Valós számok

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A valós számok halmaza és a számegyenes pontjai között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető. A valós számok halmaza végtelen, hisz tartalmazza a szintén végtelen számú természetes, egész és tört számokat, tehát összességében a racionális számok halmazát, valamint az irracionális számok halmazát. Az irracionális számok definíciója szerint nincs olyan szám, amely egyszerre racionális és irracionális lenne, és a két halmaz elemein kívül más nem tartozik a valós számokhoz. (Vannak viszont számok, amelyek se racionális se irracionális számok, mert nem valós számok, a nagyságuk nem meghatározható a valós számegyenesen vett rendezéssel a 0-hoz képest, tehát nem 0, nem is pozitív és nem is negatív számok.) A valós számokat a tizedestörtekkel azonosíthatjuk: a véges valamint a végtelen szakaszosan ismétlődő tizedestörtek a racionális számoknak, míg a végtelen, szakaszosan nem ismétlődő tizedestörtek az irracionális számoknak felelnek meg.

A számhalmaz létrehozásában alapvető volt a görögök felfedezése, miszerint kettőnek a négyzetgyöke (a négyzetátló hosszának mérőszáma) nem racionális szám, bár pontos, matematikailag kielégítő definícióra a 19. századig kellett várni.

A valós számok halmazának matematikai jele (a latin realis szóból, ami valósat, valóságosat jelent).

Valós számok bevezetése[szerkesztés]

Valós számok megalkotása[szerkesztés]

Axiomatikus megközelítés[szerkesztés]

A valós számok egy modelljének nevezzük azt az R halmazt, amely tartalmaz két elemet (0 és 1), értelmezünk rajta két bináris műveletet (+ és *, összeadás és szorzás) és egy bináris relációt (≤), valamint ezek kielégítik a következő tulajdonságokat:

 1. testet alkot, azaz :
  • Asszociativitás: és
  • Kommutativitás: és
  • A szorzás disztributív az összeadásra nézve:
  • Additív semleges elem, a nullelem létezése:
  • Multiplikatív semleges elem, az egységelem létezése:
  • Additív inverz létezése:
  • Multiplikatív inverz létezése: ha , akkor
 2. R-en teljes rendezés ≤, azaz minden :
  • Reflexivitás: x ≤ x
  • Antiszimmetria: ha x ≤ y és y ≤ x, akkor x = y
  • Tranzitivitás: ha x ≤ y és y ≤ z, akkor x ≤ z
  • Teljesség: x ≤ y vagy y ≤ x
 3. Az összeadás és a szorzás kompatibilis a rendezéssel, azaz minden x, y, z-re az R-ből:
  • Ha x ≤ y, akkor x + z ≤ y + z
  • Ha 0 ≤ x és 0 ≤ y, akkor 0 ≤ x*y
 4. Minden nem üres részhalmazának ha van felső korlátja R-ben, akkor van legkisebb felső korlátja (szuprémuma) is R-ben.

Az utolsó tulajdonság fontos, mivel az különbözteti meg például a racionális számok halmazától, mivel az a halmaz, amelynek az elemeinek négyzete kisebb kettőnél, rendelkezik racionális felső korláttal (2 például ilyen), de a legkisebb felső korlátja (a gyök kettő) nem eleme a halmaznak.

A valós számok egy ekvivalens axiómarendszere a ha van felső korlát, akkor szuprémum is van helyett az arkhimédeszi axiómát és a Cantor-axiómát választja. Ezzel egyes tételek bizonyítása könnyebb:

 1. Arkhimédeszi axióma: minden valós számhoz található nála nagyobb természetes szám.
 2. Cantor-axióma: egymásba skatulyázott zárt intervallumoknak van közös pontja.

Ezekkel a tulajdonságokkal kimutatható, hogy bármely két modell ami ezeket kielégíti, izomorf.

Az axiómarendszerek közvetlen következményei[szerkesztés]

 • A két axiómarendszer ekvivalenciája
 • Alulról korlátos halmaznak van infimuma, azaz legnagyobb alsó korlátja
 • Ha egy sorozat monoton nő és felülről korlátos, akkor konvergens. Hasonlóan, egy alulról korlátos monoton csökkenő sorozat is konvergens. A kettőt összetéve kapjuk, hogy ha egy monoton sorozat korlátos, akkor konvergens
 • konvergens sorozat határértéke egyértelmű

Források[szerkesztés]