Wikipédia:Kategóriák

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Tudnivalók

A kategóriák a Wikipédia-szócikkek csoportosítását segítik. Egy cikket tetszés szerinti számú kategóriába lehet sorolni, ha szeretnénk; a kategóriák maguk is kategóriákba sorolhatók. A kategóriáknak ugyanúgy lehet szövege, mint bármilyen szócikknek, de a szöveg alatt automatikusan megjelenik azon cikkek és alkategóriák betűrendes listája, amik a kategóriába tartoznak.

Az alkategória a kategóriába sorolt másik kategória. Minden kategóriának lehetnek alkategóriái, és ő maga is lehet alkategóriája más kategóriáknak. A kategórialapokon először a kategóriába tartozó alkategóriák, utána a szócikkek listázódnak.

A Wikipédia összes kategorizálási módszerének és szempontjainak összefoglalását lásd a Wikipédia:Kategorizálási módszerek oldalon!

Cikkek kategorizálása[szerkesztés]

Kategorizálni nagyon egyszerű: csak be kell írni a szócikk végére azt a kategóriát, amelybe a szócikk tartozik, az alábbi formában:

[[Kategória:Budapest III. kerülete]]

Ha a cikk több kategóriába is tartozik, akkor azokat érdemes egymás alá írni, például:

[[Kategória:Költők, írók]]
[[Kategória:Politikusok]]

Ennyi az egész! Amint ezzel elkészültél, a szócikk címszava megjelenik a kategória betűrendes lapján, a beszúrt kategóriák pedig a szócikk végén olvasási nézetben is megjelennek.

Új kategóriák[szerkesztés]

Ha olyan kategóriát adsz meg, ami még nem létezik, akkor piros színnel jelenik meg a szócikk végén. A piros linkre kattintva a szócikkekhez hasonló módon szerkesztheted a kategória lapját. Ha bármit ráírsz, például egy pár szavas ismertetőt, vagy ha bekategorizálod magát a kategórialapot abba a magasabb szintű kategóriába, ahova tartozik, akkor azzal már létre is hoztad a kategóriát, és többé nem pirosan jelenik meg a lapokon. Azokat a lapokat pedig, amiket ebbe az új kategóriába már besorolt valaki, azonnal automatikusan felsorolja a kategórialap a ráírt ismertető szöveget és a kategória ugyancsak automatikusan listázott alkategóriáit követően. A lap alján pedig a fölérendelt kategória válik láthatóvá, akárcsak a közönséges lapokon.

Mielőtt ilyen módon egy új kategóriát hoznál létre, nézz utána, hogy nem létezik-e már más néven, és gondold meg, tényleg szükség van-e rá. A Kategóriajavaslatok lapon tudod az új kategóriádat másoknak is jelezni; így ott hozzá tud bárki szólni, ha javaslata van hozzá (pl. már létezik más néven, stb.).

Szemben a szócikkekkel, amelyeket majdcsak megír valaki egyszer, a piros kategóriáknak nem sok értelmük van, mert nem segítik a szócikk (vagy a hasonló témájú más szócikkek) megtalálását. Ezért új kategóriát csak akkor adj meg egy cikkben, ha utána létre is akarod hozni.

Mire ügyelj a kategóriák létrehozásánál?[szerkesztés]

 • Mielőtt létrehozol egy új kategóriát, jelezd a Wikipédia:Kategóriajavaslatok lapon. Így pl. ha más szerkesztők más nevet vagy struktúrát tartanak szerencsésnek, akkor ezt meg lehet beszélni velük.
 • Ellenőrizd, hogy van-e már olyan kategória, amibe tartozik a cikk ahelyett, hogy rögtön új kategóriát csinálsz neki! Keress hasonló cikkeket, hátha azok megmutatják a kategória nevét. Nézd meg a kategóriák listáját is.
 • Ne csinálj fölösleges kategóriákat. Ha nagyon sok kategóriát csinálunk, az nem rendszerezni, hanem összezavarni fogja a lapokat. Mielőtt új kategóriát nyitsz, gondold át: vajon lesz-e várhatóan sok olyan cikk, ami ebbe a kategóriába kerül? Ha nincs a kategóriában már kb. 5 létező szócikk, akkor minden valószínűség szerint egyelőre felesleges, nyugodtan használhatod a megfelelő tágabb kategóriákat helyette (pl. "Afrikai tavak" helyett az "Afriká"-t és a "Tavak"-at). Ha várhatóan soha nem lesz 5-nél több szócikk a kategóriában ("Jamaicai női bobcsapatok") akkor inkább egyáltalán ne hozd létre.
 • A kategóriák neve legyen többes számban, kivéve akkor, ha nem néz ki jól vagy nincs értelme. Példa: Könyvek többes számban, de Kereszténység egyes számban.
 • Gondold át, hogy a kategória nem túl szűk-e. Lehet, hogy ha általánosabban fogalmazod meg a kategórianevet, jobban használható. Például a Debreceni írók helyett inkább a Magyar költők, írók, vagy egyszerűen a Költők, írók kategóriát használhatod.
 • Tervezd meg, hogy az új kategóriának lesznek-e alkategóriái, és ha igen, rendelj azokhoz is cikkeket, hogy a többi wikipédista lássa, hogy mire gondoltál. Másik módszer (ajánlott!) a kategória lapjára leírni, hogy mi a tervezett használati módja. Ebben az esetben azt is el tudod dönteni, hogy egy szócikk a kategóriába vagy annak egy alkategóriájába való.
 • A kategóriák esetén nincs átirányítás, ezért minden azonos jelentésű cikk ugyanazon nevű kategóriába kerül. Ha a kategóriának vannak szinonim elnevezései, akkor ezeket szerepeltetheted a kategóriához tartozó leírásban, vagy azon szócikkekben, melyek a kategóriára mint cikkeket tartalmazó listára hivatkoznak (lásd lentebb).

Szócikkek kategórián belüli betűrendbe sorolása[szerkesztés]

A keresés megkönnyítése érdekében elvárható, hogy az egyes kategórialapokon a szócikkek címük betűrendjében szerepelnek. Alapértelmezésben a Wikipédia képes kezelni a magyar nyelv betűrendbe sorolásának szabályait, azaz nem tesz különbséget a címszóban szereplő kis- és nagybetűk, az ékezetes és ékezet nélküli betűpárok (a/á, e/é stb.) között, továbbá automatikusan helyes betűrendi helyükre sorolja a kétjegyű mássalhangzókat (cs, dz, gy stb.), illetve ezek kettőzőtt előfordulásait (ccs [betűrendi helye: cscs], ggy [gygy] stb.).

Vannak azonban olyan helyzetek, amelyekben a helyes betűrend kialakításához a szócikkbe rendezési kulcsot kell beszúrnunk, amelyet kétféleképpen használhatunk:

 1. rendezési kulcs beszúrása a kategóriahivatkozásba, egy | jellel elválasztva, pl. [[Kategória:Amerikai írók|Vonnegut Kurt]];
 2. rendezési kulcs beszúrása a DEFAULTSORT parancsba, kettősponttal elválasztva, pl. {{DEFAULTSORT:Vonnegut Kurt}}.

A DEFAULTSORT parancs előnye, hogy elegendő egyszer betenni a szócikkbe ahhoz, hogy az valamennyi kategóriájában a megfelelő betűrendi helyére kerüljön, a kategóriahivatkozással beszúrt kifejezéssel ugyanakkor a DEFAULTSORT-ot felülíró, egyedi besorolást is meghatározhatunk (lásd a következő fejezetben), pl.:

  {{DEFAULTSORT:Magyarábécé}}
  [[Kategória:Magyar nyelv|Ábécé]]
  [[Kategória:Latin eredetű ábécék]]

Ebben az esetben a Magyar ábécé szócikk alapértelmezésben az M betű alá sorolódik be a kategórialapokon, kivéve a magyar nyelv kategórialapját, ahol az A/Á betűhöz kerül.

A rendezési kulcs kialakításának alapvető szempontjai a következők:

1. Szóközök és írásjelek kezelése. A lexikonszerkesztési gyakorlatban (pl. Magyar nagylexikon ) az ún. szoros betűrend kialakítására törekszenek a kiadók, azaz a szóköznek és az írásjeleknek nincs betűrendi helyük. Ezeket egyszerűen ki kell hagynunk a rendezési kulcsból, az egyetlen kivételt a személynevek képezik, amelyeket előbb családnevük, majd keresztnevük betűrendjében szokás besorolni, ezért itt a két névelem közötti szóközt meg kell hagynunk. Az alábbiakban látható, hogy a felsorolt címszavak helyes betűrendi helye hogy alakítható ki a DEFAULTSORT segítségével.

  Nagy Miklós Kund:     nem kell DEFAULTSORT           Nagy
  Nagy Zita:         nem kell DEFAULTSORT           Nagy
  nagy mellizom:       {{DEFAULTSORT:Nagymellizom}}       nagy mellizom
  Nagyrápolt:        nem kell DEFAULTSORT           Nagyrápolt
  Nagy-Tóth Ferenc:     {{DEFAULTSORT:Nagytóth Ferenc}}      Nagy-Tóth
 • A nagy mellizom esetében ha nem teszünk szóköz nélküli rendezési kulcsot a szócikkbe, a címszó megelőzné a Nagy Miklós Kund címszót.
 • A Nagy-Tóth Ferenc esetében a kötőjel betűrendileg megelőzi az ábécé betűit, így a címszó rendezési kulcs nélkül a fenti felsorolásban a Nagyrápolt címszó elé kerülne.

2. Ékezetek és mellékjelek kezelése. A magyar nyelv betűrendbe sorolási szabályai szerint a magán- és mássalhangzók mellékjeles és mellékjel nélküli változatai egyenértékűek (á = a, é = e, í = i, ó = o, ő = ö, ú = u, ű = ü; ä = a, ç = c, đ = d, ð = d, š = s, û = u stb.). A magyar ékezetes betűk rendezési kulcs nélkül is a helyükre kerülnek, az idegen ábécék ékezetes betűit azonban továbbra is javasolt DEFAULTSORTBAN feloldani.

3. Többjegyű betűk kezelése. A helyesírási szabályok és a könyvkiadási gyakorlat szerint a magyar többjegyű betűk (cs, gy, ly stb.) külön betűrendi hellyel rendelkeznek (azaz pl.: cékla, cukorrépa, csalán, és nem cékla, csalán, cukorrépa a helyes betűrend). A kettőzött kétjegyű betűket a betűrendbe sorolás szabályai szerint ketté kell bontanunk (pl. ccs = cs + cs) a megfelelő ábécérend eléréséhez (pl. Assakürt, Aszaló, Asszonyfalva, és nem Assakürt, Asszonyfalva, Aszaló a helyes betűrend). Ezek az egyszerű esetek rendezési kulcs beszúrását nem igénylik, a címszavak DEFAULTSORT nélkül is a megfelelő betűrendi helyükre kerülnek.

Rendezési kulcsot kell azonban használnunk az alábbi esetekben.

Az egyes nyelvekre jellemző ligatúrákat DEFAULTSORT-ban kell feloldanunk: æ → ae, ij → ij, œ → oe, ß → ss, þ → th

Azokban az esetekben, amikor a címszó betűkapcsolatai csak látszólag kétjegyű magyar betűk, el kell kerülnünk, hogy a rendszer akként is értelmezze őket. Ebben az esetben úgy alakíthatjuk ki a helyes besorolást, ha a rendezőkulcsban az ilyen kétjegyű betűk elemei közé beszúrjuk a {{Hamis digráf}} sablont vagy annak esetspecifikus változatát:

  Nyhavn:          {{DEFAULTSORT:N{{Hamis digráf}}yhavn}}
  Nyhavn:          {{DEFAULTSORT:N{{NemNy}}yhavn}}
  Tucson:          {{DEFAULTSORT:Tuc{{Hamis digráf}}son}}
  Tucson:          {{DEFAULTSORT:Tuc{{NemCs}}son}}

Nyhavn esetében a rendszer „felismeri” a címszókezdő Ny kétjegyű betűt, és a kategórialapon is automatikusan az Ny betű alá sorolja be. Ezért a közbeékelt sablonnal arra kényszerítjük, hogy a kétjegyű betűt elemeire bontsa és annak megfelelően alakítsa ki a címszó betűrendi helyét (ny → n + y), ezzel elértük, hogy a rendszer az N betű alá sorolja be a címszót.

4. Személynevek kezelése. Nyugati névsorrendű nevek, illetve sorszámozott uralkodói, vagy egyéb névelőzékkel rendelkező nevek esetében arra kell figyelnünk, hogy a betűrendbe sorolás szempontjából lényeges névelemek kerüljenek a rendezési kulcs legelejére. Az előző pont értelmében azonban az így felcserélt névelemeket csak szóközzel, és ne vesszővel válasszuk el egymástól, a vessző ugyanis felboríthatja a betűrendbe sorolás rendjét. Az uralkodói sorszámokat vagy egyéb hasonló jellegű névelőzékeket (például idősebb, ifjabb) hátravetett arab számokkal válthatjuk ki:

  Jasszer Arafat:      {{DEFAULTSORT:Arafat Jasszer}}
  Thomas Stearns Eliot:   {{DEFAULTSORT:Eliot Thomas Stearns}}
  id. Jankó János:      {{DEFAULTSORT:Jankó János 01}}
  ifj. Jankó János:     {{DEFAULTSORT:Jankó János 02}}
  IX. Lajos francia király: {{DEFAULTSORT:Lajos 09}}
  X. Lajos francia király:  {{DEFAULTSORT:Lajos 10}}
  II. Rákóczi Ferenc:    {{DEFAULTSORT:Rákóczi Ferenc 02}}
  T. Sós Vera:        {{DEFAULTSORT:Sós Vera}}

A személynevek esetében külön figyelmet érdemelnek a szóközzel vagy kötőjellel tagolt kettős családnevek, amelyeknél az 1. pont értelmében a szóközt vagy a kötőjelet egyaránt el kell hagynunk a rendezési kulcsból, azaz:

  Batthyány-Strattmann László → BatthyányStrattmann László → {{DEFAULTSORT:Batthyánystrattmann László}}

5. Névelők kezelése. További bevett gyakorlat lexikográfiai (vagy a könyvtári) gyakorlatban a címek kezdő határozott névelőjének figyelmen kívül hagyása. Ilyen esetekben szintén rendezési kulcsot kell használnunk, amelyben a címkezdő névelő nélküli kulcsot adunk meg:

  The Beatles:        {{DEFAULTSORT:Beatles}}
  A bor:           {{DEFAULTSORT:Bor}}

Funkcionális rendezési kulcsok[szerkesztés]

Adódhat olyan helyzet, hogy egy adott szócikket nem az ábécésorrend szerinti helyén szeretnénk szerepeltetni a kategórialapon, hanem a lista élén kívánjuk elhelyezni. Ennek akkor lehet gyakorlati jelentősége, amikor egy adott szócikk kiemelt jelentőségű egyik vagy másik kategóriája tekintetében. Ebben az esetben továbbra is ajánlott a DEFAULTSORT parancs használata, hogy a meglévő vagy a sablonokba épített kategóriahivatkozások megfelelően kezeljék a szócikk címét, a kiemelt kategória hivatkozásába viszont a | után rendezési kulcsnak egyetlen szóközt adunk meg.

A Pécs szócikk példáján szemléltetve: A szócikkben szerepelnek navigációs sablonok és infoboxox, saját rejtett kategóriahivatkozásokkal, ezért a DEFAULTSORT parancsban megadjuk a rendezési kulcsot. Ha viszont azt szeretnénk, hogy a megadott általános rendezési kulcsot felülírva a Pécs szócikk a Pécs kategórialap elején szerepeljen, saját kategóriájában egyetlen szóközt adunk meg:

  {{DEFAULTSORT:Pécs}}
  [[Kategória:Baranya megye települései]]
  [[Kategória:Pécs| ]]

A Wikipédia szerkesztői körében elterjedt gyakorlat a legkülönfélébb kiemelő rendezési kulcsok (csillagok, keresztek, egyéb jelek) használata a szóköz mellett. Ezek alkalmazását semmi nem indokolja, a kategórialapot leghangsúlyosabb részén, a fejrészén töredezetté, áttekinthetetlenné teszik. Ha szükséges, és egy adott kategórialapon több szócikk is áll kiemelt helyzetben, a | jelet és a szóközt követően továbbra is módunkban áll a szükséges rendezési kulcsokat megadni:

  Háború szócikk:             [[Kategória:Háborúk| Háború]]
  Polgárháború szócikk:          [[Kategória:Háborúk| Polgárháború]]
  Polgárháborúk listája szócikk:     [[Kategória:Háborúk| Polgárháborúklistája]]

A funkcionális rendezési kulcs további alkalmazási lehetősége, amikor a szócikk címének a kategória szempontjából redundáns elemét nem építjük be a rendezési kulcsba. Az például gyakorlati szempontból nem hatékony eljárás, ha a magyar ábécé, magyar hangtan stb. szócikkek a Magyar nyelv kategórialapon az M betűnél szerepelnek. Ez esetben a releváns kategóriahivatkozásban szintén célszerű ennek megfelelően kialakítani egy rendezési kulcsot:

  {{DEFAULTSORT:Magyarábécé}}
  [[Kategória:Magyar nyelv|Ábécé]]
  [[Kategória:Latin eredetű ábécék]]

Alkategóriák[szerkesztés]

A kategóriákat is szükséges kategorizálni, és így egy rugalmas, hierarchikus kategorizálás is kialakítható. Például a Költők, írók kategóriába tartozhatnak a Magyar költők, írók, illetve Angol költők, írók, stb. kategóriák, melyekbe pedig maguk a szócikkek. A kategorizálás éppen úgy történik, mint a cikkeknél.

Ha új alkategóriát készítesz, ne felejtsd el elhelyezni a megfelelő kategóriákban. A legfelső szintű kategória a kategóriák kategóriája.

Mire ügyelj a szócikkek kategorizálásakor?[szerkesztés]

 • A magyartól eltérő ékezetes és mellékjeles betűket, írásjeleket tartalmazó, és egyéb szempontból speciális címszavak betűrendbe sorolásához a Szócikkek kategórián belüli betűrendbe sorolása fejezetben részletes útmutatót találhatsz.
 • A cikkek ne legyenek egyszerre tagjai ugyanazon kategóriának és annak alkategóriáinak, ha lehetséges. (Az ezzel kapcsolatos vitát lásd a vitalapon és a Kategóriák műhely vitalapján.)
 • Ha más nyelvű Wikipédiából fordítasz egy cikket, a kategórianeveket ne fordítsd le mechanikusan, mert nem biztos, hogy abban a formában léteznek nálunk is. Ellenőrizd, melyik kategória van meg a magyar Wikipédiában.

Átirányítások kategorizálása[szerkesztés]

Az átirányítások kategorizálásának nincs elvi akadálya, indokoltnak viszont leginkább csak akkor tekinthető, ha

 1. összevont cikkben tárgyaltatik egy csomó téma (pl. Harry Potter szereplői): ilyenkor célszerű a szereplők nevéről átirányító lapot kategorizálni;
 2. nem egyértelmű a kapcsolat az elsődleges cím, amelyen a téma tárgyaltatik, és az átirányító lap címe között, ha tehát elképzelhető, hogy valaki az átirányítás kategorizálása nélkül nem találná meg a kategóriában az illetékes lapot.

Hivatkozás egy kategóriára[szerkesztés]

Ha a cikkbe beírod, hogy [[Kategória:Akármi]] [[Kategória:Technikai útmutatók]] [[Kategória:Szerkesztéssel kapcsolatos irányelvek, útmutatók]], akkor az a cikket besorolja az adott kategóriába. Előfordulhat, hogy nem ezt szeretnéd, hanem magára a kategóriára mint szócikkre szeretnél hivatkozást készíteni. Ezt az alábbi módon teheted meg:

[[:Kategória:Akármi|Akármik listája]]

Például: Költők, írók listája.

Kategóriafa[szerkesztés]

Egy kategória és összes alkategóriája a <categorytree>kategória neve</categorytree> paranccsal jeleníthető meg. Például a <categorytree>Kategóriák</categorytree> eredménye:

Bővebb leírását lásd a mw:Extension:CategoryTree lapon.

Átnevezés[szerkesztés]

A kategóriák is átnevezhetők, de a bennük lévő szócikkek ezt a változást nem követik, ezért a kategóriahivatkozásokat egyenként át kell írni minden egyes érintett szócikkben. Ha erre van szükséged, kérd meg valamelyik botot a botgazdák üzenőfalán. Az átnevezéskor létrejövő átirányításokra általában nincs szükség, annak törlését az adminisztrátorok üzenőfalán kérheted. Ha mégis szükség van a hibás elnevezésű vagy szinonim kategória megtartására, akkor a szokásos átirányítás helyett a {{kat-redir}}(?) sablont kell használni. (Erről részletes leírást a Kategória:Kategóriaátirányítások lapon találsz.)

Keresés a kategóriák között[szerkesztés]

Az összes lap listája oldalon, a Névtér mezőben a Kategóriák-at választva a kategóriák között betűrend szerint kereshetünk.

Kategóriák metszete[szerkesztés]

Két kategória közös elemeit lehet megkeresni a CatScan kategóriametsző eszköz segítségével.

Amiben segíthetsz:

Rejtett kategóriák[szerkesztés]

Olyan kategóriák, melyek adminisztratív jellegük, illetve csak szerkesztés szempontjából jelentős voltuk miatt az átlagolvasó számára nem láthatóak, például a csonk szócikkeket születésük időrendjét figyelembe véve is listázó kategórialapok (a Figyelmet igénylő lapok karbantartó kategóriájának szinte minden alkategóriája rejtett). A rejtett kategóriák a „Beállításaim/Egyéb” beállító menüben láthatóvá tehetőek minden bejelentkezett szerkesztő számára. Teljes listájuk a Rejtett kategóriák kategóriaoldalon található.

Lásd még: Wikipedia:Wikipedia Signpost/2008-03-03/Hidden Categories.

Speciális lapok[szerkesztés]

Külső eszközök[szerkesztés]

 • CatScan – kategória tartalmának lekérdezése, különféle szempontok szerint szűrve
 • CoCat – az adott kategóriával gyakran együtt szereplő kategóriák
 • CatLadder – kategória ősei
 • CategoryTree – böngésző oldalsávjába integrálható kategóriafa
 • Catgraph – Kategóriafa grafikus ábrázolása.

Lásd még[szerkesztés]

Kategóriákkal kapcsolatos fontos lapok[szerkesztés]