(Bobro_2013), eredeti link

(SEP), eredeti link

4lang, eredeti link

a_fájdalomérző_képesség_veleszületett_hiánya, eredeti link

A_gall_háború, eredeti link

a_gonosz_problémája, eredeti link

a_jólfundáltság_(regularitás)_axiómája, eredeti link

a_kupac_paradoxona, eredeti link

a_részhalmaz-axióma, eredeti link

ACL_wiki, eredeti link

ACT-R, eredeti link

adatszerkezeteket, eredeti link

Adler, eredeti link

agrammatikus, eredeti link

AI, eredeti link

AI_box, eredeti link

aktiváció_terjedése, eredeti link

Alany_--_Ige_--_Tárgy, eredeti link

anafora, eredeti link

analóg--digitális_átalakító, eredeti link

analóg-digitális_átalakító, eredeti link

Anderson_(2005), eredeti link

areté, eredeti link

argumentum_ad_populum, eredeti link

Arisztotelész, eredeti link

Arrow_lehetetlenségi_tétel, eredeti link

Artemisz, eredeti link

aspektus, eredeti link

attribútum--érték_párokból_álló_lista, eredeti link

attribútum-nyelvtan, eredeti link

attribútum_---_érték, eredeti link

automorfizmus, eredeti link

autoszegmentális_ábrázolás, eredeti link

Axelrod_Verseny, eredeti link

az_igazság_korrespondenciaelmélete, eredeti link

backprop, eredeti link

Bailey_(2010), eredeti link

bakdaru, eredeti link

barátságos_mesterséges_intelligencia, eredeti link

Beep, eredeti link

Ben_Goertzel_előadása, eredeti link

Berkeley_Konstrukciós_Nyelvtan, eredeti link

Bernoulli-séma, eredeti link

bernáthegyiek, eredeti link

beszédszintézis, eredeti link

bigramok, eredeti link

binyanim, eredeti link

bináris_jegyek, eredeti link

bináris_relációk, eredeti link

Birkhoff_tétel, eredeti link

bit, eredeti link

bizonyítások_programokként_történő_értelmezése, eredeti link

Bourbaki, eredeti link

Brazíliaváros, eredeti link

Catalan-szám, eredeti link

cepstrum, eredeti link

Chiyono_Hasegawát, eredeti link

Christo, eredeti link

ciklikus_csoport, eredeti link

Codd, eredeti link

Condorcet-féle_szavazási_paradoxon, eredeti link

Cook--Levin_tétel, eredeti link

csapsejt, eredeti link

csettintő, eredeti link

csoportok, eredeti link

Culturally_Authentic_Pictorial_Lexicon, eredeti link

Célvezérelt_Tevékenységtervezést(GOAP), eredeti link

címszó_1, eredeti link

címszó_2, eredeti link

datívusz-mozgatás, eredeti link

DBpedia, eredeti link

De_Medicina, eredeti link

deep_learning, eredeti link

deixis, eredeti link

deizmus, eredeti link

deontikus, eredeti link

Descartes-szorzatának, eredeti link

determinisztikus, eredeti link

diakritikus_jegy, eredeti link

dictionary.com, eredeti link

digitális--analóg_átalakító, eredeti link

dimenzió-redukálás, eredeti link

diédercsoport, eredeti link

egyet-nem-értés_érv, eredeti link

egyetlen_példából_tanulás, eredeti link

egyirányú_függvények, eredeti link

egységelem, eredeti link

egyértelműsítő_oldal, eredeti link

elemi_osztályok, eredeti link

elemzési_fa, eredeti link

elöljárós_szerkezetek_csatolása, eredeti link

előadások_elérhetők_az_interneten, eredeti link

előfeszítés, eredeti link

endomorfizmus, eredeti link

engram, eredeti link

Enneadész_V.2, eredeti link

entelekheiá, eredeti link

entiméma, eredeti link

entitások_létezése, eredeti link

episztemikus, eredeti link

episztemikus_modalitás, eredeti link

ergatív, eredeti link

erkölcsiérzék-tan, eredeti link

erősség, eredeti link

eseménykalkulus, eredeti link

eset, eredeti link

esetgrammatika, eredeti link

esszencializmus, eredeti link

esszívusz, eredeti link

eszkatológia, eredeti link

etimológia, eredeti link

eufemizmus, eredeti link

euklidészi_algoritmus, eredeti link

Evolúciós_programozási_környezet, eredeti link

ex_falso_quodlibet, eredeti link

exegézis, eredeti link

expletív_névmás, eredeti link

fa, eredeti link

faktoranalízis, eredeti link

Ferdinand_von_Lindemann, eredeti link

Fiatal_Föld_teremtés, eredeti link

Firth, eredeti link

fizikalista, eredeti link

flip-flop, eredeti link

fluens, eredeti link

FMRI, eredeti link

fogalom, eredeti link

Fogalomírás, eredeti link

fokozás, eredeti link

folyamatábrák, eredeti link

fonetikus_átírás, eredeti link

fonológia, eredeti link

fonémák, eredeti link

formális_nyelv, eredeti link

formális_nyelvtan, eredeti link

Freebase, eredeti link

Frege_(1884), eredeti link

Frobenius-norma, eredeti link

funkcionális_MRI, eredeti link

funkciószó, eredeti link

félcsoport, eredeti link

függvényeket, eredeti link

függőségi_gráf, eredeti link

függőségi_nyelvtan, eredeti link

főkomponens-analízis, eredeti link

főkomponense, eredeti link

Galois-kapcsolatot, eredeti link

gapping, eredeti link

generatív_szemantika, eredeti link

generatív_szemantikát, eredeti link

generatív_szemantikáóa, eredeti link

GF(2), eredeti link

GitHub, eredeti link

glossza, eredeti link

GOAP, eredeti link

Goodstein-tétel, eredeti link

Google_1T_korpusz, eredeti link

grep, eredeti link

Grice, eredeti link

gyűrűk, eredeti link

Gödel_teljességi_tételének_egyszerbb_bizonyítása, eredeti link

Gödel_teljességi_tételének_eredeti_bizonyítása, eredeti link

halmazok, eredeti link

hamisból_minden_következik, eredeti link

hangutánzó_szavak, eredeti link

Harris, eredeti link

Haskell_B._Currynek, eredeti link

hasznossági_függvény, eredeti link

hatványtörvény, eredeti link

helyesírása, eredeti link

helyettesítő, eredeti link

Hillary_Step, eredeti link

hipergráfok, eredeti link

Hippokratész_holdacskái, eredeti link

hiszterézis, eredeti link

homonímia, eredeti link

homunkulusz-paradoxon, eredeti link

horror_vacui, eredeti link

hoszútávú_rövidtávú_memória_(LSTM), eredeti link

HPSG, eredeti link

Hume, eredeti link

hálót, eredeti link

Idiosyncrasies_of_distribution, eredeti link

igazság_konszenzuselmélete, eredeti link

igazság_korrespondencia-elmélete, eredeti link

igei_ellipszis, eredeti link

igeidő, eredeti link

igekötő, eredeti link

igemód, eredeti link

igenem, eredeti link

igetörzs, eredeti link

Iliász, eredeti link

indexikus, eredeti link

információ-visszakeresés, eredeti link

információelmélet, eredeti link

információkinyerés, eredeti link

injektív, eredeti link

innátizmus, eredeti link

intuicionista_logika, eredeti link

involúció, eredeti link

isteni_parancs, eredeti link

izoláló_nyelv, eredeti link

jak, eredeti link

James_Blish, eredeti link

jelöletlen, eredeti link

jelölt_tagok, eredeti link

John_Buridan, eredeti link

John_McCarthy, eredeti link

jokuc, eredeti link

JSON-objektum, eredeti link

JSTOR, eredeti link

Jénai_csata, eredeti link

Kant, eredeti link

Kant_(1793), eredeti link

Kaposvár, eredeti link

kategorikus_észlelés, eredeti link

kategória, eredeti link

kategóriaészlelés, eredeti link

kecske, eredeti link

kettős_tagadás, eredeti link

kijelentés_(propozíció), eredeti link

kinyilatkoztatott_tanok, eredeti link

KISS-alapelv, eredeti link

kiszámítható, eredeti link

kiszámítható_függvény, eredeti link

kitöltött_csendek, eredeti link

Kleene-tétel, eredeti link

klitikum, eredeti link

kognitív_nyelvészet, eredeti link

koherencia, eredeti link

kombinátoros_logika, eredeti link

kommunikatív_dinamika, eredeti link

konjunktív_normálforma, eredeti link

konstrukciós_nyelvtan, eredeti link

kontextusfüggetlen_nyelvtanok, eredeti link

konzekvencializmus, eredeti link

koreferencia-feloldás, eredeti link

kovariancia_mátrix, eredeti link

Kung-sun_Lung, eredeti link

kvantumkapu, eredeti link

kválé_1, eredeti link

kválé_2, eredeti link

kék, eredeti link

kérdés, eredeti link

kérdésmegválaszolás, eredeti link

kínaiul_való_olvasás, eredeti link

könnyű_ige, eredeti link

kötél_és_csiga, eredeti link

közvetlen, eredeti link

középkor, eredeti link

kúp, eredeti link

különleges_tehetség, eredeti link

Lagrange-multiplikátor, eredeti link

lambda-kalkulus, eredeti link

LDV, eredeti link

lehetetlen_világok, eredeti link

lemma, eredeti link

lexikai_fej_előtti_vagy_mögötti_bővítmény, eredeti link

lexikográfia, eredeti link

Lexikális_Funkciós_Nyelvtan_(LFG), eredeti link

lexéma, eredeti link

li, eredeti link

lineárisan_korlátos_automaták, eredeti link

lipcsei_glosszázási_szabályok, eredeti link

Locke-ot, eredeti link

logikai_formától, eredeti link

logikai_szemantika, eredeti link

LSA, eredeti link

LSTM, eredeti link

Macy_konferenciákig, eredeti link

Maszoréták, eredeti link

Mealy-gép, eredeti link

Mealy-gépekben, eredeti link

mechanizmusok_elválasztása_az_irányelvektől, eredeti link

megtestesített_megismerés, eredeti link

Meinong, eredeti link

mel, eredeti link

memrisztor, eredeti link

mereológia, eredeti link

Merriam--Webster, eredeti link

mesterséges_intelligencia, eredeti link

mesterséges_intelligencia_(AI), eredeti link

Mesterséges_Neuron, eredeti link

Mesterséges_Neurális_Hálózat, eredeti link

minisat, eredeti link

mintafelismerés, eredeti link

MNIST, eredeti link

modalitás, eredeti link

modisták, eredeti link

modus_ponens, eredeti link

modális_logika, eredeti link

Mokaszin, eredeti link

Monadológia, eredeti link

monoid, eredeti link

Montague_Nyelvtan, eredeti link

monász, eredeti link

Moore-gépekben, eredeti link

morfológia, eredeti link

morfológia_1, eredeti link

morfológia_2, eredeti link

morféma, eredeti link

morfémák, eredeti link

morális_antirealizmus, eredeti link

morális_univerzalizmus, eredeti link

motista, eredeti link

másodrendű_aritmetika_($Z_2$), eredeti link

mély_tanulás, eredeti link

n-gram, eredeti link

Nagy_Fermat-tétel, eredeti link

nagyszám-aritmetika, eredeti link

naiv_halmazelmélet, eredeti link

nativizmus, eredeti link

naturalista_hiba, eredeti link

navatl, eredeti link

nem-jólfundáltsági_axióma, eredeti link

nem-létező_tárgyak, eredeti link

nem_konkatenatív, eredeti link

neurális_hálók, eredeti link

NPteljes, eredeti link

NumType, eredeti link

nyelvfilozófia, eredeti link

nyelvi_jel, eredeti link

nyelvtani_nemmel, eredeti link

nyelvtani_személy, eredeti link

nyugati_filozófia, eredeti link

Ogden-lista, eredeti link

Olümposz, eredeti link

OpenBLAS, eredeti link

Organon, eredeti link

Osgood, eredeti link

osztványok, eredeti link

OWL, eredeti link

paranyelv, eredeti link

parciális_differenciálegyenletek, eredeti link

Peano-aritmetika_(PA), eredeti link

Peirce, eredeti link

Pereira_2012, eredeti link

Pergai_Apollóniosz, eredeti link

permutációkból_és_visszaállításokból_felépíthető, eredeti link

perplexitás, eredeti link

Petri-háló, eredeti link

Petrus_Hispanus, eredeti link

Pierre_de_Fermat-ra, eredeti link

PlanetMath, eredeti link

Platón, eredeti link

Plátó_Kratülosza, eredeti link

pointwise_mutual_information, eredeti link

polimorfizmus, eredeti link

polinomiális, eredeti link

poliszintetikus, eredeti link

pontonkénti_kölcsönös_információ, eredeti link

Porter-tövező, eredeti link

POSIX_szabvány_szerinti_kiterjesztett_reguláris_kifejezés, eredeti link

pragmatika, eredeti link

produktív, eredeti link

programozási_nyelvek_szemantikája, eredeti link

Project_MUSE, eredeti link

PronType, eredeti link

prototipikalitás, eredeti link

Prágai_Iskola, eredeti link

pszichometriai_g-faktor, eredeti link

párhuzamos_szövegek, eredeti link

rampantscotland.com, eredeti link

RDF, eredeti link

RDFS, eredeti link

README, eredeti link

realista, eredeti link

Reed--Kellogg_diagram, eredeti link

reflexív, eredeti link

reguláris_kifejezéseket, eredeti link

reista, eredeti link

reláció-kivonatolás, eredeti link

rendezett_pár, eredeti link

Robinson-féle_Q_aritmetika, eredeti link

Roger_Bacon, eredeti link

Roger_Schank, eredeti link

Roget's_Thesaurus, eredeti link

Roman_Jakobson, eredeti link

rottweiler, eredeti link

Roy_Harris, eredeti link

Rta, eredeti link

Russell-paradoxon, eredeti link

salva_veritate, eredeti link

Schmitt-trigger, eredeti link

Schur-lemma, eredeti link

Shieber_(2007), eredeti link

Simple_English_Wikipedia, eredeti link

Simple_English_wikipedia, eredeti link

skaláris_implikatúra, eredeti link

Skolem-paradoxon, eredeti link

skolemizáció, eredeti link

Smith_és_Casti, eredeti link

SOAR, eredeti link

Stanford_Encyclopedia_of_Philosophy, eredeti link

Stanford_Parser, eredeti link

sugaras_idegháló, eredeti link

sui_generis, eredeti link

szabad_akarat, eredeti link

szabad_Boole-algebra, eredeti link

szabadakarat-tétel, eredeti link

szabadon_elérhető_programok, eredeti link

szavazási_paradoxon, eredeti link

szemantikai_differenciál, eredeti link

szemantikai_hálózatok, eredeti link

szemantikai_mező, eredeti link

szemantikus_web, eredeti link

szemiotika, eredeti link

szenvedő_szerkezet, eredeti link

szigmoid_függvény, eredeti link

szinguláris_érték-felbontás, eredeti link

szintetikus, eredeti link

szoftver-planetárium, eredeti link

szorzótábla, eredeti link

sztoikusok, eredeti link

sztöchiometria, eredeti link

szupererogáció, eredeti link

számérzék, eredeti link

számítógépes_program_szemantikája, eredeti link

számítógépes_rendszer, eredeti link

szó-multihalmaz, eredeti link

szóbeágyazás, eredeti link

szóegyértelműsítés, eredeti link

szójelentés_egyértelműsítés, eredeti link

szóritész, eredeti link

szószerkezetet_(frázis), eredeti link

szökőmásodpercek, eredeti link

Szövegbeli_Következtetések_Felismerése, eredeti link

sémi, eredeti link

TACIT_projekt, eredeti link

tanulási_mechanizmus, eredeti link

Tarski's_World, eredeti link

tartalmas_szó, eredeti link

tenzorszorzatok, eredeti link

teológiai_voluntarizmus, eredeti link

természetes_fajta, eredeti link

tertium_non_datur, eredeti link

Textuális_következményfelismerés, eredeti link

topik, eredeti link

topikalizáció, eredeti link

Torricelli, eredeti link

transzformációs_félcsoport, eredeti link

transzformációs_nyelvtan, eredeti link

transzformációs_nyelvtanának, eredeti link

tudományfilozófia, eredeti link

tudásreprezentáció, eredeti link

tudásreprezentáció_(KR), eredeti link

Turing-gép, eredeti link

Turing-gépek, eredeti link

Turing-teszt, eredeti link

támaszvektoros_gép, eredeti link

tételbizonyító, eredeti link

többszavas_kifejezés, eredeti link

többszereplős_tudatelmélet, eredeti link

törlési_tulajdonság, eredeti link

tövező, eredeti link

túlteljesítés, eredeti link

túlteljesítő, eredeti link

tükörneuron, eredeti link

UD-honlap, eredeti link

UG, eredeti link

Universal_Dependencies, eredeti link

Univerzális_Függőségek_(UD), eredeti link

Univerzális_Függőségek_(UD)_elmélete, eredeti link

Urban_Dictionary, eredeti link

Urelement, eredeti link

utilitarizmus, eredeti link

valós_számok, eredeti link

visszacsatolódó_csúcshalmaz, eredeti link

viszonylag_kicsi_fonémakészlet, eredeti link

vonzó_veszélyforrás, eredeti link

Voronoj-mozaik, eredeti link

véges_állapotú_transzducereket_(FST), eredeti link

végesállapotú_automata, eredeti link

végesállapotú_transzducer, eredeti link

végső_ok, eredeti link

Wantzel, eredeti link

Watson, eredeti link

webes_űrlap, eredeti link

Webster's_Third, eredeti link

Webster's_Third_New_International_Dictionary, eredeti link

Wikipédia, eredeti link

Wikipédiára_mutató_hiperlink, eredeti link

William_Ockham, eredeti link

William_Shakespeare-nek, eredeti link

William_Sherwood, eredeti link

WordNet, eredeti link

Wundt, eredeti link

X-gépeknek, eredeti link

yamato, eredeti link

YamCha, eredeti link

Zipf-eloszlás, eredeti link

Zorn-lemma, eredeti link

zérus_mértékű, eredeti link

Általános_Mesterséges_Intelligencia_(AGI), eredeti link

általános_mesterséges_intelligencia, eredeti link

általános_nyelvészeti_kurzus, eredeti link

általános_rendszerelmélet, eredeti link

áramkörök_elmélete, eredeti link

átlátszatlansági, eredeti link

én, eredeti link

értelmes_terv, eredeti link

értelmezési_tartomány, eredeti link

értékkészlet, eredeti link

évszakok_sekki-rendszere, eredeti link

ófrancia, eredeti link

újraíró_szabály, eredeti link

üres_(névtelen)_segédcsomópontok, eredeti link

üres_sor, eredeti link