home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Slovenian-SSJ

UD_Slovenian-SST

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 8000 sentences and 140670 tokens.
 • This corpus contains 3188 sentences and 29488 tokens.
 • This corpus contains 20488 tokens (15%) that are not followed by a space.
 • All tokens in this corpus are followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 57 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: dr., oz., i., t., d., sv., P., M., j., o., R., K., A., B., H., V., š., II., L., npr., F., G., O'Neal, S., TAM-u, Z., mag., n., prof., salomon.si, 200-tem, AMD-jevimi, BTC-ju, BUS-a, C., E., IV., IX., Konoplja.org, Mt., O'Briana, ROM-u, SFOR-ju, SVIZ-ove, XI., XIV., angl., http://dnka.com/, itd., ml.
 • This corpus contains 13 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: [gap], [name:personal], [pause], [speaker:laughter], [name:surname], [audience:laughter], [:voice], [all:laughter], [incident], [name:address], [name:organisation], [name:place], macdonald's

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 51 word types tagged as particles (PART): Ja, Kajpada, Ma, bojda, bržkone, bržčas, celo, da, domala, edino, kajne, kajpak, koli, kvečjemu, le, menda, morda, morebiti, naj, najbrž, ne, nej, nemara, nikar, niti, no, pač, prav, pravzaprav, predvsem, ravno, sam, samo, samó, seveda, sicer, skoraj, skorajda, sploh, tud, tudi, več, vsaj, vsej, vsekakor, zgolj, zlasti, češ, še, šele, že
 • This corpus contains 46 word types tagged as particles (PART): alora, arki, baje, baš, bržkone, celo, da, domala, edino, evo, i, itak, ja, kajne, kajneda, le, ma, menda, morda, naj, najbrž, najsibo, ne, niti, no, pač, prav, pravzaprav, predvsem, ravno, samo, seveda, sicer, skoraj, skorajda, sploh, tipo, tudi, valjda, več, vsaj, zgolj, zlasti, še, šele, že
 • This corpus contains 31 lemmas tagged as pronouns (PRON): jaz, jest, kaj, kar, karkoli, kdo, kdor, kdorkoli, malokdo, marsikaj, marsikdo, nadme, name, nase, nekaj, nekdo, nihče, nič, nobeden, obme, on, pome, se, skozme, teu, ti, vame, vase, vsakdo, zame, zase
 • This corpus contains 18 lemmas tagged as pronouns (PRON): jaz, kaj, kar, karkoli, kdo, kdor, kdorkoli, marsikaj, nekdo, nihče, nobeden, on, se, ti, vame, zame, zase, što
 • This corpus contains 65 lemmas tagged as determiners (DET): dosti, dovolj, enak, isti, kak, kakršen, kakršenkoli, kakšen, kateri, katerikoli, koliko, kolikšen, malo, malokateri, manj, marsikateri, mnog, mnogo, moj, najin, največ, naš, nek, nekaj, nekak, nekakšen, nekateri, neki, nešteto, nikakršen, njegov, njen, njihov, njun, noben, oba, oboj, ogromno, oni, par, pol, premnog, prenekateri, preveč, svoj, ta, tak, takšen, tale, tisti, tolik, toliko, tolikšen, tvoj, vajin, vaš, veliko, ves, več, vsak, vsakršen, četrt, čigar, čigav, čimveč
 • This corpus contains 52 lemmas tagged as determiners (DET): dosti, dovolj, enak, isti, kak, kakršen, kakršenkoli, kakšen, kateri, katerikoli, koliko, kolikšen, malce, malo, manj, mnog, moj, najin, največ, naš, nek, nekaj, nekateri, nikakršen, nič, njegov, njen, njihov, noben, oba, obadva, ogromno, oni, ovi, par, pol, preveč, svoj, ta, tak, takle, takšen, tale, tisti, toliko, tvoj, vaš, veliko, ves, več, vsak, četrt
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: nekaj
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): biti
 • This corpus contains 1 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): biti
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: biti
 • Out of the above, 1 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: biti
 • Conv
  • ADV: rekoč, sodeč, Molče, hote, nehote, neupoštevaje, nevede, sklicujoč, stoje, upoštevaje
 • Conv
  • ADV: rekoč
 • Fin
  • AUX: je, so, bi, bo, ni, sem, bodo, sta, smo, niso
  • VERB: je, ima, ni, gre, so, bo, imajo, mora, pomeni, zdi
 • Fin
  • AUX: je, so, sem, bi, bo, smo, ni, si, bomo, ste
  • VERB: je, vem, veš, mislim, ni, recimo, ima, so, bo, pravi
 • Inf
  • AUX: biti
  • VERB: videti, slišati, biti, pomagati, razumeti, imeti, reči, narediti, vedeti, dobiti
 • Inf
  • AUX: biti
  • VERB: biti, narediti, reči, iti, videti, delati, imeti, priti, kupiti, pomagati
 • Part
  • ADJ: znani, prepričan, znano, določene, pripravljeni, zaposlenih, prepričani, zaposleni, pripravljen, sprejet
  • AUX: bil, bila, bilo, bili, bile
  • VERB: bilo, bila, imel, moral, povedal, imela, imeli, morali, bil, morala
 • Part
  • ADJ: vnet, preverjeno, znan, odprta, pozdravljeni, rečeno, imenovana, imenovani, narejeno, ostali
  • AUX: bila, bil, bilo, bili, bile
  • VERB: bilo, bil, imela, rekel, imeli, šla, bila, imel, rekla, rekli
 • Sup
  • VERB: delat, organizirat, spat, gledat, iskat, krpat, mižat, odpotovat, osvobodit, pogledat
 • Sup
  • VERB: delat, jest, ponavljat, žegnat, gledat, izpeljat, naročit, osvajat, peljat, preverjat

Nominal Features

Nominal Features

 • Fem
  • ADJ: druge, drugi, nove, novo, prva, sama, velika, veliko, druga, drugo
  • ADJ-Part: določene, namenjena, povezane, prepričana, pripravljena, ustanovljena, znana, določeno, imenovana, končani
  • AUX-Part: bila, bile, bili
  • DET: svojo, te, svoje, ta, to, vse, svoji, tej, vseh, njegove
  • NOUN: strani, države, pomoč, oči, možnosti, poti, pot, stvari, skupine, vode
  • NUM: ena, eno, tri, dve, štiri, eni, dveh, ene, dvema, treh
  • PRON: jo, jih, ji, njej, njo, ona, je, nje, jim, nanjo
  • PROPN: Slovenije, Sloveniji, Slovenija, EU, Ljubljani, ZDA, Evropi, Slovenijo, LJUBLJANA, Ljubljana
  • VERB-Part: bila, imela, morala, začela, prišla, rekla, pokazala, vedela, dobila, sprejela
 • Fem
  • ADJ: drugo, druga, lepa, rdeča, same, druge, glavna, sama, dobra, tretjo
  • ADJ-Part: odprta, postavljena, zagrožena, dani, določena, določeni, fiksirana, imenovana, imenovani, izdelano
  • AUX-Part: bila, bile
  • DET: ta, te, to, tej, take, naša, neke, neko, teh, moja
  • NOUN: strani, stvari, hvala, minut, stopinj, gospa, stran, razmere, stvar, veze
  • NUM: eno, ena, dve, ene, tri, štiri, dveh, eni, treh, štirih
  • PRON: jo, ona, jih, ji, je, njej, njo, midve, me, nje
  • PROPN: slovenija, sloveniji, slovenije, božjah, karavanke, bistrica, evropi, jugoslaviji, orsa, viktorije
  • VERB-Part: imela, šla, bila, rekla, videla, dala, naredila, delala, izdala, mogla
 • Masc
  • ADJ: sam, prvi, drugi, slovenski, drugih, pravi, sami, novi, velik, državni
  • ADJ-Part: prepričan, znani, pripravljeni, zaposlenih, prepričani, zaposleni, pripravljen, sprejet, minuli, povezani
  • AUX-Part: bil, bili, bila
  • DET: ta, tem, vsi, vsak, svoj, katerem, vse, njegov, tega, ves
  • NOUN: dan, čas, ljudi, del, tolarjev, dni, način, času, časa, otrok
  • NUM: dva, eden, en, dveh, enega, enem, tri, trije, štirih, štiri
  • PRON: ga, jih, mu, kdo, jim, njim, njih, njem, nihče, njimi
  • PROPN: Mariboru, Slovenci, Maribor, Jože, Drnovšek, Gregor, Janez, Milan, New, Slovencev
  • VERB-Part: imel, moral, povedal, imeli, bil, morali, dejal, začeli, postal, rekel
 • Masc
  • ADJ: dober, prvi, drugi, lep, sam, stari, mali, sami, cel, pravi
  • ADJ-Part: vnet, znan, pozdravljeni, ostali, prepričan, pripravljen, pripravljeni, spočit, znani, delujoč
  • AUX-Part: bil, bili, bila
  • DET: ta, tisti, tem, vsi, tega, kakšen, ti, oni, vsak, teh
  • NOUN: dan, redu, čas, evrov, koncu, gospod, ljudi, način, dni, del
  • NUM: dva, en, enega, tri, eden, eni, štirje, enim, štiri, trije
  • PRON: ga, mi, jih, kdo, vi, on, jim, mu, oni, njega
  • PROPN: jones, tom, david, healy, iraku, jezus, herman, paranoid, petty, quincy
  • VERB-Part: bil, rekel, imeli, imel, rekli, šel, dobil, videl, videli, mogel
 • Neut
  • ADJ: mogoče, pomembno, jasno, potrebno, težko, novo, drugim, novega, prihodnje, drugo
  • ADJ-Part: znano, povezano, določeno, minulega, odprto, opravljeno, prepovedano, preteklih, skrita, skrito
  • AUX-Part: bilo, bila
  • DET: to, tem, tega, vse, svoje, temu, njegovo, tisto, katerem, vsega
  • NOUN: leta, let, leto, letih, življenje, dela, delo, mesto, mestu, vprašanje
  • NUM: eno, štirih, dve, treh, tri, štiri, dveh, tremi, dvema, dvoje
  • PRON: kaj, kar, nekaj, nič, ga, jih, čemer, česar, česa, čimer
  • PROPN: Celje, Kosova, Kosovu, Koroškem, Slovenskem, Dolenjskem, Gorenjskem, Hrvaškem, Celju, Japonskem
  • VERB-Part: bilo, zgodilo, uspelo, prišlo, zdelo, šlo, začelo, ostalo, pomenilo, dalo
 • Neut
  • ADJ: dobro, glavnem, zanimivo, drugega, mogoče, drugo, hudega, jasno, podobno, pomembno
  • ADJ-Part: preverjeno, rečeno, narejeno, ostalo, prikazano, določeno, dovoljeno, imenovana, izrečeno, izrisano
  • AUX-Part: bilo, bila
  • DET: to, vse, nič, tem, tega, nekaj, tisto, tole, temu, tako
  • NOUN: bistvu, jutro, leto, leta, vprašanje, letih, ime, mestu, let, leti
  • NUM: eno, tri, ena, dve, enim, tremi, štirih, štirim
  • PRON: kaj, kar, česa, čim, jih, karkoli, ga, marsikaj, čem, čemer
  • PROPN: pohorja, celja, jezerskim, laškega, madžarskem, pohorje, posočju, velenju
  • VERB-Part: bilo, šlo, prišlo, zgodilo, dalo, ostalo, moglo, moralo, potegnilo, ratalo
 • Anim
  • NOUN: otroka, predsednika, človeka, duha, moža, prijatelja, boga, bolnika, nasprotnika, sina
  • PROPN: Andreja, Billyja, Henrika, Boja, Damijana, Filipa, Francija, Hočevarja, Janeza, Johna
 • Anim
  • NOUN: cimra, gospoda, otroka, sina, atija, babeka, dedca, duha, ekonomista, eksponenta
  • PROPN: arturja, boruca, giordanota, miklavža, petra, planinška, poljanška, sinclairja
 • Inan
  • NOUN: dan, čas, način, primer, denar, del, sistem, svet, teden, konec
  • PROPN: Dunaj, Irak, Nato, Windows, Bruselj, JBX, Jeruzalem, Virtual, ATI, Afganistan
 • Inan
  • NOUN: dan, način, petek, denar, izraz, teden, primer, čas, konec, mesec
  • PROPN: paranoid, rodik, triglav, erasmus, etnoblog, frutiq, ikš, lech, maribor, piran
 • Dual
  • ADJ: desnima, drugačna, najboljša, nemških, obsojena, predstavljena, slovenska, soodvisni, srečna, trebušni
  • ADJ-Part: obsojena, predstavljena, Preostalih, identificirana, izoblikovana, ljubečih, mišljena, nagrajena, nameščeni, obrnjeni
  • AUX-Fin: sta, sva, bosta, nista, nisva, bova
  • AUX-Part: bila, bili
  • DET: oba, obeh, obe, obema, svoja, njuni, ta, KATERIH, Moja, Njegova
  • NOUN: letoma, leti, strani, meseca, otroka, primerih, starša, letih, partnerja, policista
  • NUM: dva, dveh, dve, dvema
  • PRON: ju, nama, jima, njima, naju, njiju, midva, vaju, zanju, onadva
  • PROPN: Belokranjca, Egipčana, Francoza, Litijana
  • VERB-Fin: imata, sta, omogočata, prideta, hočeta, imava, menita, morata, obtožujeta, postaneta
  • VERB-Part: imela, morala, bila, odšla, hotela, srečala, začela, nastopila, pogovarjala, povedala
 • Dual
  • ADJ: blagovni, blagovnih, cela, drugih, grozna, mali, napisana, predvidena, spodnji, sprejeta
  • ADJ-Part: napisana, predvidena, sprejeta, upognjena
  • AUX-Fin: sta, sva, bova, bosta, nisva
  • AUX-Part: bila
  • DET: obe, oba, obeh, moja, obadva, ona, onih, takšni, ti
  • NOUN: dni, elementa, milijona, akterja, bivola, brata, datuma, disciplinah, dneva, dogodka
  • NUM: dva, dve, dveh
  • PRON: midve, onadva, vidva, midva, nama, vidve, njima, vaju
  • PROPN: američanki, italijanki, štajer
  • VERB-Fin: sta, gledava, imava, dajva, greva, imata, morata, sva, vesta, bosta
  • VERB-Part: šla, bila, prišla, imela, našla, brala, dobila, dogovarjala, dosegla, izmislila
 • Plur
  • ADJ: druge, drugih, različnih, nove, zadnjih, novih, slovenskih, sami, drugi, drugimi
  • ADJ-Part: določene, zaposlenih, prepričani, pripravljeni, zaposleni, določenih, povezani, znani, navdušeni, povezane
  • AUX-Fin: so, bodo, smo, niso, bomo, boste, ste, nismo, niste, bodite
  • AUX-Part: bili, bile, bila
  • DET: vse, vseh, vsi, te, teh, katerih, svoje, svojih, nekatere, ti
  • NOUN: let, letih, ljudi, tolarjev, dni, milijonov, oči, odstotkov, podatkov, leti
  • NUM: tri, tisoč, štiri, štirih, pet, sto, deset, treh, šest, sedem
  • PRON: jih, nas, nam, vam, jim, vas, njih, njimi, vi, nami
  • PROPN: ZDA, Slovenci, Slovencev, Francozi, Nemcev, Nemci, Slovence, Američani, Atenah, Brežice
  • VERB-Fin: so, imajo, moramo, morajo, imamo, moremo, smemo, imate, nimajo, želijo
  • VERB-Part: imeli, morali, začeli, dobili, odločili, predstavili, bili, pripravili, prišli, postali
 • Plur
  • ADJ: sami, zadnjih, same, dobri, druge, drugih, ljudske, psihološki, tujih, bogatejši
  • ADJ-Part: ostali, ostalih, pozdravljeni, pripravljeni, znani, dogovorjeni, določene, imenovana, izplačane, izrisane
  • AUX-Fin: so, smo, bomo, ste, boste, bodo, nismo, niso, bojo, bodite
  • AUX-Part: bili, bila, bile
  • DET: te, teh, vsi, take, ti, tistih, vse, naših, vseh, kakšne
  • NOUN: evrov, ljudi, stvari, dni, minut, stopinj, letih, let, razmere, leti
  • NUM: tri, tisoč, dvajset, pet, petnajst, štiri, sto, šest, deset, petdeset
  • PRON: jih, mi, nas, vi, vam, jim, vas, oni, nam, nami
  • PROPN: božjah, karavanke, ledinah, triestini, zrečah, alpe, američanov, beatlese, benetke, božje
  • VERB-Fin: recimo, so, imamo, imajo, imate, gremo, vemo, smo, greste, moramo
  • VERB-Part: imeli, rekli, videli, dali, dobili, šli, bili, delali, naredili, prišli
 • Sing
  • ADJ: mogoče, prvi, sam, drugi, novo, veliko, drugo, novega, pomembno, drugega
  • ADJ-Part: prepričan, znano, pripravljen, sprejet, določeno, povezano, minuli, izbrani, namenjena, prepričana
  • AUX-Fin: je, bo, ni, sem, nisem, bom, si, nisi, Bodi, as
  • AUX-Part: bil, bila, bilo
  • DET: to, tem, ta, tega, vse, svojo, svoje, katerem, vsak, svoj
  • NOUN: leta, dan, leto, čas, življenje, strani, del, delu, način, dela
  • NUM: eno, eden, ena, en, enega, enem, eni, ene, enim, dvoje
  • PRON: ga, jo, mu, kaj, mi, kar, ji, me, kdo, nekaj
  • PROPN: Slovenije, Sloveniji, Slovenija, EU, Ljubljani, Evropi, Mariboru, Slovenijo, LJUBLJANA, Ljubljana
  • VERB-Fin: je, ima, ni, gre, bo, mora, pomeni, zdi, pravi, more
  • VERB-Part: bilo, bila, imel, moral, povedal, bil, dejal, zgodilo, imela, morala
 • Sing
  • ADJ: dobro, drugo, prvi, dober, drugi, zanimivo, druga, drugega, glavnem, lep
  • ADJ-Part: vnet, preverjeno, znan, odprta, rečeno, imenovani, narejeno, ostalo, postavljena, prepričan
  • AUX-Fin: je, sem, bo, ni, si, bom, boš, nisem, nisi, biti
  • AUX-Part: bil, bila, bilo
  • DET: to, ta, vse, tem, tega, nič, tisto, nekaj, tole, tisti
  • NOUN: bistvu, dan, redu, strani, jutro, leto, čas, koncu, gospod, hvala
  • NUM: eno, en, ena, enega, ene, eden, enim, eni, enemu
  • PRON: kaj, jaz, ti, mi, ga, jo, kar, kdo, on, ona
  • PROPN: slovenija, sloveniji, jones, slovenije, tom, david, healy, iraku, jezus, bistrica
  • VERB-Fin: je, vem, veš, mislim, ni, ima, bo, pravi, gre, imaš
  • VERB-Part: bilo, bil, rekel, imela, šla, bila, imel, rekla, šel, šlo
 • Acc
  • ADJ: druge, novo, nove, veliko, drugo, prihodnje, prvo, dobro, prvi, različne
  • ADJ-Part: določene, minuli, določeno, odrasle, ostale, pripravljene, dodano, imenovano, izbrana, izbrani
  • ADP: za, na, v, skozi, čez, po, med, pod, zoper, ob
  • DET: to, vse, svoje, svojo, svoj, ta, te, vsak, ves, njegovo
  • NOUN: leto, dan, življenje, čas, delo, način, pomoč, mesto, primer, vlogo
  • NUM: eno, tri, štiri, tisoč, dve, dva, deset, sto, en, pet
  • PRON: ga, jih, jo, kaj, me, kar, nas, nekaj, vas, ju
  • PROPN: Slovenijo, EU, Ljubljano, Dunaj, Francijo, Irak, Koroško, Slovence, Andreja, Billyja
 • Acc
  • ADJ: dobro, drugo, celo, dober, prvi, drugi, cel, lep, prvo, druge
  • ADJ-Part: zagotovljeno, dogovorjen, določene, določeno, izdelano, izolirano, izplačane, nagubano, napisana, napisano
  • ADP: za, na, v, po, čez, med, skozi, skoz, nad, pod
  • DET: to, vse, ta, te, nič, nekaj, tisto, neko, tole, kakšen
  • NOUN: dan, jutro, leto, način, petek, denar, izraz, teden, primer, stran
  • NUM: eno, dva, en, tri, dvajset, sto, tisoč, dve, enega, štiri
  • PRON: kaj, ga, jih, jo, me, kar, nas, te, vas, mene
  • PROPN: paranoid, ameriko, rodik, triglav, albanijo, ano, arturja, avstralijo, beatlese, benetke
 • Dat
  • ADJ: drugim, državnemu, novim, drugemu, ponižnemu, velikemu, velikim, zbranim, današnjemu, delovni
  • ADJ-Part: zbranim, Zmletemu, določenemu, grozeči, imenovanemu, izbrani, izbranim, izzvanim, markirani, nagrbljenemu
  • ADP: k, proti, kljub, h, navkljub, blizu, nasproti
  • DET: temu, vsem, vsemu, svojim, tej, svoji, tistim, nekaterim, svojemu, tistemu
  • NOUN: ljudem, členu, človeku, bolnikom, delu, hiši, koncu, moškim, otroku, vladi
  • NUM: eni, trem, enemu, štirim, Petim, petdesetim
  • PRON: si, mu, mi, ji, nam, vam, jim, njemu, ti, meni
  • PROPN: Srbom, Bosku, Diegu, Janezu, Jatu, Ljubljani, Sloveniji, Vatanenu, Adriaticu, Alici
 • Dat
  • ADJ: drugemu, državni, javnim, krompirjevi, krompirjevim, levi, meteorološki, meteorološkim, neumnemu, novim
  • ADP: k, proti, h, kljub, navkljub
  • DET: temu, tem, vsakemu, mojemu, nobenemu, onemu, svojemu, svojim, tej, vsem
  • NOUN: bogu, očetu, analizam, bližnjici, borcu, familijam, gospodu, gostom, hiši, izobraževanju
  • NUM: enemu, štirim
  • PRON: mi, si, ti, vam, meni, jim, mu, ji, nam, njemu
  • PROPN: robertu, savianu, turnšku
 • Gen
  • ADJ: novega, drugih, novih, drugega, slovenskih, različnih, slovenske, evropske, prvega, nove
  • ADJ-Part: zaposlenih, določenih, znanih, določenega, imenovanih, imenovanega, minulega, odraslih, omenjenega, omenjenih
  • ADP: iz, od, do, zaradi, brez, z, poleg, s, glede, konec
  • DET: tega, te, vseh, teh, svoje, svojega, svojih, vsega, njegove, katerih
  • NOUN: leta, let, tolarjev, dela, časa, ljudi, milijonov, sveta, dni, življenja
  • NUM: dveh, ene, enega, treh, štirih, petih, desetih, osmih, sedmih, tridesetih
  • PRON: jih, ga, nas, njega, sebe, je, njih, nje, česar, me
  • PROPN: Slovenije, EU, Ljubljane, Evrope, Slovencev, Kosova, Hrvaške, Amerike, Dolenjske, Jugoslavije
 • Gen
  • ADJ: drugega, drugih, hudega, novega, druge, slovenske, drobnih, finančnih, iraških, logarske
  • ADJ-Part: gorečega, imenovanega, ostalih, pogojenih, preiskovanih, pripetih, prisiljenih, prodanih, rezerviranega, zadolžene
  • ADP: od, do, iz, brez, z, zaradi, s, poleg, preko, blizu
  • DET: tega, teh, tistih, naše, neke, te, nobene, nobenega, takega, takšnega
  • NOUN: evrov, leta, dni, ljudi, minut, stopinj, časa, let, veze, stvari
  • NUM: ene, enega, osmih, petih, sedmih, dvajsetih, dvanajstih, enih, osemdesetih, treh
  • PRON: jih, ga, mene, česa, je, me, nas, nje, te, tebe
  • PROPN: slovenije, pohorja, viktorije, iraka, mure, afrike, američanov, borna, camorre, celja
 • Ins
  • ADJ: drugim, drugimi, različnimi, kratkim, veliko, drugo, novimi, novo, prvim, posebnimi
  • ADJ-Part: znanimi, imenovanimi, sproščenim, Združenimi, bolečo, cvetočo, delujočimi, določenim, doživeto, etabliranim
  • ADP: z, s, med, pred, pod, za, nad
  • DET: tem, svojo, katerimi, svojim, katero, katerim, svojimi, njenim, vsemi, njegovimi
  • NOUN: leti, pomočjo, letom, delom, časom, imenom, ljudmi, vodstvom, vojno, glasom
  • NUM: dvema, tremi, petimi, desetimi, enim, eno, šestimi, sedmimi, sto, štirimi
  • PRON: njim, njimi, seboj, njo, nami, sabo, njima, čimer, mano, menoj
  • PROPN: Davidom, Marjanom, Slovenijo, Freddijem, Hrvaško, Hughesom, Jugoslavijo, Miranom, Morosino, Sampsonom
 • Ins
  • ADJ: drugo, tretjo, vremenskimi, kratkim, pravim, aktivnim, belo, bivšim, debelim, dobrimi
  • ADJ-Part: sesekljanimi
  • ADP: z, s, pred, med, nad, pod, za
  • DET: tem, katerimi, neko, tisto, njihovo, onim, temi, tistim, kakšnimi, katerim
  • NOUN: leti, copati, pinceto, pojavi, stresom, avtom, bajto, besedami, dnevi, gospodom
  • NUM: enim, eno, dvanajstimi, enaindvajsetimi, petdesetimi, sedemnajstimi, tremi, štirinajstimi
  • PRON: nami, mano, njimi, sabo, vami, njo, čim, njim, seboj, tabo
  • PROPN: [name:personal], [name:surname], andersonom, avstrijo, bennyjem, bojanom, dimitrijem, dimom, istrabenzom, jezerskim
 • Loc
  • ADJ: drugi, zadnjih, drugih, drugem, prvem, prvi, različnih, veliki, glavnem, zadnjem
  • ADJ-Part: končani, imenovanem, omenjenem, opravljenem, preteklih, določeni, določenih, končanem, odprtem, SPEČEM
  • ADP: v, na, po, o, pri, ob
  • DET: tem, katerem, svoji, katerih, tej, vseh, kateri, svojem, njegovem, teh
  • NOUN: letih, času, delu, strani, svetu, mestu, koncu, primeru, letu, področju
  • NUM: dveh, enem, štirih, treh, eni, petih, šestih, osmih, desetih, tridesetih
  • PRON: njem, njej, njih, nas, sebi, čemer, meni, čem, ničemer, vas
  • PROPN: Sloveniji, Ljubljani, Mariboru, Evropi, ZDA, Ameriki, Jugoslaviji, Britaniji, EU, Franciji
 • Loc
  • ADJ: glavnem, zadnjih, drugi, prvi, spletni, laični, majhni, beli, bolniški, delovnih
  • ADJ-Part: dani, določenem, določeni, imenovani, omenjenem, ostalih, združenih, znanem
  • ADP: v, na, pri, po, o, ob
  • DET: tem, tej, teh, tistem, naših, katerih, naši, nekem, neki, vsakem
  • NOUN: bistvu, redu, strani, koncu, letih, mestu, primeru, nadaljevanju, začetku, trenutku
  • NUM: dveh, eni, štirih, desetih, devetnajstih, enajstih, petih, treh
  • PRON: nas, njej, meni, njih, njem, sebi, vas, čem, čemer
  • PROPN: sloveniji, božjah, iraku, evropi, jugoslaviji, gazi, ledinah, ljubljani, zrečah, aktualu
 • Nom
  • ADJ: mogoče, sam, prvi, velika, drugi, prva, sama, slovenska, jasno, pomembno
  • ADJ-Part: prepričan, znani, pripravljeni, prepričani, zaposleni, znano, pripravljen, sprejet, povezani, povezano
  • DET: to, ta, vsi, vse, vsak, njegova, te, tisti, ti, njegov
  • NOUN: predsednik, človek, del, zakon, ljudje, otrok, vprašanje, vlada, država, čas
  • NUM: eden, ena, dva, trije, pet, en, tri, šest, tisoč, sto
  • PRON: kar, kdo, kaj, jaz, nič, nihče, nekaj, nekdo, ona, vi
  • PROPN: Slovenija, LJUBLJANA, Ljubljana, Slovenci, Maribor, Jasna, Jože, Drnovšek, Gregor, Janez
 • Nom
  • ADJ: druga, lepa, rdeča, sam, stari, zanimivo, dober, mali, drugi, prvi
  • ADJ-Part: vnet, preverjeno, znan, odprta, pozdravljeni, rečeno, imenovana, ostali, ostalo, postavljena
  • DET: to, ta, vse, nič, tisti, vsi, ti, te, nekaj, tisto
  • NOUN: gospod, hvala, gospa, oče, problem, vprašanje, čas, človek, del, a
  • NUM: ena, en, dva, tisoč, tri, šest, devet, eden, pet, dve
  • PRON: jaz, kaj, ti, mi, kdo, vi, on, ona, kar, oni
  • PROPN: slovenija, jones, tom, david, healy, jezus, karavanke, bistrica, herman, orsa
 • Def
  • ADJ: pravi, državni, novi, slovenski, drugi, veliki, glavni, največji, edini, zadnji
  • ADJ-Part: minuli, izbrani, znani, omenjeni, spoštovani, imenovani, izpodbijani, navedeni, odprti, plačani
 • Def
  • ADJ: drugi, mali, stari, pravi, zalivski, boljši, edini, morski, naslednji, celi
  • ADJ-Part: delujoči, imenovani, nariti, pozdravljeni, vladajoči
 • Ind
  • ADJ: sam, velik, nov, drug, pomemben, prepričan, dober, podoben, pripravljen, sprejet
  • ADJ-Part: prepričan, pripravljen, sprejet, zasnovan, presenečen, sestavljen, zaposlen, namenjen, oblečen, opremljen
 • Ind
  • ADJ: dober, lep, sam, cel, velik, vnet, slab, znan, drug, moder
  • ADJ-Part: vnet, znan, prepričan, pripravljen, spočit, delujoč, dodan, dogovorjen, izračunan, izvrševan

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: boljše, večji, večje, večja, boljši, močnejši, večjih, boljša, daljši, starejši
  • ADV: bolj, prej, večkrat, bolje, pozneje, raje, kasneje, dlje, hitreje, laže
 • Cmp
  • ADJ: mlajši, bogatejši, boljše, boljši, manjše, manjši, večja, večji, večje, boljša
  • ADV: bolj, prej, rajši, kasneje, večkrat, bolje, boljše, ceneje, dlje, konkretneje
 • Pos
  • ADJ: mogoče, sam, novo, nove, različnih, veliko, slovenski, velika, veliki, novega
  • ADJ-Part: znani, prepričan, znano, določene, pripravljeni, zaposlenih, prepričani, zaposleni, pripravljen, sprejet
  • ADV: lahko, tako, zelo, kako, vedno, potem, kar, zdaj, treba, ali
 • Pos
  • ADJ: dobro, dober, zanimivo, glavnem, lep, lepa, mali, rdeča, sam, stari
  • ADJ-Part: vnet, preverjeno, znan, odprta, pozdravljeni, rečeno, imenovana, imenovani, narejeno, ostali
  • ADV: tako, zdaj, a, pol, kako, lahko, tam, kar, potem, res
 • Sup
  • ADJ: največji, najboljši, največja, največjih, najboljša, najboljših, najpomembnejši, največje, najprimernejše, največjo
  • ADV: najbolj, najprej, najmanj, najbolje, najpogosteje, največkrat, najverjetneje, Najhuje, najdlje, najkasneje
 • Sup
  • ADJ: največja, največji, najbogatejši, najboljša, najboljše, najdebelejši, najlažje, najljubše, najnovejšo, največje
  • ADV: najprej, najbolj, najmanj, najrajši, najboljše
 • Neg
  • AUX-Fin: ni, niso, nisem, nismo, niste, nista, nisva, nisi
  • PART: ne
  • VERB-Fin: ni, nima, nimajo, nimam, noče, nimamo, nimate, nisem, nismo, niso
 • Neg
  • AUX-Fin: ni, nisem, nismo, niso, nisi, niste, nisva
  • PART: ne
  • VERB-Fin: ni, nima, nimam, nisem, nimajo, niso, noče, nimamo, nimate, nimaš
 • Pos
  • AUX-Fin: je, so, bo, sem, bodo, sta, smo, bomo, boste, ste
  • VERB-Fin: je, ima, so, bo, imajo, imamo, imate, imam, hoče, sem
 • Pos
  • AUX-Fin: je, so, sem, bo, smo, si, bomo, ste, bom, sta
  • VERB-Fin: je, ima, so, bo, imamo, imaš, imajo, imate, sem, imam
 • Bound
  • PRON: zanj, zame, zase, nanjo, zanjo, vanjo, nanj, vanj, zanje, name
 • Bound
  • PRON: zanjo, vanj, zame, zanj, zase, zate
 • Short
  • PRON: se, ga, jih, si, jo, mu, mi, ji, me, jim
 • Short
  • PRON: se, mi, ga, jih, si, ti, jo, me, jim, mu

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • VERB-Fin: ima, imajo, mora, zdi, moramo, morajo, more, velja, želi, deluje
  • VERB-Inf: imeti, vedeti, govoriti, delati, zdraviti, živeti, igrati, paziti, pričakovati, sodelovati
  • VERB-Part: imel, moral, imela, imeli, morali, morala, hotel, mogel, zdelo, vedela
  • VERB-Sup: delat, spat, gledat, iskat, krpat, mižat, prest, prosit, smučat, snemat
 • Imp
  • AUX-Part: bil, bilo
  • VERB-Fin: vem, veš, mislim, ima, imamo, imaš, imajo, zdi, imate, imam
  • VERB-Inf: delati, imeti, jesti, pisati, gnati, govoriti, hoditi, prositi, barvati, brati
  • VERB-Part: imela, imeli, imel, mogel, delal, delali, mislil, delala, mogla, poznal
  • VERB-Sup: delat, jest, ponavljat, gledat, osvajat, peljat, preverjat, sekirat, čakat, štet
 • Perf
  • VERB-Fin: pride, postane, začne, dobijo, nastane, da, zgodi, ostane, pove, dobi
  • VERB-Inf: reči, narediti, dobiti, najti, povedati, spremeniti, sprejeti, plačati, izogniti, ohraniti
  • VERB-Part: povedal, dejal, zgodilo, začeli, začela, postal, rekel, uspelo, dobil, prišel
  • VERB-Sup: odpotovat, osvobodit, pogledat, zajebat
 • Perf
  • VERB-Fin: recimo, daj, da, pride, daš, povej, reče, poglejte, prideš, dobijo
  • VERB-Inf: narediti, reči, priti, kupiti, povedati, vprašati, pogledati, spraviti, stisniti, dati
  • VERB-Part: rekel, rekla, rekli, dobil, dala, dali, dobili, prišla, prišlo, povedal
  • VERB-Sup: izpeljat, naročit, vrnit
 • Cnd
  • AUX-Fin: bi, b
  • VERB-Fin: bi
 • Cnd
  • AUX-Fin: bi
  • VERB-Fin: bi
 • Imp
  • AUX-Fin: bodite, Bodi
  • VERB-Fin: dodajte, Ugotovimo, dajte, pazite, denimo, poglejmo, pojdite, poskusite, povej, pozabite
 • Imp
  • AUX-Fin: bodite, bodi
  • VERB-Fin: recimo, daj, glej, čakaj, povej, glejte, poglejte, gremo, dajmo, požri
 • Ind
  • AUX-Fin: je, so, bo, ni, sem, bodo, sta, smo, niso, bomo
  • VERB-Fin: je, ima, ni, gre, so, bo, imajo, mora, pomeni, zdi
 • Ind
  • AUX-Fin: je, so, sem, bo, smo, ni, si, bomo, ste, bom
  • VERB-Fin: je, vem, veš, mislim, ni, ima, so, bo, pravi, imamo
 • Fut
  • AUX-Fin: bo, bodo, bomo, boste, bom, bosta, bova, bojo, boš
  • VERB-Fin: bo, bodo, boste, bom
 • Fut
  • AUX-Fin: bo, bomo, bom, boš, boste, bodo, bova, bosta, bojo
  • VERB-Fin: bo, bom, boš, bodo, bomo, bojo, bosta, bova
 • Pres
  • AUX-Fin: je, so, ni, sem, sta, smo, niso, ste, nisem, sva
  • VERB-Fin: je, ima, ni, gre, so, imajo, mora, pomeni, zdi, moramo
 • Pres
  • AUX-Fin: je, so, sem, smo, ni, si, ste, sta, nisem, nismo
  • VERB-Fin: je, vem, veš, mislim, ni, ima, so, pravi, imamo, gre

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • DET: to, tem, ta, tega, te, toliko, teh, temu, tej, tisti
 • Dem
  • DET: to, ta, tem, tega, te, tisto, teh, tisti, tole, take
 • Ind
  • DET: nekaj, več, veliko, manj, dovolj, malo, pol, preveč, največ, nekatere
  • PRON: nekaj, nekdo, marsikaj, nekoga, marsikoga, nečesa, Marsikdo, malokdo, marsičem, neki
 • Ind
  • DET: malo, nekaj, več, dosti, toliko, veliko, pol, manj, preveč, neko
  • PRON: nekdo, nekoga, nekomu, marsikaj
 • Int
  • DET: katerem, katerih, kateri, katero, katere, koliko, katerega, kakšno, katerimi, katerim
  • PRON: kaj, kdo, česa, komu, čem, koga, kom, kej, kva
 • Int
  • DET: koliko, kakšen, kakšna, kakšne, kakšni, kateri, kako, kakšno, katere, katerih
  • PRON: kaj, kdo, česa, koga, čim, komu, čem, čemu, što
 • Neg
  • DET: nobenega, nobene, noben, nobenih, nobena, nikakršne, nobenim, Nikakršnih, Nobeno, nikakršen
  • PRON: nič, nihče, nikogar, ničesar, nikomur, ničemer, nobeden, ničemur, nč
 • Neg
  • DET: nič, noben, nobene, nobenega, nobena, nikakršne, ničesar, nobenem, nobenemu, nobeni
  • PRON: nihče, nobeden
 • Prs
  • DET: svoje, svojo, svoj, svojega, njegov, svoji, njegovo, svojih, njegove, naše
  • PRON: se, ga, jih, si, jo, mu, mi, ji, nas, nam
 • Prs
  • ADJ: sirovo, andrejevo, belvijevega, bertrandova, blaževi, bučkino, centrovi, dolinarjeva, gobovo, heglovem
  • DET: naša, naše, moja, naš, naši, svoje, moje, naših, moj, mojega
  • PRON: se, jaz, mi, ti, ga, jih, si, jo, nas, vi
 • Rel
  • DET: kakršen, kakršnokoli, kakršna, kakršnih, kakršno, kakršni, kakršenkoli, kakršne, kakršnega, kakršnegakoli
  • PRON: kar, čemer, česar, čimer, kdor, karkoli, kogar, komerkoli, čemerkoli
 • Rel
  • DET: kakršnakoli, kakršne, kakršni, kateremkoli
  • PRON: kar, karkoli, kdor, kdorkoli, čemer, česar
 • Tot
  • DET: vse, vseh, vsi, vsak, vsem, ves, vsako, oba, obeh, vsega
  • PRON: vsakdo, vsakogar, vsakomur
 • Tot
  • DET: vse, vsi, vsak, vsako, vseh, vsa, obe, vsakega, vsakem, vsakemu
 • Card
  • NUM: eno, tri, dva, dveh, eden, ena, tisoč, štiri, dve, štirih
 • Card
  • NUM: eno, dva, en, ena, tri, tisoč, dvajset, dve, pet, enega
 • Mult
  • ADJ: dvojnega, dvojnim, dvojno, trojnim
 • Mult
  • ADJ: dvojni, dvojno, trojni
 • Ord
  • ADJ: prvi, prva, prvo, prve, prvem, prvih, prvega, tretji, tretje, prvim
  • NUM: 1., 20., 18., 9., 14., 17., 19., 6., 3., 10.
 • Ord
  • ADJ: prvi, prvo, prva, tretjo, prvega, devetindvajseti, peta, tretja, tretji, trideseti
 • Sets
  • NUM: dvoje, tisočerih, troje
 • Sets
  • NUM: dvoje
 • Yes
  • ADJ: človekovih, človekove, Vallaressovi, vodikov, človekova, Cankarjevem, Darwinove, Gregorčičevi, Kristusovega, Levovo
  • DET: svoje, svojo, svoj, svojega, njegov, svoji, njegovo, svojih, njegove, naše
 • Yes
  • ADJ: sirovo, andrejevo, belvijevega, bertrandova, blaževi, bučkino, centrovi, dolinarjeva, gobovo, heglovem
  • DET: naša, naše, moja, naš, naši, moje, naših, moj, mojega, tvoja
 • Yes
  • DET: svoje, svojo, svoj, svojega, svoji, svojih, svojim, svojem, svoja, svojimi
  • PRON: se, si, sebi, seboj, sebe, zase, sabo, nase, vase
 • 1
  • AUX-Fin: sem, smo, bomo, nisem, bom, sva, nismo, nisva, bova
  • DET: naše, naših, naš, naša, moj, moje, naši, našo, moja, moji
  • PRON: mi, nas, nam, me, jaz, meni, zame, nama, nami, mene
  • VERB-Fin: moramo, mislim, imamo, moremo, smemo, vem, imam, moram, vemo, morem
 • 1
  • AUX-Fin: sem, smo, bomo, bom, nisem, nismo, sva, bova, nisva
  • DET: naša, naše, moja, naš, naši, moje, naših, moj, mojega, mojo
  • PRON: jaz, mi, nas, me, meni, mene, nam, nami, mano, midve
  • VERB-Fin: vem, mislim, recimo, imamo, sem, imam, gremo, bom, moram, prosim
 • 2
  • AUX-Fin: boste, ste, si, niste, bodite, nisi, sta, Bodi, as, bosta
  • DET: vaš, vaša, vaše, vašo, tvoje, vašega, vaši, tvoj, vaših, tvoja
  • PRON: vam, vas, ti, vi, te, tebe, tebi, vaju, vami, nate
  • VERB-Fin: imate, morate, želite, dodajte, veš, potrebujete, boste, moraš, si, ste
 • 2
  • AUX-Fin: si, ste, boš, boste, nisi, bodite, niste, bodi
  • DET: tvoja, vaš, vaša, vaše, vašo, tvoj, tvoje, tvoji, tvojo, vašega
  • PRON: ti, vi, vam, te, vas, vami, tebe, tebi, vidva, tabo
  • VERB-Fin: veš, imaš, daj, imate, si, glej, čakaj, daš, greš, moraš
 • 3
  • AUX-Fin: je, so, bo, ni, bodo, sta, niso, bosta, nista, bojo
  • DET: njegov, njegovo, njegove, njegova, njeno, njen, njihove, njegovem, njegovi, njene
  • PRON: ga, jih, jo, mu, ji, jim, njim, njih, njem, njimi
  • VERB-Fin: je, ima, ni, gre, so, bo, imajo, mora, pomeni, zdi
 • 3
  • AUX-Fin: je, so, bo, ni, sta, bodo, niso, bosta, bojo, biti
  • DET: njegova, njeni, njihove, njihovega, njihovo, njegove, njegovo, njen, njene, njeno
  • PRON: ga, jih, jo, on, ona, jim, mu, ji, oni, njega
  • VERB-Fin: je, ni, ima, so, bo, pravi, gre, imajo, zdi, da
 • Fem
  • DET: njeno, njen, njene, njena, njeni, njenih, njenim, njenega, njenem, njenemu
 • Fem
  • DET: njeni, njen, njene, njeno
 • Masc
  • DET: njegov, njegovo, njegove, njegova, njegovem, njegovi, njegovih, njegovega, njegovim, njegovimi
 • Masc
  • DET: njegova, njegove, njegovo
 • Neut
  • DET: njegov
 • Dual
  • DET: njun, njuna, njuno, njuni, najin, najinih, vajino, Najine, najina, najinega
 • Dual
  • DET: najino
 • Plur
  • DET: naše, naših, njihove, naš, naša, njihovo, njihov, njihova, njihovih, naši
 • Plur
  • DET: naša, naše, naš, naši, naših, našega, našo, vaš, vaša, vaše
 • Sing
  • DET: njegov, njegovo, njegove, njegova, njeno, njen, njegovem, njegovi, njene, njegovih
 • Sing
  • DET: moja, moje, moj, mojega, tvoja, mojo, mojemu, njegova, njeni, tvoj

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • X: dr., oz., t., d., sv., P., i., M., j., o.
 • Foreign
  • Yes
   • X: de, of, the, bin, El, Les, Party, TO, TRAVEL, WRITING
 • Foreign
  • Yes
   • X: green, of, grass, home, non, stop, beautiful, day, fa, gung
 • NumForm
  • Digit
   • NUM: 10, 15, 2000, 50, 1., 3, 30, 20, 20., 6
  • Roman
   • NUM: I., II, II., VI, I, III, IV., IX., V, V.
  • Word
   • NUM: eno, tri, dva, dveh, eden, ena, tisoč, štiri, dve, štirih
 • NumForm
  • Word
   • NUM: eno, dva, en, ena, tri, tisoč, dvajset, dve, pet, enega

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: biti.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 2 lemmas as copulas (cop). Examples: biti, _.
 • This corpus uses 9 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: biti, bga, dab, dam, gauš, kse, neb, seu, tlelevš.
 • This corpus uses 2 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: biti, _.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (157)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(do) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(okoli) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1787)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (14)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (149)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (41)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (2)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (111)
  • VERB-Part--NOUN-Gen-ADP(do) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (1870)
  • VERB-Part--PRON-Acc (4)
  • VERB-Part--PRON-Gen (13)
  • VERB-Part--PRON-Nom (146)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (35)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (263)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(kakor) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (4)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (215)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (15)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (100)
  • VERB-Part--PRON-Gen (7)
  • VERB-Part--PRON-Nom (138)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1540)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (79)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (310)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (459)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (140)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (29)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (431)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (29)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (146)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (109)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (24)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (28)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (1809)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (83)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (344)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (611)
  • VERB-Part--PRON-Dat (190)
  • VERB-Part--PRON-Gen (42)
  • VERB-Sup--NOUN-Acc (4)
  • VERB-Sup--PRON-Acc (1)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (254)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc-ADP(preko) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (5)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (51)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(preko) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen-ADP(čez) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (4)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (155)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (76)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (17)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (45)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (10)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (17)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (2)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (3)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (217)
  • VERB-Part--NOUN-Acc-ADP(navkljub) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (37)
  • VERB-Part--PRON-Acc (83)
  • VERB-Part--PRON-Dat (35)
  • VERB-Part--PRON-Gen (10)
  • VERB-Sup--NOUN-Acc (7)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (11)
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (81)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Loc (2)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (14)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (91)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (5)
  • VERB-Inf--NOUN-Dat (28)
  • VERB-Inf--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (5)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (23)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (14)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (97)
  • VERB-Part--PRON-Acc (23)
  • VERB-Part--PRON-Dat (151)
  • VERB-Sup--PRON-Acc (1)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Dat (3)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (1)
  • VERB-Fin--PRON-Dat (39)
  • VERB-Inf--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (1)
  • VERB-Inf--PRON-Dat (3)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (3)
  • VERB-Part--PRON-Acc (5)
  • VERB-Part--PRON-Dat (35)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 24 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: prositi zase, doživeti svojo, iskati svojo, karikirati sebe, kaznovati sebe, narediti svoje, obdržati zase, označevati sebe, poskrbeti zase, postaviti zase, povedati svojega, povzročiti sebi, presenetiti sebe, reči svoje, spodbuditi sebe, spremeniti sebe, spreminjati sebe, ubiti sebe, upati zase, utemeljevati sebe, videti sebe, zanikovati sebe, zatopljen vase, živeti zase

Relations Overview

Relations Overview