Toldalékmorféma

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A toldalékmorféma vagy más néven affixum a morfémák másik típusa a tőmorféma mellett.

Az toldalékmorféma a tőmorfémához járul. A toldalékmorfémának járulékos vagy viszonyjelentése van, míg a tőmorféma (nagyrészt) fogalmi jelentéssel bír. Nem lehet szabad morféma. A kötött morféma típusába tartozik, tehát önmagában nem állhat a mondatban, csak más testes morfémával együtt képes szóalakot létrehozni.

A toldalékok osztályozása a tőhöz viszonyított helyzetük alapján[szerkesztés]

  • prefixum: a tő előtt helyezkedik el, pl. leg-, legesleg-
  • szuffixum: a tő után következik, pl. -ban, -ben
  • infixum: beleékelődik a tőbe
  • circumfixum: a tő ékelődik be a toldalékmorfémába
  • transzfixum: átszövi az egész tövet

Típusai[szerkesztés]

Képző
Nem kötelező elem, új szót hoz létre, megváltoztathatja a szó szófaját, egy szóalakban lehetséges több képző is, utána következik a jel, majd a rag.Példák: hall-gat, hang-os, szerelm-es, szabad-ság, tehet-ség, vonz-ás, igaz-ság-os
Jel
Belső helyet foglal el, megtűr maga mellett más jeleket.
Példák: szól-t, szép-ek, men-j, leg-jo-bb, János-é, olvas-na
Rag
A szó mondatbeli szerepét jelöli, jelentését nem változtatja meg. A szólakot zárja le, más toldalék nem követheti, és csak egy lehet belőle.
Példák: ház-hoz, szerep-ben, tárgy-at, veszély-től, kakadu-nál, fal-on

Források[szerkesztés]

  • Keszler Borbála (szerk) 2000. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.