home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

UD_Turkish-IMST

UD_Turkish-PUD

Tokenization and Word Segmentation

Tokenization and Word Segmentation

 • This corpus contains 5635 sentences, 56396 tokens and 57859 syntactic words.
 • This corpus contains 1000 sentences, 16535 tokens and 16886 syntactic words.
 • This corpus contains 10095 tokens (18%) that are not followed by a space.
 • This corpus contains 2178 tokens (13%) that are not followed by a space.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus does not contain words with spaces.
 • This corpus contains 609 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: Türkiye'nin, Türkiye'de, Taşhan'ın, Erdoğan'ın, Türkiye'ye, İstanbul'a, Diyarbakır'a, Ankara'ya, Avrupa'da, Mahmut'un, 'li, ABD'nin, Ankara'da, Devrim'in, Diyarbakır'da, Gül'ün, Hülya'nın, Irak'ta, Recep'in, Yunak'ın, İstanbul'da, 'lik, Arınç'ın, Hablemitoğlu'nun, Kemal'in, NA'nın, İstanbul'dan, AB'ye, Akgündüz'ün, Ali'nin, Almanya'da, Anadolu'da, Avrupa'dan, Bakanlığı'na, Erbakan'ın, Erdoğan'ı, Hazine'nin, KKTC'de, Meclis'e, Parkı'na, Sezer'in, Tanrı'nın, 'lı, Alev'in, Başbakanlık'ta, Bey'in, Cumhuriyet'in, Dr., Erbakan'la, Erdoğan'a
 • This corpus contains 598 types of words that contain both letters and punctuation. Examples: M.Ö., Çin'in, 2014'te, Avrupa'nın, Üniversitesi'nde, İngiltere'de, 2012'de, ABD'de, Afrika'da, Akdeniz'de, Fransa'nın, Meksika'nın, Moğolistan'ın, Roma'da, Rona'nın, Rusya'ya, Savaşı'nın, Trump'ın, İtalya'ya, 1492'de, 1820'de, 1879'da, 1911'de, 1912'de, 1916'da, 1960'lardan, 1976'da, 1990'lı, 2004'te, 2011'de, 60'lı, ABD'nin, Alaska'da, Alvarez'in, Amerika'da, Amerika'nın, Antarktika'yı, Arnavutluk'un, Asya'da, Avrupa'da, Avustralya'da, Avustralya'nın, Clinton'un, Clinton'ın, Disney'in, Doss'un, Ekim'de, Fransa'dan, Gine'de, Hollanda'da
 • This corpus contains 1438 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.02 syntactic words.
 • There are 989 types of multi-word tokens. Examples: önemli, yoktu, vardı, vardır, yoksa, vadeli, önceki, arasındaki, benim, gibiydi, sessiz, yoktur, içindeki, saatlik, üzerindeki, adlı, demektir, dolarlık, nedir, yıllardır, altındaki, buradaki, buydu, bölgedeki, parmaklı, tehlikeli, yanındaki, zamanki, adamdı, başlıklı, camlı, doluydu, elindeki, imkansız, içindeydi, kazadaki, sağlıklı, sebzedir, tarihli, yaşındaydı, yıldır, Nerdeydin, aşağıdaki, elbiseli, günkü, imkansızdı, kadındı, kimsiniz, liralık, masadaki.
 • This corpus contains 351 multi-word tokens. On average, one multi-word token consists of 2.00 syntactic words.
 • There are 277 types of multi-word tokens. Examples: arasındaki, sonraki, üzerindeki, bölgedeki, sahiptir, Üniversitesi'ndeki, önceki, aittir, ayındaki, değildi, dünyadaki, hakkındaki, ilgilidir, vardır, yaşındaki, yoksa, ABD'deki, Roma'daki, alandaki, buradaki, dolardır, dönemindeki, dışındaki, etrafındaki, gibiydi, görevdeki, göstergesidir, günümüzdeki, kıyısındaki, liderliğindeki, merkezdeki, tartışmalıdır, tümördür, vardı, yoktu, ülkedeki, 1912'deki, 1914'teki, 1996'daki, 2014'teki, ABD'deydi, Afrika'daki, Akdeniz'deki, Amerika'daki, Avrasya'daki, Avrupa'daki, Balkanlar'daki, Batı'daki, Brexit'teki, Cambridgeshire'deki.

Morphology

Tags

Morphology

Tags

 • This corpus contains 28 lemmas tagged as pronouns (PRON): bazı, ben, birbiri, biri, birkaçı, birçoğu, biz, bizler, bu, bura, hep, hepsi, herbiri, hiçbiri, kendi, kim, kimi, ne, nere, o, ora, sen, siz, tümü, çoğu, öbür, şu, şura
 • This corpus contains 34 lemmas tagged as pronouns (PRON): Buray, _, bazı, ben, bir, birbiri, biri, birçoğu, biz, bu, bura, diğer, hangi, hangis, hepsi, herkes, hiçbiri, kendi, ki, kim, kimse, ne, nere, o, on, ora, senden, siz, tamam, çok, çoğ, Şura, şey, şu
 • This corpus contains 12 lemmas tagged as determiners (DET): bazı, birkaç, birçok, bu, hangi, her, hiçbir, kimi, o, tüm, çoğu, şu
 • This corpus contains 20 lemmas tagged as determiners (DET): bazı, bir, birkaç, birtakım, birçok, bu, diğer, hangi, hemen, her, herhangi, hiçbir, kaç, ne, o, tüm, çok, çoğu, öte, şu
 • Out of the above, 6 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: bazı, bu, kimi, o, çoğu, şu
 • Out of the above, 9 lemmas occurred sometimes as PRON and sometimes as DET: bazı, bir, bu, diğer, hangi, ne, o, çok, şu
 • This corpus contains 5 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): i, mi, mu, mü, mı
 • This corpus contains 55 lemmas tagged as auxiliaries (AUX): _, al, aldığı, bil, bul, bırak, bırakılı, değil, dur, dön, düş, ed, et, eğillerdi, gel, getir, geçen, gibi, git, gör, görün, hal, hissed, i, idi, ise, izle, kal, kaldığ, kalma, karşıla, kıl, mi, mu, mı, ol, olabilecekler, olacak, olarak, olduklar, olduğ, olduğu, olma, olmalısı, olmamış, rastla, say, seç, seçilir, taşı, tutul, yaşam, çalış, çevir, çık
 • Out of the above, 28 lemmas occurred sometimes as AUX and sometimes as VERB: _, al, bil, bul, bırak, değil, dur, dön, düş, ed, et, gel, getir, git, gör, görün, i, ise, izle, kal, karşıla, ol, rastla, seç, seçilir, taşı, çalış, çık
 • Conv
  • AUX: ken, yken, girerken, ymişçesine
  • VERB: gidip, olup, dönüp, diyerek, ederek, edip, gelip, kalkıp, koşarak, belirterek
 • Conv
  • ADV: olmadan, ederken, akarken, bulunmadan, durmadan, düşünmeden, görünürken, çekerken, İyileşerek
  • AUX: yken, ken
  • NOUN: etmeden, olmadan, oluşmadan, yapılmadan
  • VERB: etkilenmeden
 • Ger
  • ADJ: kalma
  • AUX: olma, olmakla, olması, olmasının, olmaya, olmak, olmasına, etmesine, itmeye, olmaktan
  • NOUN: büyüme, savunma, edilmesi, soruşturma, çalışma, etmeye, olmasına, çıkmaya, alma, etmesi
  • VERB: beklemeye, gerçekleştirmesi, uzaklaştırmaya
 • Part
  • VERB: olan, olduğunu, olduğu, gelen, yapılan, eden, olmadığını, alan, yapılacak, yapan
 • Part
  • ADJ: gerçekleştirilen, e​v​c​i​l​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n, gerçekleşen, gerçekleştiren, sertleşen, sorgulayacakları, zorlaştıran
  • NOUN: b​a​y​a​ğ​ı​l​a​ş​t​ı​r​d​ı​k​l​a​r​ı​n​ı, edilen, gerçekleştiği, gerçekleştiğinde, ölümsüzleşeceği
  • VERB: gerçekleşen
 • Vnoun
  • VERB: demek, olması, olmak, savunma, almak, görmek, yapmak, etmek, kurtulmak, etmeye

Nominal Features

Nominal Features

 • Plur
  • ADJ: erkekler, kadınlar, aralarında, kadınların, erkeklerin, Türkler, başkalarının, Çinliler, gençlerin, kadınları
  • ADP: kiler, kilerin, kileri, 'lilerin, gibileriyle, kilere, lıklar, lılardan, lıların
  • AUX: musunuz, lar, sınız, ız, ler, yız, iz, siniz, ydik, yiz
  • NOUN: şeyler, gözleri, yıllar, çocuklar, insanların, duygularını, insanlar, ellerini, gözlerini, çocukları
  • NUM: onlarla, 118'lere, 70'lere, elli'leri, onların, yirmilerinde
  • PRON: biz, siz, bunlar, bize, bizim, onların, onlar, size, bunları, hepsi
  • PROPN: Ali'lerin, Atila'lar, Aztek'lerin, Evenkler, KOBİ'ler, KİT'ler, Yukagirler, Özer'lerden, Özer'lerin
  • VERB: bakın, bakalım, gidiyoruz, gidelim, girdik, gittik, biliyorsunuz, diyorlar, geldik, geldiniz
  • VERB-Conv: atlarlarken, çıkarlarken
  • VERB-Part: olanlar, olanları, gelenlerin, yapanların, yaşayanlar, yaşayanları, alanların, başvuranları, bilenler, bitenleri
 • Plur
  • ADJ: destekler, beklenmedik
  • AUX: değillerdir, diniz, kalmışlardır, kalıyoruz, karşıladılar, ler, musunuz, olabileceklerini, olabilirler, olduklarında
  • NOUN: insanlar, güçler, yıllar, erkekler, yatırımcıların, yıllarda, Demokratlar, aylarında, bölgeler, devletleri
  • PRON: bunlar, bunların, bunlardan, bazıları, diğerlerinin, kendilerini, şeyler, şunları, Kendilerine, bazılarını
  • PROPN: Romalılar, Çinliler, Alpler, Atinalılar, Fenikeliler, Francisco'luların, Malenezyalıların, Meksikalılar, Spartalılar, Aborijinleri
  • VERB: vurgular, olursak, verdiler, alacaklar, düşünüyoruz, ediyorlar, etkilenmişlerdir, ettiler, raporlar, adlandırmışlardır
  • X: lerin
 • Sing
  • ADJ: içinde, kadın, var, arasında, kız, yok, ortaya, arada, içine, yanında
  • ADP: lık, lik, ki, 'lik, kadarını, kinden, kadarıyla, kine, 'liden, 'luk
  • ADV: neden
  • AUX: dir, mi, mı, dır, ydi, dı, ydı, tu, mu, dur
  • AUX-Conv: girerken, ymişçesine
  • DET: hangisini, Hangisinin
  • NOUN: şey, zaman, gün, adam, gece, yıl, bilim, ev, evet, önem
  • NUM: yüzde, bir, biri, ikinci, birinci, iki, ikibiniki, otuz, bin, birincisi
  • PRON: ben, ne, o, bana, beni, bu, onu, onun, benim, ona
  • PROPN: Kerem, Türkiye, Ayhan, Kemal, Ramiz, Recep, Türkiye'nin, Mebrure, Gül, Naci
  • VERB: dedi, dedim, değil, oldu, söyledi, olur, etti, geldi, var, verdi
  • VERB-Conv: giderken, konuşurken, çıkarken, ederken, koşarken, söylerken, uyurken, yaparken, alırken, bakarken
  • VERB-Part: gelene, geleni, olanı, Bilene, Gidenin, Kavrulmamışı, Tamamlanmayana, Yanaşanı, anlayana, artanı
 • Sing
  • ADJ: büyük, yeni, son, sahip, fazla, ilk, aynı, iyi, ilgili, yüksek
  • ADJ-Part: gerçekleştirilen, e​v​c​i​l​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n, gerçekleşen, gerçekleştiren, sertleşen, zorlaştıran
  • ADP: doğru, ilgili, dahil, sıra, adına, ki
  • ADV: açıkça, fazla, böyle, iyice, neden, yeni, az, iyi, ziyade, değil
  • ADV-Conv: ederken, akarken, görünürken, çekerken
  • AUX: olan, dır, dir, değil, oldu, olduğunu, ydı, ydi, dı, olmak
  • CCONJ: and
  • DET: bir, bu, her, diğer, birçok, bazı, tüm, o, birkaç, şu
  • NOUN: yıl, kuzey, güney, arasında, tarafından, yer, hava, kez, savaş, M.Ö.
  • NOUN-Ger: edilmesine, edilmesini, f​e​d​e​r​a​l​l​e​ş​t​i​r​i​l​m​e​s​i​n​i, gerçekleştirmekten, kentleşme, kolaylaştırmamız, sömürgeleştirme, yoğunlaşmaya, yıkılmasıyla, çekilme
  • NOUN-Part: b​a​y​a​ğ​ı​l​a​ş​t​ı​r​d​ı​k​l​a​r​ı​n​ı, gerçekleştiği, gerçekleştiğinde, ölümsüzleşeceği
  • NUM: iki, üç, on, milyon, altı, 10, bir, dört, milyar, 1
  • PRON: bu, kendi, Bununla, biri, bunu, bunun, onu, ne, o, buna
  • PROPN: İngiliz, Çin, Alman, Amerika, ABD, Hong, Akdeniz, Avrupa, Fransız, Hint
  • PUNCT: 1794), dedi, reddetti
  • VERB: dedi, etti, ise, başladı, söyledi, çıktı, verdi, ediyor, geldi, aldı
  • VERB-Ger: gerçekleştirmesi, uzaklaştırmaya
  • VERB-Part: gerçekleşen
  • X: Go, H, House'da, Son, in, 'da, Buck, Golden, Her, Knuck
 • Abl
  • ADJ: ortadan, yandan, arasından, yoktan, altından, yakından, önünden, üstünden, arkasından, yanından
  • ADP: kinden, 'liden, liğinden, lılardan
  • ADV: neden
  • NOUN: tarafından, yüzünden, yerden, yüzden, ardından, başından, yerinden, elinden, evden, üzerinden
  • NUM: 4'ten, b​i​n​d​o​k​u​z​y​u​z​o​t​u​z​a​l​t​i​'​d​a​n, doksanaltı'dan, ikibinbir'den, ikisinden, otuz'dan, sıfırdan, İkimizden
  • PRON: ondan, nereden, oradan, benden, neden, bundan, buradan, bunlardan, Nerden, Onlardan
  • PROPN: İstanbul'dan, Avrupa'dan, Türkiye'den, Almanya'dan, Mebrure'den, Yakutsk'tan, ANAP'tan, Allah'tan, Ana'dan, Arjantin'den
  • VERB-Part: olduğundan, olduktan, bildiğinden, geçtikten, gittikten, olmayacağından, söyledikten, çarpıştıktan, Uyandığınızdan, anlayacaklarından
  • VERB-Vnoun: olmaktan, buzlanmadan, buzlanmasından, artmasından, düşünmekten, gitmekten, konuşmaktan, Gitmeden, Koşmaktan, Tartışmaktan
 • Abl
  • ADJ: sıradan
  • ADP: ardından
  • AUX: kaldığından, olduğundan, olmadığından, olmaktan
  • AUX-Ger: olmaktan
  • NOUN: tarafından, azından, yüzden, açısından, bakımından, yüzyıldan, görevden, ölümünden, ülkelerden, üzerinden
  • NOUN-Ger: başlamasından, devralınmasından, değiştirmesinden, gelmesinden, gerilemesinden, gerçekleştirmekten, geçirmekten, geçmesinden, gönderebilmekten, görmekten
  • PRON: bunlardan, kendinden, Senden, birbirinden, bundan
  • PROPN: Fransa'dan, Meiji'den, AB'den, Akhalar'dan, Avery'den, Balkanlar'dan, Danimarkacadan, Fince'den, Holden'den, Kanada'dan
  • X: Golden
 • Acc
  • ADJ: olacağını, geleceğini, acısını, deliği, kızı, arkasını, eşini, gerçeği, kadınları, önünü
  • ADP: kadarını, kileri, kini
  • DET: hangisini
  • NOUN: şeyi, evi, başını, duygularını, kapıyı, mektubu, ellerini, gözlerini, konuyu, sözünü
  • NUM: biri, bini, birini, ikimizi, milyarını, 91'i, beşi, elli'yi, ikisini, kırkıncıyı
  • PRON: beni, onu, bunu, seni, kendini, bunları, onları, bizi, kendimi, kendisini
  • PROPN: Erdoğan'ı, Kahve'yi, Tibet'i, Ali'yi, Ana'yı, Bey'i, Denktaş'ı, Güzide'yi, ANAP'ı, Adviye'yi
  • VERB-Part: olduğunu, olmadığını, gerektiğini, istediğimi, geldiğini, yaptığını, ettiğini, istediklerini, olanları, yapacaklarını
  • VERB-Vnoun: olmasını, konuşmayı, olmayı, sormayı, tartışmayı, yapmayı, bitmesini, durmasını, etmesini, gelişmelerini
 • Acc
  • AUX: olduğunu, olacağını, olmadığını, olabileceğini, edildiğini, olabileceklerini, olmayacağını, olmayı
  • AUX-Ger: olmayı
  • DET: çoğu
  • NOUN: olduğunu, gerektiğini, bölümünü, kişiyi, durumu, dünyayı, etmesini, ihtimalini, planını, verdiğini
  • NOUN-Ger: etmesini, almayı, etmeyi, çalışmasını, çalışmayı, almamasını, almasını, atanmasını, ayrılmayı, açıklamasını
  • PRON: bunu, onu, kendisini, bizi, kendilerini, çoğunu, burayı, kendini, şunları, bazılarını
  • PROPN: Antarktika'yı, Moravia'yı, Abakumov'u, Akdeniz'i, Almanya'yı, Andy'yi, Angel'i, Anshi'yi, Avrupa'yı, Avusturya'yı
  • X: Heart"ı
 • Dat
  • ADJ: ortaya, içine, üstüne, önüne, yanına, yana, arasına, altına, sonuna, öne
  • ADP: kine, kilere, lığıma, lığına
  • NOUN: yerine, üzerine, yere, eve, başına, ele, içeriye, işe, yola, aklıma
  • NUM: birine, ikiye, milyona, 118'lere, 2005'e, 375'e, 70'lere, atmışbeş'e, dokuz'a, elli'ye
  • PRON: bana, ona, sana, bize, buna, oraya, buraya, kendisine, size, kendine
  • PROPN: Türkiye'ye, İstanbul'a, Diyarbakır'a, Ankara'ya, Meclis'e, Erdoğan'a, Avrupa'ya, Celal'e, Irak'a, Kahve'ye
  • VERB-Conv: diyinceye, duyumsatıncaya, kızarıncaya
  • VERB-Part: olduğuna, gelene, anlattığına, gerektiğine, olabileceğine, yapıldığına, öldüğüne, Bilene, Tamamlanmayana, Uzaklaştığıma
  • VERB-Vnoun: etmeye, almaya, anlatmaya, düşünmeye, incelemeye, yapmaya, yaşamaya, çıkmasına, anlamaya, dolaşmaya
 • Dat
  • ADP: adına
  • AUX: olmaya, olduğuna, olmasına, aldığına, etmesine, hale, itmeye, sayıldığına, çıkmaya
  • AUX-Ger: olmaya, olmasına, etmesine, itmeye, çıkmaya
  • NOUN: ortaya, başına, ele, yerine, hale, yere, altına, haline, yılına, araya
  • NOUN-Ger: etmeye, olmasına, çıkmaya, almaya, bozulmaya, kalmasına, koymaya, kullanmaya, kurmaya, oluşturmasına
  • PRON: buna, ona, birbirine, bize, buraya, Kendilerine, Size, birine, bunlara, kendisine
  • PROPN: Rusya'ya, İtalya'ya, Trump'a, ABD'ye, Agora'ya, Ahit'e, Albany'ye, Amerika'ya, Angeles'a, Asya'ya
  • VERB-Ger: beklemeye, uzaklaştırmaya
  • X: Mps'ye
 • Equ
  • ADJ: başkalarınca, bilgece, düşmanca, yurtseverce
  • NOUN: Babaca, Cumhurbaşkanı'nca, Felsefece, Mahkemesi'nce, Sakaca, Tatarca, kişilerce, makamlarca, organlarınca, sayıca
  • PRON: bence, onca, Hepimizce, kendince
  • VERB-Part: elverdiğince
 • Gen
  • ADJ: kızın, kadınların, kadının, erkeklerin, başkalarının, Arının, gençlerin, geçmişin, kahramanının, sevgilinin
  • ADP: kilerin, 'lilerin, liğin, lüğünün, lıların, lığının
  • DET: Hangisinin
  • NOUN: uçağın, bilimin, insanın, masanın, olayın, insanların, adamın, dünyanın, evin, kapının
  • NUM: otuz'un, 10'unun, ikimizin, ikisinin, yetmiş'inin, İkisinin
  • PRON: onun, benim, senin, bizim, bunun, onların, sizin, bunların, hepsinin, kendisinin
  • PROPN: Türkiye'nin, Taşhan'ın, Erdoğan'ın, Mahmut'un, Devrim'in, Gül'ün, Hülya'nın, Recep'in, Yunak'ın, Arınç'ın
  • VERB-Part: gelenlerin, olduğunun, olmadığının, yapanların, Gidenin, alanların, anlattıklarımın, açtığının, dediğinin, duyulduğunun
  • VERB-Vnoun: yaşamanın, olmanın, olmasının, ulaşmanın, çatışmanın, Kıskanmanın, Sevişmenin, almanın, alınmamasının, aramaların
 • Gen
  • AUX: olmasının, olduğunun, olmanın
  • AUX-Ger: olmasının, olmanın
  • NOUN: savaşın, yatırımcıların, yüzyılın, bölgenin, Savaşı'nın, alanlarının, bankanın, devletin, dönemin, dünyanın
  • NOUN-Ger: alınmasının, atılmasının, basmasının, edilmesinin, etmenin, etmesinin, geçirmesinin, kalmasının, saldırmanın, sevmelerinin
  • PRON: bunun, onun, bunların, birinin, Bizim, benim, diğerlerinin, hangisinin, hepsinin, kendisinin
  • PROPN: Çin'in, Avrupa'nın, Fransa'nın, Meksika'nın, Moğolistan'ın, Rona'nın, Trump'ın, ABD'nin, Alvarez'in, Amerika'nın
  • X: Anyway"in, lerin
 • Ins
  • ADJ: kadınla, acıyla, eşiyle, kızla, kızlarla, zorla, arayla, başkasıyla, bütünüyle, güçle
  • ADP: kadarıyla, gibileriyle
  • NOUN: nedeniyle, hızla, annemle, eliyle, heyecanla, nedenle, uçakla, yoluyla, amaçla, dikkatle
  • NUM: onlarla
  • PRON: onunla, seninle, benimle, birbirleriyle, bununla, sizinle, birbiriyle, bizle, kendileriyle, kendisiyle
  • PROPN: Erbakan'la, Esin'le, Devrim'le, Recep'le, Anayasa'yla, Baykal'la, Celal'le, Darwin'le, Duran'la, Erdoğan'la
  • VERB-Part: duyduklarınızla, düşündüklerimle, gelenle, çekenlerle
  • VERB-Vnoun: gelmesiyle, Seyretmekle, anlamakla, anlatmakla, aramakla, beklemekle, boşanmayla, durmakla, düzeltmeyle, düzenlemeyle
 • Ins
  • AUX-Ger: olmakla
  • NOUN: nedeniyle, nedenle, çoğunlukla, ihtimalle, kesinlikle, başarıyla, hızla, kıyasla, kızla, olasılıkla
  • NOUN-Ger: canlandırmakla, ermesiyle, etmesiyle, girmekle, hesaplamakla, incelenmesiyle, kurulmasıyla, nitelendirmesiyle, olmasıyla, tasarlamakla
  • PRON: Bununla, onunla, birbiriyle, biriyle, burayla, kendisiyle, onlarla
  • PROPN: Arnavutluk'la, Britanya'yla, Douglas'la, Eagle'la, Horton'la, Plantagenet'le, Records'la
 • Loc
  • ADJ: içinde, arasında, arada, yanında, önünde, üstünde, altında, dışında, karşısında, zorunda
  • ADP: kinde
  • NOUN: üzerinde, anda, evde, şekilde, konusunda, durumunda, elinde, halinde, konuda, sırada
  • NUM: yüzde, altında, birinde, 2002'de, ikibinüç'te, yedide, 1854'te, 1912'de, 1950'de, 1956'da
  • PRON: burada, orada, nerede, onda, Nerde, bende, burda, onlarda, Bizde, birinde
  • PROPN: Türkiye'de, Avrupa'da, Ankara'da, Diyarbakır'da, Irak'ta, İstanbul'da, Almanya'da, Anadolu'da, Başbakanlık'ta, Meclis'te
  • VERB-Part: bakıldığında, geldiğinde, geldiğimizde, gördüğümde, kıyaslandığında, olduğunda, sorduğunda, çıktığımda, Buluştuğumuzda, alındığında
  • VERB-Vnoun: açıklamada, belirlenmesinde, düzenlemelerde, Kamulaştırmalarda, araştırmada, açıklamasında, beklemesinde, belirlemede, düzenlemede, edinmemizde
 • Loc
  • ADP: sonunda
  • ADV: gelindiğinde
  • AUX: edildiğinde, olduklarında, olduğunda
  • NOUN: arasında, şekilde, yılında, konusunda, yüzde, üzerinde, altında, hakkında, sayıda, zamanda
  • NOUN-Ger: avlanmasında, etmede
  • NOUN-Part: gerçekleştiğinde
  • PRON: orada, burada, birinde, nerede, bunda, onda, çoğunda
  • PROPN: İngiltere'de, ABD'de, Afrika'da, Akdeniz'de, Roma'da, Alaska'da, Amerika'da, Asya'da, Avrupa'da, Avustralya'da
  • X: Street'te, 'da
 • Nom
  • ADJ: kadın, var, kız, yok, erkekler, erkek, ilgili, doğrusu, acı, kadınlar
  • ADP: lık, lik, ki, kiler, 'lik, 'luk, lisi, liği, lıklar, lığı
  • NOUN: şey, zaman, gün, adam, gece, yıl, bilim, ev, evet, önem
  • NUM: bir, ikinci, birinci, iki, ikibiniki, otuz, bin, birincisi, on, İkinci
  • PRON: ben, ne, o, bu, sen, kendi, biz, siz, bunlar, biri
  • PROPN: Kerem, Türkiye, Ayhan, Kemal, Ramiz, Recep, Mebrure, Gül, Naci, Saffet
  • VERB-Part: olduğu, olanlar, ettiği, oldukları, olmadığı, anlatacaklarım, aldırdığı, anlatacağım, ayırdığı, beğendiği
  • VERB-Vnoun: demek, olması, olmak, savunma, almak, görmek, yapmak, etmek, kurtulmak, alınması
 • Nom
  • ADJ-Ger: kalma
  • ADJ-Part: gerçekleştiren, sorgulayacakları
  • AUX: olduğu, olma, olmak, kalmak, olması, getirmek
  • AUX-Ger: olma, olmak, olması
  • NOUN: büyüme, kısmı, durum, edilmesi, film, kişi, savunma, insan, insanlar, polisi
  • NOUN-Ger: büyüme, edilmesi, savunma, soruşturma, çalışma, çatışma, alma, almaları, artması, ayırma
  • NOUN-Part: ölümsüzleşeceği
  • PRON: bu, bunlar, o, ben, biri, şey, bazıları, birçoğu, herkes, burası
  • PROPN: Trump, Blunt, Kesha, Mishima, Winstone, Yunanistan, Çin, Afrika, Aldrin, Alpler
  • X: Dead, Knew, News, Prayer, Uber, You
 • Def
  • DET: bu, her, diğer, tüm, o, şu, hangi
  • PRON: bu, o
  • X: Her
 • Ind
  • ADV: bir
  • DET: bir, birçok, bazı, birkaç, herhangi, hiçbir, Birtakım, çoğu
  • NUM: bir

Degree and Polarity

Degree and Polarity

 • Neg
  • VERB: değil, olmaz, olmadığını, bilmiyorum, değildir, değildi, değilim, olmadığı, olmadı, olmayan
  • VERB-Conv: olmadan, almadan, düşünmeden, bırakmadan, edilmedikçe, etmeksizin, geçirmeden, geçmeden, girmeden, gitmeden
  • VERB-Part: olmadığını, olmadığı, olmayan, inanılmaz, bilmediği, bitmeyen, bilmez, değmeyecek, görmediğim, olmadıkları
  • VERB-Vnoun: olmaması, verilmemesi, Duyulmaması, alınmamasının, anlayamaması, anımsamamanız, asılmaması, açılmamak, açılmaması, bakmaması
 • Neg
  • ADJ: yok, inanılmaz, edilemez, almaz, alışılmamış, beklenmedik, bulunmayan, cevaplanamamış, doymayan, doğmamış
  • ADJ-Part: sorgulayacakları
  • ADV: olmadan, değil, etmezken, onaylamayarak, taşmayınca, bulunmadan, durmadan, düşünmeden
  • ADV-Conv: olmadan, bulunmadan, durmadan, düşünmeden
  • AUX: değil, olmayan, değildir, olmadığını, olmaz, değildi, değillerdir, kalmayan, olmadığından, olmamalı
  • DET: hiçbir
  • NOUN: olmadığını, uyuşmazlık, almaması, almamasını, anlamadığını, beklemediğine, bulunmadığı, bulunmaması, bulunmamasını, bulunmamaya
  • NOUN-Conv: etmeden, olmadan, oluşmadan, yapılmadan
  • NOUN-Ger: almaması, almamasını, bulunmaması, bulunmamasını, bulunmamaya, etmemeyi, görülmemesine, inanmamaları, sağlamaması, tamamlanmamasından
  • PRON: hiçbiri
  • VERB: değil, bilmiyorum, almadı, anlamadı, anlaşılamaz, bilemiyorum, bilinmiyordu, bilmiyor, bozulmadı, bulunamadı
  • VERB-Conv: etkilenmeden
 • Pos
  • AUX-Conv: girerken
  • VERB: dedi, olan, dedim, olduğunu, oldu, olduğu, söyledi, olur, etti, geldi
  • VERB-Conv: gidip, olup, dönüp, diyerek, ederek, edip, gelip, kalkıp, koşarak, belirterek
  • VERB-Part: olan, olduğunu, olduğu, gelen, yapılan, eden, alan, yapılacak, yapan, ettiği
  • VERB-Vnoun: demek, olması, olmak, savunma, almak, görmek, yapmak, etmek, kurtulmak, etmeye
 • Pos
  • ADJ: var, eden, olan, gelen, edilen, yapılan, bulunan, oluşan, yaptığı, geçen
  • ADV: ederek, edip, kullanarak, geçerek, giderek, olup, başlayarak, göndererek, kaldırarak, olarak
  • AUX: olarak, olan, olduğunu, olup, olduğu, olacağını, alan, bulurken, bırakılırken, gelerek
  • DET: bir, bu, her, diğer, birçok, bazı, tüm, o, birkaç, şu
  • NOUN: olduğunu, gerektiğini, alan, artış, olduğu, artışı, gelindiğinde, verdiğini, artışın, başladığında
  • NOUN-Part: edilen
  • NUM: bir
  • PRON: bu, Bununla, biri, bunu, bunun, onu, bunlar, o, buna, orada
  • VERB: ise, seçebilir, seçilecek, söyleyecek
  • X: Her

Verbal Features

Verbal Features

 • DurPerf
  • VERB: uyuyakaldığı, uyuyakaldığını, uyuyakalmıştı
  • VERB-Part: uyuyakaldığı, uyuyakaldığını
 • Hab
  • AUX-Conv: girerken
  • VERB: olur, olmaz, olabilir, eder, ister, gerekir, gelir, sanırım, yeter, alır
  • VERB-Conv: giderken, konuşurken, çıkarken, ederken, koşarken, söylerken, uyurken, yaparken, alırken, bakarken
  • VERB-Part: benzer, inanılmaz, yanlışlanabilir, bilmez, götürür, kaynar, sığmaz, Anlar, Görünmez, Uyanır
 • Hab
  • ADJ: inanılmaz, edilemez, uygulanabilir, Yenilenebilir, almaz, gerçekleştirilen, güvenilir, güvenilmez, izlenebilir, Çalar
  • AUX: olabilir, olmaz, olursa, edilir, gelebilir, olabilirler, olur, olurlar, seçilirdi
  • NOUN: durum, geçer, payandalar
  • PROPN: Gezer
  • VERB: yapar, anlatır, başlar, bulunur, eder, görülür, içerir, olursa, olursak, sağlar
 • Imp
  • ADV-Conv: akarken, ederken, çekerken
  • VERB: farklılaşır
 • Perf
  • AUX: dir, mi, mı, dır, ydi, dı, ydı, tu, mu, dur
  • AUX-Conv: ken, yken, ymişçesine
  • VERB: dedi, olan, dedim, değil, olduğunu, oldu, olduğu, söyledi, etti, geldi
  • VERB-Conv: gidip, olup, dönüp, diyerek, ederek, edip, gelip, kalkıp, koşarak, belirterek
  • VERB-Part: olan, olduğunu, olduğu, gelen, yapılan, eden, olmadığını, alan, yapılacak, yapan
  • VERB-Vnoun: demek, olması, olmak, savunma, almak, görmek, yapmak, etmek, kurtulmak, etmeye
 • Perf
  • ADJ: edecek, gerçekleştirilen, Birleşmiş, adanmış, alacak, alışılmamış, beklenmedik, biçilmiş, cevaplanamamış, donatılmış
  • ADJ-Ger: kalma
  • ADJ-Part: gerçekleştirilen, e​v​c​i​l​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n, gerçekleşen, gerçekleştiren, sertleşen, sorgulayacakları, zorlaştıran
  • ADP: ki
  • ADV-Conv: olmadan, bulunmadan, durmadan, düşünmeden, İyileşerek
  • AUX: dır, dir, oldu, ydı, olmak, ydi, dı, olmuştur, tir, olacak
  • AUX-Conv: yken, ken
  • AUX-Ger: olma, olmakla, olması, olmasının, olmaya, olmak, olmasına, etmesine, itmeye, olmaktan
  • NOUN: yapmak, etmek, büyüme, savunma, edilmesi, soruşturma, çalışma, etmeye, görmek, olmasına
  • NOUN-Conv: etmeden, olmadan, oluşmadan, yapılmadan
  • NOUN-Ger: büyüme, savunma, edilmesi, soruşturma, çalışma, etmeye, olmasına, çıkmaya, alma, etmesi
  • NOUN-Part: b​a​y​a​ğ​ı​l​a​ş​t​ı​r​d​ı​k​l​a​r​ı​n​ı, edilen, gerçekleştiği, gerçekleştiğinde, ölümsüzleşeceği
  • PUNCT: dedi, reddetti
  • VERB: dedi, etti, başladı, söyledi, çıktı, verdi, geldi, aldı, edildi, geçirdi
  • VERB-Conv: etkilenmeden
  • VERB-Ger: beklemeye, gerçekleştirmesi, uzaklaştırmaya
  • VERB-Part: gerçekleşen
 • Prog
  • VERB: diyor, oluyor, bilmiyorum, geliyor, biliyorum, biliyor, istiyorum, gidiyoruz, yapıyor, ediyor
 • Prog
  • AUX: geliyor, oluyor, görünüyor, görünüyordu, hissediyorum, kalıyor, kalıyoruz
  • NOUN: hatırlamakta
  • VERB: ediyor, söylüyor, gerekiyor, gösteriyor, alıyor, bulunmaktadır, diyor, görünüyor, içeriyor, almaktadır
 • ProgRapid
  • VERB: takılıveriyor
 • Prosp
  • VERB: olacaktı, öğrenecekti, Feshedeceklermiş, anlatacaktım, anlatacaktın, anlatmayacaktım, bekleyecektim, bitmeyecekmiş, bulabileceklerdi, diyecektik
 • Prosp
  • VERB: okuyacaktı, olacaklardı, yaratacaktı, üretecekti
 • Rapid
  • VERB: alıverdi, doluverdi, ediver, edivermişti, gidiverdi, oluverip, tıraşlayıvermiştin, yumuşayıveren
  • VERB-Conv: oluverip
  • VERB-Part: yumuşayıveren
 • Abil
  • ADJ: cevaplanamamış, kısıtlayabilecek, sokabilecek, sorgulayacakları, çekilebilecek, çözülebilecek
  • ADJ-Part: sorgulayacakları
  • NOUN-Ger: gidebilmemiz, gönderebilmekten, kalabilmesi
  • NOUN-Part: ölümsüzleşeceği
  • VERB: alabildi, bilemiyorum, bulunamadı, erişemiyordu, girilebiliyordu, hissedebiliyordu, sakınamayabiliyor, sallayabiliyor, yürütebiliyor
 • AbilCnd
  • VERB: çözülebilse
 • AbilGen
  • ADJ: edilemez, uygulanabilir, Yenilenebilir, izlenebilir
  • AUX: olabilir, gelebilir, olabilirler
  • VERB: açabilir, görülebilir, sağlayabilir, verebilir, anlaşılamaz, artırabilir, açabilirler, bekleyebilirdi, bulanıklaştırabilir, bulunabilir
 • Cnd
  • AUX: sa, se, yse, ise, sem, siyse, ysa
  • VERB: olsa, değilse, varsa, verirse, kalırsa, olmazsa, olsaydım, olursa, anlatsam, bakarsanız
 • Cnd
  • AUX: olsa, sa, ise, olsaydı, se, yse
  • VERB: ise, olsa, benzese, biliyorsanız, getirmese, olsaydı
 • CndGen
  • AUX: olursa
  • VERB: olursa, olursak, bırakırsa, düşünülürse, gelirse, isterseniz, seçerse, yapılırsa
 • CndPot
  • VERB: Gelemeyecekse, becerebilirse, bilemese, bulamazsam, keşfedemezseniz, yaratabiliyorsanız
 • Des
  • VERB: olsa, konuşsaydınız, Direnseydin, alsaydı, barışsalar, bitse, duymasaydım, düşseydin, etseydim, konuşsam
 • DesPot
  • VERB: dokundurabilselerdi, yayabilsek, yuvarlayabilsem
 • Gen
  • AUX: dir, dır, dur, tir, tur, tır, dür, lardır, lerdir, mıdır
  • VERB: değildir, olmuştur, olacaktır, açmıştır, gerçekleşmiştir, ulaşmıştır, başlamıştır, doğurmuştur, gelmiştir, girmiştir
 • Gen
  • ADJ: inanılmaz, almaz, gerçekleştirilen, güvenilir, güvenilmez, Çalar
  • ADP: ki
  • AUX: dir, dır, olmuştur, tir, değildir, tır, dur, dür, olacaktır, edilmiştir
  • NOUN: geçer, payandalar
  • PROPN: Gezer
  • VERB: etmiştir, başlamıştır, edilmiştir, almıştır, bulunmaktadır, gelmiştir, yapar, almaktadır, anlatır, başlar
 • GenNec
  • VERB: alınmalıdırlar, bulunmalıdır, olmalıdır, uyarlanmalıdır
 • GenNec
  • VERB: kaçmamalıdır, oluşturulmalıdır
 • GenNecPot
  • VERB: söyleyebilmelidir
 • GenPot
  • VERB: okşayabilmiştir
 • Imp
  • VERB: var, olsun, bakın, bak, gerek, gel, al, at, bırakın, geç
 • Imp
  • ADV: zorla
  • AUX: olsun
  • NOUN: ahdet, soyun, çekiçle
  • PROPN: Yum
  • VERB: at, atın, seçin
 • ImpPot
  • VERB: devredebilsin
 • Ind
  • AUX: mi, mı, ydi, dı, ydı, tu, mu, ydu, im, tı
  • AUX-Conv: ken, yken, girerken, ymişçesine
  • VERB: dedi, olan, dedim, değil, olduğunu, oldu, olduğu, söyledi, olur, etti
  • VERB-Conv: gidip, olup, dönüp, diyerek, ederek, edip, gelip, kalkıp, koşarak, belirterek
  • VERB-Part: olan, olduğunu, olduğu, gelen, yapılan, eden, olmadığını, alan, yapılacak, yapan
  • VERB-Vnoun: demek, olması, olmak, savunma, almak, görmek, yapmak, etmek, kurtulmak, etmeye
 • Ind
  • ADJ: edecek, gerçekleştirilen, Birleşmiş, adanmış, alacak, alışılmamış, beklenmedik, biçilmiş, donatılmış, donmuş
  • ADJ-Ger: kalma
  • ADJ-Part: gerçekleştirilen, e​v​c​i​l​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n, gerçekleşen, gerçekleştiren, sertleşen, zorlaştıran
  • ADV: olmadan, değil, ederken, akarken, bulunmadan, durmadan, düşünmeden, görünürken, çekerken, İyileşerek
  • ADV-Conv: olmadan, ederken, akarken, bulunmadan, durmadan, düşünmeden, görünürken, çekerken, İyileşerek
  • AUX: değil, oldu, ydı, olmak, ydi, dı, dır, olacak, yken, di
  • AUX-Conv: yken, ken
  • AUX-Ger: olma, olmakla, olması, olmasının, olmaya, olmak, olmasına, etmesine, itmeye, olmaktan
  • NOUN: yapmak, etmek, büyüme, savunma, edilmesi, soruşturma, çalışma, etmeye, görmek, olmasına
  • NOUN-Conv: etmeden, olmadan, oluşmadan, yapılmadan
  • NOUN-Ger: büyüme, savunma, edilmesi, soruşturma, çalışma, etmeye, olmasına, çıkmaya, alma, etmesi
  • NOUN-Part: b​a​y​a​ğ​ı​l​a​ş​t​ı​r​d​ı​k​l​a​r​ı​n​ı, edilen, gerçekleştiği, gerçekleştiğinde
  • PUNCT: dedi, reddetti
  • VERB: dedi, etti, başladı, söyledi, çıktı, verdi, ediyor, geldi, aldı, edildi
  • VERB-Conv: etkilenmeden
  • VERB-Ger: beklemeye, gerçekleştirmesi, uzaklaştırmaya
  • VERB-Part: gerçekleşen
 • Nec
  • VERB: olmalı, olmalıydı, gitmeliyim, bulmalıyım, dönmeliyim, Anlatılmalı, Edilmeli, almalı, anlatmalıydım, anlatmalıyım
 • Nec
  • ADJ: tartışmalı, Seçmeli
  • AUX: olmalısınız, olmamalı
  • VERB: eğitmeliyiz, olmalı
 • NecPot
  • VERB: konuşabilmeli
 • Opt
  • VERB: bakalım, gidelim, yazayım, alalım, anlatayım, diye, bakıla, basa, bileyim, edelim
 • Opt
  • NOUN: yana, dönene
  • VERB: edelim, göre
 • Pot
  • VERB: olabilir, giremiyorum, alabilen, bilemiyorum, giremiyor, yanlışlanabilir, anlatamadım, edemiyor, girebilir, girebilmek
  • VERB-Conv: anlatamadan, bulamadan, bulamayıp, diyemeden, gelişemeden, öğrenemeden
  • VERB-Part: alabilen, yanlışlanabilir, alabileceklerini, gelebileceğini, gidebileceği, olabileceği, olabileceğine, olabileceğini, verebileceklerini, verilebilecek
  • VERB-Vnoun: girebilmek, olabilmek, anlayamaması, belirleyebilmek, bulabilmek, bulamaması, bulunabilmek, danışabilmek, edebilmek, edememe
 • Prs
  • VERB: Baksana, düşünsene
 • Aor
  • ADV-Conv: ederken, akarken, görünürken, çekerken
  • VERB: gelir, farklılaşır, umarım
 • Fut
  • VERB: olacak, yapılacak, gelecek, verecek, yapacak, olmayacak, sürecek, yapacağız, alacak, olacaktır
  • VERB-Part: yapılacak, sürecek, alınacak, yapacak, yapacaklarını, anlatacaklarım, anlatacağım, anlatacağımı, verecek, yapacağı
 • Fut
  • ADJ: edecek, alacak, görmeyecek, kısıtlayabilecek, sokabilecek, sorgulayacakları, yapılacak, çekilebilecek, çözülebilecek, çıkaracak
  • ADJ-Part: sorgulayacakları
  • AUX: olmak, olacak, olacaktır, kalmak, bulacaktır, etmek, getirmek, gidecek, izlemek, kalacak
  • NOUN: yapmak, etmek, görmek, izlemek, oluşturmak, almak, dönmek, geçmek, kurtarmak, kurtulmak
  • NOUN-Part: ölümsüzleşeceği
  • VERB: getirecektir, katılacak, olacak, yapacak, Karşılaştıracak, alacak, azaltacaktır, değerlendireceğiz, değişecektir, durduracak
 • Fut,Past
  • VERB: olacaktı, öğrenecekti, Feshedeceklermiş, anlatacaktım, anlatacaktın, anlatmayacaktım, bekleyecektim, bitmeyecekmiş, bulabileceklerdi, diyecektik
 • Past
  • AUX: ydi, dı, ydı, tu, ydu, tı, di, ti, ydim, du
  • AUX-Conv: ymişçesine
  • VERB: dedi, dedim, olduğunu, oldu, olduğu, söyledi, etti, geldi, verdi, baktı
  • VERB-Conv: etmişçesine, artmışken, etmemişken, girmişken, okumuşçasına
  • VERB-Part: olduğunu, olduğu, olmadığını, ettiği, verdiği, yaptığı, olmadığı, gerektiğini, olduğuna, olduğum
 • Past
  • ADJ: Birleşmiş, adanmış, alışılmamış, beklenmedik, biçilmiş, cevaplanamamış, donatılmış, donmuş, doğmamış, edilmiş
  • AUX: oldu, ydı, ydi, dı, olmuştur, dır, di, edildi, dir, edilmiştir
  • NOUN: b​a​y​a​ğ​ı​l​a​ş​t​ı​r​d​ı​k​l​a​r​ı​n​ı, gerçekleştiği, gerçekleştiğinde, kurduğunda
  • NOUN-Part: b​a​y​a​ğ​ı​l​a​ş​t​ı​r​d​ı​k​l​a​r​ı​n​ı, gerçekleştiği, gerçekleştiğinde
  • PUNCT: dedi, reddetti
  • VERB: dedi, etti, başladı, söyledi, çıktı, verdi, geldi, aldı, edildi, geçirdi
 • Pqp
  • VERB: başlamıştı, demişti, gelmişti, etmişti, geçmişti, kalkmıştı, çıkmıştı, başlamışlardı, dönmüştü, heyecanlanmıştı
 • Pqp
  • AUX: olmuştu, etmişti, kalmıştı
  • VERB: demişti, girmişti, kullanılmıştı, unutulmuştu, vermişti, açmıştı, başlamıştı, belirlenmişti, belirtmişti, desteklemişlerdi
 • Pres
  • AUX: dir, mi, mı, dır, mu, dur, sa, tir, im, yim
  • AUX-Conv: ken, yken, girerken
  • VERB: olan, değil, olur, gelen, var, diyor, demek, olmaz, olsun, yapılan
  • VERB-Conv: gidip, olup, dönüp, diyerek, ederek, edip, gelip, kalkıp, koşarak, belirterek
  • VERB-Part: olan, gelen, yapılan, eden, alan, yapan, çıkan, kalan, olmayan, oturan
  • VERB-Vnoun: demek, olması, olmak, savunma, almak, görmek, yapmak, etmek, kurtulmak, etmeye
 • Pres
  • ADJ: inanılmaz, gerçekleştirilen, edilemez, tartışmalı, uygulanabilir, Seçmeli, Yenilenebilir, almaz, e​v​c​i​l​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n, gerçekleşen
  • ADJ-Ger: kalma
  • ADJ-Part: gerçekleştirilen, e​v​c​i​l​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n, gerçekleşen, gerçekleştiren, sertleşen, zorlaştıran
  • ADP: ki
  • ADV: olmadan, değil, bulunmadan, durmadan, düşünmeden, zorla, İyileşerek
  • ADV-Conv: olmadan, bulunmadan, durmadan, düşünmeden, İyileşerek
  • AUX: dir, dır, değil, tir, değildir, olsa, olabilir, tır, yken, dur
  • AUX-Conv: yken, ken
  • AUX-Ger: olma, olmakla, olması, olmasının, olmaya, olmak, olmasına, etmesine, itmeye, olmaktan
  • NOUN: büyüme, savunma, edilmesi, soruşturma, çalışma, etmeye, olmasına, yana, çıkmaya, alma
  • NOUN-Conv: etmeden, olmadan, oluşmadan, yapılmadan
  • NOUN-Ger: büyüme, savunma, edilmesi, soruşturma, çalışma, etmeye, olmasına, çıkmaya, alma, etmesi
  • NOUN-Part: edilen
  • PROPN: Gezer, Yum, del
  • VERB: ediyor, söylüyor, gerekiyor, gösteriyor, olsa, alıyor, bulunmaktadır, değil, diyor, görünüyor
  • VERB-Conv: etkilenmeden
  • VERB-Ger: beklemeye, gerçekleştirmesi, uzaklaştırmaya
  • VERB-Part: gerçekleşen
 • Cau
  • VERB: belirtti, belirten, bildirdi, belirterek, Uzatma, üretici, oluşturan, uzattı, öldürme, ürkütücü
  • VERB-Conv: belirterek, belirtip, birleştirip, değiştirip, kapatarak, uzatıp, anımsatarak, azaltıp, azdırıp, ağlatınca
  • VERB-Part: belirten, üretici, oluşturan, ürkütücü, bildiren, ürettiği, aldırdığı, andıran, barındıran, biriktirdiği
  • VERB-Vnoun: Uzatma, öldürme, doldurmaya, uydurma, öldürmek, Ulaştırma, bastırmak, biçimlendirmek, canlandırmaya, düzeltmeye
 • Cau
  • ADJ: gerçekleştiren, zorlaştıran, çıkaracak
  • ADJ-Part: gerçekleştiren, zorlaştıran
  • AUX-Ger: olmaktan
  • NOUN: azaltılmasında, b​a​y​a​ğ​ı​l​a​ş​t​ı​r​d​ı​k​l​a​r​ı​n​ı, gerçekleştirmekten, geçirmekten, gönderebilmekten, görmekten, kolaylaştırmamız, oluşturmak, oynamaktan, sömürgeleştirme
  • NOUN-Ger: gerçekleştirmekten, geçirmekten, gönderebilmekten, görmekten, kolaylaştırmamız, oynamaktan, sömürgeleştirme, toplanmasıyla, vermekten, yaşamaktan
  • NOUN-Part: b​a​y​a​ğ​ı​l​a​ş​t​ı​r​d​ı​k​l​a​r​ı​n​ı
  • VERB: geçirdi, anlatır, belirtti, çıkardı, başlattı, değiştirdi, geliştirdi, adlandırdı, adlandırmışlardır, anlatıyor
  • VERB-Ger: gerçekleştirmesi, uzaklaştırmaya
 • CauPass
  • VERB: belirtildi, yerleştirilmiş, gerçekleştirilmesi, kaldırıldı, kaldırılsın, bastırılmış, cezalandırılması, değerlendirildi, geliştirilen, genişletiliyor
  • VERB-Conv: giydirilerek, kaldırılmaksızın, kaldırılırken, oluşturulup, uydurularak, yumuşatılarak
  • VERB-Part: yerleştirilmiş, bastırılmış, geliştirilen, yansıtıldığını, alıştırılacak, atlatılacağı, başlatıldığını, bekletileceği, bekletilen, belirtilen
  • VERB-Vnoun: gerçekleştirilmesi, cezalandırılması, kaldırılması, kapatılmaya, değerlendirilmesi, değiştirilmesi, diriltilmesi, doldurulmayı, düzeltilmesini, geliştirilmesi
 • CauPass
  • ADJ: gerçekleştirilen, e​v​c​i​l​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n, geliştirilmiş, küçültülmüş
  • ADJ-Part: gerçekleştirilen, e​v​c​i​l​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n​l​e​ş​t​i​r​i​l​e​n
  • NOUN-Ger: f​e​d​e​r​a​l​l​e​ş​t​i​r​i​l​m​e​s​i​n​i, nitelendirmesiyle, oluşturulması
  • VERB: adlandırılır, başlatıldı, bildirildi, bitirildi, d​e​ğ​e​r​l​e​n​d​i​r​i​l​m​e​k​t​e​d​i​r, değiştirildi, durdurulamazdı, durduruldu, etkinleştirilecek, evcilleştirildi
 • Pass
  • VERB: yapılan, yapılacak, edildi, verilen, alınması, ediliyor, edilmiş, hazırlanan, inanılmaz, katıldı
  • VERB-Conv: açılınca, uzanıp, yapılarak, edilmedikçe, gerilip, gösterilerek, serpilip, yapılmadan, Eğilip, Sokuldukça
  • VERB-Part: yapılan, yapılacak, verilen, edilmiş, hazırlanan, kurulan, alınacak, edilen, inanılmaz, yaşanan
  • VERB-Vnoun: alınması, edilmesi, yapılması, getirilmesi, sağlanması, belirlenmesinde, edilme, gönderilmesi, katılması, kurulması
 • Pass
  • ADJ: inanılmaz, edilemez, uygulanabilir, Yenilenebilir, adanmış, alışılmamış, beklenmedik, biçilmiş, cevaplanamamış, donatılmış
  • ADV-Conv: görünürken
  • AUX: edildi, edilmiştir, bırakılmıştır, edilir, görüldü, seçildi, seçilirdi, tutuldular, çevrilmiş
  • NOUN-Conv: yapılmadan
  • NOUN-Ger: edilmesi, alınmasının, kullanılması, verilmesi, yapılması, atanmasını, atılmasının, avlanmasında, ayrıştırılması, bozulması
  • VERB: edildi, edilmiştir, yapıldı, edilmiş, görülür, bölünmüştür, etkilenmişlerdir, getirildi, görülebilir, katılacak
  • VERB-Conv: etkilenmeden
 • Nfh
  • AUX: ymiş, mış, miş, ymış, ymuş, 'miş, miymiş, muş, müş, mıymış
  • AUX-Conv: ymişçesine
  • VERB: olmuş, demiş, gelmiş, etmiş, çıkmış, başlamış, gitmiş, kalmış, almış, bayılmış
  • VERB-Conv: etmişçesine, artmışken, etmemişken, girmişken, okumuşçasına
  • VERB-Part: edilmiş, gelmiş, kalmış, çıkmış, kesilmiş, olmuş, yerleştirilmiş, çekilmiş, bastırılmış, başlamış
 • Nfh
  • ADJ: Birleşmiş, adanmış, alışılmamış, biçilmiş, cevaplanamamış, donatılmış, donmuş, doğmamış, edilmiş, esnemiş
  • AUX: olmuştur, olmuştu, edilmiştir, kalmıştır, bırakılmıştır, etmişti, kalmışlardır, kalmıştı, kılmıştır, mış
  • VERB: etmiştir, başlamıştır, edilmiştir, almıştır, edilmiş, gelmiştir, etmiş, vermiştir, yapmıştır, bölünmüştür

Pronouns, Determiners, Quantifiers

Pronouns, Determiners, Quantifiers

 • Dem
  • PRON: bu, o, bunu, bunlar, buna, bunun, bunları, onu, onun, şunları
 • Ind
  • PRON: biri, hepsi, birbirimize, birbirlerine, kimi, hiçbiri, birbirine, birisi, hepimiz, hepsinin
 • Ind
  • PRON: bazılarını, birbirlerini
 • Int
  • ADV: nasıl, Ne
  • DET: hangi, kaç, ne
  • PRON: ne, kim, hangisinin, nerede, neler, nereye, neyi
  • PROPN: Kim'in
 • Prs
  • PRON: ben, bana, o, beni, benim, onu, onun, ona, sen, sana
 • Rcp
  • PRON: birbirine, birbirinden, birbiriyle
 • Card
  • NUM: bir, iki, bin, üç, on, dört, beş, yüzde, altı, kaç
 • Dist
  • NUM: birer, ikişer, otuzbeşer, yirmisekizer
 • Ord
  • NUM: ikinci, birinci, birincisi, İkinci, üçüncü, onyedi., ikincisi, İkincisi, Kaçıncı, beşinci
 • Ord
  • AUX: di
  • DET: kaç
  • NOUN: 6.000'den
  • NUM: iki, ikinci, üçüncü, Birinci, İkinci, 5., 8., on, yedi, üç
  • PROPN: Di, On
 • Yes
  • PRON: kendi, kendini, kendisine, kendimi, kendine, kendisini, kendilerine, kendisi, kendileri, kendilerini
 • Yes
  • PRON: kendi, kendisini, kendisi, kendinden, kendini, kendisinin, kendisine, kendisiyle
 • 1
  • AUX: im, yim, yım, ydim, ım, mıyım, ız, yız, iz, ydik
  • PRON: ben, bana, beni, benim, biz, bize, bizim, bence, bizi, kendimi
  • VERB: dedim, bilmiyorum, biliyorum, ettim, değilim, sordum, gördüm, bakalım, istiyorum, gidiyoruz
 • 1
  • ADJ: beklenmedik
  • AUX: döndüm, hissediyorum, kalıyoruz, tum, yım, üz
  • NOUN: ahırıma, uğraşmayacağım
  • PRON: ben, bizi, Bizim, benim, bize, beni
  • VERB: olursak, bilmiyorum, düşünüyorum, düşünüyoruz, ediyorum, Sanırım, alıyorum, anlıyorum, araştırıyoruz, arıyorum
 • 2
  • ADJ: Kadınlar, erkeği
  • AUX: musun, musunuz, sınız, misin, ydin, sin, siniz, sın, mısın, misiniz
  • NOUN: düşünce
  • PRON: sen, sana, senin, siz, seni, size, sizi, seninle, sizin, kendini
  • VERB: var, bakın, bak, anlattın, biliyorsunuz, gerek, gel, geldiniz, al, at
 • 2
  • ADV: zorla
  • AUX: diniz, musunuz, olmalısınız, sın
  • NOUN: ahdet, soyun, çekiçle
  • PRON: Senden, Size, sizin
  • PROPN: Yum, del
  • VERB: at, atın, başlarsınız, biliyorsanız, erişebilirsiniz, ettiniz, isterseniz, seçin
 • 3
  • ADJ: içinde, kadın, var, arasında, kız, yok, ortaya, arada, içine, yanında
  • ADP: lık, lik, ki, kiler, 'lik, kilerin, kadarını, kileri, kinden, 'lilerin
  • ADV: neden
  • AUX: dir, mi, mı, dır, ydi, dı, ydı, tu, mu, dur
  • AUX-Conv: girerken, ymişçesine
  • DET: hangisini, Hangisinin
  • NOUN: şey, zaman, gün, adam, gece, yıl, bilim, ev, evet, önem
  • NUM: yüzde, bir, biri, ikinci, birinci, iki, ikibiniki, onlarla, otuz, bin
  • PRON: ne, o, bu, onu, onun, ona, kendi, bunu, burada, bunlar
  • PROPN: Kerem, Türkiye, Ayhan, Kemal, Ramiz, Recep, Türkiye'nin, Mebrure, Gül, Naci
  • VERB: dedi, değil, oldu, söyledi, olur, etti, geldi, verdi, diyor, baktı
  • VERB-Conv: giderken, konuşurken, çıkarken, ederken, koşarken, söylerken, uyurken, yaparken, alırken, bakarken
  • VERB-Part: olanlar, olanları, gelene, geleni, gelenlerin, olanı, yapanların, yaşayanlar, yaşayanları, Bilene
 • 3
  • ADJ: inanılmaz, edecek, edilemez, tartışmalı, uygulanabilir, Birleşmiş, Seçmeli, Yenilenebilir, adanmış, alacak
  • ADP: ki
  • ADV: değil, ederken, akarken, görünürken, çekerken
  • ADV-Conv: ederken, akarken, görünürken, çekerken
  • AUX: dır, dir, değil, oldu, ydı, ydi, dı, olmak, olmuştur, tir
  • NOUN: yapmak, etmek, yana, görmek, izlemek, oluşturmak, almak, dönmek, geçmek, kurtarmak
  • PRON: kendisini, herkes, kendisi, birbirine, kendisinin, onu, bazılarını, birbirinden, birbiriyle, birbirlerini
  • PROPN: Gezer
  • PUNCT: dedi, reddetti
  • VERB: dedi, etti, ise, başladı, söyledi, çıktı, verdi, ediyor, geldi, aldı
  • X: lerin
 • Form
  • VERB: kapsamaktadır, andırmaktadır, anlatmakta, atmakta, barışmakta, canlanmakta, dayanmaktadır, desteklemektedir, edinmekte, etmekte
 • Infm
  • VERB: diyor, oluyor, bilmiyorum, geliyor, biliyorum, biliyor, istiyorum, gidiyoruz, yapıyor, ediyor
 • Plur
  • ADJ: aralarında, önümüzde, aramızda, yetkilileri, Başkalarının, aramıza, eşlerine, karşılarında, kızımız, yanımıza
  • ADP: lığınız
  • NOUN: günümüzde, ellerinde, başımıza, davranışları, hayatlarının, ihtiyaçları, ilkeleri, milletvekilleri, sesleri, seslerini
  • NUM: İkimiz, ikimizi, elli'leri, ikimiz, ikimizin, yirmilerinde, Üçümüz, İkimizden
  • PRON: hepsi, kendilerine, birbirimize, birbirlerine, kendileri, hepimiz, hepsinin, kendilerini, birbirleriyle, kendimizi
  • VERB-Part: verdikleri, Yürüdüğümüz, oldukları, olduğumuz, yapacaklarını, istediklerini, olduğumuzu, sevdiğiniz, alabileceklerini, aldığımız
  • VERB-Vnoun: olmaları, almamız, anımsamamanız, araştırmalarını, bakmalarını, bildirmeleri, bilmenizi, bulmamız, edinmelerini, edinmemizde
 • Plur
  • ADJ: geçtiğimiz, Kurduğumuz, duydukları, gösterebileceğiniz, kaydedebileceğiniz, kaydettikleri, koyabildiğimiz, kullandığımız, olduğumuz, sorgulayacakları
  • ADJ-Part: sorgulayacakları
  • AUX: olabileceklerini, olduğunuz
  • NOUN: günümüzde, almaları, topraklarına, yerlerinden, Aralarında, Denizimiz, Dönüşlerinde, akışlarını, artışlarını, aştıkları
  • NOUN-Ger: almaları, bakmanız, benimsemelerine, canlandırmaları, değiştirmeleri, düşünmeleri, etmeleri, gidebilmemiz, girmelerine, harcamaları
  • NOUN-Part: b​a​y​a​ğ​ı​l​a​ş​t​ı​r​d​ı​k​l​a​r​ı​n​ı
  • PRON: Bazıları, bazılarını, birbirlerini, birileri, kendilerini
 • Sing
  • ADJ: içinde, arasında, içine, yanında, üstüne, önünde, önüne, doğrusu, yanına, üstünde
  • ADP: kadarını, kadarıyla, gibileriyle, lisi, liği, liğinden, lüğünün, lığı, lığıma, lığına
  • DET: hangisini, Hangisinin
  • NOUN: yerine, başkanı, annem, üzerinde, üzerine, Bakanı, gözleri, nedeniyle, oğlum, başına
  • NUM: birincisi, altında, birinde, birine, birini, ikincisi, ikisi, İkincisi, 500'ü, biri
  • PRON: kendi, biri, kendini, kendisine, kendimi, kendine, kendisini, kendisi, kimi, hiçbiri
  • PROPN: Çilingiroğlu, Kozanoğlu, Beyoğlu, Beyoğlu'na, Beyoğlu'nda, Beyoğlu'sunda, Faranjiti, Hanım'ın, Köşkü'ne, Milliyet'i
  • VERB-Part: olduğunu, olduğu, olmadığını, ettiği, verdiği, yaptığı, olmadığı, gerektiğini, olduğuna, olduğum
  • VERB-Vnoun: olması, olmasını, alınması, etmesi, edilmesi, yapılması, çalışması, çıkması, çıkmasına, buzlanmasından
 • Sing
  • ADJ: yaptığı, ettiği, yönettiği, bulunduğu, dini, duyduğu, oynadığı, söylediği, tarihi, aldığı
  • ADJ-Part: gerçekleştiren
  • ADP: boyunca, ardından, itibarıyla, adına, aracılığıyla, sonunda
  • ADV: birliklerince, gelindiğinde
  • AUX: olduğunu, olduğu, olacağını, olmadığını, olması, olmasının, olabileceğini, olduğuna, olmasına, aldığına
  • AUX-Ger: olması, olmasının, olmasına, etmesine
  • DET: çoğu
  • NOUN: arasında, tarafından, yılında, konusunda, başkanı, üzerinde, başına, altında, günü, hakkında
  • NOUN-Ger: edilmesi, olmasına, etmesi, etmesini, ödemesi, alınmasının, artması, kalmasına, kullanılması, oluşturmasına
  • NOUN-Part: gerçekleştiği, gerçekleştiğinde, ölümsüzleşeceği
  • PRON: birinin, burası, diğerlerinin, kendisini, bazıları, birbiriyle, birçoğu, kendisi, kendisinin, neyi
  • PROPN: Aborijinleri, Cumhuriyeti'ni, Devletleri, Garrard'ına, Kamerun'u, Kamerunları, Kiki, Marksizminin, Persliğine, Platon
  • VERB-Ger: gerçekleştirmesi

Other Features

Other Features

 • Abbr
  • Yes
   • NOUN: AB, ABD, ABD'nin, AB'ye, IMF, KKTC'de, MCB, THY, TCK'nın, TOBB
   • PROPN: CHP, DYP, AKP, İMKB'nin, AKP'nin, CHP'den, DYP'de, DYP'ye
 • Echo
  • Rdp
   • X: pırıl, tıklım, fıkır, gürül, pıtır, takır, Abuk, apar, haşır, pörçük
 • Foreign
  • Yes
   • X: If, You, Buck, Knuck
 • Person[psor]
  • 1
   • ADJ: önümüzde, arkamda, sevgilim, yanımda, aramızda, arkamdan, önüme, İçim, aramıza, eminim
   • ADP: lığıma
   • NOUN: annem, oğlum, babam, aklıma, anneme, canım, babama, annemle, dikkatimi, yüzüme
   • NUM: İkimiz, ikimizi, ikimiz, ikimizin, Üçümüz, İkimizden
   • PRON: kendimi, birbirimize, hepimiz, kendime, kendimizi, kendim, birbirimizi, birbirimizin, Bazılarımız, Hepimizce
   • VERB-Part: olduğum, istediğimi, Yürüdüğümüz, gördüğüm, olduğumuz, anlatacaklarım, anlatacağım, anlatacağımı, duyduğum, ettiğim
   • VERB-Vnoun: anlatmam, konuşmam, olmam, çalışmam, almama, almamız, araştırmalarıma, ayıklamalarım, bahsetmemin, bağırmama
  • 2
   • ADJ: dışında, kenarında, yaşında, önüne, Harbinden, Kahramanlarınızın, Kahverenginden, Karşınızda, Komşun, Kızın
   • ADP: lığınız
   • NOUN: lan, amcan, Baban, Babanız, Canın, Ellerini, Oğlunuza, aklından, aklınızdan, babanızla
   • NUM: altında, milyarını, birine, on'unu, onların, yetmiş'inin
   • PRON: kendini, kendine, kendinizi, kendiniz, kendinize, Hepinizi, Neyin, birinizle, hepiniz, kendinle
   • PROPN: Hanım'ın
   • VERB-Part: sevdiğiniz, Yazdığın, dediğin, ettiğiniz, korktuğunuz, Dolaştığın, Geldiğin, Gördüğünüz, Uyandığınızdan, aldığınız
   • VERB-Vnoun: anımsamamanız, bilmenizi, bunalman, etkilenmemen, etmeniz, gitmen, görmen, görünmeni, hatırlamanız, izlemen
  • 3
   • ADJ: içinde, arasında, içine, yanında, üstüne, doğrusu, önünde, önüne, eşi, yanına
   • ADP: kadarını, kadarıyla, gibileriyle, lisi, liği, liğinden, lüğünün, lığı, lığına, lığının
   • DET: hangisini, Hangisinin
   • NOUN: yerine, başkanı, üzerinde, üzerine, Bakanı, gözleri, nedeniyle, tarafından, başına, konusunda
   • NUM: birincisi, birinde, birini, ikincisi, ikisi, İkincisi, 500'ü, biri, birine, İkisi
   • PRON: kendi, biri, kendini, kendisine, hepsi, kendisini, kendilerine, kendine, birbirlerine, kendisi
   • PROPN: Çilingiroğlu, Kozanoğlu, Beyoğlu, Beyoğlu'na, Beyoğlu'nda, Beyoğlu'sunda, Faranjiti, Köşkü'ne, Milliyet'i, Türkiye'sinde
   • VERB-Part: olduğunu, olduğu, olmadığını, ettiği, verdiği, yaptığı, olmadığı, gerektiğini, olduğuna, aldığı
   • VERB-Vnoun: olması, olmasını, alınması, etmesi, edilmesi, olmaları, yapılması, çalışması, çıkması, çıkmasına
 • Person[psor]
  • 1
   • ADJ: geçtiğimiz, Kurduğumuz, Tanıdığım, koyabildiğimiz, kullandığımız, olduğumuz
   • NOUN: günümüzde, Denizimiz, Telefonum, ahırıma, arkadaşlarımdan, durağım, edeceğimizi, edemeyeceğimiz, ekibimiz, etmeyeceğimizi
   • NOUN-Ger: gidebilmemiz, kolaylaştırmamız, yapmamız
   • PRON: benim
  • 2
   • ADJ: gösterebileceğiniz, kaydedebileceğiniz
   • AUX: olduğunuz
   • NOUN: azından, 33'üne, 40'ına, Romalılaştırmanın, bakacağınızı, bakmanız, beslemenize, derinde, derinden, elinizde
   • NOUN-Ger: bakmanız, uyumanıza, vermemiz
   • PROPN: Platon
  • 3
   • ADJ: yaptığı, ettiği, yönettiği, bulunduğu, dini, duyduğu, oynadığı, söylediği, tarihi, aldığı
   • ADJ-Part: gerçekleştiren, sorgulayacakları
   • ADP: boyunca, ardından, itibarıyla, adına, aracılığıyla, sonunda
   • ADV: birliklerince, gelindiğinde
   • AUX: olduğunu, olduğu, olacağını, olmadığını, olması, olmasının, olabileceğini, olduğuna, olmasına, aldığına
   • AUX-Ger: olması, olmasının, olmasına, etmesine
   • DET: çoğu
   • NOUN: arasında, tarafından, yılında, konusunda, başkanı, üzerinde, başına, altında, günü, hakkında
   • NOUN-Ger: edilmesi, olmasına, etmesi, etmesini, ödemesi, almaları, alınmasının, artması, kalmasına, kullanılması
   • NOUN-Part: b​a​y​a​ğ​ı​l​a​ş​t​ı​r​d​ı​k​l​a​r​ı​n​ı, gerçekleştiği, gerçekleştiğinde, ölümsüzleşeceği
   • PRON: biri, bazıları, birinin, burası, diğerlerinin, kendisini, çoğunu, Bunun, Kendilerine, bazılarını
   • PROPN: Aborijinleri, Cumhuriyeti'ni, Devletleri, Garrard'ına, Kamerun'u, Kamerunları, Kiki, Marksizminin, Persliğine, Savaşı'nda
   • VERB: gelir, gerçekleştirmesi
   • VERB-Ger: gerçekleştirmesi
 • Register
  • Form
   • NOUN: hatırlamakta
   • VERB: almakta, büyümekte, dayanmakta, dayanmaktadır, etmekte, gerilemekte, kullanılmakta, odaklanmakta, yaşanmaktaydı, örtüşmekte

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 8 lemmas as copulas (cop). Examples: i, değil, ama, amaç, bil, hava, oku, teşvik.

Syntax

Auxiliary Verbs and Copula

 • This corpus uses 52 lemmas as copulas (cop). Examples: ol, i, olarak, _, değil, et, kal, olacak, gel, gör, görün, al, bul, bırak, dön, say, çık, aldığı, bil, bırakılı, dur, düş, ed, eğillerdi, getir, geçen, gibi, git, hal, hissed, idi, ise, izle, kaldığ, kalma, karşıla, kıl, olabilecekler, olduklar, olduğ, olduğu, olma, olmalısı, olmamış, rastla, seç, seçilir, taşı, tutul, yaşam.
 • This corpus does not contain auxiliaries.
 • This corpus uses 21 lemmas as auxiliaries (aux). Examples: Karşılaştır, anlaşıla, büyü, dön, gel, içer, kabul, kal, kapa, mi, mı, oluş, oyna, seç, söyle, tamamla, yap, yönetil, yık, çalış, öngörüleb.

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN-Abl (2)
  • VERB--NOUN-Acc (20)
  • VERB--NOUN-Dat (3)
  • VERB--NOUN-Gen (7)
  • VERB--NOUN-Ins (1)
  • VERB--NOUN-Loc (3)
  • VERB--NOUN-Loc-ADP(ki) (2)
  • VERB--NOUN-Nom (981)
  • VERB--PRON-Acc (1)
  • VERB--PRON-Gen (2)
  • VERB--PRON-Gen-ADP(için) (1)
  • VERB--PRON-Gen-ADP(ki) (1)
  • VERB--PRON-Ins (1)
  • VERB--PRON-Nom (300)
  • VERB--PRON-Nom-ADP(kadar) (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Abl (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (4)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Conv--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (58)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom-ADP(önce) (1)
  • VERB-Conv--PRON-Gen (1)
  • VERB-Conv--PRON-Nom (15)
  • VERB-Part--NOUN-Abl (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (10)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (1)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (58)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (105)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(li) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (1)
  • VERB-Part--PRON-Gen (4)
  • VERB-Part--PRON-Nom (13)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Abl (1)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Acc (2)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Gen (25)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Nom (38)
  • VERB-Vnoun--PRON-Acc (1)
  • VERB-Vnoun--PRON-Gen (3)
  • VERB-Vnoun--PRON-Nom (4)

Core Arguments, Oblique Arguments and Adjuncts

Here we consider only relations between verbs (parent) and nouns or pronouns (child).
 • nsubj
  • VERB--NOUN (25)
  • VERB--NOUN-Nom (364)
  • VERB--PRON (2)
  • VERB--PRON-ADP(de) (1)
  • VERB--PRON-Nom (34)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (1)
 • obj
  • VERB--NOUN-Abl (1)
  • VERB--NOUN-Acc (579)
  • VERB--NOUN-Dat (14)
  • VERB--NOUN-Dat-ADP(dair) (2)
  • VERB--NOUN-Gen (3)
  • VERB--NOUN-Ins (5)
  • VERB--NOUN-Loc (5)
  • VERB--NOUN-Loc-ADP(ki) (1)
  • VERB--NOUN-Nom (648)
  • VERB--NOUN-Nom-ADP(diye) (1)
  • VERB--NOUN-Nom-ADP(gibi) (1)
  • VERB--NOUN-Nom-ADP(li) (3)
  • VERB--NOUN-Nom-ADP(li)-ADP(lik) (1)
  • VERB--NOUN-Nom-ADP(olarak) (1)
  • VERB--PRON-Acc (209)
  • VERB--PRON-Dat (4)
  • VERB--PRON-Dat-ADP(diye) (1)
  • VERB--PRON-Gen (2)
  • VERB--PRON-Nom (42)
  • VERB--PRON-Nom-ADP(diye) (1)
  • VERB--PRON-Nom-ADP(siz) (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Acc (109)
  • VERB-Conv--NOUN-Gen (3)
  • VERB-Conv--NOUN-Ins (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Loc (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Loc-ADP(ki) (1)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom (57)
  • VERB-Conv--NOUN-Nom-ADP(li) (1)
  • VERB-Conv--PRON-Acc (14)
  • VERB-Part--NOUN-Abl (1)
  • VERB-Part--NOUN-Acc (166)
  • VERB-Part--NOUN-Dat (5)
  • VERB-Part--NOUN-Gen (14)
  • VERB-Part--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Part--NOUN-Loc-ADP(ki) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom (212)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(gibi) (1)
  • VERB-Part--NOUN-Nom-ADP(li) (1)
  • VERB-Part--PRON-Acc (38)
  • VERB-Part--PRON-Nom (16)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Abl (1)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Acc (114)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Dat (4)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Gen (9)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Ins (3)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Nom (115)
  • VERB-Vnoun--NOUN-Nom-ADP(li) (2)
  • VERB-Vnoun--PRON-Acc (39)
  • VERB-Vnoun--PRON-Dat-ADP(yönelik) (1)
  • VERB-Vnoun--PRON-Nom (2)
 • obj
  • VERB--NOUN (144)
  • VERB--NOUN-Acc (127)
  • VERB--NOUN-Dat (16)
  • VERB--NOUN-Gen (1)
  • VERB--NOUN-Nom (2)
  • VERB--PRON (2)
  • VERB--PRON-Acc (17)
  • VERB--PRON-Dat (1)
  • VERB-Ger--NOUN-Acc (3)
 • iobj
  • VERB--NOUN (2)
  • VERB--NOUN-Dat (31)
  • VERB--PRON-Dat (2)

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 42 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: as kendini, at kendini, ver kendini, yer kendimi, alıştırma kendini, anla kendilerini, anlat kendisini, at kendinizi, benze kendini, beğen kendimi, bırak kendimi, getir kendisini, gör kendilerini, gör kendimi, hisset kendimi, hisset kendimizi, hisset kendini, hisset kendisini, ilan kendini, inan kendini, iptal kendilerini, izle kendilerini, karış kendini, koru kendilerini, kurtar kendimi, kurtar kendinizi, kutla kendisini, rahatla kendisini, sal kendini, sat kendi, savun kendini, teslim kendinizi, toparla kendisini, tut kendimi, tutsaklaş kendisini, uğurla kendisini, yokla kendimizi, çek kendimizi, çek kendini, çevrele kendisini, çıkar kendisini, öl kendimi

Verbs with Reflexive Core Objects

 • This corpus contains 7 lemmas that occur at least once with a reflexive core object (obj or iobj). Examples: bul kendisini, devir kendisini, dost kendisini, kur kendisini, yönet kendini, yönet kendisini, önemse kendini

Relations Overview

Relations Overview