Laky Teréz 1926-2005

Az alábbi életrajzi vázlatot én állítottam össze az anyám után maradt iratok és a családi legendárium alapján. Sok minden van benne ami a hivatalos önéletrajzokból kimaradt, és hiányoznak dolgok, pl. a publikációs jegyzék amik fontosak lennének, és persze töredékes emlékek, filológiai pontatlanságok, öncenzúra. Halál, hol a te fúlánkod? A túlélőkben.

Kornai András, Budapest-Cambridge 2005 aug 7-16

1926 augusztus 6-án született Pécsett, nehéz sorsú munkáscsaládból. Nagypapa, Laky József, és nagymama, Laky Józsefné Szauer Teréz, négy gyereket neveltek: Kálmán, Miklós, Teri és Ila, közűlük ma már csak Miklós él. Ahogy Szauer dédpapát a vasút többbször áthelyezte (eredetileg zágrábi volt a család, később Győrbe majd Pécsre költöztek) nagypapáék is velük költöztek.

1944 végezte el a pécsi városi nőipariskolát mint nőiszabó és leányruhakészítő. Jelesen megfelelt. Később, egész a legvégéig nem sokat varrogatott (hogy majd aztán 2004-ben Dani unokájának pizsamát) de mindig hordott magánál tűt és cérnát.

1946-48 Pécsi Tudományegyetem munkás esti egyetem "kiváló szorgalmú, igen szorgalmas" államigazgatás oklevél. Közben talán ujságíró (tördelőszerkesztő is volt) a megyei pártlapnál? Kommunista. Első férje Pajzs István, a Dunántúli Napló főszerkesztője 1947 nov és 1948 nov között. A Rajk-per idején (melynek Pajzs áldozatul esik, visszaminősítik bőrdíszművessé) elválnak.

1949 jún: Szabad Nép, újságíróként lép be, később rovatvezető. Csató Éva: [a Szabad Nép hírrovatánal] "tőle tanult mindenki dolgozni, kemény munkafegyelem, mindig mindennek jónak kell lenni, ha a gyerekek sírtak akkor is, később természetes választás volt a munkaügy. Maximalista volt a munkában, családban. Magát maximálisan kizsákmányolta, másokat nem. Nagyon jó volt, megértő, segítőkész, sok embernek segített. Nem ismert kudarcot. Kemény határozott ember volt, a munka megszállotja."

1952: Magyar népköztársasági érdemérem arany fokozata, házasság Kornai Jánossal, Gábor születése.

1954: Viharos pártgyűlés a Szabad Népnél.

1955: Befejezi a pártfőiskolát, de májusban politikai bizottsági határozattal áthelyezik alacsonyabb beosztásba a Szabad Ifjusághoz olvasószerkesztőnek.

1957 december 26: "felmondás a vállalat részéről". Az 56 utáni retorzióra előbb nem kerülhetett sor, terhes nőnek és szoptatós anyának nem lehetett felmondani. Velem volt terhes, engem szoptatott.

1957-től szerződéses újságíró (Tanácsok Lapja) 1968-ig.

1963-tól főelőadó a KSH-ban, másodállásban.

1968-tól szociológus, a KSH-nál (Infelor)

1973-tól KSH Gazdaságkutató Intézet--tud főmunk 1982

1978 angol nyelvvizsga, kandidátusi

1980 Munka Érdemrend ezüst fokozata

1982-től Munkaügyi Kutató: tud főmunk, igazgató, tud tanácsadó

1996: A Magyar köztársasági érdemrend tisztikeresztje, "a gazdaságszociológia és a munkaügyi politika tudományos megalapozása érdekében kifejtett munkássága elismeréséért".

Kitöltött ő is sok formanyomtatványt.

Seed, MVA, Egyetemi docens BKE Szociológia Tanszék, tanítványok.

Nagy Boldizsár: "(olvastam) éves fehér könyvét. Nagyra becsültem, hogy egy pongyolasággal és felületességgel fertőzött korban milyen feszes és rigorózus munkát ad ki a keze alól".