dvou, dvě, jedné, jeden, dvěma, jedna, jedním, tři
 • Style
  • Arch
   • ADV: dosti, dřív, nejdřív, tentokráte, blížeji, snáz, tenkráte
   • AUX-Fin: jest
   • AUX-Inf: býti
   • PRON: jej, kdož
   • PROPN: Alšovi
   • VERB-Conv: vyměně
   • VERB-Fin: jest
   • VERB-Inf: býti, dáti, míti, dodržeti, existovati, housti, hýbati, jeti, nalézti, nařizovati
  • Coll
   • ADJ: Žídkova, Žídkových, dolarovej, drahej, druhej, fest, hodný, krásnejch, mluvený, mužský
   • ADV: loni, akorát, teda
   • AUX-Fin: seš
   • DET: každej, nějakejch, svý, tý
   • NOUN: pracech, mejkap, elpíčko, pivčo, pásák, Dvacka, Komunálu, bétéček, dolama, fajnovka
   • PART: jo, fakt
   • PROPN: Drahušce, Drahuška, Fanoušů, Jaroušků, Kyšický, dvoukolákem, embéčko
   • VERB-Fin: potřebujou, tancujou, tlačej
   • VERB-Part: zamuzicírovali, študoval
  • Expr
   • ADJ: ultralevých
   • NOUN: ramínko, vlákénka, znaménka, polínka, prkének, prkénka, vlákének, znaménkem, jezírku, polínko
   • PROPN: Zuzanka
  • Rare
   • ADJ: gnoseologických, gnoseologickou, gnoseologické, gnoseologického, gnoseologická, gnoseologickém, gnoseologickým, nivelisační, objektivované, poslední
   • NOUN: folklorismu, folklorismus, styrén, vládce, vládcem, dvoukolka, folklorismem, imanentismu, imanentismus, manažerismu
   • VERB-Fin: objektivuje
  • Slng
   • ADJ: nabiflovaná, vypikýrovaný, zbrojovácké, škodováckých
   • NOUN: šňůry, Moho, šňůru, knajpou, kšeftu, pochoďáku, pětikilo, textilačkami, textilačky, valchaře
  • Vrnc
   • NOUN: ostrví
   • VERB-Fin: zavází
 • Style
  • Arch
   • PRON: jej
   • VERB-Inf: dáti
  • Coll
   • ADJ: vytvořený, Dlouhodobý, Krátkodobý
 • Style
  • Arch
   • ADV: raděj
   • NOUN: léta, léty, koleni, létech, včerejška
   • PRON: jej
  • Coll
   • ADJ: dobrý, jednoduchý, Filipově, Milí, bystrý, chytrej, cílevědomej, dlouhý, dobrým, druhým
   • ADJ-Part: sbalíno
   • ADV: dřív, nejdřív, móc, dýl, hloub
   • AUX-Fin: si, bysme, nejseš
   • DET: který, tvýho, žádnej, každý, které, mý, naše, takovýho, támhleten, tý
   • NOUN: holkama, kopečkama, leta, prsama, ženskýma
   • PART: prej, přeci, Neee
   • PRON: jí, veškeru, jenž, samý
   • VERB-Fin: odejdem, rozejdem, si
   • VERB-Inf: pomoct
   • VERB-Part: nevlít, nevšim
 • Style
  • Arch
   • ADJ: pathologickým
   • ADV: dosti, dřív, nejdřív, tentokráte, přec, nedosti, Jistěť, oulisně, snáz
   • AUX-Fin: jest, budiž, buď, nésó
   • AUX-Inf: býti
   • CCONJ: neb
   • NOUN: léta, létech, léty, páně, létům, Národové, biblí, bukův, chromatoforův, civilu
   • NUM: stě
   • PRON: jej, kdož
   • PROPN: Québeku, Quebeku, Elbe, Alše, Otona, QUÉBEKU, Veleslavíny
   • VERB-Conv: poznajíce
   • VERB-Fin: jest, Není, neostejcháme, slovou, činějí
   • VERB-Inf: obléci, mlčeti, Dolomiti, býti, dělati, mluviti, pokračovati, poznati, dojíti, dotýkati
  • Coll
   • ADJ: top, druhý, super, Kytkový, Devátý, Vystřelenýho, hodnej, těžký, vyhecovaný, výborný
   • ADP: vo
   • ADV: loni, akorát, holt, tuhle, teda, furt, leckdes, nazejtří, vulgo, ergo
   • AUX-Fin: budem, si
   • DET: které, ty, našim, naší, žádnej, Který, mýho, nějakej, svojí, svýmu
   • INTJ: Hergot
   • NOUN: rozběžky, repete, hodinovce, hejslováctví, kafe, shopping, výpadovce, Ležáka, Progres, Votroky
   • PART: jo, než, Zaplaťpánbůh
   • PRON: von, ní, vona
   • PROPN: Dan, Ottavě, Bohouš, Poldovka, Slávy, Lidovky, Madla, Marjánka, forda, Čehúny
   • VERB-Fin: vem, NEMUSEJ, Nesem, Pohlédnem, Vomotá, bysem, bysme, dávaj, jdem, kolíbá
   • VERB-Inf: ošoustat
   • VERB-Part: Bejvávalo, počůral, vytrucoval, vytrucovali, zahaprovalo, šoustla
  • Expr
   • ADJ: ultranacionalistické, ztřeštěný, Ultrapravicový, uculujících, ultrapravicová, zkrachovalá, ztřeštěného, ztřeštěných, ztřeštěným
   • ADJ-Part: uculujících
   • NOUN: jezírko, jezírka, jezírku, okénko, okénku, semínka, vlákénka, znaménkem, znaménko, bidýlku
   • PROPN: Vlasta, VLAĎKA, Vašíčkem, Vladkem, Vladkovi, Vlastou, Vlasty, Vlastík, Vláďa, Zuzanky
   • VERB-Inf: glajšaltovat
   • VERB-Part: zabrnkal
  • Rare
   • ADJ: napjaté, napjatou, napjatá, napjatý, napjatých, napjatější, portfóliových, vypjaté, vysoceaktivní, vysoceaktivních
   • ADJ-Part: přetáhnut, rozepjato
   • ADP: v
   • ADV: diskursivně, vypjatě
   • DET: ledasjaký
   • NOUN: hod, min, aids, prezidia, aidsu, causa, GmbH, premií, vládce, St
   • PROPN: Volkswagen, Cikánů, Hamas, Hamasu, Mexico, Volkswagenu, cikáni, Marian, Sophie, cikány
   • VERB-Fin: zbude, přibyde, přihlaste, ubyde, ubydou
   • VERB-Part: ujal, ujali, ujalo, neujal, neujalo, ujala, ujaly, vyňal, najmul, objal
  • Slng
   • ADJ: joint, škodováckých, crackových, famáckého, vrchařských, škodováckého, škodovácký, škodováčtí, študácké, študáckých
   • NOUN: kšeft, kšefty, záklaďáků, čtvrtkařky, štaflu, Frc, Green, Kinga, Záložáci, bardáma
  • Vrnc
   • ADJ: řečeného
   • INTJ: danaj
   • NOUN: zapomnění, Husličky, Stup, Valnohou, Zítka, kon, kotáry, žehnáčky
   • PRON: sa
   • VERB-Fin: nesúdí, súdí
  • Vulg
   • ADJ: bordelové, nablito
   • ADJ-Part: nablito
   • NOUN: parchanta, suchoprdů
 • Style
  • Arch
   • NOUN: léta, včerejška
   • PROPN: Papui, smartphone
   • VERB-Conv: redukujíc
  • Coll
   • ADJ: chatovacím, podezřelý
   • NOUN: sken
   • VERB-Fin: potřebujem
  • Expr
   • ADJ: ztřeštěné
  • Rare
   • ADJ: napjatá, předpovězeno, upjaté
   • ADJ-Part: předpovězeno
   • NOUN: AIDS, datum
   • PROPN: Australia, Capitol, Francisco, Jasona, Kenya, Kilimanjaro
   • VERB-Part: ujal

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 37 lemmas as copulas (cop). Examples: být, bývat, *, moci, mít, muset, determinační, dlouhý, doktrína, doprovázený, dosažitelný, dále, faktor, impuls, jeden, krásný, lhostejný, metoda, měkký, nabubřování, naopak, nebo, náboženství, odolný, pohyblivost, prostředek, pěstovat, připadat, souhrn, titul, uhlí, vyžadovat, výhodný, zahrada, znak, značka, řehole.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 6 lemmas as copulas (cop). Examples: být, není-li, je-li, jsou-li, nejsou-li, byt.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 4 lemmas as copulas (cop). Examples: být, bývat, jít, stát.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 6 lemmas as copulas (cop). Examples: být, bývat, bývávat, stát, moci, mít.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 2 lemmas as copulas (cop). Examples: být, bývat.
 • This corpus uses 9 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: být, *, &camount;, bývat, jako, rozdělený, ten, třeba, vytištěný.
 • This corpus uses 5 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: být, bývat, *, &camount;, rámec.
 • This corpus uses 4 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: být, oceněný, oprávněný, stanovený.
 • This corpus uses 2 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: být, není-li.
 • This corpus uses 3 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: být, bývat, ztracený.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: být.
 • This corpus uses 2 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: být, bývat.
 • This corpus uses 2 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: být, bývat.
 • This corpus uses 1 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: být.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: být.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (30)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (36)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (181)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(kolem) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(na) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(přes) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (8429)
  • VERB-Fin--PRON (28)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (4)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (15)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(kolem) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (534)
  • VERB-Inf--NOUN (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (7)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (185)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (15)
  • VERB-Part--NOUN (32)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (5)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (137)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(kolem) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(na) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(přes) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (3978)
  • VERB-Part--PRON (15)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen (6)
  • VERB-Part--PRON-Nom (256)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (23)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (627)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (42)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(přes) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (41)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1289)
  • VERB-Fin--PRON (7)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (4)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (594)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (19)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (2)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (26)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (65)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (3213)
  • VERB-Part--PRON (10)
  • VERB-Part--PRON-Gen (9)
  • VERB-Part--PRON-Nom (708)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (131)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (10)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(na) (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(přes) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(k) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (679)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(kolem) (18)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(na) (22)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(okolo) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(přes) (19)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (24210)
  • VERB-Fin--PRON (18)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (30)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(na) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(okolo) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1737)
  • VERB-Fin--PRON-Voc (1)
  • VERB-Inf--NOUN (6)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (41)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(na) (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(okolo) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Loc-ADP(po) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1125)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (1)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (78)
  • VERB-Part--NOUN (75)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (14)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(na) (5)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(přes) (5)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (614)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(kolem) (10)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(na) (25)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(okolo) (4)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(přes) (8)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Part--NOUN-Loc-ADP(po) (3)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (20361)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--PRON (10)
  • VERB-Part--PRON-Acc (3)
  • VERB-Part--PRON-Dat (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen (36)
  • VERB-Part--PRON-Gen-ADP(na) (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (1157)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (11)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (212)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (17)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (7)
  • VERB-Part--NOUN (4)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (3)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (7)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(kolem) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (293)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen (2)
  • VERB-Part--PRON-Nom (22)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (8)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Conv--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (5612)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (342)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (445)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (234)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (99)
  • VERB-Fin--PRON (18)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (612)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(na) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(o) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(za) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (205)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (20)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (11)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (7)
  • VERB-Inf--NOUN (5)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (3542)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (134)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (219)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (62)
  • VERB-Inf--NOUN-Loc (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (27)
  • VERB-Inf--PRON (6)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (382)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (46)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (17)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (3)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN (20)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (2792)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (168)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (344)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (191)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (17)
  • VERB-Part--PRON (14)
  • VERB-Part--PRON-Acc (372)
  • VERB-Part--PRON-Acc-ADP(o) (3)
  • VERB-Part--PRON-Dat (116)
  • VERB-Part--PRON-Gen (19)
  • VERB-Part--PRON-Ins (5)
  • VERB-Part--PRON-Nom (1)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (421)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (24)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (44)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (88)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (12)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (1)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (197)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (5)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (8)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (23)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (11)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (25)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (6)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Part--PRON-Acc (5)
  • VERB-Part--PRON-Dat (1)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (16)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (2)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (1)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1128)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (54)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (85)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (43)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Fin--PRON (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (731)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(o) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (221)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (27)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (2)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (678)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (34)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (45)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (20)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Inf--PRON (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (467)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (91)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (13)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (3)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (2700)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (123)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (157)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (128)
  • VERB-Part--NOUN-Loc (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (13)
  • VERB-Part--PRON (7)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1314)
  • VERB-Part--PRON-Dat (449)
  • VERB-Part--PRON-Gen (48)
  • VERB-Part--PRON-Ins (17)
  • VERB-Part--PRON-Nom (1)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (17)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Conv--NOUN-Ins (8)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (2)
  • VERB-Conv--PRON-Dat (1)
  • VERB-Fin--NOUN (89)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (14709)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (952)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1335)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (535)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (43)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (2003)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (730)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (95)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (25)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN (31)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (9904)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (507)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (692)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (254)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (19)
  • VERB-Inf--PRON (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (1438)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (203)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (50)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (20)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (6)
  • VERB-Part--NOUN (61)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (13382)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (752)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (1409)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (600)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (22)
  • VERB-Part--PRON (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1869)
  • VERB-Part--PRON-Dat (517)
  • VERB-Part--PRON-Gen (70)
  • VERB-Part--PRON-Ins (15)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(k) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (157)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(na) (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(o) (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(za) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (8)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(k) (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(proti) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (12)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(od) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(z) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins-ADP(s) (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc-ADP(na) (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc-ADP(o) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc-ADP(v) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (17)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (3)
  • VERB-Fin--PRON-Loc-ADP(o) (1)
  • VERB-Inf--NOUN (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (127)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(na) (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(o) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(v) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (9)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen-ADP(od) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins-ADP(s) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Loc-ADP(o) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (17)
  • VERB-Inf--PRON-Acc-ADP(na) (3)
  • VERB-Inf--PRON-Acc-ADP(o) (1)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(s) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (255)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(na) (4)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(o) (4)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(pro) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (9)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(k) (4)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (33)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(od) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(z) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (4)
  • VERB-Part--NOUN-Ins-ADP(s) (3)
  • VERB-Part--NOUN-Loc-ADP(o) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Loc-ADP(po) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc (42)
  • VERB-Part--PRON-Dat (2)
  • VERB-Part--PRON-Dat-ADP(k) (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen-ADP(z) (3)
  • VERB-Part--PRON-Ins-ADP(s) (1)
  • VERB-Part--PRON-Loc-ADP(o) (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (1)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (45)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (174)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (10)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (53)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (12)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (27)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (187)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (1)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (2)
  • VERB-Inf--NOUN (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (19)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (162)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (7)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (36)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (6)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (67)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (44)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (136)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (11)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (23)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (5)
  • VERB-Part--PRON (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc (21)
  • VERB-Part--PRON-Dat (137)
  • VERB-Part--PRON-Gen (3)
  • VERB-Part--PRON-Ins (1)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1)
 • iobj
  • VERB-Conv--PRON-Acc (1)
  • VERB-Conv--PRON-Dat (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (21)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (34)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (8)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (46)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (208)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (3)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (10)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (26)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (5)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (13)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (119)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (3)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (57)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (103)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (20)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (20)
  • VERB-Part--PRON-Acc (79)
  • VERB-Part--PRON-Dat (463)
  • VERB-Part--PRON-Gen (21)
 • iobj
  • VERB-Conv--PRON-Dat (1)
  • VERB-Fin--NOUN (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (149)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (560)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (22)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (62)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (4)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (79)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (592)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (3)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (5)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (61)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (442)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (19)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (70)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (28)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (354)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (1)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (7)
  • VERB-Part--NOUN (4)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (200)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (757)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (38)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (94)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (9)
  • VERB-Part--PRON-Acc (113)
  • VERB-Part--PRON-Dat (822)
  • VERB-Part--PRON-Gen (12)
  • VERB-Part--PRON-Ins (3)
 • iobj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc-ADP(na) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(na) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(za) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat-ADP(k) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(do) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(od) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(z) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins-ADP(s) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc-ADP(na) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (2)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (11)
  • VERB-Fin--PRON-Gen-ADP(z) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc-ADP(za) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (5)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins-ADP(s) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Loc-ADP(na) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (2)
  • VERB-Inf--PRON-Ins-ADP(s) (1)
  • VERB-Part--NOUN (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(za) (6)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (12)
  • VERB-Part--NOUN-Dat-ADP(k) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(od) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(z) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Part--NOUN-Loc-ADP(o) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (2)
  • VERB-Part--PRON-Dat (14)
  • VERB-Part--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen-ADP(od) (1)

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 1141 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: stát se, zabývat se, stávat se, snažit se, projevovat se, podařit se, dát se, měnit se, dostat se, zúčastnit se, podílet se, zdát se, lišit se, týkat se, jevit se, projevit se, vyskytovat se, konat se, objevit se, dostávat se, objevovat se, pohybovat se, domnívat se, rozhodnout se, vrátit se, rozvíjet se, podívat se, setkávat se, setkat se, týkající se, ukázat se, opírat se, učit se, ukazovat se, uskutečnit se, uvědomit si, chovat se, vyznačovat se, změnit se, dít se, pokusit se, vracet se, vytvořit se, uplatňovat se, uvědomovat si, hodit se, představit si, sejít se, starat se, líbit se

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 28 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: vztahovat se, týkající se, týkat se, shodovat se, stát se, vztahující se, podrobit se, dopustit se, rovnat se, rozhodnout se, stávat se, lišit se, přiblížení se, vyskytující se, blížící se, dotýkat se, dozvědět se, konsolidovaný se, liší-li se, nejedná-li se, nerozhodnou-li se, odchýlit se, uchovávat se, vykazovat se, vážící se, zbavovat se, řídit se, řídící se

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 1009 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: stát se, dívat se, zeptat se, zdát se, snažit se, ptát se, vrátit se, podívat se, všimnout si, myslet si, usmát se, bát se, rozhodnout se, dát se, zastavit se, chovat se, smát se, uvědomit si, dostat se, dotknout se, objevit se, starat se, vydat se, představit si, vzpomenout si, cítit se, ozvat se, posadit se, podařit se, uvědomovat si, vracet se, líbit se, divit se, narodit se, obrátit se, prohlížet si, představovat si, těšit se, dít se, otočit se, jmenovat se, otázat se, stěžovat si, přát si, vzít si, bránit se, pustit se, stávat se, blížit se, dozvědět se

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 1534 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: stát se, podařit se, snažit se, zdát se, dostat se, zabývat se, objevit se, rozhodnout se, vrátit se, domnívat se, týkat se, myslit si, podílet se, pohybovat se, zúčastnit se, pokusit se, dohodnout se, stávat se, jednat se, vracet se, konat se, ptát se, sejít se, změnit se, věnovat se, zvýšit se, setkat se, uvědomit si, dozvědět se, lišit se, objevovat se, pokoušet se, dařit se, účastnit se, bát se, obávat se, představit si, přát si, vyjádřit se, cítit se, projevit se, zeptat se, dopustit se, ukázat se, dít se, narodit se, obrátit se, týkající se, chovat se, líbit se

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 132 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: stát se, rozhodnout se, nacházet se, vrátit se, objevit se, konat se, zdát se, dostat se, myslet si, setkat se, snažit se, týkat se, jednat se, lišit se, narodit se, objevovat se, pokusit se, potýkat se, skládat se, ujmout se, vyvíjet se, vzdát se, bavit se, blížit se, dopouštět se, držet se, ozvat se, podařit se, podržet si, podívat se, přát si, těšit se, vlévat se, vydat se, vyslovit se, věnovat se, zaměřit se, chovat se, cítit se, dařit se, divit se, dohadovat se, domnívat se, doporučovat se, dopustit se, dostavit se, dozvědět se, dát se, dít se, dívat se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 655 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: používat se, vyrábět se, rozumět se, provádět se, dát se, muset se, moci se, předpokládat se, mít se, počítat se, říkat se, smět se, uplatňovat se, dosáhnout se, dělat se, uvádět se, užívat se, pracovat se, stavět se, považovat se, začít se, plnit se, připravovat se, ukládat se, označovat se, spotřebovat se, využívat se, hovořit se, pokračovat se, realizovat se, dodávat se, nazývat se, chápat se, doporučovat se, dělit se, mluvit se, zdůrazňovat se, zjistit se, najít se, očekávat se, poskytovat se, použít se, stanovit se, vyžadovat se, řešit se, měřit se, pokládat se, prodávat se, psát se, přenášet se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 78 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: rozumět se, použít se, považovat se, účtovat se, sestavovat se, odpisovat se, uvádět se, postupovat se, uvést se, provádět se, zaúčtovat se, ocenit se, označovat se, vykazovat se, oceňovat se, zjistit se, odepsat se, ověřovat se, očekávat se, pohlížet se, stanovit se, upravit se, Nestanoví-li se, doplnit se, moci se, odstraňovat se, otevírat se, posuzovat se, snižovat se, snížit se, uschovávat se, vytvářet se, zahrnout se, zapisovat se, Změní-li se, dokumentovat se, lišit se, muset se, mít se, nabývat se, odůvodnit se, pokračovat se, poskytovat se, počítat se, promítat se, předpokládat se, převádět se, převést se, přihlédnout se, přihlížet se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 201 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: dát se, otevřít se, chtít se, říkat se, muset se, dělat se, začít se, vědět se, mluvit se, najít se, používat se, psát se, rozkřiknout se, moci se, měnit se, počítat se, připravovat se, příst se, vařit se, vysílat se, zbarvovat se, změnit se, bojovat se, chodit se, dostat se, dělávat se, hrnout se, hrát se, jet se, kouřit se, mít se, nabízet se, otevírat se, pootevřít se, posílat se, poznat se, prodlužovat se, prodávat se, proměnit se, propouštět se, pěstovat se, předpokládat se, přestavět se, rozkmitat se, roznést se, stavět se, svítit se, uvidět se, vcházet se, vyhodit se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 951 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: dát se, mít se, uskutečnit se, hrát se, moci se, muset se, počítat se, předpokládat se, uvádět se, očekávat se, mluvit se, prodávat se, říkat se, začít se, konat se, zvýšit se, hovořit se, platit se, najít se, změnit se, používat se, psát se, nabízet se, prodat se, jednat se, připravovat se, dostat se, rozhodnout se, ukázat se, dostávat se, měnit se, vědět se, obchodovat se, snížit se, uvažovat se, diskutovat se, potvrdit se, odhadovat se, hledat se, provádět se, snižovat se, vést se, dělat se, chystat se, vrátit se, vytvořit se, čekat se, dělit se, považovat se, ukazovat se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 39 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: používat se, soudit se, najít se, zvýšit se, brát se, datovat se, diskutovat se, dávat se, myslit se, měnit se, měřit se, naznačovat se, nazývat se, označovat se, očekávat se, podávat se, považovat se, pořádat se, prodávat se, proměnit se, provést se, psát se, předpokládat se, přepravovat se, rozpadnout se, rozvibrovat se, snížit se, stavět se, studovat se, svádět se, tradovat se, tvrdit se, vrátit se, vypočítávat se, vyučovat se, využívat se, věřit se, zvyšovat se, čekat se

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 119 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: překonat sebe, připomenout si, říci si, klást si, položit si, přečíst si, vzdělávat se, dát si, obohacovat se, podobný si, ukázat si, vyprávět si, dát se, koupit si, krýt se, odradit se, osvobodit se, ovlivňovat se, prohlašovat se, připomínat si, připoutat se, připravovat se, rozumět si, ukrýt se, uživit se, vidět sebe, zaplnit se, znát se, řeknout si, říkat si, adaptovat se, adekvátní sobě, blízký sobě, bránit se, charakterizovat sui, chránit se, definovat sebe, demaskovat se, doléčovat se, dovolit si, hledat sebe, hlídat se, hostit sebe, klamat sebe, kompenzovat se, koupat se, kupovat si, křížit se, léčit se, mít se
  • Out of those, 2 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: ukrýt, uživit

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 2 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: seznámit se, stanovit si

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 259 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: říkat si, koupit si, říci si, svlékat se, svléknout se, mít se, schovat se, nalít si, převléknout se, přečíst si, slyšet se, vidět se, nabídnout se, vyčítat si, zabít se, znát se, nasadit si, nechat si, odpovědět si, opakovat si, prostřít se, namlouvat si, navonět se, odpustit si, pomoci si, ponechat si, potkat se, psát si, přesvědčit se, převlékat se, připomenout si, přiznat si, schovávat se, udržet se, ujistit se, chytnout se, držet se, dělat si, kupovat si, milující se, nazvat se, obléknout se, obout se, odradit se, odvést se, odvézt se, ohlásit se, omlouvat se, omluvit se, osvobozovat se
  • Out of those, 12 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: převléknout, prostřít, navonět, obout, převlékat, milující, omlouvat, omluvit, ptát, sprchovat, ubránit, zakoupit

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 659 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: představit se, seznámit se, koupit si, říci si, prosadit se, přečíst si, nechat se, klást si, dát si, připomenout si, připsat si, spojit se, nechat si, položit si, střídat se, říkat si, zajistit si, ponechat si, poradit si, prezentovat se, vysvětlovat si, připravit se, učit se, znát se, bránit se, protnout se, považovat se, představovat se, vysvětlit si, dostat se, připomínat si, připravovat se, uživit se, vystřídat se, zařadit se, dovolit si, kupovat si, pomáhat si, přihlásit se, přizpůsobit se, stanovit si, zapsat se, živit se, orientovat se, pomoci si, ponechávat si, prosazovat se, skrývat se, udržet se, ujasnit si
  • Out of those, 15 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: připojistit, prolínat, transformující, dotýkat, koupat, navléknout, obalamutit, objímat, osamostatnit, potřást, překrývající, specializovat, vykoupat, zabarikádovat, zadlužit

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 36 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: dostat se, vrátit se, zapojit se, zapsat se, donést si, halit se, hledat se, hrát si, integrovat své, klást si, koupit si, měnit se, nasazovat si, nastěhovat se, naučit se, naštvat se, obrátit se, odklonit se, potopit se, prohlásit se, promísit se, prosadit se, přeměnit se, připravovat se, půjčit si, rozvíjet se, rozšiřovat se, smířit se, spasit se, spojit se, udržet se, ukázat se, vybrat si, zaměstnat se, zastavit se, zhoršovat se
  • Out of those, 3 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: vrátit, zapojit, zapsat

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview