home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Polish-LFG

UD_Polish-SZ

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 17246 sentences and 130967 tokens.
 • This corpus contains 8227 sentences, 82788 tokens and 83571 syntactic words.
 • This corpus contains 24961 tokens (19%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 12592 tokens (15%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 120 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: r., ul., ok., 19-letnia, 23-letni, godz., ks., 1000-lecie, Al-Dżazira, GROM-ie, O'Goreck, PiS-u, Prof., UPR-u, VIP-y, --Żeby, 100-tysięcznym, 11-latek, 11-letniego, 13-miesięcznego, 16-letniej, 17-letnia, 18-ty, 18-ym, 2,5-letnią, 20-letni, 20-letnią, 21-latek, 21-letni, 22-latek, 22-letni, 22-letnia, 22-letniej, 23--letni, 24-letni, 28-letniego, 28-letnią, 29-letni, 3-letnia, 30-letni, 31-letnia, 32-letnia, 34-letni, 4,5-metrowej, 40-latek, 43-letni, 44-letnią, 5-minutowych, 5-ta, 500-złotowy
 • This corpus contains 90 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: PiS-u, 70-lecia, ub.r, 11-latek, 12-letni, 12-tym, 1299-tym, 13-miesięcznego, 14-letni, 17-letnia, 18-latce, 185-osobową, 22-letni, 25-procentowy, 26-latek, 26-letni, 28-letnią, 33-letniemu, 35-letnią, 36-letnia, 37-letnia, 4,5-metrowej, 40-lecia, 40-osobowa, 43-letni, 46-letni, 47-letni, 49-letniego, 5-minutowych, 55-leciem, 5–ta, 6,5-godzinnej, 6-latka, 6-letni, 63-letni, 65-letniego, 65-tysięcznej, 67-letni, 6­9-letni, 7-kondygnacyjnego, 81-letnia, 87-letni, 9-letnia, 9-miesięczna, 90-letniej, Ab–Rama, Al-Qaidy, BIG-u, CB-radio, D'Arc
 • This corpus contains 745 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.05 syntactic words.
 • There are 513 types of multi-word tokens. Examples: byłem, byłoby, byłam, mieliśmy, chciałbym, chciałem, chciałby, miałam, miałem, widziałem, bym, byłby, mogłem, zostałem, mogłaby, spotkaliśmy, widziałam, czułem, czytałem, musiałem, myślałem, mógłby, spotkałem, wiedziałem, znałem, zrobiłem, byłbym, byłeś, chciałam, dostałam, gdybym, miałby, mógłbyś, poszliśmy, poszłam, powinnam, rozmawialiśmy, siedziałam, spodziewałem, stwierdziłem, usłyszałem, widzieliśmy, wiedziałam, wróciłem, wyszliśmy, zaczęliśmy, zauważyłem, znalazłam, zobaczyłem, zrobiliśmy.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 82 word types tagged as particles (PART): Azaliż, Byle, Czyż, Istotnie, Ponoć, akurat, ależ, ani, aż, chociaż, choć, choćby, chyba, co, czy, czyżby, dopiero, dos, dosyć, dość, głównie, i, jakby, jednak, jedynie, jeszcze, już, może, najmniej, najwyraźniej, najwyżej, naprawdę, nawet, nazbyt, niby, nie, niemal, niemalże, nieomal, niespełna, niestety, no, oczywiście, ok., około, omal, oto, pewnie, podobno, ponad, ponadto, poniekąd, prawdopodobnie, prawie, przecie, przecież, przynajmniej, raczej, również, także, też, toż, tylko, wcale, wreszcie, wszak, wszakże, wszelako, z, za, zaledwie, zapewne, zarazem, zbyt, ze, zgoła, znowu, znów, zresztą, zwłaszcza, ż, że
 • This corpus contains 67 word types tagged as particles (PART): Ależ, Azaliż, Czyż, Czyżby, Dosyć, Istotnie, Niechaj, Niemalże, Toż, Zarazem, ani, aż, chociaż, choć, choćby, chyba, czy, dopiero, dość, głównie, i, jakby, jakoby, jednak, jedynie, jeszcze, już, może, nawet, nazbyt, niby, nie, niech, niemal, niestety, no, oczywiście, około, oto, pewnie, pewno, podobno, ponad, ponadto, poniekąd, ponoć, prawdopodobnie, prawie, przecież, przynajmniej, przynamniej, raczej, również, także, też, tylko, wszakże, za, zaledwie, zapewne, zbyt, zgoła, znowu, znów, zresztą, zwłaszcza, że
 • This corpus contains 21 lemmas tagged as pronouns (PRON): co, cokolwiek, coś, cóż, ja, kto, ktokolwiek, ktoś, któż, my, nic, nikt, on, siebie, się, tamto, to, ty, wszyscy, wszystko, wy
 • This corpus contains 18 lemmas tagged as pronouns (PRON): co, cokolwiek, coś, ja, kto, ktokolwiek, ktoś, my, nic, nikt, on, siebie, się, to, ty, wszyscy, wszystko, wy
 • This corpus contains 47 lemmas tagged as determiners (DET): czyj, czyjś, dużo, ile, ileż, iluż, jaki, jakikolwiek, jakiś, jakiż, każdy, kilka, kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkaset, który, któryś, mało, mniej, mnóstwo, mój, najwięcej, nasz, nieco, niejaki, niejeden, niektóry, niemało, niewiele, parę, pewien, sporo, swój, taki, takiż, tamten, ten, trochę, twój, tyle, wasz, wiele, więcej, wszelki, wszystek, ów, żaden
 • This corpus contains 25 lemmas tagged as determiners (DET): jaki, jakikolwiek, jakiś, każdy, kilka, kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkaset, który, którykolwiek, któryś, mój, nasz, niejaki, niektóry, swój, taki, tamten, ten, twój, wasz, wszelki, wszystek, ów, żaden
 • This corpus contains 8 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): by, bywać, być, niech, niechaj, to, zostawać, zostać
 • This corpus contains 18 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): bywać, być, informować, okazywać, poczuć, pozostawać, pozostać, robić, spędzić, stawać, stać, to, wydawać, wydać, zdawać, zostawać, zostać, zrobić
 • Out of the above, 5 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: bywać, być, to, zostawać, zostać
 • Out of the above, 18 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: bywać, być, informować, okazywać, poczuć, pozostawać, pozostać, robić, spędzić, stawać, stać, to, wydawać, wydać, zdawać, zostawać, zostać, zrobić
 • Conv
  • VERB: mówiąc, patrząc, mając, szukając, trzymając, Idąc, czekając, licząc, bawiąc, chcąc
 • Conv
  • VERB: patrząc, mając, wracając, czekając, posługując, tworząc, usiłując, zarzucając, Mijając, biorąc
 • Fin
  • AUX: jest, był, są, będzie, było, była, jestem, to, były, będą
  • VERB: to, ma, miał, mam, jest, było, można, chciał, może, wiem
 • Fin
  • AUX: jest, em, by, m, będzie, są, śmy, będą, eś, jestem
  • VERB: ma, jest, może, dziękuję, mają, mam, wiem, proszę, mogą, chce
 • Inf
  • AUX: być, zostać
  • VERB: zrobić, mieć, powiedzieć, być, mówić, robić, iść, pomóc, zobaczyć, rozmawiać
 • Inf
  • AUX: być, zostać, stać
  • VERB: powiedzieć, zrobić, znaleźć, być, mieć, robić, wrócić, wyjść, zmienić, zobaczyć
 • Part
  • ADJ: przygotowane, przyjęta, wykonane, opanowana, protestujących, przekazane, działające, leżącego, leżącą, oszołomiony
 • Part
  • ADJ: przyjęta, znaleziono, prowadzone, dotyczące, wyczerpana, zatrzymano, zatrzymany, przeprowadzono, przygotowany, rozegrano
  • AUX: był, była, było, został, były, została, byli, zostało, zostali, zostały
  • VERB: było, miał, chciał, miała, był, udało, mógł, mieli, musiał, była
 • Vnoun
  • NOUN: głosowania, otwarcia, przyjęcie, czytanie, odrzucenie, odwołania, okradania, zakończeniu, jedzeniu, liczenie
 • Vnoun
  • NOUN: głosowania, odrzucenie, przyjęcie, przyjęciem, bycia, działania, naciśnięcie, nieuzyskania, otwarcie, stosowania

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: sama, całą, jedna, jednej, drugiej, pierwszej, cała, druga, całej, jedną
  • ADJ-Part: przyjęta, opanowana, leżącą, idącej, kierująca, oblodzonej, oczekiwana, odtworzona, oparta, opartą
  • AUX-Fin: była, została, były, zostały, bywała, bywały
  • DET: tej, ta, tę, swoją, taka, te, moja, takie, kilka, tą
  • NOUN: pani, chwili, chwilę, głową, pracy, ręce, osób, głowę, kobieta, sprawa
  • NUM: dwie, trzy, cztery, obie, obu, pięć, dwóch, 15, trzech, 200
  • PRON: jej, ją, ja, mnie, mi, niej, ona, ci, nią, ich
  • PROPN: Polsce, Polski, Warszawie, Warszawy, Marta, Polska, AWS, Elizabeth, Ewa, Francji
  • VERB-Fin: miała, chciała, mogła, zaczęła, widziała, musiała, powinna, mówiła, spojrzała, stała
 • Fem
  • ADJ: pierwszej, całą, jednej, ostatniej, polskiej, powinna, drugiej, różnych, sama, innych
  • ADJ-Part: przyjęta, wyczerpana, prowadzone, Wezwana, będącą, dowodzona, gotowane, grająca, panującej, planowana
  • AUX-Part: była, została, były, stała, wydała, stawała, stały, zostały
  • DET: tej, która, ta, które, której, tę, tych, te, kilka, naszej
  • NOUN: pracy, pani, osób, sprawie, chwili, chwilę, osoby, ulicy, większość, rzeczy
  • NUM: dwie, 30, cztery, obie, wiele, 10, dwóch, pięć, wielu, 3
  • PRON: jej, ją, mnie, niej, mi, ich, ona, nią, nich, ja
  • PROPN: Polski, Polsce, Warszawie, Polska, Warszawy, Rosji, Europie, Marta, Barbara, Europy
  • VERB-Part: miała, była, mogła, chciała, zaczęła, dostała, musiała, rozpoczęła, trafiła, widziała
 • Masc
  • ADJ: sam, pierwszy, cały, jeden, sami, kolejny, drugi, inni, inny, dobry
  • ADJ-Part: leżącego, oszołomiony, pracujących, protestujących, prowadzący, zaskoczony, zniszczony, czytającego, działające, jadący
  • AUX-Fin: był, został, byli, były, zostali, zostały, bywał
  • DET: ten, tym, tego, te, jakiś, każdy, kilka, mój, taki, wielu
  • NOUN: pan, lat, domu, roku, pana, raz, czas, panie, ludzi, ludzie
  • NUM: dwa, dwóch, trzy, trzech, cztery, czterech, dwadzieścia, obu, sto, pięciu
  • PRON: go, mnie, jego, mu, ja, ich, mi, on, nas, kto
  • PROPN: Polacy, Jerzy, Andrzej, SLD, Adam, Bóg, Michał, Krzysztof, Kwaśniewski, Niemcy
  • VERB-Fin: miał, chciał, mógł, widział, zaczął, musiał, mieli, powiedział, stał, był
 • Masc
  • ADJ: cały, pierwszy, sam, nowego, nowy, powinien, jeden, dobry, inny, drugi
  • ADJ-Part: zatrzymany, przygotowany, jadący, poinformowany, protestujących, przedstawiony, pędzącego, zamieniony, zapisanych, zatrzymani
  • AUX-Part: był, został, byli, były, zostali, zostały, stał, poczuli, pozostał, stawał
  • DET: ten, tym, który, tego, którzy, kilka, którym, które, jakiś, każdy
  • NOUN: pan, roku, lat, domu, czasie, ludzi, czas, pana, policjanci, sposób
  • NUM: dwa, wielu, dwóch, trzy, trzech, 10, wiele, 30, 15, dużo
  • PRON: go, jego, ich, mu, mnie, mi, on, nas, kto, nim
  • PROPN: Andrzej, Jan, Jerzy, SLD, Adam, Polaków, Poznaniu, Grzegorz, Piotr, Polacy
  • VERB-Part: miał, chciał, był, mógł, mieli, musiał, mogli, mówił, widział, powiedział
 • Neut
  • ADJ: całe, jedno, inne, pierwsze, samo, dobre, duże, innego, nowe, drugie
  • ADJ-Part: wykonane, przygotowane, otwarte, przekazane, przestraszone, ukryte, umówione, wyposażone, wyznaczone, zamknięte
  • AUX-Fin: było, były, zostało, zostały
  • DET: to, swoje, tym, moje, takie, tego, takiego, jakieś, te, tych
  • NOUN: drzwi, oczy, dzieci, życie, dziecko, miejscu, miejsce, słowa, pytanie, życia
  • NOUN-Vnoun: głosowania, otwarcia, przyjęcie, czytanie, odrzucenie, odwołania, okradania, zakończeniu, jedzeniu, liczenie
  • NUM: dwa, trzy, oba, 160, cztery, 100, 150, 200, 2000, 24
  • PRON: to, co, tym, coś, tego, wszystko, nic, czym, je, czego
  • PROPN: USA, Niemczech, Niemiec, PSL, Zakopanego, PiS, Stanach, Włoszech, Betlejem, Kielc
  • VERB-Fin: było, udało, stało, doszło, okazało, zaczęło, głosowało, zrobiło, należało, powinno
 • Neut
  • ADJ: duże, nowe, samo, całe, całym, dobre, powinno, znaleziono, polskiego, samym
  • ADJ-Part: znaleziono, zatrzymano, przeprowadzono, rozegrano, stwierdzono, wprowadzono, odnaleziono, otwarte, poddano, postawiono
  • AUX-Part: było, zostało, były, stało, Wydało, zostały
  • DET: to, które, swoje, te, tym, takie, takiego, tego, swoim, tych
  • NOUN: dzieci, życie, głosowania, miejscu, miasta, miejsce, drzwi, oczy, życia, pytanie
  • NOUN-Vnoun: głosowania, odrzucenie, przyjęcie, przyjęciem, bycia, działania, naciśnięcie, nieuzyskania, otwarcie, stosowania
  • NUM: wiele, wielu, dwa, dużo, trzy, więcej, sporo, tyle, 10, 16
  • PRON: to, co, tym, coś, tego, wszystko, nic, wszystkim, je, czym
  • PROPN: USA, Niemiec, PSL, PiS, Stanów, Kielcach, Niemczech, PKP, Zakopanego, Betlejem
  • VERB-Part: było, udało, stało, doszło, okazało, miało, zrobiło, chodziło, należało, odbyło
 • Hum
  • ADJ: sam, powinien, młodych, II, inny, polskich, jeden, polscy, powinni, przeciwny
  • ADJ-Part: jadący, protestujących, zapisanych, zatrzymani, zatrzymany, atakowany, nastroszony, poinformowany, przygotowany, stojący
  • AUX-Part: był, został, byli, zostali, poczuli, stał, Wydawał, informowali, pozostawali, pozostał
  • DET: którzy, który, ten, każdy, swoich, którym, których, wszystkich, ci, nasi
  • NOUN: pan, ludzi, pana, policjanci, ludzie, panie, prezydenta, ojciec, prezydent, minister
  • NUM: wielu, dwóch, obaj, trzech, czterech, dwaj, 500, sześciu, 15, 40
  • PRON: jego, go, mu, mnie, ich, mi, nas, kto, on, ktoś
  • PROPN: Andrzej, Jan, Jerzy, Adam, Polaków, Grzegorz, Piotr, Polacy, Adama, Bóg
  • VERB-Part: miał, chciał, mieli, był, mógł, musiał, mogli, mówił, widział, powiedział
 • Inan
  • ADJ: cały, pierwszy, nowego, nowy, całego, dobry, kolejny, nowym, przyszłym, wielki
  • ADJ-Part: przedstawiony, zamieniony, założony, dobiegające, dotyczące, istniejących, leżący, mającego, oddany, poświęcony
  • AUX-Part: był, został, były, zostały, stawał, Zrobił, pozostał, stał, zdawały
  • DET: ten, tym, tego, kilka, który, które, jakiś, którym, swój, wszystkie
  • NOUN: roku, lat, domu, czasie, czas, sposób, raz, dni, czasu, kraju
  • NUM: dwa, trzy, wiele, 10, dwóch, trzech, 30, dużo, 15, 5
  • PRON: go, je, jego, ich, on, nim, nich, niego, one, mu
  • PROPN: SLD, Poznaniu, Krakowie, Jorku, Wrocławiu, Izraela, Olsztynie, Paryża, PiS, Poznania
  • VERB-Part: był, przyjął, odrzucił, miał, rozpoczął, zakończył, padł, został, dotarł, minął
 • Nhum
  • ADJ: Białym, Boży, Marsylski, Rajskiego, Stołowego, Trzymiesięczne, Tępe, Zwycięskiego, amerykańskim, biały
  • ADJ-Part: odrobaczony, opisywane, owocujący, pokrojone, pędzącego, rozgrzanego, siedzący, szkolone, trzymającego, ubłocony
  • AUX-Part: był, został
  • DET: kilkuset, który, twój, Wszystkie, każdego, ten, jakiś, kilkaset, które, którym
  • NOUN: złotych, dolarów, konie, pies, ducha, psa, duch, konia, psy, Kot
  • NUM: 1500, 300, trzy, 1,50, 1.000, 1.500, 10.000, 11, 125, 1300
  • PRON: go, jego, ich, mu, nim, niego, nimi
  • PROPN: Dingiem, Humphrey, Odiego, Pożeracz, Wujka, Canona, Dratewkę, Dunaja, Energetyka, Ericsson
  • VERB-Part: usiadł, Były, Machał, Przyszedł, Stał, Wydzierały, Wymarł, był, gnębił, grał
 • Plur
  • ADJ: inne, sami, innych, inni, różnych, ostatnie, kolejne, dobre, nowych, pierwsze
  • ADJ-Part: przygotowane, protestujących, działające, pozamykane, pracujących, ukryte, wyznaczone, zamknięte, nazywane, oparte
  • AUX: śmy, są, były, będą, byli, ście, będziemy, jesteśmy, zostały, zostali
  • AUX-Fin: są, były, będą, byli, będziemy, jesteśmy, zostały, zostali, zostaną, bądźcie
  • DET: te, kilka, tych, wszystkie, takie, wielu, wiele, swoje, kilku, wszystkich
  • NOUN: lat, drzwi, oczy, dzieci, ludzi, ludzie, dni, osób, ręce, policjanci
  • NOUN-Vnoun: przeszukiwania, stuknięcia
  • NUM: dwa, dwóch, dwie, trzy, cztery, trzech, obu, pięć, czterech, dwadzieścia
  • PRON: ich, nas, nich, je, im, oni, nam, my, wszyscy, nimi
  • PROPN: Polacy, Niemcy, USA, Niemczech, Polaków, Niemiec, Niemców, Amerykanie, Rosjanie, Stanach
  • VERB-Fin: mają, mogą, są, mieli, mamy, chcą, mogli, możemy, musimy, muszą
 • Plur
  • ADJ: różnych, innych, inne, nowe, polskich, młodych, nowych, pierwszych, pozostałych, kolejne
  • ADJ-Part: prowadzone, dotyczące, protestujących, wspomnianych, wybranych, wymienionych, zapisanych, zatrzymani, zbliżających, związane
  • AUX-Fin: są, śmy, będą, będziemy, jesteśmy, zostaną, ście, zostają, Jesteście, stają
  • AUX-Part: były, byli, zostali, zostały, poczuli, informowali, pozostawali, spędzili, stały, zdawały
  • DET: które, kilka, te, tych, którzy, wszystkie, których, swoich, wszystkich, swoje
  • NOUN: lat, ludzi, osób, dzieci, policjanci, dni, ludzie, drzwi, osoby, oczy
  • NOUN-Vnoun: przeszukiwania
  • NUM: dwa, wielu, dwóch, trzy, wiele, trzech, 10, dwie, 30, dużo
  • PRON: ich, nich, nas, je, im, nam, one, nimi, wszyscy, oni
  • PROPN: Polaków, USA, Polacy, Niemcy, Niemiec, Stanów, Kaczyńscy, Kielcach, Niemczech, PKP
  • VERB-Fin: mają, mogą, są, Przystępujemy, mamy, chcą, możemy, muszą, robią, twierdzą
  • VERB-Part: mieli, mogli, trwały, mogły, spotkali, zaczęli, znaleźli, były, chcieli, wzięli
 • Sing
  • ADJ: sam, pierwszy, cały, jeden, sama, całą, całe, jedna, jednej, kolejny
  • ADJ-Part: przyjęta, opanowana, leżącego, leżącą, oszołomiony, wykonane, zaskoczony, zniszczony, czytającego, idącej
  • AUX: em, jest, m, był, będzie, było, była, eś, ś, jestem
  • AUX-Fin: jest, był, będzie, było, była, jestem, został, będę, jesteś, została
  • DET: ten, tym, tej, tego, ta, to, tę, jakiś, każdy, mój
  • NOUN: pan, pani, domu, roku, pana, raz, chwili, czas, życie, chwilę
  • NOUN-Vnoun: głosowania, otwarcia, przyjęcie, czytanie, odrzucenie, odwołania, okradania, zakończeniu, jedzeniu, liczenie
  • PRON: to, co, mnie, go, ja, jej, mi, jego, mu, tym
  • PROPN: Polsce, Polski, Warszawie, Jerzy, Warszawy, Andrzej, SLD, Adam, Bóg, Marta
  • VERB-Fin: ma, miał, mam, jest, było, chciał, może, wiem, proszę, miała
 • Sing
  • ADJ: cały, pierwszy, nowego, sam, II, nowy, pierwszej, powinien, jeden, polskiego
  • ADJ-Part: przyjęta, znaleziono, wyczerpana, zatrzymano, zatrzymany, przeprowadzono, przygotowany, rozegrano, stwierdzono, wprowadzono
  • AUX-Fin: jest, em, m, będzie, eś, jestem, zostanie, ś, będę, jesteś
  • AUX-Part: był, była, było, został, została, zostało, stała, stał, pozostał, stawał
  • DET: ten, tej, tym, tego, który, która, to, ta, którym, której
  • NOUN: pan, roku, pracy, pani, domu, czasie, życie, czas, pana, sposób
  • NOUN-Vnoun: głosowania, odrzucenie, przyjęcie, przyjęciem, bycia, działania, naciśnięcie, nieuzyskania, otwarcie, stosowania
  • NUM: półtora, półtorej
  • PRON: to, jego, go, jej, mnie, co, mu, mi, tym, ją
  • PROPN: Polski, Polsce, Warszawie, Polska, Andrzej, Jan, Jerzy, SLD, Warszawy, Adam
  • VERB-Fin: ma, jest, może, dziękuję, mam, wiem, proszę, chce, należy, musi
  • VERB-Part: było, miał, chciał, miała, był, udało, mógł, musiał, była, mogła
 • Acc
  • ADJ: cały, całe, pierwszy, całą, dobre, inne, duże, kolejny, jedną, nowe
  • ADJ-Part: leżącą, leżącego, otwartą, pokrojone, przygotowane, płonący, uwolnione, wzburzone, Aresztowanego, Ostudzone
  • DET: kilka, ten, swoje, te, tę, wiele, takie, to, swoją, swój
  • NOUN: raz, chwilę, oczy, pana, głowę, życie, drzwi, sposób, czas, ręce
  • NOUN-Vnoun: odrzucenie, przyjęcie, czytanie, opuszczenie, zabranie, finansowanie, nadawanie, pogorszenie, pojawienie, rozpoczęcie
  • NUM: dwa, trzy, dwie, dwóch, cztery, pięć, trzech, dwadzieścia, sto, 15
  • PRON: to, go, co, mnie, ją, je, coś, nas, cię, ich
  • PROPN: Polskę, Jerzego, Andrzeja, Boga, Kraków, Martę, Cygana, Elizabeth, Europę, Francję
 • Acc
  • ADJ: cały, pierwszy, nowe, duże, całą, inne, całe, pierwsze, drugą, kolejny
  • ADJ-Part: będącą, dotyczące, idące, prowadzone, umówione, uszkodzony, wybite, znajdujące, związane, zwęglone
  • ADP: na, w, przez, o, za, po, pod, temu, co, we
  • DET: ten, kilka, swoje, te, tę, które, jakiś, swój, takie, jakieś
  • NOUN: raz, sposób, chwilę, miejsce, czas, życie, pracę, temat, udział, głowę
  • NOUN-Vnoun: odrzucenie, przyjęcie, naciśnięcie, zamknięcie, nadanie, obniżenie, odwołanie, podanie, pokazanie, przekonanie
  • NUM: dwa, trzy, wiele, dużo, 10, dwie, 30, cztery, pięć, 15
  • PRON: go, to, mnie, ją, co, je, coś, nas, ich, siebie
  • PROPN: Polaków, Polskę, Adasia, Europę, Karola, Pawła, Piotra, Tadeusza, Waltera, Wiktora
 • Dat
  • ADJ: innym, nowemu, różnym, samej, własnym, 16-letniej, 22-letniej, Dziwnej, Okręgowej, Polskiej
  • ADJ-Part: Przygwożdżonemu, Płaczącym, dotkniętym, jadącym, leżącym, mijanym, niosącym, obalonym, protestującej, przymuszanym
  • DET: każdemu, swoim, tym, naszym, wszystkim, naszej, wielu, kilku, swemu, swojej
  • NOUN: panu, pani, ludziom, ministrowi, życiu, dziennikarzom, osobom, dzieciom, posłowi, przyjaciołom
  • NOUN-Vnoun: Poparzeniu, Zmumifikowaniu, afirmowaniu, istnieniu, lekceważeniu, ocieraniu, oddawaniu, podświetleniu, płaceniu, rozszerzaniu
  • NUM: obu, 400, Sześciu
  • PRON: mi, mu, sobie, ci, jej, im, nam, wam, temu, tobie
  • PROPN: Bogu, Anglikom, Barbarze, Dżabie, Jezusowi, Kaliszowi, Michałowi, Adrianowi, Agnieszce, Ance
 • Dat
  • ADJ: młodym, nowym, własnym, 33-letniemu, Całej, Dziwnej, Okręgowemu, Panującej, Piotrowej, Romantycznym
  • ADJ-Part: Panującej, bitemu, działającym, egzaminującej, jadącym, nagromadzonemu, opalającej, przedstawiającym, przymuszanym, sąsiadującym
  • ADP: dzięki, przeciwko, ku, wbrew, przeciw
  • DET: którym, swoim, któremu, tym, wszystkim, naszym, swemu, swojej, takim, tej
  • NOUN: panu, ludziom, posłowi, pani, dzieciom, policji, dziennikarzom, komisji, lekarzom, ministrowi
  • NOUN-Vnoun: Określeniu, Poparzeniu, badaniu, lekceważeniu, odwołaniu, podwyższaniu, ustaleniu, zakwestionowaniu, zawieszeniu, zgnieceniu
  • NUM: wielu, 2,3, 20, 43, 80, czterem, obu, trzem
  • PRON: mu, mi, sobie, jej, ci, im, nam, temu, wam, nikomu
  • PROPN: Dżabie, WKU, Arturasowi, BBWR, Banderze, Bartnikowi, Beacie, Bogu, Borysowi, Bożenom
 • Gen
  • ADJ: innego, innych, całego, jednego, jednej, samego, drugiej, nowego, nowych, różnych
  • ADJ-Part: pracujących, protestujących, czytającego, idącej, podchodzącego, połączonych, proponowanych, zachowanych, zamkniętych, aresztowanych
  • DET: tego, tej, takiego, tych, żadnych, takich, swoich, swojego, kilku, wszystkich
  • NOUN: lat, domu, osób, szpitala, czasu, ludzi, pracy, dni, roku, pana
  • NOUN-Vnoun: głosowania, otwarcia, odwołania, okradania, przeprowadzenia, zadania, gotowania, inwestowania, istnienia, korzystania
  • NUM: dwóch, obu, trzech, czterech, 300, sześciu, 13, 15, 180, 200
  • PRON: jego, jej, ich, tego, nic, mnie, nich, niego, nas, siebie
  • PROPN: Polski, Warszawy, SLD, Europy, Niemiec, Polaków, Jana, AWS, Andrzeja, Boga
 • Gen
  • ADJ: nowego, różnych, innych, polskiego, całego, jednego, młodych, nowych, polskiej, II
  • ADJ-Part: wybranych, wymienionych, zapisanych, Zjednoczonych, dotkniętego, dotyczących, istniejących, mającego, połączonych, pracujących
  • ADP: do, z, od, dla, ze, bez, u, podczas, wobec, wśród
  • DET: tego, tej, tych, których, swoich, takiego, swojego, naszej, takich, swojej
  • NOUN: lat, roku, pracy, osób, domu, głosowania, czasu, miasta, pana, ludzi
  • NOUN-Vnoun: głosowania, bycia, działania, nieuzyskania, stosowania, tworzenia, korzystania, przeprowadzenia, rozpoczęcia, skrawania
  • NUM: wielu, trzech, dwóch, 10, obu, 3, 15, 30, pięciu, 4
  • PRON: jego, ich, jej, tego, nich, mnie, siebie, nic, niego, nas
  • PROPN: Polski, Warszawy, Adama, Europy, Polaków, Rosji, SLD, USA, Niemiec, Piotra
 • Ins
  • ADJ: całą, następnym, dużym, wielką, jednym, pierwszym, lekkim, prawdziwym, różnymi, samym
  • ADJ-Part: połamanymi, dominującym, dopitą, doprowadzonym, doznaną, interesującymi, kochaną, naciągniętą, naznaczonymi, nieposiadającą
  • DET: tym, tą, moim, swoim, takim, każdym, tymi, jakimś, swoją, jakimiś
  • NOUN: głową, czasem, razem, zdaniem, ręką, wieczorem, ramionami, głowami, plecami, trudem
  • NOUN-Vnoun: przyjęciem, wejściem, zamknięciem, zawaleniem, czytaniem, doświadczeniem, drukowaniem, drżeniem, działaniem, manipulowaniem
  • NUM: dwoma, czterema, trzema, 3, czterdziestu, dwiema, oboma, osiemdziesięcioma, stu, sześciu
  • PRON: nim, tym, czym, nimi, sobą, mną, nami, nią, kim, tobą
  • PROPN: Polską, Niemcami, Polakami, Warszawą, Bośnią, Jurkiem, Karolem, Odrą, Piotrem, Wandą
 • Ins
  • ADJ: jednym, ważnym, innymi, wielkim, innym, całym, całą, drugim, jedynym, nowym
  • ADJ-Part: uszkodzonym, dominującym, dotyczącymi, doznaną, kochaną, kryjącymi, kupionymi, likwidującą, mieszczącym, myślącym
  • ADP: z, przed, nad, za, ze, pod, przede, poza, między, pomiędzy
  • DET: tym, naszym, swoim, tą, którym, moim, każdym, którymi, moimi, takimi
  • NOUN: głową, razem, czasem, zdaniem, wodą, pomocą, ramionami, sprawą, trudem, wieczorem
  • NOUN-Vnoun: przyjęciem, utrzymaniem, aresztowaniem, doświadczeniem, kontynuowaniem, nazwaniem, obcięciem, odesłaniem, opracowaniem, opuszczeniem
  • NUM: dwoma, 3, 4, trzema, 1080, 13, 2, 205, 23, 6
  • PRON: tym, wszystkim, nimi, nim, sobą, nią, kim, czym, mną, czymś
  • PROPN: Dingiem, Krakowem, NATO, Niemcami, Polakiem, Polską, Żydem, Albanią, Aleksandrem, Bagsikiem
 • Loc
  • ADJ: całym, ostatnich, jednej, pierwszej, ubiegłym, najbliższym, ostatnim, drugiej, jednym, ostatniej
  • ADJ-Part: oblodzonej, przygotowanej, bodącym, cuchnącym, czekającym, gasnącym, kierowanym, migoczącym, należącym, nieheblowanych
  • DET: tym, tej, tych, swoim, naszym, każdym, wszystkich, kilku, takim, wielu
  • NOUN: chwili, roku, miejscu, domu, czasie, drodze, stanie, nocy, ulicy, razie
  • NOUN-Vnoun: zakończeniu, jedzeniu, oczekiwaniu, wyjściu, poszukiwaniu, przybyciu, ukazaniu, ukończeniu, wyjęciu, złożeniu
  • NUM: dwóch, obu, trzech, 100, 30, 40, czterech, dziesięciu, pięciu, pięćdziesięciu
  • PRON: tym, nim, sobie, czym, nich, niej, mnie, tobie, wszystkim, niczym
  • PROPN: Polsce, Warszawie, Niemczech, Europie, Ameryce, Paryżu, Poznaniu, USA, Łodzi, Afganistanie
 • Loc
  • ADJ: przyszłym, samym, ostatniej, jednej, różnych, całym, pierwszej, innych, nowym, pewnym
  • ADJ-Part: wspomnianych, prowadzonym, przyćmionym, zorganizowanej, Zespolonym, adoptowanym, cuchnącym, czekającym, dotyczącej, gasnącym
  • ADP: w, na, po, o, przy, we
  • DET: tym, tej, którym, tych, której, których, swoim, moim, naszym, wszystkich
  • NOUN: roku, czasie, sprawie, miejscu, razie, chwili, domu, końcu, ulicy, ciągu
  • NOUN-Vnoun: odejściu, przewiezieniu, wycofaniu, bieganiu, czyszczeniu, finansowaniu, informowaniu, istnieniu, jedzeniu, kierowaniu
  • NUM: wielu, dwóch, trzech, czterech, dziesięciu, ośmiu, paru, piętnastu, 20, 30
  • PRON: tym, nim, nich, niej, sobie, mnie, czym, niczym, kimś, tobie
  • PROPN: Polsce, Warszawie, Poznaniu, Europie, Krakowie, Wrocławiu, Kielcach, Niemczech, Olsztynie, Śląsku
 • Nom
  • ADJ: sam, jeden, sama, sami, pierwszy, inne, jedna, inni, cały, dobry
  • ADJ-Part: przygotowane, przyjęta, wykonane, opanowana, przekazane, działające, oszołomiony, pozamykane, zaskoczony, zniszczony
  • DET: ten, ta, te, takie, taka, to, każdy, taki, wszystkie, moja
  • NOUN: pan, pani, ludzie, poseł, kobieta, mężczyzna, sprawa, policjanci, człowiek, dzieci
  • NOUN-Vnoun: liczenie, Obcowanie, Otwarcie, Wprowadzenie, Wykluczenie, uprawianie, uznanie, Czytanie, Dopuszczenie, Mordowanie
  • NUM: dwie, dwa, cztery, trzy, dwaj, obaj, oba, obie, trzej, 33
  • PRON: to, ja, on, co, kto, ty, nikt, wszystko, ktoś, ona
  • PROPN: Polacy, Jerzy, Andrzej, Adam, Bóg, Marta, Michał, Polska, Krzysztof, Niemcy
 • Nom
  • ADJ: sam, inny, jeden, sama, cała, dobry, nowa, nowe, nowy, pierwsza
  • ADJ-Part: przyjęta, znaleziono, wyczerpana, zatrzymano, zatrzymany, prowadzone, przeprowadzono, rozegrano, stwierdzono, wprowadzono
  • ADP: jak, jako, niż, niczym, co
  • DET: które, który, która, ten, którzy, ta, te, wszystkie, to, każdy
  • NOUN: pan, pani, policjanci, ludzie, ojciec, policja, Sejm, minister, prezydent, sprawa
  • NOUN-Vnoun: wprowadzenie, otwarcie, niszczenie, obniżanie, powołanie, Dzielenie, Oddanie, Odnalezienie, Odstąpienie, Odzyskanie
  • NUM: wielu, dwie, wiele, obaj, dwa, dwóch, 30, cztery, dwaj, obie
  • PRON: to, on, ja, kto, co, ktoś, wszystko, nikt, ona, one
  • PROPN: Polska, Andrzej, Jan, Jerzy, Adam, Grzegorz, Piotr, Polacy, Bóg, Maciej
 • Voc
  • ADJ: drogi, Najświętsza, droga, jeden
  • DET: mój, nasz, moja
  • NOUN: panie, pośle, marszałku, Senatorze, bracie, ministrze, tato, Prezesie, kapralu, kolego
  • PROPN: Panie, Boże, Arielu, Mario, Teresko, Agnieszko, Aleksandrze, Aniu, Brunonie, Bukowiński
 • Voc
  • DET: nasz
  • NOUN: panie, pośle, marszałku, tato, dziewczyno, ministrze, ojcze, Mamo, Profesorze, Senatorze
  • PRON: ty
  • PROPN: Panie, Piotrze, Benedykcie, Boże, Ewelinka, Feliksie, Hawaje, Hebrajczyku, Jajeczny, January
 • Npr
  • PRON: go, jej, jego, ich, mu, ją, on, je, ona, im
 • Npr
  • PRON: jego, go, ich, jej, mu, ją, je, on, im, ona
 • Pre
  • ADJ: dawna, daleka, prostu, swojemu, wolna, Niemiecku, amatorsku, arabsku, bliska, chrześcijańsku
  • PRON: nich, niego, nim, niej, nią, nimi, nie, ń, niemu
 • Pre
  • ADJ: prostu, dawna, wolna, niedawna, angielsku, bliska, cichu, daleka, francusku, gorsza
  • PRON: nich, nim, niego, niej, nią, nimi, nie, niemu, ń

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: lepsze, starsza, starszy, dłuższego, lepszego, dalsze, dłuższą, lepszy, większa, większą
  • ADV: dalej, bardziej, lepiej, później, wcześniej, więcej, mniej, częściej, gorzej, dłużej
 • Pos
  • ADJ: sam, pierwszy, cały, jeden, inne, sama, całe, sami, innych, całą
  • ADV: bardzo, tak, jak, dobrze, szybko, nagle, długo, często, ciągle, obecnie
 • Pos
  • ADJ: cały, pierwszy, różnych, innych, nowego, nowe, sam, II, duże, nowy
  • ADV: bardzo, dobrze, szybko, często, nagle, jednocześnie, długo, obecnie, prawdopodobnie, naprawdę
 • Sup
  • ADJ: najbliższym, największe, najlepszych, najważniejsze, najlepsze, najlepszy, największy, najbliższe, najbliższych, najgorsze
  • ADV: najbardziej, najlepiej, najczęściej, najwyraźniej, najszybciej, Najchętniej, najmniej, najmocniej, najwięcej, Najciekawiej
 • Sup
  • ADJ: najbliższym, najbliższych, największe, najbliższy, najważniejsze, największego, największym, najlepsze, najlepszym, największy
  • ADV: najbardziej, najczęściej, najmniej, najlepiej, najszybciej, najprawdopodobniej, najwyraźniej, Najsłabiej, Najwięcej, najchętniej
 • Neg
  • ADJ-Part: Nieleczona, niedokończona, niedopitej, nieheblowanych, niepokazywanych, nieposiadającą, nieprzestrzegających, nieprzewidzianych, niespełnionym, niespotykane
  • NOUN-Vnoun: niestosowanie, nieuprawianie
  • PART: nie
 • Neg
  • ADJ-Part: Nieleczona, niedoceniana, niehodowaną, nieocieplony, nieprzewidzianych, niespełnionym, niestrzeżonym, nietajoną, nieuprzątnięte, niewyczyszczone
  • NOUN-Vnoun: nieuzyskania, niedopełnienie, niedopuszczenie, nieodpowiadanie, nieprowadzenie, nieprzeprowadzenie, nieprzyjmowanie, niewchodzenie
 • Pos
  • ADJ-Part: przygotowane, przyjęta, wykonane, opanowana, protestujących, przekazane, działające, leżącego, leżącą, oszołomiony
  • NOUN-Vnoun: głosowania, otwarcia, przyjęcie, czytanie, odrzucenie, odwołania, okradania, zakończeniu, jedzeniu, liczenie
 • Pos
  • ADJ: przyjęta, znaleziono, prowadzone, dotyczące, wyczerpana, zatrzymano, zatrzymany, przeprowadzono, przygotowany, rozegrano
  • ADJ-Part: przyjęta, znaleziono, prowadzone, dotyczące, wyczerpana, zatrzymano, zatrzymany, przeprowadzono, przygotowany, rozegrano
  • NOUN-Vnoun: głosowania, odrzucenie, przyjęcie, przyjęciem, bycia, działania, naciśnięcie, otwarcie, stosowania, tworzenia
 • Long
  • ADP: ze, we, przede, ode, beze, Nade, przeze, spode
  • AUX: em, eś
  • PART: ze
  • PRON: mnie, jej, jego, ich, ją, on, je, nich, niego, nim
 • Long
  • ADP: ze, we, przede, ode, za
  • AUX-Fin: em, eś
  • PRON: jego, ich, jej, mnie, ją, nich, je, on, nim, niego
 • Short
  • ADJ: ciekaw
  • ADP: w, z, od, przez, przed, pod, nad, bez, spod, ponad
  • AUX: m, śmy, ś, ście
  • PART: z
  • PRON: go, mi, mu, ci, cię, ń, mię
 • Short
  • ADP: w, z, od, przez, pod, przed, nad, bez, spod, poprzez
  • AUX-Fin: m, śmy, ś, ście
  • PRON: go, mu, mi, ci, cię, nimi, ń

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • ADJ-Part: protestujących, działające, leżącego, leżącą, pracujących, prowadzący, czytającego, idącej, jadący, kierująca
  • AUX: em, jest, m, śmy, był, są, będzie, było, była, eś
  • AUX-Fin: jest, był, są, będzie, było, była, jestem, były, będą, byli
  • AUX-Inf: być
  • NOUN-Vnoun: głosowania, czytanie, okradania, jedzeniu, liczenie, oczekiwaniu, Obcowanie, działanie, finansowanie, gotowania
  • VERB-Conv: mówiąc, patrząc, mając, szukając, trzymając, Idąc, czekając, licząc, bawiąc, chcąc
  • VERB-Fin: ma, miał, mam, jest, było, chciał, może, wiem, proszę, miała
  • VERB-Inf: mieć, być, mówić, robić, iść, rozmawiać, żyć, spać, jechać, mieszkać
 • Imp
  • ADJ: powinien, powinna, powinno, powinny, powinni, prowadzone, dotyczące, jadący, podawane, protestujących
  • ADJ-Part: prowadzone, dotyczące, jadący, podawane, protestujących, pędzącego, zbliżających, atakowany, będącą, dobiegające
  • AUX-Fin: jest, em, by, m, będzie, są, śmy, będą, eś, jestem
  • AUX-Inf: być
  • AUX-Part: był, była, było, były, byli, stawał, Wydawał, informowali, pozostawali, robił
  • NOUN-Vnoun: głosowania, bycia, działania, stosowania, tworzenia, korzystania, skrawania, dochodzenia, niszczenie, obniżanie
  • VERB-Conv: patrząc, mając, wracając, czekając, posługując, tworząc, usiłując, zarzucając, Mijając, biorąc
  • VERB-Fin: ma, jest, może, dziękuję, mają, mam, wiem, proszę, mogą, chce
  • VERB-Inf: być, mieć, robić, iść, liczyć, pracować, korzystać, mówić, oglądać, rozmawiać
  • VERB-Part: było, miał, chciał, miała, był, mógł, mieli, musiał, była, mogli
 • Perf
  • ADJ-Part: przygotowane, przyjęta, wykonane, opanowana, przekazane, oszołomiony, pozamykane, ukryte, wyposażone, wyznaczone
  • AUX-Fin: został, została, zostanie, zostały, zostało, zostali, zostaną, zostanę
  • AUX-Inf: zostać
  • NOUN-Vnoun: otwarcia, przyjęcie, odrzucenie, odwołania, zakończeniu, opuszczenie, otwarcie, przeprowadzenia, wprowadzenie, wyjściu
  • VERB-Conv: spojrzawszy, Odwróciwszy, Otwarłszy, Poprzewracawszy, Powiedziawszy, Przyjechawszy, Straciwszy, Ubrawszy, Ustawiwszy, Wsunąwszy
  • VERB-Fin: zaczął, powiedział, udało, zrobił, spojrzał, zaczęła, stało, wyszedł, wszedł, usiadł
  • VERB-Inf: zrobić, powiedzieć, pomóc, zobaczyć, sprawdzić, kupić, zabrać, zmienić, znaleźć, wyjść
 • Perf
  • ADJ: przyjęta, znaleziono, wyczerpana, zatrzymano, zatrzymany, przeprowadzono, przygotowany, rozegrano, stwierdzono, wprowadzono
  • ADJ-Part: przyjęta, znaleziono, wyczerpana, zatrzymano, zatrzymany, przeprowadzono, przygotowany, rozegrano, stwierdzono, wprowadzono
  • AUX-Fin: zostanie, zostaną, stanie, staniesz, zostanę
  • AUX-Inf: zostać, stać
  • AUX-Part: został, została, zostało, zostali, zostały, stała, stał, poczuli, pozostał, stało
  • NOUN-Vnoun: odrzucenie, przyjęcie, przyjęciem, naciśnięcie, nieuzyskania, otwarcie, wprowadzenie, odejściu, przeprowadzenia, rozpoczęcia
  • VERB-Conv: Dokonawszy, Ustaliwszy, Wyprowadziwszy, skrzypnąwszy, wystrzelawszy
  • VERB-Fin: wystarczy, daj, odbędzie, pozwoli, wróci, przyjdzie, weź, znajdzie, przystąpimy, rozpocznie
  • VERB-Inf: powiedzieć, zrobić, znaleźć, wrócić, wyjść, zmienić, zobaczyć, pomóc, kupić, spotkać
  • VERB-Part: udało, stało, doszło, powiedział, zaczął, został, wstrzymał, wyszedł, zrobił, przyjął
 • Cnd
  • AUX: by
 • Cnd
  • AUX-Fin: by
 • Imp
  • AUX: niech, bądź, bądźcie, Niechaj
  • AUX-Fin: bądź, bądźcie
  • VERB-Fin: chodź, powiedz, idź, słuchaj, daj, mów, bój, weź, chodźmy, czekaj
 • Imp
  • AUX-Fin: bądź
  • VERB-Fin: daj, weź, chodź, Przypomnijmy, powiedz, pozwól, Słuchaj, bierz, Czekaj, Przenieś
 • Ind
  • AUX-Fin: jest, był, są, będzie, było, była, jestem, to, były, będą
  • VERB-Fin: to, ma, miał, mam, jest, było, można, chciał, może, wiem
 • Ind
  • AUX-Fin: jest, em, m, będzie, są, śmy, będą, eś, jestem, zostanie
  • VERB-Fin: ma, jest, może, dziękuję, mają, wiem, mam, proszę, mogą, chce
 • Fut
  • AUX-Fin: będzie, będą, będę, będziemy, będziesz, zostanie, zostaną, będziecie, zostanę
  • VERB-Fin: będzie, wystarczy, da, powiem, przyjdzie, powie, pójdę, wróci, znajdzie, wyjdzie
 • Fut
  • AUX-Fin: będzie, będą, będę, będziemy, będziesz
 • Past
  • AUX-Fin: był, było, była, były, został, byli, została, zostały, zostało, zostali
  • VERB-Conv: spojrzawszy, Odwróciwszy, Otwarłszy, Poprzewracawszy, Powiedziawszy, Przyjechawszy, Straciwszy, Ubrawszy, Ustawiwszy, Wsunąwszy
  • VERB-Fin: miał, było, chciał, miała, mógł, widział, chciała, zaczął, musiał, mieli
 • Past
  • AUX-Part: był, była, było, został, były, została, byli, zostało, zostali, zostały
  • VERB-Conv: Dokonawszy, Ustaliwszy, Wyprowadziwszy, skrzypnąwszy, wystrzelawszy
  • VERB-Part: było, miał, chciał, miała, był, udało, mógł, mieli, musiał, była
 • Pres
  • AUX-Fin: jest, są, jestem, to, jesteś, jesteśmy, bywa, jesteście, zostaje, bywają
  • VERB-Conv: mówiąc, patrząc, mając, szukając, trzymając, Idąc, czekając, licząc, bawiąc, chcąc
  • VERB-Fin: to, ma, mam, jest, można, może, wiem, trzeba, proszę, dziękuję
 • Pres
  • ADJ-Part: dotyczące, jadący, protestujących, pędzącego, zbliżających, będącą, dobiegające, dotyczących, grająca, idące
  • AUX-Fin: jest, em, m, są, śmy, eś, jestem, zostanie, ś, jesteś
  • VERB-Conv: patrząc, mając, wracając, czekając, posługując, tworząc, usiłując, zarzucając, Mijając, biorąc
  • VERB-Fin: ma, jest, może, dziękuję, mają, wiem, mam, proszę, mogą, chce
 • Act
  • ADJ-Part: protestujących, działające, leżącego, leżącą, pracujących, prowadzący, czytającego, idącej, jadący, kierująca
  • AUX-Fin: jest, był, są, była, jestem, było, został, były, byli, jesteś
  • AUX-Inf: być, zostać
  • VERB-Conv: mówiąc, patrząc, mając, szukając, trzymając, Idąc, czekając, licząc, bawiąc, chcąc
  • VERB-Fin: ma, miał, mam, jest, było, chciał, może, wiem, proszę, miała
  • VERB-Inf: zrobić, mieć, powiedzieć, być, mówić, robić, iść, pomóc, zobaczyć, rozmawiać
 • Act
  • ADJ-Part: dotyczące, jadący, protestujących, pędzącego, zbliżających, będącą, dobiegające, dotyczących, grająca, idące
  • AUX-Part: był, była, było, został, były, została, byli, zostało, zostali, zostały
  • VERB-Part: było, miał, chciał, miała, był, udało, mógł, mieli, musiał, była
 • Pass
  • ADJ-Part: przygotowane, przyjęta, wykonane, opanowana, przekazane, oszołomiony, pozamykane, ukryte, wyposażone, wyznaczone
 • Pass
  • ADJ-Part: przyjęta, znaleziono, prowadzone, wyczerpana, zatrzymano, zatrzymany, przeprowadzono, przygotowany, rozegrano, stwierdzono

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • ADV: tu, tak, tam, wtedy, tutaj, dlatego, wówczas, stąd, stamtąd, dotąd
  • DET: ten, tym, tej, tego, te, ta, takie, to, tych, tę
  • PRON: to, tym, tego, temu, tamto
 • Dem
  • DET: ten, tej, tym, tego, te, tych, to, ta, takie, tę
  • PRON: to, tym, tego, temu
 • Ind
  • ADV: kiedyś, gdzieś, jakoś, kiedykolwiek, niekiedy, skądś, gdzieniegdzie
  • DET: kilka, wielu, jakieś, wiele, kilku, jakiś, więcej, jakąś, parę, jakimś
  • PRON: coś, ktoś, czegoś, kogoś, czymś, komuś, cokolwiek, kimś, kogokolwiek, Ktokolwiek
 • Ind
  • DET: kilka, jakieś, jakiś, kilku, kilkanaście, kilkadziesiąt, jakąś, kilkunastu, niektóre, kilkuset
  • PRON: coś, ktoś, czegoś, czymś, kogoś, cokolwiek, komuś, kimś, komukolwiek
 • Int
  • ADV: jak, dlaczego, gdzie, kiedy, skąd, czemu, dokąd, odkąd, Jakże, Gdzież
  • DET: ile, jakie, jaki, jaka, który, jakim, jakich, jaką, jakiego, która
  • PRON: co, kto, czym, czego, kim, kogo, cóż, komu, któż, Kimże
 • Int,Rel
  • DET: które, który, która, którzy, których, którym, której, jakie, którego, którą
  • PRON: co, kto, czym, kim, czego, kogo, komu, czemu
 • Neg
  • ADV: nigdy, nigdzie
  • DET: żadnych, żaden, żadnego, żadnej, żadna, żadne, żadnym, żadną
  • PRON: nic, nikt, niczego, nikogo, nikomu, niczym, niczemu, nikim
 • Neg
  • DET: żadnego, żadnych, żaden, żadnej, żadne, żadna, żadnym, żadną
  • PRON: nic, nikt, niczego, nikogo, nikomu, niczym
 • Prs
  • DET: swoje, mój, swoją, moje, swoich, swoim, swój, moja, nasze, swojego
  • PRON: się, mnie, go, ja, jej, mi, jego, ich, sobie, mu
 • Prs
  • DET: swoje, swoich, swoim, naszej, naszym, swój, swojej, swoją, naszych, swojego
  • PRON: się, jego, go, ich, jej, mnie, mu, sobie, mi, ją
 • Rel
  • ADV: kiedy, gdzie
  • DET: który, które, którzy, która, których, którym, którego, której, którą, którymi
  • PRON: co, czym, czego, kto
  • SCONJ: co
 • Tot
  • ADV: zawsze, wszędzie
  • DET: wszystkie, każdy, wszystkich, wszyscy, każdym, każde, każdego, każda, każdej, każdą
  • PRON: wszystko, wszyscy, wszystkim, wszystkiego, wszystkich, wszystkiemu
 • Tot
  • DET: wszystkie, wszystkich, każdy, każdym, wszelki, wszyscy, każde, każdego, wszelkie, każdą
  • PRON: wszystko, wszystkim, wszyscy, wszystkiego, wszystkich
 • Card
  • DET: kilka, wielu, wiele, kilku, więcej, ile, parę, tyle, dużo, sporo
  • NUM: dwa, dwóch, dwie, trzy, cztery, trzech, obu, pięć, czterech, dwadzieścia
 • Card
  • DET: kilka, kilku, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkunastu, kilkuset, kilkaset, kilkoma, kilkudziesięciu
 • Frac
  • NUM: pół
 • Yes
  • DET: swoje, mój, swoją, moje, swoich, swoim, swój, moja, nasze, swojego
 • Yes
  • DET: swoje, swoich, swoim, naszej, naszym, swój, swojej, swoją, naszych, swojego
 • Yes
  • DET: swoje, swoją, swoich, swoim, swój, swojego, swej, swojej, swego, swą
  • PRON: się, sobie, siebie, sobą, sie, se, sia
 • Yes
  • DET: swoje, swoich, swoim, swój, swojej, swoją, swojego, swych, swego, swej
  • PRON: się, sobie, siebie, sobą, sie, sia
 • 0
  • VERB-Fin: znaleziono, zatrzymano, rozegrano, stwierdzono, zrobiono, aresztowano, podano, powiadomiono, przyjęto, zaczęto
 • 1
  • AUX: em, m, śmy, jestem, będę, będziemy, jesteśmy, bywam, zostanę
  • AUX-Fin: jestem, będę, będziemy, jesteśmy, bywam, zostanę
  • DET: mój, moje, moja, nasze, moim, mojego, nasz, naszym, naszych, naszego
  • PRON: mnie, ja, mi, nas, nam, my, mną, nami, Jak, mię
  • VERB-Fin: mam, wiem, proszę, dziękuję, mogę, muszę, mamy, chcę, znam, widzę
 • 1
  • AUX-Fin: em, m, śmy, jestem, będę, będziemy, jesteśmy, staję, zostanę
  • DET: naszej, naszym, naszych, moim, mój, moja, nasz, nasze, mojej, mojego
  • PRON: mnie, mi, nas, ja, nam, mną, my, nami
  • VERB-Fin: dziękuję, wiem, mam, proszę, mogę, stwierdzam, Przystępujemy, mamy, możemy, myślę
 • 2
  • AUX: eś, ś, ście, jesteś, będziesz, bądź, bądźcie, będziecie, jesteście, bywasz
  • AUX-Fin: jesteś, będziesz, bądź, bądźcie, będziecie, jesteście, bywasz
  • DET: twoje, twój, twoja, twoją, twoim, wasza, waszym, Waszą, twojej, wasz
  • PRON: ci, ty, cię, ciebie, wam, was, tobie, tobą, wy, wami
  • VERB-Fin: masz, wiesz, chcesz, możesz, widzisz, chodź, powiedz, musisz, idź, macie
 • 2
  • AUX-Fin: eś, ś, jesteś, będziesz, ście, bądź, Jesteście, staniesz
  • DET: twój, twoje, twoim, twoi, twoją, wasz, twoja, twojej, Twego, twej
  • PRON: ci, cię, ty, ciebie, was, tobie, wam, tobą, wy, wami
  • VERB-Fin: masz, wiesz, daj, chcesz, możesz, musisz, weź, chodź, macie, myślisz
 • 3
  • AUX-Fin: jest, są, będzie, będą, zostanie, zostaną, bywa, zostaje, bywają, som
  • PRON: go, jej, jego, ich, mu, ją, on, je, nich, niego
  • VERB-Fin: ma, jest, może, mają, musi, chce, chodzi, wie, mogą, są
 • 3
  • AUX-Fin: jest, będzie, są, będą, zostanie, zostaną, staje, bywa, zostaje, zostają
  • PRON: jego, go, ich, jej, mu, ją, nich, je, on, nim
  • VERB-Fin: ma, jest, może, mają, mogą, chce, są, należy, musi, chodzi
 • Depr
  • NOUN: chłopaki, eseldziaki, VIP-y, Wykształciuchy, bliźniaki, klechy, ruskie, skurwysyny, wnuki, łajzy
 • Plur
  • DET: nasze, nasz, naszym, naszych, naszego, naszej, nasza, nasi, naszą, wasza
 • Plur
  • DET: naszej, naszym, naszych, nasz, nasze, naszego, nasi, naszą, nasza, wasz
 • Sing
  • DET: mój, moje, moja, twoje, moim, mojego, twój, moją, mojej, twoja
 • Sing
  • DET: moim, twój, mój, moja, mojej, mojego, moje, twoje, moją, moich

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • X: r, tys, zł, ul, proc, ok, godz, m, mln, św
 • AdpType
  • Post
   • ADP: temu
  • Prep
   • ADP: na, w, do, z, o, po, za, od, dla, przy
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: w, na, z, do, o, po, od, za, przez, dla
 • Agglutination
  • Agl
   • VERB-Fin: mogł, podniosł, Pomogł, rozwiodł, wiozł, wrosł
  • Nagl
   • VERB-Fin: mógł, podniósł, przyniósł, uniósł, odniósł, pomógł, poniósł, przeniósł, zawiódł, przywiózł
 • Emphatic
  • Yes
   • ADV: Jakże, Gdzież
   • DET: Jakiż, ileż, iluż, takąż
   • PART: Czyż
   • PRON: cóż, któż, Kimże, Kogóż, czymże, kogoż
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: biało, polsko, rosyjsko, Sanitarno, angielsko, autostradowo, białorusko, czarno, parlamentarno, pensjonatowo
 • Hyph
  • Yes
   • ADJ: biało, polsko, Liberalno, południowo, Chrześcijańsko, Ekonomiczno, Ginekologiczno, Ludowo, Miejsko, Przemysłowo
 • PartType
  • Int
   • PART: czy, czyżby, Azaliż, Czyż
 • PunctSide
  • Fin
   • PUNCT: ", ), ”
  • Ini
   • PUNCT: ", (, „, “
 • PunctType
  • Brck
   • PUNCT: (, )
  • Comm
   • PUNCT: ,, ;
  • Dash
   • PUNCT: -, –, —
  • Excl
   • PUNCT: !
  • Peri
   • PUNCT: .
  • Qest
   • PUNCT: ?
  • Quot
   • PUNCT: ", ”, „, “
  • Semi
   • PUNCT: ;
 • SubGender
  • Masc1
   • ADJ: sam, sami, inni, jeden, pierwszy, innych, stary, dobry, starszy, jednego
   • ADJ-Part: leżącego, oszołomiony, pracujących, protestujących, zaskoczony, czytającego, pobity, podchodzącego, prowadzący, ubrany
   • AUX-Fin: był, byli, został, zostali, bywał
   • DET: ten, wielu, wszyscy, każdy, mój, ci, wszystkich, tego, który, niektórzy
   • NOUN: pan, pana, panie, ludzi, ludzie, poseł, mężczyzna, panu, policjanci, człowiek
   • NUM: dwóch, trzech, czterech, dwaj, obaj, pięciu, trzej, obu, sześciu, stu
   • PRON: go, mnie, jego, mu, ja, mi, ich, nas, on, kto
   • PROPN: Polacy, Jerzy, Andrzej, Adam, Bóg, Michał, Krzysztof, Kwaśniewski, Niemcy, Aleksander
   • VERB-Fin: miał, chciał, mógł, widział, musiał, mieli, powiedział, zaczął, spojrzał, wiedział
  • Masc2
   • ADJ: jeden, małe, dzikie, jednego, pokrojone, Białego, Biały, Biedny, Inne, Luksusowego
   • ADJ-Part: pokrojone, Wychłodzony, atakowany, dokarmiane, nienawidzącego, obrażony, odwrócony, osączone, pojone, pokruszone
   • AUX-Fin: był, został, były
   • DET: ten, te, który, nasze, takiego, tego, Twój, Wszystkie, ile, któryś
   • NOUN: złotych, zł, ptaki, koty, konie, kot, papierosy, psy, papierosa, psa
   • NUM: 1500, 20, 4, 600, dwa, pięć, siedem, sto, trzy, 1.000
   • PRON: go, ich, mu, jego, nim, je, on, ci, mnie, niego
   • PROPN: Dior, Duduś, Puzon, stara, Bosmana, Bronek, Czerwonym, DigiPath, Dunaja, Dusiołku
   • VERB-Fin: kantowały, miał, był, stał, chciał, grał, krążyły, miały, pojawiły, rozumiał
  • Masc3
   • ADJ: cały, pierwszy, kolejny, jeden, drugi, inny, inne, wielki, nowy, ostatnie
   • ADJ-Part: zniszczony, działające, mający, odbudowany, przedstawiony, przerwany, przygotowane, przygotowany, publikowane, płonący
   • AUX-Fin: był, został, były, zostały
   • DET: ten, tym, tego, kilka, te, swój, jakiś, taki, takie, tych
   • NOUN: lat, domu, roku, raz, czas, dni, szpitala, dzień, pokoju, czasem
   • NUM: dwa, trzy, cztery, dwóch, dwadzieścia, sto, trzech, 10, 4, 80
   • PRON: go, je, nim, on, niego, one, ich, jego, nich, mu
   • PROPN: SLD, Izrael, Krakowa, Paryżu, Poznaniu, Wrocławia, Afganistanie, Gdańska, Izraelu, Kraków
   • VERB-Fin: mógł, zaczął, był, stał, były, miał, minął, nadszedł, panował, powstał
 • Typo
  • Yes
   • PRON: sie, sia
 • VerbType
  • Quasi
   • AUX-Fin: to
   • VERB-Fin: to, można, trzeba, widać, warto, wiadomo, szkoda, wolno, brak, słychać

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 3 lemmas as copulas (cop). Examples: być, to, bywać.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 17 lemmas as copulas (cop). Examples: być, to, stać, stawać, bycie, zostać, bywać, wydać, poczuć, będący, pozostawać, pozostać, zdawać, okazywać, robić, wydawać, zrobić.
 • This corpus uses 1 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: być.
 • This corpus uses 4 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: być, zostać, zostawać, bywać.
 • This corpus uses 6 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: być, niech, zostać, informować, niechaj, spędzić.
 • This corpus uses 3 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: być, zostać, zostawać.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (238)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (5445)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (13)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1321)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (21)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (14)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN-Nom (142)
  • VERB--PRON-Nom (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1469)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(i) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(też) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (278)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (20)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom-ADP(również) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (3)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (9)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1761)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(i) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(młody) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(także) (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (210)
 • obj
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (67)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (17)
  • VERB-Conv--PRON (1)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (11)
  • VERB-Conv--PRON-Gen (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (2936)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (525)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (6)
  • VERB-Fin--PRON (53)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (901)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (206)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (559)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (156)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Inf--PRON (10)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (234)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (76)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (1)
 • obj
  • VERB--NOUN-Acc (10)
  • VERB--NOUN-Dat (1)
  • VERB--NOUN-Gen (11)
  • VERB--PRON-Acc (1)
  • VERB--PRON-Dat (4)
  • VERB--PRON-Gen (4)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (75)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (3)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (15)
  • VERB-Conv--NOUN-Ins (15)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (5)
  • VERB-Conv--PRON-Dat (1)
  • VERB-Conv--PRON-Gen (1)
  • VERB-Conv--PRON-Ins (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (883)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (44)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (254)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (54)
  • VERB-Fin--PRON (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (185)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (65)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (69)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (398)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (16)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (100)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (23)
  • VERB-Inf--PRON (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (104)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (25)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (25)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (1189)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (38)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (208)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (122)
  • VERB-Part--PRON (5)
  • VERB-Part--PRON-Acc (243)
  • VERB-Part--PRON-Dat (74)
  • VERB-Part--PRON-Gen (46)
  • VERB-Part--PRON-Ins (7)
 • iobj
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (4)
  • VERB-Conv--PRON-Dat (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (280)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (774)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (41)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (121)
 • iobj
  • VERB--NOUN-Dat (2)
  • VERB--PRON-Dat (2)
  • VERB-Conv--NOUN-Dat (2)
  • VERB-Conv--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Conv--PRON-Dat (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (9)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (27)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Ins (14)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (2)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (60)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (1)
  • VERB-Fin--PRON-Ins (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (19)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Ins (5)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (2)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (32)
  • VERB-Inf--PRON-Ins (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (6)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (45)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (32)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (7)
  • VERB-Part--PRON-Dat (93)
  • VERB-Part--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--PRON-Ins (1)

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 909 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: bać się, stać się, wydawać się, udać się, okazać się, pojawić się, czuć się, uśmiechnąć się, cieszyć się, podobać się, starać się, zdawać się, znaleźć się, dziać się, spotkać się, zatrzymać się, zacząć się, pojawiać się, zmienić się, znajdować się, zajmować się, bawić się, nazywać się, uczyć się, zrobić się, stawać się, odezwać się, spodziewać się, dać się, odbyć się, zająć się, zbliżać się, zgadzać się, dowiedzieć się, śmiać się, odbywać się, roześmiać się, spotykać się, zastanawiać się, zdecydować się, odwrócić się, rozejrzeć się, zakończyć się, zgodzić się, chcieć się, zdarzać się, martwić się, przyglądać się, urodzić się, wstydzić się

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 705 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: udać się, bać się, odbyć się, wydawać się, znaleźć się, znajdować się, rozpocząć się, okazać się, pojawić się, stać się, spotkać się, czuć się, starać się, dziać się, zatrzymać się, wstrzymać się, zmienić się, spodziewać się, zakończyć się, zdarzać się, domagać się, odbywać się, spotykać się, uśmiechnąć się, cieszyć się, dowiedzieć się, obawiać się, zgadzać się, dać się, mówić się, odwrócić się, podobać się, zająć się, zdecydować się, zgodzić się, zrobić się, bawić się, kończyć się, zajmować się, zastanawiać się, zbliżać się, znajdujący się, dostać się, odnosić się, pojawiać się, roześmiać się, składać się, toczyć się, uczyć się, zachować się

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 130 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: wyobrazić sobie, przypomnieć sobie, wyobrażać sobie, poradzić sobie, ubierać się, ubrać się, zdawać sobie, życzyć sobie, schować się, dać sobie, kupić sobie, radzić sobie, rozbierać się, wykąpać się, myć się, obiecywać sobie, pomóc sobie, powstrzymać się, pozwolić sobie, przebrać się, przypominać sobie, przytulić się, robić sobie, tłumaczyć sobie, uważać się, uścisnąć sobie, uświadamiać sobie, widzieć siebie, wypraszać sobie, zanurzyć się, załatwić sobie, znaleźć sobie, zrobić swoje, cofać se, dać se, dać siebie, dodać sobie, dogryzać sobie, gwarantować siebie, klepnąć się, kochać siebie, kompromitować siebie, kąpać się, nazywać się, oblizywać sobie, obstawić się, oceniać siebie, odchudzać się, odebrać sobie, odmówić sobie
  • Out of those, 7 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: wyobrazić, wyobrażać, ubierać, wykąpać, przebrać, uświadamiać, wypraszać

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 58 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: zrobić sobie, poradzić sobie, przypomnieć sobie, urządzić sobie, uświadomić sobie, wyobrazić sobie, wyobrażać sobie, pozwolić sobie, radzić sobie, stawiać sobie, znaleźć sobie, darować sobie, dać sobie, dogonić swoich, kochać siebie, lubić siebie, mierzyć się, obetrzeć sobie, obiecywać sobie, oblać się, oceniać siebie, odbierać sobie, oświetlać sobie, patrzenie sobie, patrzeć sobie, patrzyć sobie, paść sobie, pisany sobie, podawać sobie, podjeść sobie, pokaleczyć sobie, posłuchać siebie, powtarzać sobie, pozwalać sobie, przyglądanie sobie, przynieść sobie, pytać się, robić sobie, rozpoznać siebie, rozumieć siebie, spodobać sobie, stawiający sobie, uroić sobie, utrudniać sobie, ułożyć się, uświadamiać sobie, widzieć siebie, wybrać siebie, wydzierać sobie, wyhodować sobie
  • Out of those, 3 lemmas occurred more than once, but never without a reflexive dependent. Examples: poradzić, wyobrazić, wyobrażać

Relations Overview

Relations Overview