home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Romanian-Nonstandard

UD_Romanian-RRT

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 10069 sentences and 195055 tokens.
 • This corpus contains 9524 sentences and 218511 tokens.
 • This corpus contains 37497 tokens (19%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 29742 tokens (14%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 354 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: -i, -l, n-, -să, într-, -au, s-, -s, m-, -mi, -va, -și, -ți, ce-, -o, -n, l-, mi-, ne-, de-, i-, pentr-, -vă, te-, -te, c-, -am, -a, -mă, le-, și-, dentr-, ți-, v-, -voiu, -le, -său, Şi-, -ne, -veți, -ai, nu-, -sa, -lea, -se, -vor, sculîndu-, pe-, rugîndu-, -ar
 • This corpus contains 701 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: s-, într-, și-, -i, -și, -l, art., -se, a., n-, -o, l-, dintr-, nr., i-, de-, m-, -a, b., -mi, printr-, lit., -ți, mi-, -n, -lea, alin., le-, ne-, -ul, I., v-, O'Brien, n., c., D., ți-, -ului, pct., -vă, te-, 17-beta, într-adevăr, Al., a-, de-a, -mă, etc., tele-ecran, -le

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 7 word types tagged as particles (PART): -a, a, ca, n-, s-, să, să-
 • This corpus contains 8 word types tagged as particles (PART): -a, a, a-, n-, nu, o, s-, să
 • This corpus contains 66 lemmas tagged as pronouns (PRON): acela, același, acesta, altceva, altcineva, altul, atâta, care, ce, cel, celălalt, ceva, cine, cineva, cineși, cât, câtva, destul, dumneata, dânsul, ei, el, eluși, eu, fiecare, fiecine, fiește, fieștecare, fieștecine, fiștecine, meu, mineși, mult, măria, neștine, niciunul, nimeni, nimic, nimicuța, noiși, nostru, oare, oarecare, oarece, oarecine, oarecât, oricât, puțin, sfinția, sine, sineși, său, tot, tu, tău, unul, voi, voiși, vostru, vreunul, însul, însumi, însuși, însuți, ălalalt, ăsta
 • This corpus contains 49 lemmas tagged as pronouns (PRON): acela, același, acesta, altceva, altcineva, altul, atât, care, ce, celălalt, ceva, cine, cineva, cutare, cât, câtva, destul, dumnealui, dumneata, dumneavoastră, dvs., dânsul, el, eu, fiecare, lui, meu, mult, nici_unul, nimeni, nimic, oarecare, oricare, orice, oricine, oricât, orișice, orișicine, puțin, sine, său, tot, tu, tău, unul, vreunul, Î.P.S., însul, ș.a.
 • This corpus contains 43 lemmas tagged as determiners (DET): -ul, acela, același, acesta, acătare, al, altul, atât, care, ce, cel, celălalt, ceva, cât, câtva, destul, fiecare, fiește, fieștecare, meu, mult, niciun, nostru, oare, ori, orice, plin, puțin, puțintel, său, tot, tău, un, unul, vostru, vreun, vreunul, însumi, însuși, însuți, ăla, ălalalt, ăsta
 • This corpus contains 44 lemmas tagged as determiners (DET): -a, -ilor, -lea, -ul, -ului, -uri, -urile, -urilor, acel, acela, același, acest, acesta, al, alt, anumit, atât, care, ce, cel, celelat, celălalt, cest, cutare, cât, câtva, destul, fiecare, lui, meu, mult, nici_un, niște, oarecare, oricare, orice, puțin, său, tot, tău, un, vreun, însumi, însuși
 • Out of the above, 31 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: acela, același, acesta, altul, care, ce, cel, celălalt, ceva, cât, câtva, destul, fiecare, fiește, fieștecare, meu, mult, nostru, oare, puțin, său, tot, tău, unul, vostru, vreunul, însumi, însuși, însuți, ălalalt, ăsta
 • Out of the above, 22 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: acela, același, acesta, atât, care, ce, celălalt, cutare, cât, câtva, destul, fiecare, lui, meu, mult, oarecare, oricare, orice, puțin, său, tot, tău
 • This corpus contains 6 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): avea, fi, putea, trebui, vrea, ști
 • This corpus contains 3 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): avea, fi, vrea
 • Out of the above, 6 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: avea, fi, putea, trebui, vrea, ști
 • Out of the above, 3 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: avea, fi, vrea
 • Fin
  • AUX: vor, era, e, ai, poate, -i, iaste, -s, fu, putea
  • VERB: zise, iaste, -i, era, e, sînt, fie, zic, fu, zice
 • Fin
  • AUX: este, sunt, era, fie, e, erau, fusese, -i, sunteți, eram
  • VERB: poate, trebuie, pot, are, avea, este, era, există, putea, au
 • Ger
  • AUX: fiind, neputîndu, nefiind, neputînd
  • VERB: zicînd, fiind, răspunzînd, văzînd, auzind, grăind, eșind, avînd, mergînd, luînd
 • Ger
  • AUX: fiind, nefiind
  • VERB: având, începând, ținând, făcând, fiind, lăsând, urmând, înregistrând, putând, reprezentând
 • Inf
  • AUX: fi, putea, fir-, fire, trebui, ști
  • VERB: fi, veni, da, face, zice, vedea, lua, mearge, grăi, ști
 • Inf
  • AUX: fi
  • VERB: putea, trebui, avea, face, fi, aduce, lua, asigura, permite, vedea
 • Part
  • AUX: fost, vrut, putut, fostu
  • VERB: fost, scris, făcut, dat, venit, luat, văzut, zis, trimes, pus
 • Part
  • AUX: fost
  • VERB: avut, prevăzute, fost, făcut, spus, putut, rupt, murit, dat, devenit

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: mare, bună, bune, sfîntă, noao, dereaptă, reale, creștinească, frumoasă, mari
  • DET: a, o, toată, toate, mea, tot, ta, multe, voastră, multă
  • NOUN: casa, credința, zi, împărățiia, inima, zilele, apă, muiarea, casă, zile
  • NUM: doao, treia, două, mie, doa, sută, doaoa, șapte, mii, patra
  • PRON: aceaia, aceasta, carea, o, aceastea, toate, le, ei, ia, -o
  • PROPN: Evangheliia, Maria, Galilea, Iudea, evanghelie, Asiia, evanghelii, Evanghelia, Machedoniia, Roma
  • VERB-Part: scrisă, dată, scrise, adevărată, făcute, pusă, ascunsă, făcută, puse, aleasă
 • Fem
  • ADJ: mare, europene, necesare, europeană, prezenta, mică, naționale, română, chimice, prezentei
  • DET: o, a, ale, unei, toate, această, aceste, cele, alte, multe
  • NOUN: conformitate, membre, statele, Comisia, parte, față, partea, fața, comisiei, urmă
  • NUM: două, prima, doua, primele, milioane, ambele, mii, treia, ultimele, miliarde
  • PRON: o, le, ea, ceea, aceasta, acestea, una, -o, ele, toate
  • PROPN: României, Moldovei, Dunării, Europei, Franței, Italiei, Norvegiei, Rusiei, Ungariei, Germaniei
  • VERB-Part: prevăzute, prevăzută, menționate, stabilite, legate, puse, utilizate, obținute, prezentate, aflate
 • Masc
  • ADJ: mare, sfînt, omenesc, bun, rău, mari, verde, minciunoși, nou, viu
  • AUX-Part: vrut
  • DET: un, al, mieu, tău, cel, cei, toți, nostru, său, vostru
  • NOUN: domnul, fiiul, domnului, duhul, tatăl, ucenicii, numele, adevăr, cuvîntul, om
  • NUM: doi, întîiu, doisprăzeace, întăiu, întîi, dentîiu, amîndoi, dentîi, dintîiu, un
  • PRON: el, lui, carele, ei, -l, carii, -i, unul, cela, toți
  • PROPN: Dumnezău, Iisus, Hristos, Pavel, Pătru, Ioan, Ierosalim, Iacov, Simon, Moisi
  • VERB-Part: scris, născut, zis, chemat, făcut, trimes, dat, pus, iubit, legat
 • Masc
  • ADJ: prezentul, mare, nou, european, prezentului, general, mic, național, românesc, singur
  • AUX-Part: fost
  • DET: un, al, unui, acest, cel, său, ai, același, cei, acestui
  • NOUN: ani, timp, cazul, loc, timpul, mod, acord, b, lucru, cadrul
  • NUM: primul, doi, doilea, ultimii, ultimul, unu, primului, amândoi, prim-, treilea
  • PRON: el, -l, îl, unul, ei, -i, l-, cel, acesta, cei
  • PROPN: Carpaților, Iașilor, Jiului, Banatul, Iașii, Israelul, Israelului, Aradului, Banatului, Bucureștiului
  • VERB-Part: avut, fost, făcut, spus, putut, rupt, murit, dat, devenit, luat
 • Plur
  • ADJ: mari, bune, minciunoși, reale, mici, trupești, necurate, negri, sfinte, slabi
  • AUX: au, am, vor, veți, ați, vom, -am, sînt, -s, -veți
  • AUX-Fin: vor, -s, au, pot, am, fiți, putură, veți
  • DET: toate, cei, toți, multe, voastre, miei, mulți, meale, ale, săi
  • NOUN: ucenicii, oameni, oamenilor, oamenii, zilele, zile, frații, cuvintele, jidovii, jidovilor
  • NUM: doi, trei, doao, cinci, șapte, patru, doisprăzeace, două, zeace, nouă
  • PRON: lor, voi, ei, voao, carii, noi, vă, le, -i, aceastea
  • PROPN: Paștile, Hristoși, Dumnezăi, evanghelii, Carpați, Iacovi, Paștilor, Rosalii, Vitfaghi, Voanerghes
  • VERB: zisără, sînt, -s, zic, veniră, știți, sînteți, știm, faceți, fiți
  • VERB-Fin: zisără, sînt, -s, zic, veniră, știți, sînteți, știm, faceți, fiți
  • VERB-Part: scrise, fericiți, făcute, chemați, cuprinși, puse, aleși, îngreuiați, adunați, dați
 • Plur
  • ADJ: necesare, mari, mici, chimice, diferite, disponibile, specifice, suplimentare, contractante, noi
  • AUX: au, sunt, vor, erau, ați, vom, veți, sunteți, -au, suntem
  • AUX-Fin: sunt, erau, sunteți, suntem, fuseseră, fim, fură, -s, aveau, fiți
  • DET: ale, toate, unor, aceste, cele, alte, multe, ai, câteva, anumite
  • NOUN: ani, membre, statele, pacienții, date, informații, zile, ore, condițiile, măsurile
  • NUM: 1, 2, 3, două, 4, trei, 5, 6, doi, 7
  • PRON: le, ne, vă, acestea, ei, -i, ele, toate, cele, noi
  • PROPN: Carpaților, Iașilor, Iașii, Carpații, Subcarpații
  • VERB-Fin: pot, au, sunt, luați, fac, aveți, aveau, iau, utilizați, erau
  • VERB-Part: prevăzute, menționate, stabilite, legate, puse, utilizate, obținute, prezentate, aflate, enumerate
 • Sing
  • ADJ: mare, sfînt, omenesc, bună, bun, verde, sfîntă, rău, nou, dereaptă
  • AUX: va, a, voiu, -au, ai, ară, -va, -i, vei, era
  • AUX-Fin: era, e, ai, poate, -i, iaste, fu, putea, are, poci
  • AUX-Part: vrut
  • DET: lui, a, un, o, al, toată, mieu, tău, cel, mea
  • NOUN: domnul, fiiul, domnului, duhul, tatăl, numele, adevăr, cuvîntul, om, doamne
  • NUM: întîiu, treia, întăiu, mie, doao, dentîiu, doa, sută, doaoa, întîi
  • PRON: el, lui, carele, -l, eu, mine, aceaia, aceasta, -i, mă
  • PROPN: Dumnezău, Iisus, Hristos, Pavel, Pătru, Ioan, Ierosalim, Iacov, Simon, Moisi
  • VERB-Fin: zise, iaste, -i, era, e, fu, zice, veni, face, ești
  • VERB-Part: scris, scrisă, dată, născut, zis, chemat, făcut, trimes, dat, pus
 • Sing
  • ADJ: mare, prezentul, nou, europene, europeană, prezenta, european, prezentului, mică, general
  • AUX: a, este, fost, era, va, e, ai, fusese, -a, aș
  • AUX-Fin: este, era, e, fusese, -i, sunt, ești, fii, fu, erai
  • AUX-Part: fost
  • DET: o, un, a, al, unei, lui, unui, acest, cel, această
  • NOUN: timp, cazul, conformitate, loc, timpul, mod, acord, Comisia, parte, lucru
  • NUM: primul, prima, I, ii, doilea, doua, iii, treia, iv, ultimul
  • PRON: el, o, -l, îl, ea, îi, i, ceea, mă, aceasta
  • PROPN: României, Moldovei, Dunării, Europei, Franței, Italiei, Norvegiei, Rusiei, Ungariei, Germaniei
  • VERB-Fin: poate, are, avea, este, era, putea, există, face, aplică, privește
  • VERB-Part: avut, fost, făcut, spus, putut, rupt, murit, dat, devenit, luat
 • Acc
  • ADP: de, în, pre, cu, la, den, ca, întru, pentru, spre
  • PRON: să, el, -l, voi, mine, ei, mă, vă, te, -i
 • Acc
  • ADP: de, în, la, cu, din, pe, pentru, prin, după, într-
  • PRON: se, s-, o, -l, îl, le, -se, mă, ne, te
 • Acc,Nom
  • ADJ: mare, sfînt, omenesc, bună, bun, verde, bune, sfîntă, mari, rău
  • DET: a, un, o, al, toată, toate, cel, mea, ce, tot
  • NOUN: domnul, fiiul, duhul, tatăl, numele, ucenicii, adevăr, cuvîntul, om, casa
  • NUM: doao, mie, sută, amîndoi, mii, amîndoao, jumătate, sute, amândoi, treile
  • PRON: ce, carele, el, aceaia, carii, cine, aceasta, carea, voi, aceastea
  • PROPN: Dumnezău, Iisus, Hristos, Pavel, Pătru, Ioan, Ierosalim, Iacov, Simon, Moisi
  • VERB-Part: scrisă, dată, adevărată, pusă, ascunsă, făcută, aleasă, legată, uscată, cinstită
 • Acc,Nom
  • ADJ: mare, prezentul, europeană, prezenta, mică, română, maximă, necesară, românească, bună
  • DET: o, un, acest, cel, orice, toate, această, aceste, cele, alte
  • NOUN: cazul, conformitate, timpul, statele, Comisia, parte, față, cadrul, partea, fața
  • NUM: primul, prima, primele, milioane, ambele, ultimii, ultimul, unu, ultimele, miliarde
  • PRON: care, ce, el, ea, ceea, aceasta, acestea, unul, una, ei
  • PROPN: Banatul, Iașii, Israelul, Carpații, Contemporanul, Dunărea, Ierusalimul, Irakul, Brașovul, Brâncovanul
 • Dat
  • ADP: derept, asemenea, înainte
  • PRON: lor, lui, voao, -i, -mi, ție, -și, noao, -ți, le
 • Dat
  • ADP: conform, datorită, potrivit, aidoma
  • PRON: își, -și, și-, îi, i, -i, i-, le, -mi, -ți
 • Dat,Gen
  • ADJ: creștinești, marelui, sfinte, sfinților, cerești, cinstitului, jidovești, mari, noao, omenești
  • DET: lui, celui, celor, tale, meale, acestuia, sale, unui, aceștii, tuturor
  • NOUN: domnului, oamenilor, jidovilor, popilor, ucenicilor, omului, legiei, lumii, duhului, tatălui
  • NUM: mii, sute, amîndurora, tusșapte, zeacelui
  • PRON: lor, căruia, celora, cărora, cui, celor, celuia, tuturor, acelora, altuia
  • PROPN: Galileei, Iudei, Evangheliei, Marii, Iudeei, Mariei, evanghelii, Eghipetului, Galileiului, Sidonului
  • VERB-Part: adevărate, arate, curate, acoperite, aduse, alease, aleaseei, dată, lipsite, luate
 • Dat,Gen
  • ADJ: europene, prezentului, prezentei, naționale, române, publice, românești, umane, comunitare, politice
  • DET: unei, lui, unui, unor, acestor, acestei, acestui, tuturor, celor, altor
  • NOUN: comisiei, consiliului, Uniunii, comunității, tratamentului, partidului, statului, țării, produselor, statelor
  • NUM: primului, primei, primelor, ambelor, ultimelor, ultimei, ultimilor, primilor, prime, sute
  • PRON: acestuia, acestora, celor, acesteia, lui, cărora, căruia, căreia, celui, tuturor
  • PROPN: României, Moldovei, Dunării, Europei, Franței, Italiei, Norvegiei, Rusiei, Ungariei, Germaniei
 • Gen
  • ADP: înaintea, împrotiva, împregiurul, deasupra, desupra, înaintia, aseamenea, denaintea, înainte, asemanea
  • PRON: lui, ei, măriei, o, lor, mării, sfinției
 • Gen
  • ADP: asupra, împotriva, deasupra, înaintea, dinaintea, contra, împrejurul, înlăuntrul, -mpotriva, jurul
 • Nom
  • PRON: eu, ei, noi, le, înși, înșii, eu-, ne-, iale, m-
 • Nom
  • PRON: eu, tu
 • Voc
  • ADJ: sfinte, cinstite, Galantoane, bune, bătrîne, dereapte, deșiarte, dragă, oarbe, plinule
  • NOUN: doamne, fraților, Învățătoriule, părinte, cuvinte, bădiță, Dascale, bade, iubiților, dragilor
  • PROPN: Doamne, Iisuse, Saule, Staline, Manole, Agrippo, Simone, Bucovină, Ierosalime, Bujore
 • Voc
  • NOUN: domnule, Marino, Graham, Porcule, tovarășe, Labrador, bowling, doamne, Adonis, Benjamin
 • Def
  • ADJ: bune, marelui, sfinții, sfînta, neagra, sfinților, tânărul, Dragele, Dragii, Sfîrșitul
  • DET: lui, -a, -lea, un, lu, -le, -lui
  • NOUN: domnul, fiiul, domnului, duhul, tatăl, numele, ucenicii, cuvîntul, casa, credința
  • NUM: treile, doilea, treilea, noaole, 8-lea, întîia, întîiul, 2-lea, cincile, cincilesprăzeace
  • PRON: carele, carii, carea, caria, fietecarele, Carele-, careale, carei, careleși, carile
  • PROPN: Evangheliia, Maria, Iuda, Galilea, Varnava, Iudea, Asiia, Antiohiia, Machedoniia, Satana
 • Def
  • ADJ: prezentul, prezenta, prezentului, prezentei, întreaga, următoarele, noul, noua, fosta, principalele
  • DET: lui, -lea, -ul, -a, -ului, -urilor, -ilor, -urile
  • NOUN: cazul, timpul, statele, Comisia, cadrul, partea, fața, comisiei, anul, articolul
  • NUM: primul, prima, primele, ultimii, ultimul, primului, ultimele, ultima, primii, întâia
  • PROPN: României, Moldovei, Dunării, Europei, Franței, Italiei, Norvegiei, Rusiei, Ungariei, Germaniei
 • Ind
  • ADJ: mare, sfînt, omenesc, bună, bun, mari, verde, bune, sfîntă, rău
  • NOUN: adevăr, om, doamne, ceriu, oameni, zi, apă, casă, stih, carte
  • NUM: doao, mie, sută, întîi, dentîiu, un, dintîi, mii, dentîi, sute
  • PROPN: Dumnezău, Iisus, Hristos, Pavel, Pătru, Ioan, Ierosalim, Iacov, Simon, Moisi
 • Ind
  • ADJ: mare, europene, nou, necesare, europeană, mari, european, mică, naționale, general
  • NOUN: ani, timp, conformitate, loc, membre, mod, acord, parte, b, lucru
  • NUM: milioane, mii, miliarde, sute, prim-, primă, zeci, sută, milion, întâi
  • PROPN: Americi, Britanii, Eladă, Făt-frumos, Iugoslavie, Mediterane, Napoleon

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: superior, superioară, superioare, superiorilor
  • ADV: superior
 • Pos
  • ADJ: mare, sfînt, omenesc, bună, bun, mari, verde, bune, sfîntă, rău
  • NOUN: SVÎNT, orb, plata, venitori, vergurele, Îndrăcitul
 • Pos
  • ADJ: asemenea, mare, europene, prezentul, nou, necesare, europeană, standard, mari, prezenta
  • ADV: astfel, numai, mult, înainte, chiar, puțin, așa, atunci, încă, aproape
 • Sup
  • ADJ: extremă, perfectă, extreme
  • ADV: extrem, perfect, nespus, excesiv, extraordinar, excelent
 • Neg
  • ADV: nu, n-, nece, nu-, neceodată, nice, nececum, Nicecum, n, neci
  • AUX: neputîndu, fii, nefiind, neputînd
  • AUX-Ger: neputîndu, nefiind, neputînd
  • CCONJ: nece, nici, neci, ce, nice, ci
  • VERB-Fin: curvi, duce, face, teame, îmbla, da, gândi, lua, omorî, blestema
  • VERB-Ger: neavînd, neștiind, neaflîndu-, neaflînd, nefiind, necrezînd, necunoscîndu, nefăcînd, nepriimind, nevăzînd
  • VERB-Part: nespălate, necunoscut, nestinsu, nefăcută, nemăritată, netăiați, nevăzute, neîncetat, neîncetată, neînsurat
 • Neg
  • ADV: ne, non, non-
  • PART: nu, n-
 • Pos
  • ADP: ca
  • AUX-Ger: fiind
  • AUX-Part: vrut
  • CCONJ: și, iară, Şi, ce, au, dară, sau, dar, și-, Şi-
  • PRON: ce
  • SCONJ: că, de, să, deaca, c-, căce, de-, ca, dacă, pînă
  • VERB-Fin: pasă, scoală, ia, dă, vino, spune, du, lasă, arată, fă
  • VERB-Ger: zicînd, fiind, răspunzînd, văzînd, auzind, grăind, eșind, avînd, mergînd, luînd
  • VERB-Part: scris, scrisă, dată, născut, scrise, zis, chemat, făcut, trimes, dat
 • Pos
  • CCONJ: și, sau, dar, însă, ci, și-, ori, fie, deci, căci
  • SCONJ: că, dacă, până, încât, deoarece, deși, fiindcă, fără, întrucât, de
 • Long
  • AUX-Inf: fire
  • VERB-Fin: fireți, teamereți, grijireți, giudecareți, oprireți, spămîntareți, contenireți, creadereți, dareți, giurareți
  • VERB-Inf: Vreare, fire-, lăcuirea, Pohtire, Zicere, cearere, darea, ertare, facerea, perire-
 • Short
  • ADJ: -ntregi, -ndelungate
  • ADP: într-, dintr-, de-, printr-, -n, pe-, d-, n, p-, -mpotriva
  • ADV: așa-, -nainte, ne-, -aici, -așa, -ncoace, -ntotdeauna, cân'
  • AUX: -a, -i, -au, -ai, -ar, -aș, E-, -am, -ați, -oi
  • AUX-Fin: -i, E-, -s
  • CCONJ: da', Ș-
  • DET: -lea, -ul, -a, -ului, -uri, -urilor, -ilor, -urile
  • NOUN: rându, -mai, -nceput, -nlăuntrul, -ntinderea, -ntuneric, dracu, sufletu, timpu'
  • PART: n-, s-, -a
  • PRON: s-, -și, -l, și-, -i, -se, -o, l-, i-, m-
  • SCONJ: c-, de-, dac-
  • VERB-Fin: -i, e-, -ndreaptă, -nserase, -mbarcă, -mbin, -mprăștiau, -mpușc, -nceapă, -ncep
  • VERB-Ger: făcându, dându, asigurându, tăindu, lovindu, mișcându, rupându, transformându, întărindu, aflându
  • VERB-Inf: -ngheța
  • VERB-Part: -nnoptat, -ntors

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • AUX: fii
  • VERB-Fin: pasă, scoală, ia, dă, vino, faceți, fiți, meargeți, spune, dați
 • Imp
  • AUX-Fin: fi, fii
  • VERB-Fin: poți, lasă, luați, lăsați, Uite, adresați, puteți, ai, citește, spuneți
 • Ind
  • AUX: au, va, am, vor, a, voiu, veți, -au, ai, ați
  • AUX-Fin: vor, era, e, ai, poate, -i, iaste, -s, fu, putea
  • VERB: zise, iaste, -i, era, e, sînt, fu, zic, zisără, -s
  • VERB-Fin: zise, iaste, -i, era, e, sînt, fu, zic, zisără, -s
 • Ind
  • AUX-Fin: este, sunt, era, e, erau, fusese, -i, sunteți, eram, ești
  • VERB-Fin: poate, trebuie, pot, are, avea, este, era, există, putea, au
 • Sub
  • AUX: fie, poată, fiu, fiți, putem, fim, poți, știe
  • AUX-Fin: fie, fiți, poată
  • VERB-Fin: fie, dea, facă, ia, vie, chiamă, vază, zice, meargă, auză
 • Sub
  • AUX-Fin: fie, fii, fiu, fim, fiți
  • PART: să, s-
  • VERB-Fin: facă, aibă, ia, dea, poată, aplice, fie, vadă, spună, stabilească
 • Fut
  • PART: o
 • Imp
  • AUX: era, putea, eram, erai, trebuia, еrа
  • AUX-Fin: era, putea
  • VERB-Fin: era, zicea, mergea, avea, grăiia, făcea, vrea, sta, învăța, mira
 • Imp
  • AUX-Fin: era, erau, eram, erai, avea, aveau
  • VERB-Fin: avea, era, putea, trebuia, făcea, stătea, știa, părea, aveau, erau
 • Past
  • AUX: fu, fură, fuiu, putum, putură, putu, fum, fuseși, putuși
  • AUX-Fin: fu, putură, putuși
  • VERB-Fin: zise, fu, zisără, veni, răspunse, veniră, mearse, deade, văzu, luo
 • Past
  • AUX-Fin: fu, fură
  • VERB-Fin: există, aplică, află, intră, determină, asigură, continuă, modifică, respectă, zise
 • Pqp
  • VERB-Fin: venise, zisease, luase, făcuse, poruncise, văzuse, dedease, mersease, învise, făgăduise
 • Pqp
  • AUX-Fin: fusese, fuseseră
  • VERB-Fin: începuse, făcuse, văzuse, trecuse, fusese, devenise, scosese, avusese, petrecuse, rănise
 • Pres
  • AUX: au, va, am, vor, a, voiu, veți, -au, ai, ați
  • AUX-Fin: vor, e, ai, poate, -i, iaste, -s, are, poci, pot
  • VERB: iaste, -i, e, sînt, fie, zic, zice, -s, ești, face
  • VERB-Fin: iaste, -i, e, sînt, fie, zic, zice, -s, ești, face
 • Pres
  • AUX-Fin: este, sunt, fie, e, -i, sunteți, ești, fii, suntem, fiu
  • AUX-Inf: fi
  • VERB-Fin: poate, trebuie, pot, are, este, au, face, reprezintă, sunt, prezintă
  • VERB-Inf: putea, trebui, avea, face, fi, aduce, lua, asigura, permite, vedea

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Art
  • DET: lui, a, al, ale, ai, -a, -lea, -al, un, -ale
 • Art
  • DET: lui, -lea, -ul, -a, -ului, -urilor, -ilor, -urile
 • Dem
  • DET: cel, cei, aceasta, această, cea, aceaia, acest, acesta, acel, acela
  • PRON: aceaia, aceasta, aceastea, cela, acesta, acela, ceia, cel, aceia, celora
 • Dem
  • DET: acest, cel, această, aceste, cele, cea, același, acestor, cei, aceeași
  • PRON: ceea, aceasta, acestea, cel, acesta, cele, cei, cea, acestuia, aceea
 • Emp
  • DET: însuși, însuți, înșivă, înșiși, însumi, înseși, înși, înșine
  • PRON: eiși, însuși, voiși, mineși, noiși, înșivă, eluși, iași, loruși, însuți
 • Emp
  • DET: însuși, însăși, înșiși, însumi, însele, înseși
 • Ind
  • ADV: cumva, oarecînd, cîndva, uneori, varecum, alteori, mult, varecît
  • DET: un, o, toată, toate, tot, toți, multe, multă, mulți, alte
  • PRON: unul, toți, toate, unii, mulți, cineva, altul, alții, una, ceva
 • Ind
  • DET: o, un, unei, unui, orice, toate, unor, alte, fiecare, multe
  • PRON: unul, una, toate, ceva, fiecare, totul, tot, multe, toți, altul
 • Int,Rel
  • ADV: cum, unde, cînd, când, cumu, cît, cât, cîndu, cîtu, cumu-
  • DET: ce, care, câte, cîte, Câtă, cîtă, Cât, Câți, carea, căror
  • PRON: ce, carele, carii, cine, carea, care, ce-, căruia, cărora, cui
 • Int,Rel
  • ADV: când, cum, unde, cât, precum, oare, ce, cân'
  • DET: ce, căror, câte, cărei, cărui, care, câți, cât, câtă
  • PRON: care, ce, cine, cărora, căruia, căreia, ce-, cari, câte, cui
 • Neg
  • DET: Nicio, niciun, necio
  • PRON: nime, nemică, nemurui, nimic, nimica, niciuna, nimeni, nimică, nemărui, nimurui
 • Neg
  • ADV: nici, niciodată, nicăieri, nicicând
  • DET: niciun, nicio, niciunui
  • PRON: nimic, nimeni, nimica, Niciunul, niciuna, nime, nimenea
 • Prs
  • DET: mieu, tău, mea, ta, voastră, nostru, voastre, sa, său, meale
  • PRON: să, el, lui, ei, lor, voi, -l, -i, eu, voao
 • Prs
  • DET: a, al, ale, lui, lor, ei, său, ai, sale, sa
  • PRON: se, s-, el, le, o, își, -și, -l, și-, îi
 • Tot
  • NUM: amîndoi, amîndoao, amândoi, tusșapte, amândouă, amîndurora, tușapte
 • Tot
  • NUM: ambele, amândoi, amândouă, ambelor, ambii, tustrei
 • Card
  • NUM: doi, trei, doao, cinci, șapte, patru, doisprăzeace, două, mie, nouă
 • Card
  • NUM: 1, 2, 3, două, 4, trei, 5, 6, doi, 7
 • Frac
  • NUM: jumătate, giumătate
 • Ord
  • NUM: întîiu, treia, întăiu, dentîiu, întîi, doao, dentîi, doa, doaoa, dintîi
 • Ord
  • NUM: primul, prima, I, ii, doilea, doua, primele, iii, treia, ultimii
 • Yes
  • DET: a, al, ale, tău, ai, mieu, ta, vostru, mea, sa
  • PRON: ta, meu, nostru, tău
 • Yes
  • DET: a, al, ale, lui, lor, ei, său, ai, sale, sa
  • PRON: lui, lor, sa, sale, noastră, nostru, mea, săi, său, ta
 • Yes
  • PRON: să, se, s-, -să, -și, sine, -se, și, și-, -s
 • Yes
  • PRON: se, s-, își, -și, și-, -se, sine, și, se-
 • 1
  • AUX: am, voiu, vom, -am, aș, oi, -voiu, voi, -aș, -oi
  • AUX-Fin: am, pociu, Oi, poci, pot, voiu, îs
  • DET: mieu, mea, voastră, nostru, meale, noastră, miei, noastre, noștri, meu
  • PRON: eu, mine, noi, mă, voi, tu, ne, m-, -mi, noao
  • VERB: zic, am, sînt, știm, sîntem, știu, fac, sânt, grăescu, avem
  • VERB-Fin: zic, am, sînt, știm, sîntem, știu, fac, sânt, grăescu, avem
 • 1
  • AUX: am, aș, vom, sunt, eram, voi, suntem, fiu, -aș, fim
  • AUX-Fin: sunt, eram, suntem, fiu, fim
  • DET: mea, meu, noastre, nostru, noastră, mele, mei, noștri, însumi, -mea
  • PRON: ne, mă, eu, noi, m-, -mi, mi-, mine, ne-, îmi
  • VERB-Fin: știu, putem, avem, cred, rog, așteptam, rugăm, spun, vedem, văd
 • 2
  • AUX: veți, ai, ați, vei, -veți, -ai, puteți, veri, -ați, -i
  • AUX-Fin: ai, fiți, poți, putuși, veți
  • DET: tău, ta, voastre, vostru, tale, tăi, voștri, -ta, însuți, înșivă
  • PRON: voi, voao, vă, te, tine, ție, -ți, -vă, te-, -te
  • VERB-Fin: ești, știți, sînteți, faceți, fiți, aveți, pasă, ziceți, scoală, faci
 • 2
  • AUX: ai, ați, veți, sunteți, ești, fii, erai, vei, -ai, oi
  • AUX-Fin: sunteți, ești, fii, erai, fi, fiți
  • DET: ta, tău, tale, dumitale, voastră, vostru, voștri, tăi, voastre
  • PRON: dumneavoastră, vă, te, -ți, v-, tu, ți-, îți, -vă, te-
  • VERB-Fin: luați, vezi, aveți, poți, utilizați, puteai, spuneți, puteți, ai, știți
 • 3
  • AUX: au, va, vor, a, -au, ară, -va, -i, era, e
  • AUX-Fin: vor, era, e, poate, -i, iaste, -s, fu, putea, are
  • DET: toată, toate, ce, tot, toți, multe, multă, aceasta, sa, său
  • PRON: să, el, lui, ce, carele, ei, lor, -l, -i, aceaia
  • VERB: zise, iaste, -i, era, e, fie, fu, zice, zisără, sînt
  • VERB-Fin: zise, iaste, -i, era, e, fie, fu, zice, zisără, sînt
 • 3
  • AUX: a, este, au, ar, sunt, era, va, fie, e, vor
  • AUX-Fin: este, sunt, era, fie, e, erau, fusese, -i, fu, fuseseră
  • DET: lui, acest, lor, orice, toate, această, aceste, alte, fiecare, ei
  • PRON: se, care, ce, s-, el, le, o, își, -și, -l
  • VERB-Fin: poate, trebuie, pot, are, avea, este, era, există, putea, au
 • Form
  • PRON: măriei, Măriia, însul, dumitale, mării, dumneavoastră, sfinției, MĂRIIA, dumneavostră
 • Plur
  • DET: voastră, nostru, voastre, vostru, noastră, noastre, noștri, voștri
  • PRON: voastră, noastră, nostru, noastre, voastre, vostru
 • Plur
  • DET: lor, noastre, nostru, noastră, noștri, voastră, vostru, voștri, voastre
  • PRON: lor, noastră, nostru, noștri, voastră
 • Sing
  • DET: mieu, tău, mea, ta, sa, său, meale, miei, sale, tale
  • PRON: ta, mea, meale, tău, mieu, tăi, tale, meu, săi, mele
 • Sing
  • DET: lui, ei, său, sale, sa, mea, meu, mele, săi, ta
  • PRON: lui, sa, sale, mea, săi, său, ta, ei, mei, mele

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: am, a.m.
   • ADV: etc., cca, pm, A.c., p.m., v
   • NOUN: art., a., nr., CE, b., mg, lit., alin., ml, CEE
   • PRON: ș.a., dvs., Î.P.S.
   • X: mp, 5a, K., Rev, p.a.
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: de, în, pre, cu, la, den, ca, întru, pentru, spre
 • AdpType
  • Prep
   • ADP: de, în, la, cu, din, pe, pentru, prin, după, într-
   • PUNCT: ;
   • SYM: /, *
 • Compound
  • Yes
   • ADP: den, pentru, după, din, pren, pînă, pentr-, cătră, prin, despre
   • ADV: nece
   • CCONJ: nece, deci, nici, neci, ce, nice, deacii, însă, dară, dece
   • SCONJ: deaca, căce, dacă, pentru, căci, ca, Şi, deacă, deși, fie
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: Dance, Felin, Industrial, admirari, poetica
   • ADP: de
   • DET: al
   • NOUN: of, Flag, goldies, mail, B, Corner, Design, Deum, End, Forum
   • NUM: II
   • PROPN: Act, Albion, Award, Awards, Beauty, Book, Boyer, Breisgau, Bromwich, Carlo
   • VERB-Inf: Face
   • X: A­, Book, LEARNING, Mode, Records, Road, Sybir, alia, au, bout
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 2, 1, 3, 4, 6, 14, 12, 8, 9, 5
  • Roman
   • NUM: 16, întîiu, I, dentîiu
  • Word
   • NUM: doi, trei, doao, cinci, întîiu, treia, șapte, patru, doisprăzeace, întăiu
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2004, 10
  • Roman
   • NUM: I, ii, iii, iv, V, XX, XIX, VI, VII, XIII
  • Word
   • NUM: două, trei, primul, doi, prima, patru, cinci, doilea, doua, primele
 • PartType
  • Inf
   • PART: a, -a, n-
  • Sub
   • PART: să, s-, ca, să-
 • Position
  • Postnom
   • DET: acesta, acela, aceștiia, aceasta, acestuia, aceaia, acealea, cela, aceluia, aceia
   • PRON: ceia, celora
  • Prenom
   • DET: această, acest, acel, ceastă, aceastea, cest, aceasta, același, acea, aceaste
 • Position
  • Postnom
   • DET: asta, aceea, acesta, ăsta, aceasta, acela, aia, aceia, acestea, astea
  • Prenom
   • DET: acest, orice, această, aceste, alte, fiecare, același, acestor, unele, altă
 • Strength
  • Strong
   • PRON: el, lor, lui, voi, voao, ei, mine, noi, tine, ție
  • Weak
   • PRON: să, -l, -i, vă, mă, te, o, le, -să, ne
 • Strength
  • Strong
   • PRON: el, ea, dumneavoastră, ei, ele, eu, noi, mine, lui, sine
  • Weak
   • PRON: se, s-, le, o, își, -și, -l, și-, îi, îl

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 4 lemmas as copulas (cop). Examples: fi, el, eră, săntem.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: fi.
 • This corpus uses 19 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: avea, vrea, putea, fi, sine, a, ști, trebui, al, tu, Pavel, apostol, el, mai, nu, oare, răcni, voi, vor.
 • This corpus uses 2 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: fi, avea.
 • This corpus uses 7 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: avea, vrea, fi, o, or, el, un.
 • This corpus uses 2 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: fi, avea.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--PRON-Nom (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (2728)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca)-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(către) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(dintre) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(fără) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(meu) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(întru) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (2)
  • VERB-Fin--PRON (28)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (24)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (2670)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (7)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (3)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(întru) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (2)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen (6)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (3)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (457)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (207)
  • VERB-Ger--NOUN-Voc (1)
  • VERB-Ger--PRON (2)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom (120)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom-ADP(cărturar) (1)
  • VERB-Ger--PRON-Gen (1)
  • VERB-Ger--PRON-Nom (57)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (483)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(Dumnezeu) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(nostru) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(întru) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat,Gen (4)
  • VERB-Inf--PRON (4)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (7)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (522)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (107)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (474)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(nostru) (1)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (5)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (480)
  • VERB-Part--PRON-Dat,Gen (1)
  • VERB-Part--PRON-Nom (99)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (780)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (3131)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(printre) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (5)
  • VERB-Fin--PRON (5)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (4)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (1554)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (46)
  • VERB-Ger--NOUN (18)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (55)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom (19)
  • VERB-Inf--NOUN (47)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(între)-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (242)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (104)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (3)
  • VERB-Part--NOUN (316)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(peste) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (1153)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN-Voc (2)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (2)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (407)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (2)
  • VERB-Part--PRON-Nom (18)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (2911)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(după) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(fără) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (7)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(înaintea) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (4)
  • VERB-Fin--PRON (3)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1593)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (611)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(după) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(pe) (5)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (28)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen (6)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (7)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (11)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (473)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(spre) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(întru) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Voc (2)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (146)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom (104)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Ger--PRON-Dat (6)
  • VERB-Ger--PRON-Dat,Gen (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (616)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(Dumnezeu) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(meu) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat,Gen (1)
  • VERB-Inf--PRON (3)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (356)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (194)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc-ADP(pe) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (9)
  • VERB-Inf--PRON-Dat,Gen (1)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (3)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (3)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (440)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Voc (1)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (418)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (223)
  • VERB-Part--PRON-Dat (12)
  • VERB-Part--PRON-Dat,Gen (2)
  • VERB-Part--PRON-Nom (8)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN (1031)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(de) (9)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(din) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(pe) (37)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(în) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (2522)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (29)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(întru) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (1)
  • VERB-Fin--PRON-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (541)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (115)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (3)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (151)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pre) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (24)
  • VERB-Ger--NOUN (129)
  • VERB-Ger--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-ADP(pe) (6)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (286)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (3)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (42)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom (3)
  • VERB-Ger--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (7)
  • VERB-Inf--NOUN (231)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(de) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(pe) (6)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (663)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (2)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (68)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (17)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (16)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (4)
  • VERB-Part--NOUN (290)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(pe) (8)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (640)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(dintre) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (8)
  • VERB-Part--NOUN-Voc-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--PRON-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (155)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (28)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (33)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc-ADP(pe) (2)
  • VERB-Part--PRON-Dat (14)
  • VERB-Part--PRON-Dat-ADP(pe) (1)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (18)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(a) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(al) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(sub) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (398)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(fără) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Voc (5)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (42)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom (16)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(drept) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc-ADP(spre) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (1909)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen (183)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (91)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (5)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(a) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat,Gen (21)
  • VERB-Ger--NOUN-Voc (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (1)
  • VERB-Ger--PRON-Dat (93)
  • VERB-Ger--PRON-Dat,Gen (12)
  • VERB-Ger--PRON-Gen (3)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (9)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat,Gen (67)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (8)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (7)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (276)
  • VERB-Inf--PRON-Dat,Gen (46)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (8)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen (69)
  • VERB-Part--NOUN-Voc (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (14)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom (5)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (335)
  • VERB-Part--PRON-Dat,Gen (45)
  • VERB-Part--PRON-Gen (7)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN (50)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(de) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(din) (2)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(după) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(la) (4)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(potrivit) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(printre) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom (4)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(către) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (6)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(prin) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(printre) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen (290)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(asupra) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(conform) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat,Gen-ADP(datorită) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (112)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(la) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc,Nom-ADP(în) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (333)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen (28)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen-ADP(asupra) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat,Gen-ADP(potrivit) (1)
  • VERB-Ger--NOUN (3)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc,Nom-ADP(cu) (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat,Gen (23)
  • VERB-Ger--NOUN-Dat,Gen-ADP(datorită) (1)
  • VERB-Ger--PRON-Acc (12)
  • VERB-Ger--PRON-Dat (17)
  • VERB-Inf--NOUN (16)
  • VERB-Inf--NOUN-ADP(la) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom (4)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat,Gen (54)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (20)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (32)
  • VERB-Inf--PRON-Dat,Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN (24)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(ca)-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(conform) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(din) (2)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(dintru) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(la) (2)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(printre) (1)
  • VERB-Part--NOUN-ADP(în) (3)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom (4)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(ca) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(de) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(din) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(dintre) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(la) (3)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(prin) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc,Nom-ADP(în) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen (143)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen-ADP(asupra) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen-ADP(conform) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen-ADP(datorită) (2)
  • VERB-Part--NOUN-Dat,Gen-ADP(din) (1)
  • VERB-Part--PRON (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (26)
  • VERB-Part--PRON-Acc,Nom-ADP(pe) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc-ADP(pentru) (1)
  • VERB-Part--PRON-Dat (96)
  • VERB-Part--PRON-Dat,Gen (21)

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 1271 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: scula să, arăta să, chema să, apropia să, ruga să, umple să, întoarce să, mira să, duce să, cădea să, zice să, vindeca să, aduna să, bucura să, înturna să, cuveni să, sui să, duce te, îndrepta să, duce mă, teme să, face să, închina să, boteza să, lepăda să, părea să, da să, atinge să, ruga vă, feri să, mântui să, scula -să, jura să, scula s-, teme vă, vedea să, afla să, arăta s, scula s, asemăna să, despărți să, prici să, ține să, apleca să, apropia -să, bucura vă, lăuda să, mânia să, teme te, îndoi să

Reflexive Verbs

 • This corpus contains 897 lemmas that occur at least once with an expl:pv child. Examples: afla se, putea se, întâmpla se, numi se, întoarce se, termina s-, duce se, opri se, părea se, îneca s-, uita se, apropia se, așeza se, referi se, face se, ridica se, asigura se, gândi se, întâmpla s-, petrece se, găsi se, îngroșa se, întâlni se, angaja se, descompune se, răni s-, simți se, încheia s-, întinde se, termina se, îneca se, desfășura se, dovedi se, lăsa se, produce se, scurge se, îndrepta se, mișca se, ocupa se, putea s-, răni se, încheia se, întări se, apuca se, baza se, conforma se, deschide se, hotărî se, lega se, mări se

Reflexive Passive

 • This corpus contains 104 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: da să, lua să, boteza să, face să, ierta să, vinde să, lăsa să, propovădui să, pune se, vesti să, arunca să, boteza mă, chema să, da -să, lua -să, vedea se, zice să, grăi să, ispiti să, naște să, turna se, tăia să, ști să, adăuga să, cunoaște să, deschide să, erta să, ierta s-, lăsa -să, lăuda să, omorî să, risipi să, răstigni să, trimite -să, vărsa să, aduna să, alege să, arde să, arunca -se, arunca -să, arunca s-, arăta s-, arăta să, auzi se, auzi să, bate -să, blestema să, boteza -vă, boteza vă, cere să

Reflexive Passive

 • This corpus contains 429 lemmas that occur at least once with an expl:pass child. Examples: aplica se, putea se, face se, stabili se, acorda se, modifica se, administra se, prevedea se, recomanda se, înlocui se, folosi se, publica se, utiliza se, vedea se, auzi se, citi se, lua se, realiza se, adăuga se, constata s-, cunoaște se, efectua s-, institui se, înțelege se, da se, efectua se, elimina se, interpreta se, obține se, găsi se, specifica se, administra s-, calcula se, consulta se, defini se, elibera se, recunoaște se, ține se, asigura se, atașa se, determina se, evita se, impune se, lansa se, păstra se, stabili s-, adopta se, considera se, consuma se, dovedi s-

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 6 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: pune -și, face -și, ispiti se, smoli -și, trece iși, înșela și

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 84 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: răni s-, răni se, aminti -și, opri se, face -și, rezerva își, aminti își, aminti și-, apropia se, asigura se, cumpăra -și, face își, lovi s-, lua își, lăsa se, pregăti se, propune își, ridica se, răni -se, înscrie s-, întoarce se, abandona -se, alege își, amenaja și-, apăra -se, apăra se, arunca -și, ascunde se, asigura -și, asuma își, băga se, considera se, croi -și, cumpăra și-, da își, deștepta se, dori își, fixa se, furniza -și, găsi își, indica și, integra și-, intrebându -se, izbi -se, justifica se, legăna își, lua -și, lua și-, lumina -se, menține se

Relations Overview

Relations Overview