home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Swedish-LinES

UD_Swedish-PUD

UD_Swedish-Talbanken

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 4564 sentences and 79811 tokens.
 • This corpus contains 1000 sentences and 19074 tokens.
 • This corpus contains 6026 sentences and 96819 tokens.
 • This corpus contains 8405 tokens (11%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 1912 tokens (10%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 9733 tokens (10%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 9 types of words with spaces. Examples: 5 000, 10 000, 100 000, 12 000, 15 001–19 999, 25 000, 3 000–5 000, 330 000, 35 000
 • This corpus contains 12 types of words with spaces. Examples: t ex, s k, bl a, t o m, o s v, d v s, fr o m, m m, f n, e d, m fl, t v
 • This corpus contains 237 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: XML-dokument, ANSI-92, SQL-frågeläge, ANSI-89, kl., t.ex, rad-, EU:s, XML-data, null-värden, Access-databas, Access-projekt, Access-projektet, SQL-frågelägen, XML-fil, XP-licens, Gai-Hinnom, Server-databasen, XML-informationen, radio-, start-, 2000-filformat, Ben-Gurion, Server-databas, kategori-, pivottabell-, .xsl-fil, 2002-filformat, 72:a, Access-databaser, Access-fil, Arkiv-menyn, Bruce-Briggs, Dar-es-Salaam, Jo-Ann, RefLibPaths-nyckel, SQL-uttryck, Sha'ananim, Verktyg-menyn, Wentz', XML-baserade, XML-datadokument, XML-filer, XML-märken, XML-schemafil, XML-scheman, XML-schemastandarden, XML-syntaxen, XP-program, XSL-formatmall
 • This corpus contains 148 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: f.Kr., USA:s, 1960-talet, 1970-talet, 700-talet, St., 1500-talet, 1900-talet, 1980-talet, 1990-talet, B.C., Joliot-Curie, Qing-dynastins, e-post, e-postmeddelanden, e.Kr., 'Ya, 10-veckorskursen, 1200-talet, 1300-talet, 1350-talet, 1400-talet, 18-åring, 1950-talet, 200-talet, 2000-talet, 28-åringen, 3%-räntan, 400-tal, 400-talet, 45:e, 500-talet, 53-åringen, 60-talshiten, 800-talet, AKP:s, Amarna-breven, Australien-laget, B-29:or, BBC:s, BNP-tillväxten, Beijing-vänliga, Bian-kanalen, Buena-trädgården, CNN-reportrar, CRTC-utfrågningar, C​e​c​e​l​i​a​-​k​o​n​s​e​r​v​a​t​o​r​i​e​t, C​e​n​t​u​r​y​-​u​t​m​ä​r​k​e​l​s​e​r​n​a, Chilia-armen, Conte-distrikten
 • This corpus contains 365 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: t.ex., bl.a., u-länderna, s., EEC:s, kap., s.k., u-länder, 60-talet, kl., EEC-länderna, dvs., 1800-talet, yrkes-, 1960-talet, 70-talet, FN:s, RFSU-laboratoriet, a., doc., m.fl., resp., sid., t.o.m., u-ländernas, 1800-talets, 1900-talet, KF:s, barn-, ett-, i-länderna, m.m., manisk-depressiva, u-land, 15-årsperioden, 1960-talets, B-inkomster, I., Ollo-Food, Per-Ola, RFSU-laboratoriets, a), b), fack-, far-, fig., hem-, i-länder, kibbutz-, kommun-

Morphology

Tags

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 6 word types tagged as particles (PART): att, ej, icke, inte, så, to
 • This corpus contains 4 word types tagged as particles (PART): att, ej, icke, inte
 • This corpus contains 4 word types tagged as particles (PART): att, ej, icke, inte
 • This corpus contains 55 lemmas tagged as pronouns (PRON): all, alla, allesammans, allihop, allihopa, allt, alltihop, allting, alltsammans, andra, annan, bägge, båda, bådadera, de, den, denna, densamma, dessa, det, detsamma, detta, du, en, enda, han, hon, ingen, ingenting, inget, intet, jag, litet, man, mycket, mången, ni, någon, någondera, någonting, något, sig, sin, som, somliga, sådan, sådant, te, vad, var, varandra, vars, vem, vi, vilken
 • This corpus contains 55 lemmas tagged as pronouns (PRON): alla, allt, alltihop, allting, alltsammans, andra, annat, båda, bådas, de, den, denna, dennes, deras, dess, dessa, det, detta, din, du, en, ens, er, ett, fler, han, hans, hennes, hon, ingen, inget, intet, jag, man, min, mycket, många, mångt, ni, någon, något, några, sig, sin, som, vad, varandra, vars, vem, vi, vilka, vilkas, vilken, vilket, vår
 • This corpus contains 56 lemmas tagged as pronouns (PRON): all, allt, alltihop, allting, annan, bägge, båda, bådadera, de, den, denna, densamma, det, dom, du, en, envar, fler, flera, få, han, hon, ingen, ingendera, ingenting, jag, man, mitt, mycken, mycket, många, mången, ni, någon, någonting, nånting, samtlig, sig, som, somlig, sån, två, vad, var, vara, varandra, varann, varannan, vardera, vars, vem, vi, vilka, vilken, vissa, vår
 • This corpus contains 24 lemmas tagged as determiners (DET): all, allt, bägge, båda, de, den, denna, dessa, det, detta, du, en, en-mängd, ingen, intet, la, le, någon, samtlig, the, vad, varenda, varje, vilken
 • This corpus contains 16 lemmas tagged as determiners (DET): A, Die, El, Las, Le, all, den, denna, en, ingen, någon, samma, that, the, varje, vilken
 • This corpus contains 21 lemmas tagged as determiners (DET): all, allt, bägge, de, den, denna, det, en, ingen, man, någon, samma, the, var, vara, varannan, vardera, varenda, varje, vilken, vilket
 • Out of the above, 17 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: all, allt, bägge, båda, de, den, denna, dessa, det, detta, du, en, ingen, intet, någon, vad, vilken
 • Out of the above, 6 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: den, denna, en, ingen, någon, vilken
 • Out of the above, 16 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: all, allt, bägge, de, den, denna, det, en, ingen, man, någon, var, vara, varannan, vardera, vilken
 • This corpus contains 15 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): bli, böra, få, ha, hålla, komma, kunna, lär, må, måste, ombedd, råka, skola, vara, vilja
 • This corpus contains 15 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): behöva, bli, bliva, böra, få, ha, komma, kunna, må, måste, skola, var, vara, verka, vilja
 • This corpus contains 16 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): behöva, bli, bruka, böra, dra, få, ha, komma, kunna, lär, må, måste, skola, torde, vara, vilja
 • Out of the above, 9 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: bli, få, ha, hålla, komma, må, råka, vara, vilja
 • Out of the above, 12 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: behöva, bli, bliva, få, ha, komma, kunna, må, skola, vara, verka, vilja
 • Out of the above, 14 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: behöva, bli, bruka, böra, dra, få, ha, komma, kunna, må, måste, skola, vara, vilja
 • Fin
  • AUX: är, var, hade, kan, har, skulle, måste, kunde, vill, ska
  • VERB: var, har, sa, hade, gick, kom, såg, sade, är, vet
 • Fin
  • AUX: är, var, har, kan, hade, skulle, kommer, kunde, måste, ville
  • VERB: har, sade, hade, finns, säger, började, blev, kommer, gjorde, tog
 • Fin
  • AUX: är, kan, har, måste, skall, skulle, ska, kommer, var, får
  • VERB: har, finns, är, blir, får, gäller, ger, går, kommer, gör
 • Inf
  • AUX: vara, ha, kunna, få, vilja, bli, komma, ombedd
  • VERB: göra, ta, se, gå, använda, få, komma, bli, säga, ha
 • Inf
  • AUX: vara, ha, kunna, behöva, bli, få, vilja
  • VERB: ha, få, göra, ta, gå, se, bli, hjälpa, spela, använda
 • Inf
  • AUX: vara, kunna, få, ha, bli, behöva, vilja, komma, dra
  • VERB: få, ha, bli, göra, ge, ta, komma, gå, se, vara
 • Part
  • ADJ: följande, särskilt, motsvarande, nuvarande, grundläggande, beredd, dolda, intresserad, liknande, omfattande
  • VERB: tvungen, taget, leende, tvungna, flåsande, gjort, sittande, svävande, tröstande, överraskande
 • Part
  • ADJ: betydande, sett, följande, kända, allierade, känd, levande, omfattande, regisserad, anställd
  • VERB: förlorad, tvungen
 • Part
  • ADJ: följande, beroende, särskild, särskilda, ökad, motsvarande, liknande, ökade, gifta, nuvarande
  • VERB: påverkade, vald, vänd, hörselskadad, tvungna, accepterad, anpassade, bedövade, diciplinerade, emanciperade
 • Stem
  • VERB: läs-
 • Sup
  • AUX: varit, kunnat, fått, blivit, velat, kommit
  • VERB: kommit, gjort, varit, blivit, fått, gått, sett, sagt, hört, tagit
 • Sup
  • AUX: varit, blivit, kunnat
  • VERB: blivit, gjort, beslutat, fått, gått, haft, kommit, sett, skrivit, ansett
 • Sup
  • AUX: varit, kunnat, fått, kommit, blivit, velat
  • VERB: fått, blivit, haft, gjort, ökat, kommit, gått, visat, börjat, skett

Nominal Features

Nominal Features

Nominal Features

 • Com
  • ADJ: själv, stor, annan, liten, egen, vit, sådan, lång, ung, gammal
  • ADJ-Part: beredd, intresserad, bestämd, gift, komplicerad, särskild, ökad, begränsad, känd, upptagen
  • DET: en, den, denna, någon, ingen, all, vilken, var
  • NOUN: gång, sidan, man, fråga, mr, del, mannen, mrs, frågor, människor
  • PRON: han, jag, du, vi, honom, man, mig, hon, ni, sin
 • Com
  • ADJ: stor, lång, egen, ensam, hög, liten, modern, politisk, ekonomisk, kort
  • ADJ-Part: känd, regisserad, anställd, gift, intresserad, samlad, utgiven, Designad, Grundad, Nedgrävd
  • DET: en, den, denna, någon, ingen, all, det, ett, vilken
  • NOUN: personer, miljoner, del, grund, oktober, världen, delen, tiden, plats, dollar
  • NUM: en
  • PRON: han, jag, sin, hon, den, vi, honom, en, du, henne
  • VERB-Part: förlorad, tvungen
 • Com
  • ADJ: stor, annan, själv, sådan, viss, egen, ny, hög, kristen, social
  • ADJ-Part: särskild, ökad, beredd, gift, bosatt, fortsatt, oförändrad, angiven, född, genomförd
  • DET: en, den, denna, någon, ingen, vilken, var, all, varannan, nån
  • NOUN: del, procent, människor, tid, familjen, kvinnor, man, dag, miljoner, fråga
  • NUM: en
  • PRON: man, vi, den, du, sin, han, jag, oss, hon, en
  • VERB-Part: vald, vänd, hörselskadad, accepterad, förstärkt, förändrad, ifylld, komplicerad, likställd, lämnad
 • Fem
  • NOUN: nuptiam
 • Masc
  • ADJ: andre
  • PRON: denne
 • Masc
  • ADJ: egyptiske, misstänkte, Like, Simple, anglikanske, belgiske, brittiske, demokratiske, dominikanske, högste
 • Masc
  • ADJ: enskilde, andre, sjuke, ene, enskildes, lille, skattskyldige, unge, amerikanske, andres
  • ADJ-Part: avlidnes
  • NOUN: consensus
  • PRON: denne
 • Neut
  • ADJ: annat, stort, eget, litet, nytt, möjligt, svårt, visst, gott, sådant
  • ADJ-Part: särskilt, bestämt, kvalificerat, ökat
  • DET: ett, det, något, detta, inget, allt, vilket
  • NOUN: fält, sätt, år, data, ögon, fältet, fall, huvudet, ansikte, ögonblick
  • PRON: det, vad, sitt, detta, allt, något, ingenting, vilket, mitt, annat
  • VERB: sitt
 • Neut
  • ADJ: sett, annat, nytt, otroligt, öppet, allmänt, möjligt, stort, dåligt, eget
  • ADJ-Part: sett, inräknat, känt, Format, Uttryckt, begränsat, bevakat, beväpnat, delat, drivet
  • DET: ett, det, detta, något, inget, vilket, De, allt
  • NOUN: år, havet, fall, kriget, liv, antal, barn, åren, land, slutet
  • NUM: ett
  • PRON: det, detta, sitt, vad, vilket, ett, mycket, allt, vårt, allting
 • Neut
  • ADJ: annat, svårt, nytt, möjligt, sådant, viktigt, eget, socialt, stort, övrigt
  • ADJ-Part: sett, taget, särskilt, sagt, ökat, förbjudet, fött, inkomstprövat, räknat, valt
  • DET: ett, det, detta, något, allt, inget, vilket, vart, vartannat
  • NOUN: år, barn, äktenskapet, barnen, sätt, samhället, arbete, fall, äktenskap, barnet
  • NUM: ett
  • PRON: det, detta, vad, sitt, något, vårt, allt, vilket, ditt, mycket
  • VERB-Part: förbjudet, opåverkat, reglerat, sysselsatt, tillgodosett, upplagt
 • Plur
  • ADJ: andra, flera, många, vita, nya, olika, egna, stora, långa, små
  • ADJ-Part: bundna, skadade, ökade
  • DET: de, alla, dessa, några, inga, båda, vilka, samtliga, bägge
  • NOUN: data, år, fält, ögon, frågor, människor, saker, ögonen, element, barn
  • PRON: de, vi, dem, den, sina, oss, alla, varandra, mina, vilka
  • VERB-Part: tvungna, fullproppade
 • Plur
  • ADJ: många, flera, andra, nya, stora, olika, fler, små, vissa, båda
  • ADJ-Part: allierade, kända, inblandade, kombinerade, kvalificerade, misstänkta, samlade, Finansierade, avlidna, beskattade
  • DET: de, alla, dessa, några, inga
  • NOUN: år, personer, miljoner, dollar, barn, människor, åren, delar, företag, gånger
  • PRON: de, sina, vi, dem, vilka, oss, alla, många, andra, dessa
 • Plur
  • ADJ: olika, andra, många, vissa, stora, flera, flesta, nya, små, sådana
  • ADJ-Part: särskilda, gifta, handikappade, ökade, bestämda, skilda, kända, avsedda, höjda, isolerade
  • DET: de, alla, dessa, några, vilka, inga, bägge, dom
  • NOUN: barn, år, barnen, procent, människor, kvinnor, miljoner, kronor, fall, länder
  • PRON: de, vi, dem, sina, oss, våra, andra, många, alla, varandra
  • VERB-Part: påverkade, tvungna, anpassade, bedövade, diciplinerade, emanciperade, fjärrundersökta, frusterade, färdigräknade, fördelade
 • Sing
  • ADJ: själv, hela, annat, andra, stor, annan, liten, ena, egen, vit
  • ADJ-Part: särskilt, beredd, dolda, intresserad, bestämd, gift, komplicerad, särskild, ökad, begränsad
  • DET: en, ett, den, det, denna, någon, något, detta, varje, ingen
  • NOUN: gång, sätt, sidan, mr, fråga, man, del, mannen, mrs, linjen
  • PRON: han, det, jag, du, honom, man, vad, mig, hon, ni
  • PROPN: Harry, Dobby, Quinn, Bray, Auster, Don, Stillman, Clough, Gyllenroy, Lockman
  • VERB: tvungen, lastad, omhändertagen, sitt, spräckt
  • VERB-Part: tvungen, lastad, omhändertagen, spräckt
 • Sing
  • ADJ: stor, hela, nya, södra, andra, lång, norra, brittiska, egen, ensam
  • ADJ-Part: sett, känd, regisserad, anställd, fortsatt, gift, inräknat, intresserad, känt, samlad
  • DET: en, den, ett, det, denna, varje, detta, någon, något, ingen
  • NOUN: havet, år, del, grund, oktober, världen, delen, kriget, liv, tiden
  • NUM: en, ett
  • PRON: det, han, jag, sin, hon, den, detta, honom, sitt, vad
  • VERB-Part: förlorad, tvungen
 • Sing
  • ADJ: stor, hela, annan, nya, själv, sådan, viss, egen, annat, ny
  • ADJ-Part: särskild, ökad, sett, taget, beredd, särskilt, fortsatt, gift, ökade, bosatt
  • DET: en, den, ett, det, denna, varje, någon, detta, ingen, något
  • NOUN: del, äktenskapet, år, tid, samhället, familjen, arbete, barn, sätt, äktenskap
  • NUM: en, ett
  • PRON: det, man, den, du, sin, detta, vad, han, jag, sitt
  • VERB-Part: vald, vänd, hörselskadad, accepterad, förbjudet, förstärkt, förändrad, ifylld, komplicerad, likställd
 • Acc
  • PRON: sig, honom, mig, dem, oss, henne, dig, varandra, varann, er
 • Acc
  • PRON: sig, honom, dem, henne, oss, mig, dig, er, sej, varandra
 • Acc
  • NOUN: nuptiam
  • PRON: sig, dem, oss, dig, varandra, mig, henne, honom, sej, varann
 • Gen
  • ADJ: dödas, förflutnas, förgångnas, gräsligas, omyndigas, spetälskas, svartas, vises, vitas
  • NOUN: kommissionens, sortens, världens, diagrammets, fältets, min, bolagets, folkets, sorts, unionens
  • PRON: sin, hans, sina, sitt, er, min, deras, hennes, mitt, vår
  • PROPN: Harrys, Stillmans, Mwetas, Rons, Austers, EU:s, Dandos, Vernons, Weasleys, Europas
  • VERB: sitt
 • Gen
  • ADJ: ofattbaras
  • NOUN: stadens, världens, års, företagets, dussintals, flodens, havets, jordens, regeringens, regissörens
  • PROPN: USA:s, Kinas, Kongs, Australiens, Clintons, Disneys, Doss, Hitchcocks, Medelhavets, Rysslands
 • Gen
  • ADJ: anställdas, enskildes, försäkrades, äldres, andres, avlidnes, dubbelarbetandes, efterkommandes, enskilds, frånskildas
  • ADJ-Part: anställdas, försäkrades, avlidnes, dubbelarbetandes, sammanboendes, studerandes
  • NOUN: äktenskapets, kvinnans, världens, barnens, familjens, års, dagens, samhällets, jordens, slags
  • PROPN: Sveriges, EEC:s, Guds, Stockholms, FN:s, Kristi, KF:s, Parsons, Europas, Jesu
 • Nom
  • ADJ: andra, första, själv, hela, annat, flera, många, nya, stor, enda
  • ADJ-Part: följande, särskilt, motsvarande, nuvarande, grundläggande, beredd, dolda, intresserad, liknande, omfattande
  • ADV: i, med, på, av, runt, efter, klart, igenom, korrekt, och
  • AUX: höll, haft, råkar, skola
  • DET: båda, denne, du, vad, La, de, samtliga
  • NOUN: fält, sätt, gång, år, sidan, data, man, mr, fråga, del
  • NUM: U
  • PRON: han, jag, du, de, vi, man, hon, ni, enda, lite
  • PROPN: Harry, Quinn, Stillman, Bray, Auster, Access, Microsoft, Ron, Weasley, Mweta
  • VERB: närvarande, taget, förfogande, följande, gillande, gående, Beroende, betydande, fantasieggande, flytande
 • Nom
  • ADJ: första, andra, nya, många, flera, stora, stor, hela, senaste, sista
  • ADJ-Part: betydande, sett, följande, kända, allierade, känd, levande, omfattande, regisserad, anställd
  • NOUN: år, havet, personer, fall, miljoner, del, grund, oktober, världen, delen
  • NUM: två, tre, fyra, 1, sex, 10, tio, 000, 2014, 2015
  • PRON: han, de, jag, hon, vi, du, man, ni
  • PROPN: Kina, Storbritannien, of, Trump, USA, Frankrike, Hong, Italien, Medelhavet, North
  • VERB-Part: förlorad, tvungen
 • Nom
  • ADJ: olika, andra, första, nya, många, stora, stor, större, vissa, hela
  • ADJ-Part: följande, beroende, särskild, särskilda, ökad, motsvarande, liknande, ökade, gifta, nuvarande
  • NOUN: år, barn, del, äktenskapet, procent, barnen, människor, tid, sätt, samhället
  • NUM: två, tre, en, 1, 20, 2, ett, 1970, 3, 10
  • PRON: man, de, vi, du, han, jag, hon, ni, bägge, en
  • PROPN: Sverige, EEC, Stockholm, USA, ATP, Gud, Göteborg, Horn, Danmark, Indien
  • VERB-Part: påverkade, vald, vänd, hörselskadad, tvungna, accepterad, anpassade, bedövade, diciplinerade, emanciperade
 • Def
  • ADJ: hela, andra, ena, europeiska, gamla, lilla, själva, unge, egna, sista
  • ADJ-Part: dolda, beräknade, motsatta, nämnda
  • DET: den, de, det, denna, detta, dessa, bägge
  • NOUN: sidan, mannen, linjen, fältet, tiden, informationen, huvudet, kommissionen, handen, ögonen
  • PRON: han, det, jag, sig, du, de, vi, honom, den, mig
  • VERB: sitt
 • Def
  • ADJ: hela, senaste, nya, sista, högsta, största, södra, andra, bästa, främsta
  • ADJ-Part: Förenade, använda, bildade, bundna, frusna, frånskilda, förbättrade, hyllade, icke-vita, idealiserade
  • DET: den, de, det, denna, the, dessa, detta, a, Die, El
  • NOUN: havet, världen, delen, kriget, tiden, gången, regeringen, regionen, staden, åren
  • PRON: det, han, de, sig, hans, jag, sin, hon, den, sina
 • Def
  • ADJ: hela, nya, flesta, svenska, andra, bästa, ekonomiska, största, kristna, närmaste
  • ADJ-Part: ökade, gifta, dolda, nedärvda, nämnda, beräknade, förändrade, minskade, motsatta, orangefärgade
  • DET: den, de, det, denna, dessa, detta, bägge, vardera, dom
  • NOUN: äktenskapet, barnen, samhället, familjen, kvinnan, barnet, mannen, kvinnorna, världen, föräldrarna
  • PRON: det, de, sig, vi, den, du, sin, detta, dem, han
 • Ind
  • ADJ: själv, andra, samma, annat, flera, många, stor, olika, annan, liten
  • ADJ-Part: särskilt, beredd, intresserad, bestämd, gift, komplicerad, särskild, ökad, begränsad, bestämt
  • DET: en, ett, någon, något, varje, några, ingen, inget, inga, vilka
  • NOUN: fält, sätt, gång, år, data, man, fråga, mr, del, ögon
  • PRON: man, vad, allt, en, någon, något, alla, ingenting, vilket, vem
 • Ind
  • ADJ: flera, stor, fler, lång, ensam, hög, liten, modern, politisk, sett
  • ADJ-Part: sett, känd, regisserad, anställd, fortsatt, gift, inräknat, intresserad, känt, samlad
  • DET: en, ett, samma, varje, några, någon, något, ingen, inget, a
  • NOUN: år, personer, fall, miljoner, del, grund, oktober, liv, plats, antal
  • NUM: en, ett
  • PRON: vad, en, vilket, vilka, alla, många, andra, ett, mycket, allt
  • VERB-Part: förlorad, tvungen
 • Ind
  • ADJ: stor, flera, annan, själv, sådan, viss, annat, ny, sådana, svårt
  • ADJ-Part: särskild, ökad, sett, taget, beredd, särskilt, fortsatt, gift, bosatt, oförändrad
  • DET: en, ett, varje, samma, någon, några, ingen, vilka, något, vilken
  • NOUN: år, barn, del, procent, människor, tid, sätt, arbete, fall, kvinnor
  • NUM: en, ett
  • PRON: man, vad, en, andra, något, många, alla, allt, var, vilket
  • VERB-Part: vald, vänd, hörselskadad, accepterad, förbjudet, förstärkt, förändrad, ifylld, komplicerad, likställd

Degree and Polarity

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Cmp
  • ADJ: mer, inre, yttre, bättre, äldre, större, ytterligare, högre, mindre, tidigare
  • ADV: senare, mer, tidigare, vidare, längre, mindre, mera, bättre, närmare, ytterligare
 • Cmp
  • ADJ: större, högre, mer, tidigare, senare, färre, mindre, ytterligare, yttre, äldre
  • ADV: mer, senare, tidigare, längre, bättre, mindre, hellre, snarare, närmare, vidare
 • Cmp
  • ADJ: större, högre, bättre, mindre, äldre, längre, lättare, lägre, yttre, svårare
  • ADV: mer, tidigare, mindre, vidare, mera, längre, senare, ytterligare, bättre, närmare
 • Pos
  • ADJ: andra, själv, hela, annat, flera, många, nya, stor, enda, vita
  • ADV: mycket, helt, länge, lite, väl, längre, faktiskt, långt, snabbt, snart
  • DET: båda, samtliga
  • PROPN: Visual
 • Pos
  • ADJ: nya, andra, många, flera, stora, stor, hela, brittiska, olika, fler
  • ADV: helt, mycket, ofta, väldigt, djupt, långt, direkt, lite, väl, faktiskt
 • Pos
  • ADJ: olika, andra, nya, många, stora, stor, vissa, hela, flera, annan
  • ADV: mycket, helt, ofta, länge, långt, snabbt, relativt, direkt, starkt, säkert
 • Sup
  • ADJ: sista, närmaste, bästa, största, minsta, flesta, senaste, värsta, yttersta, högsta
  • ADV: helst, mest, minst, sist, ytterst, längst, oftast, senast, knappast, bäst
 • Sup
  • ADJ: senaste, sista, högsta, största, bästa, främsta, bäst, flesta, mesta, värsta
  • ADV: mest, sist, främst, värst, Minst, helst, ytterst, knappast
 • Sup
  • ADJ: flesta, bästa, största, närmaste, högsta, viktigaste, senaste, vanligaste, störst, främsta
  • ADV: mest, minst, främst, högst, helst, bäst, oftast, längst, knappast, ytterst
 • Neg
  • ADV: aldrig, ingalunda, knappast
  • PART: ej, icke, inte
 • Neg
  • ADV: aldrig, föga, knappast
  • PART: inte, icke, ej
 • Neg
  • ADV: aldrig, knappast, ingalunda, föga, nu, näppeligen, så, knappt, långt, minst
  • CCONJ: varken
  • PART: inte, ej, icke
  • PRON: sig

Verbal Features

Verbal Features

Verbal Features

 • Imp
  • AUX-Fin: var
  • VERB-Fin: låt, tänk, lägg, Exportera, Se, klicka, kom, Ändra, Filtrera, Flytta
 • Imp
  • VERB-Fin: Låt, Släpp, Spola
 • Imp
  • AUX-Fin: Varen
  • VERB-Fin: se, låt, ta, ge, jfr, kontrollera, Diskutera, kolla, Läs, byt
 • Ind
  • ADJ-Part: dansande
  • AUX-Fin: är, var, hade, kan, har, skulle, måste, kunde, vill, ska
  • AUX-Inf: ombedd
  • AUX-Sup: velat
  • VERB-Fin: var, har, sa, hade, gick, såg, kom, sade, är, vet
  • VERB-Inf: lyckas, fyllt, inställd, klädd, avslutad, installerat, skuggad, dödade, kopplad, sett
  • VERB-Part: tvungen, taget, leende, tvungna, flåsande, gjort, sittande, svävande, tröstande, överraskande
  • VERB-Sup: lyckats, funnits, färdats, hoppats, misslyckats, träffats
 • Ind
  • ADJ-Part: betydande, följande, levande, omfattande, beroende, dominerande, närvarande, omgivande, sittande, självstyrande
  • AUX-Fin: är, var, har, kan, hade, skulle, kommer, kunde, måste, ville
  • VERB-Fin: har, sade, hade, finns, säger, började, blev, kommer, gjorde, tog
 • Ind
  • AUX-Fin: är, kan, har, måste, skall, skulle, ska, kommer, var, får
  • VERB-Fin: har, finns, är, blir, får, gäller, ger, går, kommer, gör
 • Opt
  • VERB-Fin: LEVE
 • Sub
  • AUX-Fin: vore, måtte, finge
  • VERB-Fin: vore, vare, förbanne, ginge, vete
 • Sub
  • AUX-Fin: vore
  • VERB-Fin: vare, vore, Gånge, finge
 • Past
  • ADJ-Part: särskilt, beredd, dolda, intresserad, bestämd, gift, komplicerad, särskild, ökad, begränsad
  • AUX-Fin: var, hade, skulle, kunde, ville, borde, fick, vore, blev, kom
  • VERB-Fin: var, sa, hade, gick, såg, kom, sade, fick, tog, stod
 • Past
  • ADJ-Part: sett, kända, allierade, känd, regisserad, anställd, fortsatt, gift, inblandade, inräknat
  • AUX-Fin: var, hade, skulle, kunde, ville, borde, behövde, fick, varade
  • VERB-Fin: sade, hade, började, blev, gjorde, tog, användes, skrev, spelade, berättade
  • VERB-Part: förlorad, tvungen
 • Past
  • ADJ-Part: särskild, särskilda, ökad, ökade, gifta, sett, taget, handikappade, beredd, bestämda
  • AUX-Fin: skulle, var, kunde, hade, borde, ville, fick, torde, vore, blev
  • VERB-Fin: blev, fick, hade, var, började, gjorde, kom, gick, fanns, gav
  • VERB-Part: påverkade, vald, vänd, hörselskadad, tvungna, accepterad, anpassade, bedövade, diciplinerade, emanciperade
 • Pres
  • ADJ-Part: följande, motsvarande, nuvarande, grundläggande, liknande, omfattande, växande, betydande, framträdande, oberoende
  • AUX-Fin: är, kan, har, måste, vill, ska, kommer, skall, får, bör
  • VERB-Fin: har, är, vet, finns, kommer, säger, ser, tror, visas, gör
 • Pres
  • ADJ-Part: betydande, följande, levande, omfattande, beroende, dominerande, närvarande, omgivande, sittande, självstyrande
  • AUX-Fin: är, har, kan, kommer, måste, ska, vill, bör, får, må
  • VERB-Fin: har, finns, säger, kommer, börjar, står, ger, hjälper, inkluderar, innehåller
 • Pres
  • ADJ-Part: följande, beroende, motsvarande, liknande, nuvarande, omfattande, pensionsgrundande, avgörande, krävande, oberoende
  • AUX-Fin: är, kan, har, måste, skall, ska, kommer, får, bör, vill
  • VERB-Fin: har, finns, är, blir, får, gäller, ger, går, kommer, gör
 • Act
  • ADJ-Part: dansande
  • AUX-Fin: är, var, hade, kan, har, skulle, måste, kunde, vill, ska
  • AUX-Inf: vara, ha, kunna, få, vilja, bli, komma
  • AUX-Sup: varit, kunnat, fått, blivit, velat, kommit
  • VERB-Fin: var, har, sa, hade, gick, kom, såg, sade, är, vet
  • VERB-Inf: göra, ta, se, gå, använda, få, komma, bli, säga, ha
  • VERB-Part: leende, flåsande, sittande, svävande, tröstande, överraskande, dansande, dinglande, fastställande, flämtande
  • VERB-Sup: kommit, gjort, varit, blivit, fått, gått, sett, sagt, hört, tagit
 • Act
  • AUX-Fin: är, var, har, kan, hade, skulle, kommer, kunde, måste, ville
  • AUX-Inf: vara, ha, kunna, behöva, bli, få, vilja
  • AUX-Sup: varit, blivit, kunnat
  • VERB-Fin: har, sade, hade, säger, började, blev, kommer, gjorde, tog, börjar
  • VERB-Inf: ha, få, göra, ta, gå, se, bli, hjälpa, spela, använda
  • VERB-Sup: blivit, gjort, beslutat, fått, gått, haft, kommit, sett, skrivit, ansett
 • Act
  • AUX-Fin: är, kan, har, måste, skall, skulle, ska, kommer, var, får
  • AUX-Inf: vara, kunna, få, ha, bli, behöva, vilja, komma, dra
  • AUX-Sup: varit, kunnat, fått, kommit, blivit, velat
  • VERB-Fin: har, är, blir, får, gäller, ger, går, kommer, gör, visar
  • VERB-Inf: få, ha, bli, göra, ge, ta, komma, gå, se, vara
  • VERB-Sup: fått, blivit, haft, gjort, ökat, kommit, gått, visat, börjat, skett
 • Pass
  • AUX-Inf: ombedd
  • VERB-Fin: visas, kändes, används, hördes, tycktes, flyttas, döljs, skapas, behövs, läggs
  • VERB-Inf: talas, användas, fyllt, inställd, klädd, visas, avslutad, installerat, köras, skuggad
  • VERB-Part: tvungen, taget, tvungna, gjort, baserat, försvunnen, kallad, omgiven, Förundrad, betitlad
  • VERB-Sup: skapats, använts, dragits, gjorts, lagts, tagits, brutits, fyllts, föreslagits, stängts
 • Pass
  • VERB-Fin: finns, användes, fanns, lyckades, anses, behövs, bildades, föddes, förstördes, gavs
  • VERB-Inf: finnas, ses, tillämpas, bebyggas, behövas, erbjudas, firas, flockas, flygas, förvaras
  • VERB-Sup: använts, lämnats, odlats, rapporterats, setts, skrivits, accepterats, administrerats, anklagats, betonats
 • Pass
  • VERB-Fin: behövs, kallas, beräknas, används, anses, användes, föds, ges, görs, tvingas
  • VERB-Inf: användas, göras, tas, ses, anses, sägas, utnyttjas, hållas, kallas, kompletteras
  • VERB-Sup: gjorts, nämnts, förändrats, framhållits, sagts, ansetts, inlämnats, byggts, givits, införts

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Art
  • DET: en, ett, den, de, det
  • PRON: En
 • Art
  • DET: den, det
 • Art
  • DET: en, den, ett, de, det, the, Dom
  • PRON: Det
 • Dem
  • DET: denna, detta, dessa, den, det, de
  • PRON: detta, det, dessa, denne, denna, Den, de, dennes
 • Dem
  • DET: denna, dessa, detta
  • PRON: detta, dessa, denna, denne, dennes, dessas
 • Ind
  • ADJ: samma
  • DET: någon, något, några
  • PRON: man, någon, en, andra, något, mycket, ens, detsamma, några, många
 • Ind
  • PRON: mycket
 • Ind
  • DET: samma, någon, några, något, var, varannan, varje, alla, inget, nån
  • PRON: man, andra, många, något, någon, mycket, detsamma, fler, några, sådana
 • Int
  • DET: vilken, vilket, vilka
  • PRON: vad, vem, vilka, vilket, vilken
 • Int
  • DET: vilka, vilken, vilket
  • PRON: vad, vem, vilka, vilken, vilket, Vems
 • Int,Rel
  • ADV: där, hur, varför, när, dit, var, varav, då
  • DET: vilket, vilken
  • PRON: som, vad, vilket, vilka, vem, vilken, vars, vilkas
  • SCONJ: när, då
 • Neg
  • DET: ingen, inget, inga
  • PRON: ingenting, ingen, inget
 • Neg
  • DET: ingen, inget, inga, någon, samma
  • PRON: ingen, ingenting, inget, inga, ingendera
 • Prs
  • NOUN: min
  • PRON: han, det, jag, sig, du, de, vi, honom, den, mig
  • VERB: sitt
 • Prs
  • DET: det, de, den, varje, alla, detta, någon, all, dom, samma
  • PRON: det, de, sig, vi, den, du, sin, dem, han, sina
 • Rcp
  • PRON: varandra, varann, varandras
 • Rcp
  • PRON: varandra, varann, varandras
 • Rel
  • PRON: som, något, vilket, vilka, vars, vilken, vilkas
 • Rel
  • PRON: som, vilket, vilka, vars, vilken, något, vilkas, man, Vad, de
 • Tot
  • DET: alla, varje, all, allt, vilka, bägge, var
  • PRON: alla, allt, vem, båda, var, bägge
 • Tot
  • DET: alla, varje, allt, all, var, bägge, vardera, varenda, vart, vilka
  • PRON: alla, var, allt, båda, allting, vart, bägge, bådadera, samtliga, vem
 • Card
  • NUM: två, tre, en, 1, 20, 2, ett, 1970, 3, 10
 • Yes
  • NOUN: min
  • PRON: sin, hans, sina, sitt, er, min, deras, hennes, mitt, vår
  • VERB: sitt
 • Yes
  • PRON: hans, sin, sina, dess, deras, hennes, sitt, min, vars, vår
 • Yes
  • PRON: sin, sina, deras, sitt, våra, vår, vårt, dess, din, ditt

Other Features

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • ADV: dvs, osv, t.ex., bl.a., dvs., etc
 • Abbr
  • Yes
   • ADV: f.Kr., ca, e.Kr., fvt
   • CCONJ: &
   • NOUN: %, f.Kr., md, Mps, nr, AIDS, BA, C, Mrs, RHS
 • Abbr
  • Yes
   • ADJ: S:t, ev, Kungl, Kungl., Teol, fil, med
   • ADP: f
   • ADV: t.ex., ca, t ex, bl.a., s k, etc, bl a, dvs, osv, s.k.
   • NOUN: kr, %, dr, s., kap., proc, KPI, milj, mån, kl
   • VERB-Fin: jfr
 • Foreign
  • Yes
   • ADP: Really, Father, Love
   • NOUN: Business, Didn't, Go, Her, Over, Protection, Rasa, Return, Services, Show
 • Foreign
  • Yes
   • ADJ: Economic, European, New, United, priori, restante
   • ADP: a, in, of
   • ADV: sic
   • CCONJ: and
   • NOUN: capita, companionship, family, versa, vice, Agriculture, Community, Food, Nations, Organization

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: vara.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 2 lemmas as copulas (cop). Examples: vara, var.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 1 lemmas as copulas (cop). Examples: vara.
 • This corpus uses 14 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: ha, kunna, skola, måste, vilja, få, komma, böra, må, vara, hålla, bli, lär, bruka.
 • This corpus uses 3 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: vara, bli, ha.
 • This corpus uses 13 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: ha, kunna, skola, komma, måste, vilja, böra, få, behöva, må, Don't, didn't, verka.
 • This corpus uses 3 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: bli, bliva, ha.
 • This corpus uses 14 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: kunna, ha, skola, måste, komma, få, vilja, böra, behöva, torde, må, lär, bruka, dra.
 • This corpus uses 1 lemmas as passive auxiliaries (aux:pass). Examples: bli.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (1)
  • VERB--NOUN-Nom (2)
  • VERB--PRON (1)
  • VERB-Fin--NOUN (8)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1022)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(efter) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(i) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(med) (2)
  • VERB-Fin--PRON (761)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (2138)
  • VERB-Inf--NOUN (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (176)
  • VERB-Inf--PRON (93)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (670)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (8)
  • VERB-Part--PRON (9)
  • VERB-Part--PRON-Nom (17)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (137)
  • VERB-Sup--PRON (111)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (332)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (6)
  • VERB-Fin--NOUN-ADP(On) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (358)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(runt) (1)
  • VERB-Fin--PRON (181)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (177)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (51)
  • VERB-Inf--PRON (26)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (42)
  • VERB-Part--PRON-Nom (1)
  • VERB-Sup--NOUN (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (52)
  • VERB-Sup--PRON (26)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (25)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB-Fin--NOUN (13)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (2075)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(till) (1)
  • VERB-Fin--PRON (1023)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1021)
  • VERB-Inf--NOUN (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (498)
  • VERB-Inf--PRON (197)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (521)
  • VERB-Sup--NOUN (3)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (275)
  • VERB-Sup--PRON (100)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (152)
 • obj
  • VERB--PRON (2)
  • VERB-Fin--NOUN (9)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1355)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(emot) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(om) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(till) (1)
  • VERB-Fin--PRON (326)
  • VERB-Fin--PRON-ADP(med) (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (494)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (11)
  • VERB-Fin--PRON-Nom (1)
  • VERB-Inf--NOUN (7)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (938)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom-ADP(för) (1)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom-ADP(på) (2)
  • VERB-Inf--PRON (166)
  • VERB-Inf--PRON-ADP(som) (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (242)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (15)
  • VERB-Inf--PRON-Nom (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (4)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (191)
  • VERB-Sup--PRON (88)
  • VERB-Sup--PRON-ADP(med) (1)
  • VERB-Sup--PRON-Acc (77)
  • VERB-Sup--PRON-Gen (1)
  • VERB-Sup--PRON-Nom (1)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (370)
  • VERB-Fin--PRON (23)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (52)
  • VERB-Inf--NOUN (2)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (249)
  • VERB-Inf--PRON (20)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (13)
  • VERB-Sup--NOUN (1)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (60)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom-ADP(på) (1)
  • VERB-Sup--PRON (8)
  • VERB-Sup--PRON-Acc (10)
 • obj
  • VERB-Fin--NOUN (34)
  • VERB-Fin--NOUN-Acc (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Gen (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (1762)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(för) (1)
  • VERB-Fin--NOUN-Nom-ADP(mellan) (1)
  • VERB-Fin--PRON (160)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (230)
  • VERB-Inf--NOUN (10)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (1290)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom-ADP(för) (1)
  • VERB-Inf--PRON (118)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (149)
  • VERB-Sup--NOUN (2)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (256)
  • VERB-Sup--PRON (26)
  • VERB-Sup--PRON-Acc (33)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (6)
  • VERB-Fin--PRON (4)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (40)
  • VERB-Fin--PRON-Gen (6)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (9)
  • VERB-Inf--PRON (2)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (38)
  • VERB-Inf--PRON-Gen (5)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (2)
  • VERB-Sup--PRON (1)
  • VERB-Sup--PRON-Acc (7)
  • VERB-Sup--PRON-Gen (2)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (8)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (3)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (8)
 • iobj
  • VERB-Fin--NOUN-Nom (26)
  • VERB-Fin--PRON (1)
  • VERB-Fin--PRON-Acc (43)
  • VERB-Inf--NOUN-Nom (23)
  • VERB-Inf--PRON (1)
  • VERB-Inf--PRON-Acc (49)
  • VERB-Sup--NOUN-Nom (1)
  • VERB-Sup--PRON-Acc (12)

Relations Overview

Relations Overview

Relations Overview